John Doe

Alder: 55
  RSS

Om John

Følgere

Jeg konstaterer med sjokk og vantro at kristne ønsker å gi sin stemme til FrP fordi KrF ikke lenger ser ut til å fremme kristenkonservative standpunkter. For to år siden lagde jeg en liste på 23 grunner til å ikke stemme på FrP. Denne listen har jeg nå utvidet med 7 grunner til.

Noen kristne trekker frem FrPs klare Israel-støtte som grunn god nok til å stemme på dem. Men jeg tør påstå at nedenforstående 30 punkter ikke akkurat rettferdiggjør en stemme til FrP, selv om partiet er Israel-vennlige.

Min bønn til alle kristne er at de tenker seg om minst to ganger før de gir sin stemme til et parti som Fremskrittspartiet. Tenk over hva dere faktisk stemmer på! Hvor kristent er egentlig FrPs partiprogram?

- Fremskrittspartiet ønsker en av de mest liberale bioteknologilovene i Europa, som tillater forskning på ufødt liv og forkastelig bortsortering av menneskeliv med “uønskede” egenskaper (eksempelvis Downs Syndrom).
- Fremskrittspartiet vil utvide strafferammene til å legalisere dødsstraff (i forbindelse med krig).
- Fremskrittspartiet vil tillate drap på et femsifret antall fostre hvert eneste år.
- Fremskrittspartiet vil liberalisere røykeloven.
- Fremskrittspartiet vil avvikle den offentlige norske hjelpen til verdens fattige.
- Fremskrittspartiet mener den internasjonale fattigdommen ikke er de rike landenes ansvar. I partiets program heter det at: “Den lave levestandarden i u-landene først og fremst er et resultat av landenes interne organisasjonsforhold og politiske systemer”.
- Fremskrittspartiet har lenge benektet at klimaproblemene har vært menneskeskapte. Partiet var imot Kyoto-avtalen, og er fortsatt skeptisk til denne, senest i en kritisk landsmøteuttalelse i 2007.
- Fremskrittspartiet vil at Norge skal kjøpe seg fri fra klimaforpliktelsene ved å betale for CO2-kutt i utlandet.
- Fremskrittspartiet ønsker økt tilgang og friest mulig flyt av alkohol.
- Fremskrittspartiet har foreslått “svenske priser” på alkohol, enda forskerne advarer mot en stor økning i antall lidelser knyttet til alkoholmisbruk ved å senke prisene til dette nivået.
- Fremskrittspartiet vil øke tettheten på skjenkesteder og deres åpningstider. Oslo FrP har foreslått at utestedene skal få skjenke 24 timer i døgnet.
- Fremskrittspartiet vil at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger, og at Vinmonopolet skal avvikles.
- Fremskrittspartiet har en svært liberal holdning til spill: folk må bestemme selv (som i alkoholpolitikken). De vil ha kommunalt selvstyre uten restriksjoner, det vil si at hvis en kommune vil åpne for casino, så er det helt OK.
- Fremskrittspartiet stemte mot KrFs forslag om å la kommunene være spillefrie hvis de ønsket det. Her ønsket de merkelig nok ikke kommunalt selvstyre.
- Fremskrittspartiet er imot kriminaliseringen av sexkjøp.
- Fremskrittspartiet vil føre en meget streng innvandringspolitikk og nører i sin retorikk opp under fordommer og fremmedfrykt.
- Fremskrittspartiet foreslo å kutte bevilgningene til integrering med 1 milliard i budsjettet for 2007.
- Fremskrittspartiet vil kutte sterkt i distriktskommunenes inntekter. Deres inntektssystem, “objektivt, differensiert innbyggertilskudd”, vil fjerne de delene av det kommunale inntektssystemet som tar sikte på å støtte opp under bosetting i distrikts-Norge og i småkommuner.
- Fremskrittspartiet legger opp til avvikling av støtten til landbruket. Ved behandlingen av jordbruksavtalen 2007 foreslo FrP å kutte 6,7 milliarder, eller 58 %, av bevilgningene til landbruket. I programmet fremgår det at Fremskrittspartiet vil fjerne all subsidiering til landbruket: “FrP vil foreta en kritisk gjennomgang av dagens støtte- og subsidieordninger med tanke på en gradvis avvikling”.
- Fremskrittspartiet ønsker å sentralisere flere oppgaver som kommuner og fylkeskommuner i dag har ansvaret for. Blant annet skal ansvaret for eldreomsorgen overlates til staten, og de vil dermed nekte lokal styring for kommunepolitikere som har mest lokalkunnskap.
- Fremskrittspartiet er for mer privatisering i helsesektoren, noe som betyr at de med mest penger får den beste hjelpen raskest, mens de svakerestilte blir stilt som nummer to i køen.
- Fremskrittspartiet vil ikke bruke penger på de populære samlivskursene for foreldre som har fått sitt første barn.
- Fremskrittspartiet vil fjerne blasfemiparagrafen i straffeloven.
- Fremskrittspartiet vil fjerne “pornosladden” og oppheve ordningen med filmsensur.
- Fremskrittspartiet vil avvikle Sametinget, noe som vil gjøre det vanskeligere for samene å argumentere politisk for sine hjertesaker i Nord-Norge.
- Fremskrittspartiet vil bygge ned og på sikt fjerne alle subsidier til næringer, bransjer og bedrifter.
- Fremskrittspartiet vil fjerne subsidiene til reindrift, noe som gjør det mye vanskeligere for en allerede presset næring.
- Fremskrittspartiet vil oppmuntre norske bedrifter til å delta i u-hjelp, mot at disse kan sikre seg gode avtaler i de aktuelle landene. Det er altså ikke aktuelt for FrP å gi u-hjelp i ren solidaritet uten å få noe tilbake.
- Fremskrittspartiet vil åpne for modulvogntog på 25,25 meter med 60 tonns totalvekt på våre stamveier. Det er ren dødslek, spør du meg, når særdeles lite av stamveinettet har midtdelere.
- Fremskrittspartiet vil arbeide for å redusere og på sikt fjerne pressestøtten, noe som betyr vanskeligere levevilkår for lokalaviser og kristne dagsaviser som DagenMagazinet og Vårt Land.

Gå til innlegget

Dype splittelser i KrF

Publisert over 12 år siden

Den liberale ghettoen i KrF, anført av Knut Arild Hareide, mener homofili skal ses på som noe naturlig. De undergraver Bibelens autoritet ved å ignorere Romerne 1:26-27.

Det var Østfold-delegat Per Lebesby som på landsmøtet uttalte at den nye ekteskapsloven er en hån, latterliggjøring og trakassering av en gudegitt ordning.

Hareide skriver følgende i sin blogg:

“Jeg har ledet programarbeidet og støtter vedtaket som ble fattet idag, men jeg blir dypt skuffet over at delegater på vårt landsmøte bruker vår talerstol til å si at homofilt samliv er unatulig, og at det er hån mot skaperverket. Det er ikke KrFs syn.”

Hareide har også kritisert Vest-Agders delegat Hans Fredrik Grøvan, som uttalte følgende:

“Denne loven er både historisk og biologisk helt unaturlig. Vi kan ikke bestride hvordan barn blir til naturlig i et ekteskap. Vi må ta hensyn til de biologiske fakta - det kan ikke kalles diskriminering. Derfor må vi ha omkamp om loven.”

At noen påpeker fra talerstolen at homofili er unaturlig og en hån mot Guds skaperverk, viser jo nettopp at KrFs syn i denne saken står uavklart. Derfor kan ikke Hareide påstå at dette ikke er KrFs felles syn. KrF har nemlig ikke et felles syn på dette, men store splittelser internt.

Landsmøtet vedtok heldigvis at KrF skal gjøre sitt for å reversere ekteskapsloven hvis de blir satt i regjering.

Til tross for dette vedtaket kan ikke KrF være bekjent av så dype splittelser i partiet. KrF bør snarest eliminiere disse splittelsene og enes om et bibeltro standpunkt. Hvis ikke vil KrF miste mange stemmer blant kristenkonservative til høsten. I så måte kan det være hensiktsmessig å stemme på et parti som står for et bibeltro standpunkt, uten interne splittelser. Kristent Samlingsparti kan være et godt alternativ.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere