Hans Olav Brendberg

Alder: 7
  RSS

Om Hans Olav

Følgere

Moses og profetane

Publisert nesten 6 år siden
Odd Sverre Hove – gå til den siterte teksten.
Hva er så felles for alle disse kildene med hensyn til beviskraft vedrørende størrelsenjødisk religion? Jo, ingen av dem er identisk med Moses og profetene. Ergo har ingen av dem beviskraft som skriftlig jødisk lærekilde.

Moses og profetene, det som jøder kaller Den hebraiske Bibelen, og som vi kristne kaller Det gamle testamentet, er jødisk religions skriftlige åpenbaringskilder.

har status som jødisk skrift berre slik skriftstadene blir tolka i Misjna og Talmud.

Om du tek deg litt tid til å setja deg inn i jødisk tolkingstradisjon, vil du sjå at det til dels er nokså stor avstand mellom skriftstadene i det gamle testamentet og rabbinarane sine tolkingar.

I boka "Netivot Olam" syner israelsmisjonæren Alexander McCaul i detalj korleis rabbinarane sin religion er i direkte motstrid til Moses og profetane. Eg tilrår boka varmt:

https://books.google.no/books?id=aVIEAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs_ge_summary_r#v=onepage&q&f=false

Gå til kommentaren

Naturlegvis

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad – gå til den siterte teksten.
Det er klare, ideologiske skillelinjer mellom KrF sin uttalte politikk og Danielsens ønskede politikk. Dette er ikke kun politisk skuespill og all ære til KrF for sin vektlegging på humanistiske verdier.

er ikkje dette skodespel. Men eg er nokså sikker på at KrF sine veljarar er nokså delt her - sjølv om tillitsmannsapparatet nok førebels heng med på lina.

Eg trur ikkje på "innvandringshumanismen". Det tyder ikkje at eg er motstandar av humanisme. Men eg synest det blir lettvint å knytta omgrepet "humanisme" til ei side i denne usemja. Den kunne jo tenkast at nokon som er skeptisk til massemigrasjon også hadde nokre humanistiske perspektiv?

Gå til kommentaren

Nyansar hjelper

Publisert nesten 6 år siden
Odd Sverre Hove – gå til den siterte teksten.
Påstanden du har tatt på deg å forsvare, Brennberg, går ut på at størrelsen jødisk religion lærer ikke-jøders totale mindreverd.

Men den påstanden lyver fremdeles, Brernnberg. Det er ikke sant at jødisk religion lærer ikke-jøders systematiske mindreverd.

Det finst ikkje ein massiv, eintydig jødisk religion. Ein forfattar eg har lært mykje av er rabbi Elmer Berger. Han var kritisk til mange av dei tinga eg også er kritisk til - men han var også ein stolt jøde som stod trygt på den profetiske jødedomen. Lærte han "ikkje-jøders systematiske mindreverd"? Nei, tvert imot.

Sjølv dei ultraortodokse som har eit slikt system skal vi ikkje utan vidare døma. For desse lærer samstundes at jødar ikkje skal ha sekulær makt over ikkje-jødar. Det er eit komplisert system - men eit system som sikrar vidareføring av dei jødiske tradisjonane.

Eg "trur" ikkje på jødedomen - jødedom er ikkje min religion, og eg reknar ikkje utan vidare jødedom og islam som gudommelege sanningar. Om ein "trur" at jødedomen er sann, er det eg skriv naturlegvis "løgn".

Men det er eit reknestykke eg ikkje utan vidare går med på - avdi det faktisk er nokon som er "vegen, sanninga og livet". Det er det vi skal prøvast på.

Elles er dette vel eit spel av typen "mynt tapar eg, krone vinn du". Om eg legg fram dokumentasjon, er dette eit teikn på at eg tek feil. Om eg ikkje legg fram dokumentasjon, er det også eit teikn på at eg tek feil.

Gå til kommentaren

Men korleis skifta kurs?

Publisert nesten 6 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.
Dersom KrF hadde lagt seg på Høyres linje i innvandringspolitikken, ville mye være vunnet – for landet, for KrF sine kjernevelgere og for partiet selv. Problemet er at partiet strever med også å fremstå som liberal for ikke å bli utkonkurrert at Vestre og SV på å framstå med et mest mulig "humant" sinnelag. Dette er KrF sitt store feilgrep. De burde la de to surrepartiene holde på med sitt, og heller reise seg og med rak rygg stå for egen politikk – som både er å være streng, men også rettferdig og samtidig være en sterk og tydelig forsvarer av de kristne verdiene og den kristne kulturarven.

Eg trur Danielsen sin analyse har mykje for seg. Problemet til KrF er at dei allereide har lagt seg på ein kurs. Difor er det potensielt fårleg å skifta kurs. Den kursen Danielsen skisserer trur eg vil fungera godt - men partileiinga risikerer å få storsegl og bom i skallen og bli feid av dekk om dei legg om i den retninga.

Gå til kommentaren

Bakgrunnsinformasjon

Publisert nesten 6 år siden

Denne intervjuserien med Yaron Yadan gjev utmerka bakgrunnskunnskap for dei som vil forstå ortodoks, jødisk religion. Yadan er ein modig og sannferdig mann, og hans bakgrunn frå ortodoks jødedom gjer at han greier forklara kompliserte ting på ein enkel måte:

 

https://www.youtube.com/watch?v=yryI7K3f0F4

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIto3bGw3Jg

 

https://www.youtube.com/watch?v=fqdU_oVuCrY

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubtNoHZdTMQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=By-eUOE1vck

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kUXASE1gtU

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere