Ørnulf Høgetveit

Alder: 7
  RSS

Om Ørnulf

Følgere

Ordet er Gud

Publisert over 3 år siden

 

 


«Men Guds ord er ikke bundet»(2 Tim 2:9)

Ordet var fra begynnelsen og var hos Gud og var Gud. Han som ruller hele himmelens hær sammen som en bokrull og lar det visne som løv, er Ordet. Allmaktens Gud er Ordet. Det lar seg ikke stenge inne i menneskers lille rom av erkjennelse og lar seg ikke binde av menneskers svikefulle sanseverden. Det lar seg ikke undertvinge menneskers intellekt, dømmekraft eller ideologier. Det lar seg ikke spotte, men viser hen til den kommende dom over alt ondt og urettferdig. Jesus ,vår frelser, levde og var avhenging av Ordet, fordi han selv er Ordet. Tar vi bort Ordet i hans liv, er det ingenting igjen. Hverken kjærlighet eller frelse. Ånden vil alltid gi oss åpenbaring om Gud, for han er en og den sammen som Gud. Han vil oppklare den rette mening med Ordet og forklare Jesus. Uten Ånden kan vi aldri forstå eller tilegne oss Jesus og hans liv i oss,- rett. Kraften i Ånden gir oss et levende Ord og åpner opp for lyset over Guds ufattelige godhet mot oss mennesker. Guds mysterium, - visdommens og kunnskapens skjulte skatt, - Jesus Kristus, - Ordet. Det lar seg ikke fange av teologenes tolkningsmodeller . Det lar seg ikke binde av noen. Ordet er ikke menneske ord: urene, sanselige og selviske. Ordet er: rent, sant og fylt av hellighets Ånd. Det er bare en som er Ordet i ordene – Jesus Kristus-Guds Sønn. Når Ordet kommer inn i menneskets hjerte kommer Jesus selv inn. Jesus og Guds Ord et ett. Og dette er gudsfryktens store mysterium:

 


«Han ble åpenbart i kjøtt og blod

rettferdiggjort i Ånden

sett av engler

forkynt for folkeslag

trodd i verden

tatt opp i herlighet»

(1.Tim.3:16)

 


Tilbake i Ordet, sannheten, friheten. lyset fra himmelen og Guds ufortjente godhet!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere