John Doe

Alder: 55
  RSS

Om John

Følgere

Bruker vi vetoretten i EØS for lite?

Publisert over 12 år siden

Som del av vår EØS-avtale har vi reservasjonsrett, også kalt vetorett. Det betyr at vi kan reservere oss mot EU-direktiver fordi vi ikke er medlemmer av EU. Da Stortinget i oktober 1992 skulle godkjenne EØS-avtalen ble reservasjonsretten framstilt som sikkerhet for at avtalen ikke kunne påføre Norge regler vi var sterkt mot. Som EU-motstander mener jeg vetoretten må brukes for alt den er verdt.

Reservasjonsretten
I Soria Moria-erklæringen (nåværende regjerings erklæring) het det:

“[...] regjeringen vil vurdere å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen hvis særlig viktige norske interesser trues av rettsakter som planlegges innlemmet i EØS-avtalen.”

Reservasjonsretten har fra norsk side til nå ikke vært brukt på annen måte enn til å trenere gjennomføringen av visse bestemmelser. Saker hvor dette har vært diskutert er for eksempel i forhold til direktivet om tilsetningsstoffer i barnemat som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2002.

De fleste EU-direktiv som har voldt politisk uro eller strid i Norge dreier seg om helse, miljø og sikkerhet (matsminkedirektivet, direktivet om merking av genmat og direktivet om patent på bioteknologiske oppfinnelser).

Dårlig taktikk
Det er viktig at Norge benytter seg av vetoretten! De fleste EU-motstandere er enige i det. Folket har jo flere ganger sagt sitt: vi ønsker ikke EU-medlemsskap! Dermed skylder regjeringen folket å benytte vetoretten i utvidet grad. Å bli påprakket EU-direktiver som folket ikke ønsker, er dårlig taktikk fra sittende regjering, fordi folket vil vende seg enda mer mot EU. Vetoretten er et viktig verktøy! Benytter vi ikke vetoretten i tilstrekkelig grad, kan landet vårt i praksis kalle seg fullverdig EU-medlem.

Tjenestedirektivet
Et eksempel på et EU-direktiv som har skapt debatt i Norge, er tjenestedirektivet. LO er såvidt jeg vet redde for at sosial dumping blir et resultat av direktivet, det samme er flere av partiene på Stortinget. I november 2008 delte regjeringen seg i synet på om tjenestedirektivet skal gjøres til norsk rett. Flertallet (AP) sa ja, mens mindretallet (SV og SP) gikk inn for å bruke vetoretten.

23. april 2009 vedtok Stortinget, mot stemmene fra SV og SP, å godkjenne norsk tilslutning til tjenestedirektivet. Få dager etter skulle EU formelt godkjenne direktivet som en del av EØS-avtalen, men den islandske regjeringen satte en foreløpig stopper for dette. EØS-komiteen har møte i morgen, 29. mai, og kan da ta opp spørsmålet om å gjøre tjenestedirektivet til en del av EØS-avtalen igjen. EU har satt 28. desember 2009 som frist for å iverksette direktivet. Mye tyder altså på at tjenestedirektivet blir del av norsk rett.

Konkurranseregler
En annen ting er EUs konkurranseregler som vi blir påtvunget gjennom EØS, og som nå tillater salg av energidrikken Red Bull i Norge. Et høyt innhold av stoffene taurin og koffein har fått alarmklokkene til å ringe hos Folkehelsa. TV2 melder at Folkehelsa ikke er fornøyd med opphevingen av forbudet, og frykter at flere unge vil drikke mer Red Bull nå som salgsforbudet oppheves. For flere år siden ble dødsfall i Sverige koblet sammen med energidrikken. Såvidt jeg vet er det ikke mulig å bruke vetorett mot EUs konkurranseregler. Derfor er dette regler som Norge blir påtvunget uten å være medlem i EU.

Det gjenstår å se om regjeringens aksept av tjenestedirektivet vil få negative følger for oss, og om flere påtvungede regler fra EU vil “ugyldiggjøre” den norske befolkningens klare nei-standpunkt til EU-medlemsskap.

Små partier mot EU
Det er nok usannsynlig at en ny borgerlig regjering vil bidra til at EU-regler får mindre innflytelse i Norge. Frp er åpne for å respektere folkets vilje gjennom folkeavstemninger, mens Høyre utvilsomt ønsker medlemsskap. Imidlertid finnes det flere små partier som klart ønsker å gå mot EU-medlemsskap. Blant disse er Demokratene og Kristent Samlingsparti. I Demokratenes program står det: “Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU [...] Vedrørende EØS-avtalen ønsker Demokratene at Norge benytter sin vetorett i saker som vi ikke er tjent med at vedtas”. Kristent Samlingsparti går lenger: “Norge skal holdes utenfor EU, EØS og Schengen-avtalen”. Kristent Samlingsparti legger vekt på tettere samarbeid med USA, samt en frihandelsavtale med Europa slik Sveits har i dag.

Gå til innlegget

La David Irving snakke!

Publisert over 12 år siden

VG skriver at SOS Rasisme demonstrerer mot David Irvings deltakelse i kveldens Tabloid på TV2.

Skal man virkelig kneble mennesker som står for noe helt annet enn majoriteten av oss? Hvor blir det av ytringsfriheten?

Ja, slik har samfunnet vårt blitt… Man knebles når man mener noe annet enn den store majoriteten. Jeg har selv blitt kneblet på verdidebatt.no da jeg publiserte et innlegg om Islam.

Ytringsfriheten er i fare, og den ytterste venstre fløy må ta på seg mye av skylden for det!

Gå til innlegget

Er paintball idrett?

Publisert over 12 år siden

Tønsbergs Blad melder at paintball-spillere ønsker å bli en del av det gode selskap i Norges Idrettsforbund. Skyting, kuler og maling er stikkord for paintball. I 2011 kan Norges Paintball Forbund (stygg orddeling!) få vite om de kan bli tatt opp i Norges Idrettsforbund.

Hvor riktig er det at en aktivitet der man skyter på hverandre skal tas inn i det gode idretts-selskap? Jeg mener at det ikke bør gjøres. Jeg mener at skyting på hverandre ikke har noe med idrett å gjøre, og at det vil sende et feil signal til folk hvis paintball blir en del av Norges Idrettsforbunds idretter. Skyting på andre mennesker er liksom ikke i idrettens ånd synes jeg, uansett hvor “uskyldig” paintball kan være.

Her må Norges Idrettsforbund tenke seg godt om og finne ut hva som skal være etisk forsvarlige idrettsgrener.

Gå til innlegget

I disse tider hvor de borgelige partiene står langt fra hverandre, Krf dras mot venstre og Frp liberaliseres i turbofart, blir alternativene færre og færre for kristne som ønsker å stemme på et parti ved stortingsvalget til høsten.

Her er noen punkter fra Kristent Samlingspartis partiprogram, som kanskje kan gi deg en pekepinn på hva du som kristen bør stemme.

- KS vil bidra til å styrke kristen tro og kultur i vårt folk.
- Det jødiske folk skal ha en klar rett til Det Hellige Land. Bibelens landløfte gjelder fortsatt.
- Norge må støtte staten Israel i dens kamp for å overleve.
- KS ønsker å gi “hjelp til selvhjelp” i U-hjelpsprogrammet.
- KS er imot EU-medlemskap, EØS og Schengen og vil heller vurdere et nærmere samarbeid med USA samt en frihandelsavtale med Europa (slik Sveits har).
- KS vil utvide FN-mandatet til å gripe inn overfor land som bevisst legger opp til brudd på menneskerettighetene, og for å stoppe folkemord.
- Mer støtte til foreldre, slik at oppdragelsen av barn og unge forbedres.
- Strengere straffer for vold, voldtekter og seksuell utnyttelse.
- Opprette kriminalitetsombud for å ivareta ofre for kriminalitet.
- Et fengselsår skal være likt et kalenderår, og ordningen med prøveløslatelse etter 2/3 soning bør opphøre.
- Alle som gifter seg skal få innføring i konfliktløsning i ekteskapet.
- Delt beskatning for ektefeller.
- Pensjon for ektefeller skal være lik pensjon for samboende.
- Ikke gå inn for etablering av heldagsskole.
- Stimulere til utbygging av friskoler.
- Styrke disiplinen i skolen.
- Gi mulighet for klasseopprykk for flinkere elever.
- Mer ekspertise og penger til politiet.
- Kraftig opprustning av forsvaret.
- Kraftig utbygging og oppgradering av stamveinettet i Norge.
- Utbygging og opptrapping av jernbanen med blant annet høyhastighetstog.
- Fjerne loven om selvbestemt abort.
- Støtte kampen mot aktiv dødshjelp og si ja til “god livshjelp”.
- Heve aldersgrensen på øl, vin og rusbrus fra 18 til 20 år.
- Innføre skjenkestopp kl. 01:00 over hele landet.
- Fjerne moms på frivillig arbeid.
- Det offentlige skal dekke tannlegebehandling.
- Restriktiv, konsekvent og streng flyktningpolitikk, kombinert med effektiv integrering, for å bl.a. unngå at den islamske innvandring representerer en fare for Norges land og folk som egenart.

Her finner du partiprogrammet i sin helhet (17 sider, PDF).

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere