Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

Alder: 51
  RSS

Om Hildegunn

Hei!
Jeg er kristen og 46 år. Etter mine første 4 år i Norge, tilbrakte jeg resten av barndommen som misjonærbarn i Hong Kong. De siste 24 årene har jeg bodd i Sveits, hvor jeg er gift og har fire unge voksne barn.

Grunnen til at jeg er her på VD er at jeg elsker Guds Ord og jeg elsker min Herre og Frelser Jesus Kristus! Jeg ønsker å dele min tro med dere og også lære av det dere måtte ha å dele.

Ved siden av det å skrive, liker jeg å synge, skrive, fotografere, komponere kristne sanger og gå turer i Guds vakre natur.

Følgere

Halleluja! Lovsyng Herren!

Publisert nesten 9 år siden

For tiden nyter jeg ferie på Sardinia sammen med familien min. Her trenger man ikke TV eller underholdning, for Gud sørger for den mest spektakulære  live -sendingen hver morgen! Ved soloppgang maler Han himmelen hver dag påny i all verdens farger og mønster. Jeg fylles med undring hver eneste gang! Ja, hele skaperverket peker på vår Gud! Jeg gleder  og fryder meg over Hans kunstverk! Ja, vi har all grunn til å lovsynge Herren!     

 Halleluja!

          Lovsyng Herren fra himmelen,
          lov ham i det høye!


          
     2 Lov ham, alle hans engler,
          lov ham, hele hans hær!
          

     3 Lov ham, sol og måne,
          lov ham, alle lysende stjerner!

          
    4 Lov ham, du høyeste himmel,         og vannet over himmelen!
          
     5 De skal lovsynge Herrens navn,
          for han befalte, og de ble skapt.
          
     6 Han ga dem sin plass for alltid,
          bestemte en ordning som ikke forgår.
          
     7 Lovsyng Herren fra jorden,
          store sjødyr og alle havdyp,
          
     8 ild og hagl, snø og skodde,
          stormvind som setter hans ord i verk,
          
     9 fjell og alle hauger,
          frukttrær og alle sedrer,

          
    10 ville dyr og alt fe,
          krypdyr og fugler med vinger,
          
    11 konger på jorden og alle folk,
          stormenn og alle styresmenn på jord,
          
    12 unge menn og jenter,
          gamle folk og gutter!
          
    13 De skal love Herrens navn,
          bare hans navn er opphøyd.
          Hans herlighet er over himmel og jord.
          
    14 Han har reist opp et horn av kraft for sitt folk
          til ære for alle sine trofaste,
          for Israel, folket som er ham nær.
          Halleluja!
Gå til innlegget

Prøv åndene!

Publisert nesten 9 år siden

Når jeg er den siste til å forlate huset, låser jeg alltid husdøra. Dette gjør jeg fordi jeg ikke ønsker at uvedkommene bryter seg inn i huset for å stjele eller ødelegge.Dere låser kanskje også døra av samme grunn som meg når dere forlater huset?Eller lar dere husdøra stå på vidt gap?

Mye viktigere enn husdøra, er hjertedøra vår! Jordisk gods forgår. Men hva vi tillater å få tillgang til sjelen vår, har evighetsbetydning! Hvor mye viktigere er det ikke da å være forsiktig med hvilken lære og hvilken ånd som får lov til å spasere gjennom hjertedøra vår og få bosette seg der!

I bibelen blir vi advart mot djevelen, som går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke(1 Peter 5 v 8). Og djevelen er det ikke alltid så lett å avsløre, for det er ingen problem for han å skape seg om til lysets engel. Og hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere.(2 Kor.11 v 14-15) Med andre ord, ser disse veldig hyggelige ut når de står ved inngangen vår. De forkynner både Jesus og et evangelium. Men de forkynner ikke bibelens sanne Jesus og bibelens sanne evangelium. De vender tankene våre bort ifra det enkle og  den rene troskap mot Kristus (2 Kor.11 v 3-4), og det må vi ta alvorlig!

Jesus tok ikke lett på vranglære. Da disiplene spurte om tegnet på Jesu gjenkomst, svarte ikke Jesus med en gang direkte på spørsmålet deres, men advarte dem om å ikke la seg føre vill (Matt.24 v 3-4). 

I 1 Joh.4 v 1 blir vi advart mot å tro enhver ånd, og vi blir befalt om å prøve åndene. Vi skal prøve alt og holde fast på det gode (1 Tess. 5 v 21).
Da kan vi spørre oss hvordan vi kan prøve åndene. I Apostl.gjern. 17 v 10-11 leser vi om Berøerne, som var av edlere sinn enn Tessalonikerne, fordi de tok imot ordet med godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Slik må det være hos oss også! Vi må prøve alt opp mot Guds sanne Ord som vi finner i bibelen! Og ikke bare må vi kunne litt bibelvers her og der, men vi må kunne hele Guds Ord og granske opp mot "summen" av Guds Ord, som er sannhet!

Dere undrer dere kanskje over hvorfor jeg bringer dette på bane nå. Noen av dere har sikkert gjettet riktig. Grunnen til at jeg fikk dette over meg nå, er at skandalpredikanten Todd Bentley er, i skrivende stund, i Norge og får lov til å holde møter i Stavanger i noen dager. Mens Storbrittania stengte døra for han ved at han ikke fikk innreisetillatelse, har Norge holdt døra vidt åpen for han.

Som mange av dere vet, etter at jeg tidligere har kommentert i en tråd her om Todd Bentley,ser jeg på T.B som en falsk predikant. Selv om han har forkynt evangeliet riktig, går han langt utover det, og forkynner og praktiserer ting som bibelen forbyr! Det blir derfor et falskt evangelium, et annet evangelium og en annen ånd.

Jeg tror det er mange oppriktige kristne som søker til Todd Bentley fordi de ønsker vekkelse, helbredelse og at ting skjer.Dette er også mitt ønske. Av hele hjertet ønsker jeg at folk skal bli frelst og helbredet! Det er ikke tvil om at ting skjer på møtene til Todd Bentley. Men hva er det som skjer?

Man burde kanskje gå mer til de som tidligere har vært på møtene til Todd Bentley og spørre dem hvordan de har det idag. Hva opplevde disse på møtene og hvilke konsekvenser fikk dette for deres trosliv? Jeg har ikke hørt bare godt, desverre. Jeg har hørt om flere som har blitt plaget av onde åndsmakter i ettertid. Og dette bekymrer meg.

Todd Bentley viser stadig tilbake på tegn og under og lover nye tegn og under. Er dette et tegn på at dette må være fra Gud? Nei, tegn og under ser vi skje også iblant de som ikke bekjenner Jesus som eneste Herre og Frelser. Vi leser også i 2 Tess.2 v 9 at den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under.

Vi er nærmere Jesu gjenkomst nå enn da det Nye testamentet ble skrevet. Siden bibelen forteller oss at bl.annet vranglære skal tillta jo nærmere vi er, er det viktigere enn noen gang å være våkne og å prøve åndene! Vi glemmer kanskje noen ganger å låse døra før vi forlater huset eller leiligheten vår. Det er ikke så farlig. Mye verre er det om vi lar hjertedøra vår stå åpen for alt mulig!Det har ikke med frykt å gjøre når vi er litt kritiske, men det har med sunn fornuft å gjøre. Og det viser også at vi verdsetter frelsen, som vi har fått i gave hos Gud.Den betyr mye mer for oss enn alt annet på jord!  

 

Gå til innlegget

Fortsatt ledige rom

Publisert rundt 9 år siden

Sommerferien nærmer seg med stormskritt. De fleste, av dere som har tenkt dere bort, har sikkert allerede ordnet med overnatting. Hoteller, hytter og herberger fyller seg raskt, og det begynner allerede å bli vanskelig å få tak i noe.

Det kan bli nokså bekymringsfullt når man får det samme svaret hvorenn man henvender seg om at alt er fullt. Hvor lettet og lykkelig blir man vel ikke da når man etter lang tids leting endelig støter på et sted hvor det fortsatt er ledige rom. Da er man ikke sen med å reservere.

Disipplene til Jesus var også bekymret. Mens de feiret påske sammen, fortalte Jesus dem at han skulle forlate denne verden og at de ikke kunne komme med han;

Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme.(Joh. 13 v 33)

Særlig Simon Peter, som litt senere skulle fornekte Jesus, var fyllt med en stor uro;

Simon Peter sier til ham: «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte: «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg.» 37 «Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå?» sier Peter. «Jeg vil gi livet mitt for deg.» 38 Jesus svarte: «Du vil gi livet for meg? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. (Joh.13 v 36-38)

Jesus såg disipplenes uro. Han elsket dem, og han visste at de trengte både trøst og klare svar. Derfor sa Jesus til dem;

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.  4 Og dit jeg går, vet dere veien.»(Joh.14 v 1-4)

Disippelen Tomas var fortsatt urolig og sa til Jesus;

«Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?»

Hvorpå Jesus svarte klart og tydelig; 

 «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.  7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»(Joh.14 v5-7)

Disse ordene, som Jesus talte til sine disippler, er svært viktige, og gjelder også oss. Jesus ble, ikke lang tide etter dette , tatt opp til Faderen i himmelen. Der forbereder han et sted for alle som tror på han. En dag skal Jesus komme tilbake og hente alle sine;

Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»(Apost.gjern.1 v 11)

Nå er det fortsatt ledige rom i dette store huset. Men en dag er det for sent.

Det er, som kjent, mange veier som fører til Rom. Men det er bare en vei som fører til himmelen! Mange hevder å ha funnet en annen vei. Men Jesus sier klart og tydelig at han ikke bare er "en vei" av de mange, men at han er selveste veien. Og ikke bare er han "veien", men han er også sannheten og livet.

Det er umulig å komme til himmelen ved gå en eller annen vei og å gjøre så godt en kan. Alle mennesker svømmer rundt i et hav av synd. Synden skiller oss ifra Gud, som er hellig og ikke tåler synd.

Like umulig som det er å greie å redde seg selv opp ifra det store stormfulle hav, er det å greie å komme seg til Faderens hus på eget vis. Gud elsker oss så høyt at han gav sin sønn, Jesus Kristus, ned til oss for å ta på seg den straffen vi hadde fortjent.

Det finnes mange båter på det store hav. Men det er bare en redningsbåt. Redningsmannen og kapteinen på denne båten er Jesus Kristus. Han holder ut sin hånd klar til å redde oss. Men enhver må bestemme seg om han eller hun vil gripe hans hånd eller ikke.

De fleste av oss har vel sunget barnesangen; "Min båt er så liten"Dere kan sikkert første vers utenatt;

Min båt er så liten og havet så stort
men Jesus har grepet min hånd.
Når han styrer båten så går det så bra
på veien til himmelens land.

Evangeliet er så enkelt at selv et lite barn forstår det.Det eneste man trenger å forstå er at man er en synder og at Jesus er den eneste som kan ta bort synd. Man trenger bare strekke  ut hånden slik at Jesus kan gripe den og løfte en opp i båten sin som seiler trygt til himmelens land.

De som nå er på vei i denne båten, som nok ikke er så liten, men kanskje liten i forhold til det store hav, er trygge, selv om det stormer iblant. Arbeidsledighet kjenner de ikke til. Kapteinen ber dem om å både arbeide og å fiske mennesker mens de er på vei til sine evige boliger.

Alle disse, som Jesus har reddet, gleder seg til den dagen de endelig kommer fram til endemålet. Særlig når det, mot slutten av reisa, stormer på det verste, gleder de seg , for Jesus har sagt;

Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»(Lukas 21 v 28)

Det må være noen fantastiske boliger som Jesus nå har brukt nesten 2000 år på å forberede. Men vi skal nok ikke bare sitte stille på hvert vårt rom der i himmelen. I bibelen står det at vi blant annet skal synge lovsanger, ha fellesskap med hverandre og til og med spise. Så det blir litt av en herlig fest der! Og best av alt skal vi se Jesus og Gud!

Kanskje du som leser dette ikke har bestemt deg ennå for Jesus. Du tenker kanskje at du vil vente litt til med å ta avgjørelsen. Men det er nå redningsbåten er ute på havet. En dag vil den ha seilet bort. Du må akte på denne frelse så stor og ikke la båten drive vekk ifra deg!

Derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det.  2 For når det ordet som var talt gjennom engler, var gyldig, så hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff,  3 hvordan skal da vi slippe unna hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham.  4 Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger og ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje.(Hebr. 2 v 1-4)

Før Jesus for opp til himmelen, lovde han, oss som tror,  hans stedfortreder, Den Hellige Ånd, til enhver som tror på han. Det er Den Hellige Ånd som er vår hjelper, lærer og trøster. Vi som er troende merker hans nærvær, og det er så godt!

Det er bare en grunn til at Jesus ikke har kommet igjen ennå og det er at det ennå er flere som må bli frelst;

Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse.  (2 Pet.3 v 15)

Hvis Jesus kaller på deg idag, vær da ikke sen med å gripe hans hånd!

Derfor, som Den hellige ånd sier:
           I dag, om dere hører hans røst,
          
     8  så gjør ikke hjertene harde (Hebr. 3 v 7-8)

Det kan være ergelig å ikke få seg et rom for noen dager eller uker i ferien. Men hvor mye alvorligere er det ikke å ikke ha sikret seg en evig bolig!

 

 


 


 

Gå til innlegget

Nye klær?

Publisert rundt 9 år siden

Som mange andre kvinner, elsker jeg å gå ut på byen for å se etter nye klær. Det finnes nesten ikke noe som er mer spennende enn å gå på kles-skattejakt! Siden jeg kan gå i timesvis, mens mannen min er mer utkjørt etter en halvtimes handletur, enn etter et maratonløp, har vi bestemt oss for at det er best at jeg nyter mine handleturer alene. Slik er vi begge fornøyde og beholder husfreden.

Bare en skjelden gang,  når ynglingsbuksa har blitt for tynn i stoffet, skjortene gule rundt kragen og sokkene har løpt seg bort, står mannen min startklar til å styrte ut på byen, i håp om å finne noen nye klesplagg. Vanligvis fyker han like snart hjem igjen, med meg på slep og med eller uten klær...

Ja, slik er det. Kanskje du kjenner deg igjen i den ene eller andre beskrivelsen? En ting er i hvert fall sikkert, og det er at vi ikke kan springe rundt i de samme klærne hele livet, og en gang iblant trenger vi å skaffe oss ett eller annet nytt klesplagg.

Visste du at bibelen også taler om klær og garderobefornyelse? Nei, det er ikke snakk om stoff og mote...., men noe som er enda viktigere, og som jeg må innrømme ikke alltid er like lett som å sprette fra den ene til den andre klesbutikken...

Det sies at "klær skaper folk". Hvilken fortryllende følelse er det vel å gå inn i en klesbutikk og få betjeningen til å kle en fra topp til tå med nye klær. Der står en smilende  foran det store speilet som et nytt menneske og  bare drømmer om å vise seg fram som "Mr Charming" og "Mrs Beautiful":-) ! 

I bibelen står det at vi blir nye skapninger når vi tar imot Jesus som vår Herre og Frelser. Det er en stor forandring som finner sted;

Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! (2 Kor.1 v 22)

Vi har fått Den Hellige Ånd som pant i våre hjerter;

Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter. (2 Kor.1 v22)

Paulus taler om kjødet og Ånden som motsetninger, og oppfordrer oss til å vandre i Ånden;

 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.( Gal. 5 v 16-17)

Han sammenligner dette, i Kol.3 v 1-14 med å kle av seg de gamle klærne og å ta på seg de nye klærne.
I v1 står;

Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 

FORDI vi er oppreist med Kristus DERFOR skal vi søke det som er der oppe.

Han nevner noen av klærne vi skal kvitte oss med;

La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse.  6 Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige.  7 Blant dem var også dere den gang dere levde slik.  8 Men legg nå av alt dette: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk.  9 Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger 10 og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. (v 5-10)

Siden vi er elsket av Gud og er blitt helliggjort, må vi kle oss med nye klær;

Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14 Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. (v.12-14) 

Vi kan legge merke til at disse gamle klærne også blir beskrevet som kjødets gjerninger som omtalt i Gal. 5 v 19-21;

Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, 21 misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag.

De nye klærne blir omtalt som Åndens frukt i v 22-23;

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse

Paulus lærer praktisk talt i alle brevene hvordan vi, som nye skapninger, skal leve. Denne prosessen, som varer hele vårt jordiske liv, kalles helliggjørelse, som vi kan lese følgende om;

Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. (Rom.6 v 22)

Mine kjære, når vi har disse løftene, så la oss rense oss for all urenhet på kropp og sjel og fullføre vår helliggjørelse i ærefrykt for Gud.(2 Kor. 7 v 1)

Noen ganger bør vi vise mer framgang i helliggjørelsen;

For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette!  2 Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus.  3 For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor.(1 Tess.4 v 1-3)

Ut ifra følgende vers forstår vi hvor alvorlig vi må ta dette;

Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.(Hebr.12 v 14)

Listen kan bli lang når en tenker på alt en burde forandre eller gjøre fremskritt i, og det kan kjennes ut som en nesten umulig oppgave. Det er faktisk også umulig å greie dette på egen hånd. Derfor er det så godt å vite at vi har fått Den Hellige Ånd som skal hjelpe oss;

På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. (Rom.8 v 26) 

Helliggjørelsen er altså på en måte et samarbeid mellom oss og Den Hellige Ånd. Det kreves vilje og innsats fra oss, men vi får også god hjelp fra Den Hellige Ånd.

Selv om jeg personlig synes det er enklere å gå på byen å kjøpe nye klær enn å kle meg i himmelske klær, ser jeg hvor mye viktigere det er å leve etter Guds vilje og å bli forvandlet ved at mitt sinn fornyes, som det står om i Rom 12 v 2. 

Jeg har også lagt merke til at det ikke bare gjør meg gladere å trakte etter disse klærne som er frukt av Ånden, men også menneskene rundt meg vil legge merke til det og det vil gjøre dem også mye gladere enn om jeg skulle gått rundt i  dronningens peneste klær!:-)


 


Gå til innlegget

Den Hellige Ånds utrustning

Publisert rundt 9 år siden

Idag feirer vi Pinse;En spesiell dag for oss som tror på Jesus Kristus, og en dag hvor vi har all grunn til å gi Gud all takk og ære! For uten den Hellige Ånds kraft i våre liv, ville vi ikke vært istand til å være jordens salt og verdens lys.

Det var ,derfor, ikke uten grunn at Jesus gav, de som fulgte han, klar beskjed om å bli i byen til de skulle bli gitt denne kraften fra det høye. Dette var også det siste Jesus sa før han ble opptatt til himmelen, og vi kan lese om det i Lukas 24 v 45-49;

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46 og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47 og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48 Dere er vitner om dette. 49 Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»

På selveste pinsedag skjedde det. Dette var ingen vanlig dag i Jerusalem. Byen var, i forbindelse med feiringen,overfylt med besøkende fra hele Romerriket. Dette var ikke noe rent lite område, og det dekket flere land med mange forskjellige språk. Misjonsmarken ble praktisk talt bragt til Jerusalem. Hva kunne vel vært et mer ideelt tidspunkt for denne Hellige Ånds utrustning!

Alt skjedde plutselig, mens de troende var samlet, tidlig om morgenen.Det skjedde med overnaturlige tegn slik at ingen skulle være i tvil om at det nå var Jesu løfte som skulle gå i oppfyllelse. Det var slik en voldsom lyd som fylte huset der de var samlet. Det var ikke til å overhøre, og de utenlandske gjestene ble nyskjerrige og strømmet til for å se etter hva som foregikk. Da de plutselig fikk høre tale om Guds store gjerning hver på sitt eget språk, var det ikke så rart at de ble nokså forvirret, forferdet og spørrende.

Det var da Peter, fylt med den Hellige Ånd, stod fram med stor frimodighet og forkynte hele Evangeliet! Ja, så stor var den Hellige Ånds kraft, og så sterkt var budskapet, at det stakk tilhørerne i hjertet (Apost, gjern. 2 v 37). Det eneste spørsmålet de stod igjen med etter å ha hørt budskapet var; "Hva skal vi gjøre?" Peter svarte, med like stor frimodighet;

"Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg". (Apost.gjern.2 v 38-39)

Peter fortatte å vitne, og det var ikke så rent få som omvendte seg den dagen. Omkring tre tusen tok imot Peter sitt budskap og ble døpt! Man kan jo tenke seg hvordan  Evangeliet deretter begynte å spre seg som en flamme, overalt i verden, etter at disse som nå var blitt troende også hadde mottatt den Hellige Ånds kraft!

Denne flammen har nå, nesten 2000 år senere, fortsatt å spre seg. Ikke engang i land hvor det kjempes mot Evangeliet, har denne flammen slukknet. Ja, "mot alle odds" er det nettopp i slike land hvor Evangeliet har fått spre seg med en voldsom kraft!

Etter denne pinsedagen, har Gud kalt mangt et svakt menneske til å gå ut å forkynne Evangeliet til alle folkeslag  i de fjerneste land. Uten den Hellige Ånds utrustning, hadde alt vært forgjeves.

Da min mor var 12 år gammel, fikk hun høre Guds klare stemme inne på rommet sitt som sa at hun skulle reise ut som misjonær da hun ble voksen. Hun var like forskrekket som disiplene og apostlene den gang i Jerusalem. Hvordan kunne vel Gud bruke henne? Hun var da vel ikke god nok til det. Men kallet fikk vokse, og da jeg var 5 år, reiste jeg sammen med mine foreldre og min eldre bror ut som misjonærer til Hong Kong. Der skulle min mor nokså raskt få merke Den Hellige Ånds kraft.

I den lille nye menigheten ute på landsbygda, hvor vi var tilknyttet og hvor min far pleide å preke, hadde vi fått tak i et kors, som lyste om natta, som kineserne  i menigheten satte opp på taket. Nå kunne hele landsbygda se korset. Det gikk ikke lang tid før korset var kjent for alle som bodde der. Samme kvelden som korset hadde blitt hengt opp, var det kveldsmøte. Hele familien var samlet med våre kjære kinesiske søsken inni det lille møterommet.Det som skjer er følgende;

Plutselig hører vi et svært leven utenfor og aner hva som skjer. Den kinesiske pastoren og min far bestemmer seg for å gå utenfor, mens alle vi innenfor faller ned på kne og begynner å be. Utenfor blir min far og pastoren konfrontert av sinte landsbeboere som befaler dem å ta ned korset med en gang. De er redde for at åndene til de avdøde forfedrene kommer til å bli så sinte at de tar hevn. Det vil bety ulykke for hele landsbyen. Mens de blir stående å samtale, får min mor inntrykk av at hun skal gå utenfor og tale om korset, det vil si, å tale Evangeliet. Hun kan fortsatt veldig lite kantonesisk( det kinesiske språket i Hong Kong) for vi har ikke vært i HK så lenge. Men hun er lydig og går ut. Det er bare Den Hellige Ånds kraft som gjør at hun der og da, for full og lyttende forsamling kan tale forståelig, hele Evangeliet. Korset må ned, men hele landsbyen har fått høre Evangeliet! Hva er bedre enn det! 

Ja, dette er kraften i korset. Ikke i selveste korset, men i Evangeliet om Jesu død og oppstandelse!  Ja, Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror! (Rom.1 v 16)

Det er denne samme Hellige Ånds kraft, som min mor opplevde, som jeg også opplever når jeg vitner om Jesus. Og det er akkurat denne samme Hellige Ånds kraft som alle troende blir utrustet med.

Jeg fikk også et kall fra Gud, for noen år tilbake, til å undervise i Søndagsskolen. Gud talte veldig klart til meg gjennom to drømmer og like etter det forespørsel fra den gangs Søndagsskoleleder. Jeg sa til Gud at jeg nok ikke kunne det, fordi jeg kunne ikke språket(Sveitsertysk) godt nok. Dessuten var jeg livredd for å stå foran en forsamling og tale....Ja, i menneskelig forstand var jeg nok ukvalifisert.... Men takk og pris til vår store Gud; Han utruster de ukvalifiserte med den Hellige Ånds kraft!! Med det samme jeg tok skrittet og lydde Guds kall, fikk jeg merke hvordan språket kom flytende og ungene forstod og ble grepet av Evangeliet! Og ennå, etter ca. 10 år i Søndagsskolen, må jeg takke Gud etter hver gang Han har vært med meg med Den Hellige Ånd!! Og ikke bare i Søndagsskolen merker jeg denne kraften, men i enhver situasjon hvor jeg vitner om min Herre og Frelser!

Det er så godt å vite at Jesus ikke har latt oss være igjen her alene. Vi som tror på Jesus, har blitt utrustet med Den Hellige Ånd,Selv om det lir mot kvelden nå, og pinsesøndag er snart over for i år, kan vi glede oss og gå ut med Evangeliet med stor frimodighet, for  Jesus har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende! (Mark.28 v 20). Pris Herren for det! 


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere