Helge Skår

Alder:
  RSS

Om Helge

Følgere

Unger som selger VG søndag formiddag

Publisert rundt 7 år siden

En snart 13-åring har fått snusen i at en kan selge VG lørdag og søndag formiddag, og få inn noen kroner for det. Alternative inntektskilder er det ikke så mange av i sikte, og unggutten aner en mulighet.....Men så nevner jeg at det kanskje ikke akkurat er en veldig bra ting å prakke på folk aviser med mye rart innhold, og at vi gjerne prøver å ta fri på søndagen om det ikke er noe som er spesielt nødvendig.

For ikke å nevne at VG har mye innhold som jeg ikke syns det bør være en 13-årings jobb å markedsføre.

Jeg vokste opp på gård med flust av arbeidsmuligheter. Dagens mer urbane unge har færre muligheter. Jeg gremmes når jeg ser frisk, sunn ungdom stå på torvet for å mase på folk om at de må bytte strømleverandør, treningsstudio e.a., og tenker; "fins det virkelig ikke noe mer fornuftig folk kan drive med i et land som påstår at det mangler arbeidskraft?"

eller er mangelen på arbeidskraft bare et spørsmål om internasjonal pengefordeling? Ser vi til andre fattigere land, ser det jo ut til at behovet for arbeidskraft er langt høyere der.

Har noen noen bedre tips for jobber til en 13-åring? Han kunne gjerne få selge Vårt Land.......

Gå til innlegget

Fin film om trusler mot jorda

Publisert over 7 år siden

http://vimeo.com/53618201

På denne lenka finner en en fin engelsk kort tegnefilm, som forteller bakgrunnen for hvorfor mange mener at jordvern er viktig. Som et apropos til f.eks. debatten om utbygging av jord ved Trondheim, eller hva som er viktigst av matjord og turområder. Speller en kortæ rekti, kan en ta vare på begge deler.

Nyt filmen og ta den gjerne til etterretning

Gå til innlegget

Vårt Land skaper et inntrykk av at Krf og V er overraska over det blå statsbudsjettforslaget. Jeg syns ingenting av det er sjokkerende, og lurer på om Krf og V ikke har lest de blå sine partiprogram og fulgt med i politikken de siste tiåra.

Eller overdramatiserer Vårt Land?

Gå til innlegget

Uansett hva en måtte synes om den nye regjeringsplattforma og de som skal administrere den, så er det Venstre og/eller Kristelig Folkeparti som trengs for å gi den fortsatt liv.

Jeg mener at et gjennomsnitt av Høyre og Frp er langt til side for folkemeninga sitt gjennomsnitt på høyre-venstre-aksen. Gjennomsnittet ligger omtrent i skjæringspunktet mellom Venstre og Krf

Tross dette kan vi altså få en politikk langt lenger til Høyre.

Venstre og Krf Kunne prøve å finne andre regjeringsmuligheter. F.eks. ville ei regjering med Høyre, Venstre, Krf og Sp være langt nærmere folkemeninga enn den som er nå. Eller ei regjering bestående av Høyre og Arbeiderpartiet.

I landbrukspolitikken kan vi få se store, vanskelig reversible grep som kan endre mye når det gjelder åssen landet ser ut og forvaltes, og hvilke agronomiske og etiske idealer som skal følges. Vi kan òg få se et dårligere jordvern, som på sikt er det mest alvorlige. De beste areala får dårligere vern, så vi får et enda mindre konkurransedyktig landbruk, dårligere matsikkerhet og en verden som kan brødfø færre. Det bidrar til varig øka matvarepriser på verdensbasis. Det vil vi knapt merke her, men i Brasil, India etc. merkes det godt om f.eks. prisen på hvete eller ris fordobles. Det er en totalt etisk forkastelig matvare-og miljø-politikk.

Andre ting mange reagerer på er forslag om søndagsåpne butikker, mer liberal alkoholpolitikk, mer EU-vennlig politikk, innvandringspolitikk, utviklingspolitikk, miljøpolitikk og en hel masse annet. 

Om Venstre og Krf bryr seg om noe av dette, er det de som kan gjøre noe med det, og det gjøres best om de står sammen om mye. Da kan de begge oppnå en del seire. 

Det beste er nok likevel å prøve å få ei bedre regjering. På en del punkter er det ingen grunner til å la denne regjeringa få noen prøvetid. 

I landbruket, som jeg vet mest om, er det f.eks. liten grunn til å tru på at virkemidla de blå vil bruke, vil føre til at en oppnår de måla de påstår å ha. Den politikken innebærer hverken nye idéer eller nye løsninger, men gammelt oppgulp der mammonistisk ideologi settes først, så er det nesten likegyldig hva det fører til. Det er bare å se til Sverige for å lære om konsekvensene.

Mye brakklagt jord og fraflytta bygder i utkantstrøk. Industrialisert landbruk med mye monokultur i de beste områdene. Tross lavere lønnsomhet har eiendomsprisene gått opp, fordi bøndene må konkurrere med eiendomsspekulanter, jaktinteresserte og andre som har mer penger, ikke nødvendigvis må bo på gården og som henter inntekter fra annet enn landbruk. Og produksjonen har gått ned pga. lavere lønnsomhet, Sverige importerer mer mat. Og i Sverige ble det bedre etter innmelding i EU, det har blant annet gitt en del arealtilskudd, og gode tilskudd til økologisk produksjon. I Strømstad kommune var det ca. 60 mjølkeprodusenter rundt 1990. Nå er det 1 -en- igjen. Han driver økologisk med ca. 70 kuer trur jeg. H og Frp vil heller ikke støtte øko-landbruket, så på sikt kan norsk landbrukspolitikk bli verre enn EU's egen. 

Velgerne har sin del av ansvaret. Høyre har sin del, ved å gå inn i et samarbeid med Frp istedenfor med sentrum eller å stå alene. Men Venstre og Krf vil måtte tåle å ta et hovedansvar for de negative sidene, fordi de har mulighet til å gjøre noe med dem. De kan få regjeringsslitasje uten å være i regjering. 

Gå til innlegget

Skatteklasse 2 foreslås fjerna. Det kan òg gi skatteøking for ektepar der en av partene(eller begge) studerer. Det er en ikke helt uvanlig situasjon. Det fins òg en del ektepar der en av partene mottar en skattefri ytelse fra NAV, som ikke regnes som inntekt. Og ikke minst fins det en del tilfeller der en av partene ikke jobber eller studerer av helsemessige grunner. Det er ikke sånn at alle sjuke får hjelp fra NAV, flere venter i årevis i en runddans i et uført byråkrati.

Hadde disse folka vært ugifte ville de hatt krav på f.eks. sosialhjelp, om de kom i en situasjon uten inntekt. Men så lenge de er gift med en annen som har nok inntekt til overlevelse for begge, har ikke den ene parten krav på dette.

Burde ikke endring i skatteklasseopplegget òg  føre til endring i denne sosialhjelpsregelen?

Eller kanskje det greieste er å la det være som det er?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere