John Doe

Alder: 55
  RSS

Om John

Følgere

Velsign konge og myndigheter!

Publisert nesten 12 år siden

Hvordan skal vi som er kristne forholde oss til makt og myndigheter? Hvilken innstilling skal vi ha til de som styrer landet vårt? Jesus, Paulus og Peter har klare retningslinjer for dette.

"Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom. For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Betal også skatt av samme grunn. For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt slikt. Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære." – Romerne 13:1-7.

Jesus sier at makten er gitt ovenfra:

"- Svarer du meg ikke? sa Pilatus. – Vet du ikke at jeg har makt både til å gi deg fri og til å korsfeste deg? Jesus svarte:  – Du hadde ingen makt over meg dersom den ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har utlevert meg til deg, større skyld." – Johannes 19:10-11.

Jesus påpeker også at styresmaktene skal ha sitt:

"- Vis meg mynten som skatten betales med. De rakte ham en denar, og han spurte: – Hvem har bildet og navnet sitt her? – Keiseren, svarte de. Da sa han til dem: – Så gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er." – Matt. 22:19-21.

Paulus sier vi skal be for de som styrer:

"Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt." – 1. Tim. 2:1-2.

Vi skal rette oss etter styresmaktene:

"Du skal minne dem om å underordne seg styresmaktene og myndighetene, rette seg etter dem og være villige til å gjøre alt som er godt" – Titus 3:1.

Peter gjentar Paulus sine formaninger:

"Dere skal for Herrens skyld underordne dere enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, eller landshøvdingene som han har utsendt; de skal straffe dem som gjør det onde, og rose dem som gjør det gode." – 1. Peter 2:13-14.

Det står også i Ordspråkene:

"Ha age (respekt/lydighet) for Herren og for kongen, min sønn!" – Ordspr. 24:21.

Nøkkelordet er respekt for autoritetene og myndighetene. Jeg har alt for ofte lagt merke til at det finnes kristne som smir sine våpen og retter sitt ufine og respektløse "korstog" mot styresmaktene, enten det er personlig fordømmelse av politikere, fordømmelse av barnevernansatte, kritikk av kongehuset, null respekt/forståelse for statlig regulering eller nedsabling av politikere hvor man ikke verdsetter jobben de gjør for folket.

Jeg håper alle tar til seg dette – et viktig budskap om hvordan vi skal opptre ovenfor de styrende myndigheter; konge og politikere. Vi skal velsigne dem og be for dem. Vi skal respektere dem og tiltale dem med verdighet, uten fordømmelse som agenda. Veien å gå for å snu verdisynet blant politikere og myndigheter er nettopp dette, samt saklig argumentasjon og moden oppførsel. Å ikke respektere konge og myndigheter er det samme som å undergrave Bibelens autoritet. Vi når ikke igjennom med et "korstog", men gjennom saklig debatt og argumentasjon iblandet bønn og velsignelser. Be for og velsign regjeringen, Stortinget, departementene og kongehuset hver dag. Da kan vi få se myndighetspersoner bli frelst, og at Gud jobber i det skjulte med disse personenes verdisyn.

"De må ikke snakke stygt om andre eller yppe til strid, men være forsonlige og vise ydmykhet mot alle mennesker." – Titus 3:2.

Gå til innlegget

OASE og profetier

Publisert nesten 12 år siden

Jeg var på møtet til Oases håpsturné i Tønsberg i går kveld, der Einar Ekerhovd redegjorde for Oases visjoner og profetiene som Bob Hartley har fått om Norge.

Men det ble dessverre ikke sagt noe om disse tre spørsmål som jeg ønsker at Oase v/ Einar Ekerhovd kan svare på. Dette er spørsmål som jeg ønsker belyst, og som jeg ønsker at Oase skal komme med en uttalelse på:

1) Kan Oase si litt om hvordan Oase tenker i forhold til stadfestelser av profetier, f.eks. Bob Hartleys profetier? Hvordan kan vi vite at profetier er sanne uten å få profetiene stadfestet av noen andre?

2) Kunne Oase sagt noe om hvordan vi som del av menigheten skal kunne skille mellom ekte og falske profeter?

3) Hvordan stiller Oase seg til Bob Jones' fokus på englemaning ("Emma")? Bob Hartley har et nært forhold til Bob Jones.

Det er fint om Oase v/ Einar Ekerhovd kan kommentere dette, da jeg kjenner flere som etterlyser avklaring fra Oase om det samme.

Gå til innlegget

- Internett er en flopp!

Publisert nesten 12 år siden

En kuriositet:

Her er Leif Osvolds samlede verker. Leif Osvold er (eller var) aktuar og cand.philol., og skrev debattinnlegget “Internett en flopp!” i Dagens Næringsliv i 1996. Senere, i 1998 og 1999, fulgte han opp med flere debattinnlegg: "Papir er best" og "Nettet tar ikke av!"

Her er innleggene, som forhåpentligvis er til god underholdning for de fleste. Klikk på bildene for å se større versjon.

Gå til innlegget

Takk Gud for helbredelse i dag!

Publisert nesten 12 år siden

En oppmuntring: Takk Gud i dag for at du har fått full helbredelse, både fysisk og psykisk! Uansett når helbredelsen kommer, er den like fullt en gave allerede gitt til deg av Gud, uavhengig av om helbredelsen kommer nå eller når du en gang kommer hjem til Himmelen. Som Guds barn blir du helbredet. Sånn er det bare. Er ikke det en fantastisk gave?

Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. (Jesaja 53:4-5)

Er det noen blant dere som lider? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. (Jakob 5:13-16)

Noe for debatt: Er bekjennelse av synd for hverandre en forutsetning for å kunne bli helbredet på denne jorden, før man kommer hjem til Himmelen? 

Gå til innlegget

En oppmuntring!

Publisert nesten 12 år siden

Den Hellige Ånd ba meg gi dette som en oppmuntring til ei venninne av meg onsdag kveld. Jeg fikk vite i går at det talte rett inn i hennes hjerte. Derfor vil jeg dele dette med dere også:

Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Men onde mennesker og svindlere vil gå fra vondt til verre. De fører vill og blir selv ført vill. Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (2. Tim. 3:12-17)

Halleluja, hvor privilegerte vi er! Vi får visdom gjennom Guds Hellige Ord, og blir utrustet til all god gjerning. Tross forfølgelser og angrep er Gud med oss gjennom alt, og Han lærer oss hvilke veier vi skal gå. Han lærer oss ydmykhet, respekt og kjærlighet for vår neste.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere