Hans Olav Brendberg

Alder: 7
  RSS

Om Hans Olav

Følgere

Nei, det er ikkje enkelt.

Publisert nesten 6 år siden
Problemet for oss vanlege menneske er at vi til slutt ikkje veit kva og kven vi skal tru, jmfr wikipediaartikkelen om Breitbart News Network. Ikkje vil vi bli lurte og ikkje ønskjer vi å byggje på konspirasjonsteoriar. Ja, sjølv wikipedia er ikkje nokon gullstandard, men ein stad der ulike grupper kjempar om hegemoniet. Så spør ein med Pilatus: Kva er sanning?

Men gongetabellen og renters rente kan ein kanskje enno lite på.

Gangetabellen og renters rente trur eg vi kan lita på.

Når ein europeisk statsleiar som Orban hevdar at det finst ein plan bak flyktningestraumen meiner eg vi må diskutera dette - "konspirasjonsteori" eller ikkje. Då snakkar vi ikkje om ein forstyrra nettaktivist i Arizona, men om den fremste talsmannen for ein europeisk kulturnasjon.

Det er sjølvsagt ikkje nokon garanti for at det han seier er sant. Men det er likevel grunn til å lytta med eit visst alvor, og undersøkja vidare.

Gå til kommentaren

Generaliseringar?

Publisert nesten 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Her var det mange anekdotebaserte generaliseringer.

eg generaliserer ikkje. Eg skriv om det jødiske samfunnet slik det var før teokratiet rakna - ein prosess som tok omlag hundre år frå han byrja i vest-Europa under opplysningstida og enda opp i den russiske revolusjonen.

I dag blir denne typen ideologi følgt av eit mindretal av jødar - dei nasjonalreligiøse (som Gush Emunim) og dei ultraortodokse (både sionistar og antisionistar).

Det store fleirtalet av jødar - dei fleste "nominelt ortodokse" (det store fleirtalet av jødar i Noreg), konservative og reformerte - følgjer ikkje denne typen "proto-rasistisk" ideologi. Mange er temmeleg uvitande om denne ideologien.

Så kva slags "anekdotebaserte generaliseringar" meiner du eg gjer?

Gå til kommentaren

Ja, og nei

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Jeg ville bare frem til at jødedommen ikke er etnisk ekskluderende slik enkelte gjerne vil ha det til.

Kvinner som skal konvertera til jødedom treng jo ikkje studera intenst – av di kvinner i følgje ortodoks jødedom berre skal studera nokre få tema innanfor dei heilage skriftene.

 

I følgje ortodoks jødedom er ikkje-jødiske kvinner NShGZ – ureine av menstruasjonsblod, slavar, heidningar og prostituerte.

Om ei kvinne konverterer til jødedom er ho ikkje lenger urein av menstruasjonsblod, slave og heidning. Men ho vil framleis vera rekna som zona – prostituert.

 

Eigne reglar gjeld for dei som «er unnfanga mellom dei uheilage, men fødd mellom dei heilage».
For å halda orden på dette insisterer ortodoks jødedom på at eit par som vil konvertera til jødedom held seg borte frå all seksuell aktivitet i tre månader – for å unngå tvil om kva status den nyfødde skal ha.

 

Så kvinner kan konvertera til jødedom – men det er nokre haker her også. Murane kring etnisk eksklusivitet er høge – og sofistikerte. Men ikkje absolutte.

Gå til kommentaren

Dette "arret"

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Du har noen interessante ordvalg, Brendberg. Men dette siterte: er det arret på en kropp du tenker på? Og hvem er det som lager dette "hakkete arret"?

i europeisk historie er historia om vald, fanatisme, forfølgjing - alt som har vakse rundt denne kløfta av hat. Kven som har laga dette hakkete arret?

Det tredje krosstoget som massakrerte jødar i Rhindalen.

Rabbinarane som ofra eigne born fremst i Synagogen for at dei skulle unngå å bli svina til i dåp.

Dei kristne som vart massakrerte av jødar ved Mamilla i Jerusalem.

Bøndene som vart trødd ned av det jødiskforvalta polske regimet i Ukraina, og som svalt i hel som følgje av den jødiske "effektiviseringa" av skatteinndriving.

Og dei som gjekk til grunne i det systemet av brennevin og kreditt som var hovudinntekta til jødar i dette området ein historisk periode.

Dei jødane som vart drepne av hassidiske sekter då dei freista innføra europeisk opplysning  Aust-Europa.

Dei jødane som vart drepne av pogromistar.


Dei jødane som vart massakrert etter dei mislukka revolusjonane i Bayern og Ungarn.

Dei leiande politikarane som vart drepne under desse revolusjonsforsøka.

Ofra for den jødiskdominerte Tsjekaen i delar av Ukraina.

Dei som gjekk til grunne i eit Gulag-system som vart driva av eit bortimot etnisk reint, jødisk apparat.

Og ikkje minst den viktigaste og største gruppa: Jødar drepne i det folkmordsfikserte regimet til nazistane i Tyskland.

Gå til kommentaren

I følgje Talmud

Publisert nesten 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Jødedommen inkluderer også deg, Brendberg - hvis du skulle ville det selv.

som ligg til grunn for staten Israels definisjon av "jøde", er den som er fødd av jødisk mor jøde.

Eg er ikkje fødd av jødisk mor.

I følgje kabbala har nokre få jødiske sjeler ved ein feil vorte fødd inn i ikkje-jødiske kroppar. For å hjelpa desse "heim" (og det gjeld berre desse) finst det høve til å konvertera. Men konvertering er ikkje nokon "rett".

Ei kvinne som skal konvertera må td. undersøkjast naken i eit bad av tre ulike rabbinarar før ho passerer nålauga.

Menn skal omskjerast i samband med ortodoks konvertering.

Så eg har litt problem med kva du legg i "ville det selv".

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere