Helge Skår

Alder:
  RSS

Om Helge

Følgere

Ikke umulig at Bolsonaro-styret vil ha ulemper. Men har en glømt hvorfor Brasil valgte han?

Brasil sin nye president blir systematisk kalt populist av Nrk og mange norske medier. Populist-begrepet utvannes når det systematisk brukes for å karakterisere folk en er uenig med. Det brukes gjerne som en hersketeknikk av styresmaktene, heller enn som et begrep med saklig grunnlag ut fra nærmere angitte kriterier. 

 I Norge bruker bl.a. Erna Solberg uttrykket mot Trygve M.S. Vedum. Bidrar det til en konstruktiv debatt?

Indirekte framstår det som bl.a. Nrk forsvarer det gamle regimet i Brasil, gjennomsyra av korrupsjon. Den seksuelle relativismen så òg ut til å ha gått betydelig lenger enn i Norge; fra tillatelse til promotering og krampaktig normalisering. Jeg har ikke fulgt debatten i Brasil direkte, men via kona som dro til ambassaden 2 ganger for å stemme. Opprøret mot det gamle styret var massivt, det kunne ikke fortsette. Bolsonaro var alternativet. Som engasjert i Senterpartiet skjønner jeg at de burde hatt et sentrumsalternativ, og at Brasil nå på en del områder har gått fra en ytterlighet til en annen. Men "høyre-populist" er et såpass negativt ladd begrep at en lurer på hvorfor ikke det gamle styret like systematisk karakteriseres med "korrupte banditter". Stoler de på at brasilianske medier alltid gir ei balansert og sann framstilling? Er det riktig å sammenligne den nasjonalismen Trump og Bolsonaro har, med den som fins i langt mer rase-homogene land i Europa? Er nasjonalfølelse og økonomisk proteksjonisme nødvendigvis negativt? 

Bruken av det stigmatiserende uttrykket "høyre-populist" tar fokuset vekk på hva Bolsonaro faktisk gjør og ikke gjør politisk, på godt og vondt. I mange valgkamper er det mye skittkasting fra begge sider. Hvor grundig sjekker norke medier påstandene fra de ulike sidene i Brasil? Kristelig sett framstår Bolsonaro som langt mer truverdig enn Trump. En kan gjerne finne likhetstrekk mellom de 2, men det er ganske store forskjeller òg. 

I motsetning til tidligere opponenter i Brasil, overlevde Bolsonaro attentatet. Trur norske medier at de tidligere styresmaktene i Brasil var godheta sjøl? Har de glømt skandalene rundt fotball-VM og OL? Og mye annet rart.....


https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-27/gays-for-bolsonaro-why-many-will-overlook-his-homophobic-rants

Gå til innlegget

Samboerskap, hva er poenget?

Publisert over 5 år siden

Jeg har alltid sett på samboerskap som en pinglete og lite kristelig samlivsform. Det betyr ikke at samboere ikke kan ha gode kvaliteter, det kan sikkert være mange grunner til at mange velger denne samlivsformen for kortere eller lengre tid. En hensikt med å skrive dette, er å samle en del lenker med juridiske, historiske og kristne kilders ord om samboerskap på et sted, som ved å lenke til dette debattinnlegget kan deles som ei enkeltlenke. Men jeg skriver et større innlegg sjøl òg da........Lenkene er nederst i innlegget.

Innføringa av samboerskap som en stadig vanligere samlivsform, er blant de sterkeste norm-oppløsende samfunnstrekka gjennom de siste 50 år. Det har blitt så vanlig at det er litt som med alkoholpress; Det er ofte de som går inn i ekteskapet uten forutgående samboerskap, som blir avkrevd forklaring av omverdenen.

Som en godt voksen bekjent fikk som reaksjon da vedkommende sa til en kollega at ho skulle gifte seg snart. "Oj, jeg visste ikke at du var samboer en gang, jeg" Så vanlig har det tydeligvis blitt, spesielt blant folk uten kirketilknytning.

Fra å være en kuriøsitet for spesielt interesserte, har samboerskapet/konkubinatet utvikla seg til samfunnets norm. Om noen ønsker å gjøre opprør mot det bestående idag, gjør en det iallfall ikke ved å inngå samboerskap.

Dette er ikke et forsvar av alt som har forekommet som alternativ til samboerskap, f.eks. altfor tidlige/raske ekteskap, eller manglende aksept for skilsmisse f.eks. ved familievold e.a..

Mange sier de vil bo sammen ugift " for å bli bedre kjent" eller noe sånt. Historia har mange eksempel på at det er fullt mulig å bli godt kjent uten samboerskap. Og for de eksempla som tyder på at ekteparet ikke kjente hverandre godt nok: ville et forutgående samboerskap vare lenge nok til at evt. problemer ble oppdaga før ekteskapet ble inngått? Mange har jo blitt skilt kanskje etter 3, 5, 10 år osv. Om en skal ha "ekteskap på prøve", hvor lenge må en da holde på i håp om å unngå skilsmisse? Og er et brutt samboerskap noe bedre enn skilsmisse?

En kan få inntrykk av at ekteskap nå er noe mange inngår "når alt er på stell", når de har fått et par unger, har stasjonsvogn, hus, hund og "alt annet". Folk trenger ikke bryllupsgaver lenger, virker det som, i det nyrike Norge. I løpet av samboerskapet går sikkert en del av dem en normalt ville invitere i et bryllup, bort ved døden, og får ikke oppleve bryllupet.

Dessuten får en inntrykk av at mange har veldig store krav til bryllupsfesten, som gjerne skal planlegges i flere år, og koste vanvittige summer, noe en kanskje må spare til i flere år. Men ekteskapet handler jo ikke om bryllupsfesten, men det som kommer etterpå.

Jeg vet det kan være et dilemma, kanskje spesielt for kristne jenter, som ofte er i flertall i kristne miljøer, at det ikke er så mange gutter å velge mellom der. Så da vet jeg ikke helt hva som er verst; jenter som selger seg for billig, eller gutter som ikke vil forplikte seg, eller vice versa.

Og jeg skal heller ikke påstå at et inngått ekteskap innebærer en paradisisk tilstand, vi befinner oss fortsatt i en høyst tvilsom verden.
Men jeg ser det som feil å "bryte seg inn i ekteskapet" ved å i praksis leve som ektefeller gjør, men uten å helt fra begynnelsen av samlivet ha en intensjon om at dette skal vare livet ut. Det er neppe noen mindre synd å bryte et samboerskap enn et ekteskap. Så hva oppnår en da?

Jeg har som nevnt samla sammen en del lenker om temaet, både av historisk og juridisk art, og en del synspunkter på samboerskap fra ulike kilder som ønsker å følge Jesus.

Det betyr ikke at en blir frelst av å være gift, heterofil, eller på andre måter prøve å følge Jesu anbefalinger(som heller ikke alltid er like lette å skjønne). Livets største problem er døden, samt ondskapen. Jesus kom for å frelse syndere fra døden og det onde, og vi er alle dårlige nok til å ikke fortjene Guds nåde, men få den likevel. Hver den som trur på Jesus, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Men om en trur på Jesus, mener jeg det er grunn til å si at Gud alltid har anbefalt ekteskapet som samlivsform, ingen dårlige kopier. Det er òg såvidt jeg kan skjønne de fleste kristne trussamfunns standpunkt, både nasjonalt og internasjonalt. Mange av dem som ivrer for homofiles mulighet for kirkelig ekteskap, har kanskje neppe fått med seg at kjerka knapt har noen tilsvarende debatt om samboerskap. Det er ikke en anbefalt løsning.  

I tillegg legger jeg ved lenke til sangen "If you don't know me by now", som jeg liker, uten at jeg er sikker på at den handler om samboerskap. Men jeg syns tittelen godt illustrerer at det alltid vil være begrensa hvor godt kjent en kan bli før en inngår ekteskap. Før eller siden må en bare satse for framtida og gjennomføre noe fullt og helt, sjøl om det kan innebære risiko.

Vennlig, forsøksvis ydmyk, hilsen Helge

https://www.youtube.com/watch?v=zTcu7MCtuTs

http://kristen-ressurs.no/temaer/Samboerskap.htm

https://no.wikipedia.org/wiki/Samboerskap

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Registrering-av-samboerskap/

http://www.klikk.no/kvinneguiden/penger/article884832.ece

http://itro.no/ilivet/samboerskap-3/

http://www.nlm.no/utsyn/leder/det-bibelen-mener

http://imf.no/wp-content/uploads/2013/02/samlivsetikk_-_hele_boka.pdf

(side 88 og utover om samboerskap, også mange andre tema)

http://www.shafan.dk/bibelsktro-artikler/02-03-03.html

http://bibelfellesskapet.net/index.php/forkynnelse/forkynnelse/artikler/912-kristen-og-samboer

https://www.google.no/?gfe_rd=cr&ei=XuUwV5aVMpLGZIWRp9gP&gws_rd=ssl#q=samboerskap+versus+ekteskap+kristen+etikk&start=10

Gå til innlegget

Tenk stort, stem smått‏

Publisert rundt 6 år siden

Om mindretallsdiktatur og velgermakt. Dette valget kan gi et løft for grønn pol i politikken. Ap, H og Frp har gjennom flere år fått mer makt, bl.a. på bekostning av Sentrum. Hvor mange partier vil framtidas velger kunne velge mellom?Enkelte snakker om begrepet "mindretallsdiktatur". Begrepet brukes gjerne av folk som mener at små partier får mer politisk gjennomslag enn de fortjener ut fra antall representanter. Noen ønsker disse små partia ut av politikken, og inntil for noen meningsmålinger siden kunne en rett som det var høre Frp-sympatisører ønske seg sperregrense på 10 %.
Om mindretallsdiktaturet faktisk eksisterer, er jeg usikker på, men om det gjør det, er løsningen snublende nær: Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har solid flertall sammen, så bare de blir enige er sakene i praksis vedtatt. En kan altså ikke gi småpartia noe som helst ansvar for det såkalte mindretallsdiktaturet, det er de store partia som tillater det å eksistere. 
Hvorfor er jeg usikker på. Men valgforskning tilsier at de store partia på hver side i høyre/venstre-sidig blokkpolitikk øker i oppslutning, uavhengig av om blokka er i posisjon eller opposisjon, mens de små partia taper oppslutning. Det kan tyde på at de store partia er flinke til å få politiske debatter til å dreie seg om uenigheter dem i mellom. De setter dagsorden og håver inn stemmer, mens småpartia avspises med smulene. Større partier kan kanskje gi velgeren et enklere valg, ved at de kan bruke hverandre som tydelige fiendebilder. Dessuten har de nok størst propagandakapasitet. Det virker som de store på begge sider er opptatt av å opprettholde illusjonen om at det er dem valget står mellom, og de siste åra har de lykkes stadig bedre med dette.
Om en ser på historiske stortingsvalgresultater tilbake til 1906, og summerer oppslutninga til Ap, H og Frp, har denne variert mellom 49 og 75 %. 4 valg skiller seg ut: i 1981-85 og 2009-13 fikk de 74-75 %  av stemmene. Andre partiers oppslutning er da tilsvarende lavere. 5 mindre partier; KrF, MDG, Sp, SV og V vaker nå rundt sperregrensa. Det er stor sjanse for at 1 eller flere av dem havner under sperregrensa på 4 %, noe som øker de store partias makt enda mer.
Om utviklinga fortsetter i samme retning, kan velgerne om noen år risikere å bare stå igjen med 2-3 partier med stor sjanse til å bli representert, mot dagens 6-8. Partier er ikke verneverdige, men når partiantallet reduseres, vil makt flyttes fra valglokalet til partias indre liv.
I dag rekker småpartier knapt å snakke om egne løsninger, før folk spør hvilken av de 2 store blokkene de vil støtte. Det preger òg debattene innad i småpartia. Om de velger side, vil de fort havne i en situasjon der de må være med på leken med å smiske for egen blokk, og stå sammen om å kritisere motsatt blokk. Splittelsen av sentrumspartia er trulig med på å forsterke denne tendensen.
Om blå og røde partier ble ferdige med å diskutere hva som er best av privat og offentlig, og om det er næringsdrivende eller ansatte som skal ha bedre vilkår, kunne en kanskje snakke om andre ting. Dagens 5 små partier er sjølsagt til dels ganske ulike. Men de har noe viktig felles: De er grønnere og mer EU-kritiske enn de store. Og jeg har inntrykk av at flere av dem er generelt skeptiske til maktkonsentrasjon, uavhengig av om denne er offentlig eller privat. Dessuten får de ofte større oppslutning på valgomater enn ved valg, noe som kan tyde på at de har et uforløst potensiale.
I Sarpsborg kommune har det ved de siste 4 kommunevalg vært svært nære på at Arbeiderpartiet har fått rent flertall i kommunestyret. De blå partia vil gjerne framstille det som at de som ønsker endringer i Sarpsborg må stemme blått. Dette stemmer ikke. Det er neppe heldig at ett parti får rent flertall. Men motsvaret på et langvarig dominerende styresett trenger ikke å være mer av det motsatte, ei justering kan være bedre. Gjennom flere koalisjonsregjeringer har ulike sentrumspartier hatt rolla som bremsekloss for de større partias planer. Det gir trulig viktige justeringer og en mer stabil politikk, enn om vi skulle veksle mellom rødt og blått flertallsstyre. 
Småpartias viktige funksjon står i fare om de ikke øker oppslutninga. Her i Sarpsborg valgte de store partia å redusere antall kommunestyrerepresentanter fra 49 til 43, noe som har gjort småpartias situasjon vanskeligere. En av grunnene til reduksjonen sies å være at de store partia sliter med å få nok folk til å stille opp. Og det virker jo merkelig, når de får så mange stemmer......
Personlig stiller jeg for Senterpartiet. Vi mener at demokrati og grønne verdier er viktig. Jeg vil med dette oppfordre til å bruke stemmeretten, og gjerne vurdere å stemme på et parti som kan være med på å øke politisk mangfold og konkurranse om stemmene.
Helge Skår3.-kandidat, Sarpsborg Senterparti
Gå til innlegget

Vårt Land annonserer med at de ønsker tilbakemeldinger på det nye designet på telefon onsdag 11. mars klokka 16 - 17.30. Da jeg tviler på at jeg klarer å holde styr på det tidspunktet, kan vel en egen tråd med tilbakemeldinger her være til nytte?

En kan sikkert mene mye om det nye designet, og etter 3 måneder hadde jeg egentlig glømt at det hadde skjedd ei endring. Det tyder vel på at det meste har gått bra. Om det kom ei positiv endring ut av det er jeg usikker på. De mildeste irritasjonene og forbedringene venner en seg ganske fort te.

Den eneste endringa av betydning som jeg ikke er i tvil om for eget vedkommende, er at jeg leser andakten langt sjeldnere enn før. Tidligere var den på 2. eller 3. sida eller noe sånt, og blant det første en møtte, på en fast plass med begrensa rammer. Nå kommer den langt uti, så en kommer til den når en alt begynner å bli litt lei, etter en del kultursider og verdidebattsider der det bare innimellom er noe interessant. Dessuten er den bare en del av ei stor side med flere andre "kristne" ting, og den forsvinner lissom litt, uten at jeg helt skjønner hvorfor. Dessuten, om en ikke har tenkt å lese noe annet akkurat da, bare andakten, så er den langt vanskeligere å lete seg fram til enn før.

Håper dette kan endres til det bedre. Ellers syns jeg mye er bra med avisa, sjøl om den iblant blir litt for mye "Bondebladet for prester"; internt fagblad for kirkeansatte, men det har neppe med det nye designet å gjøre.

vennlig hilsen Helge Skår

Gå til innlegget

Hva er homofiliens motsatte fristelse?

Publisert rundt 7 år siden

De fleste gode ting en kan gjøre i livet, følges av en motsatt fristelse. Heterofile kan fristes til bigami, homofili, pedofili og sikkert mye annet rart som ikke trenger nevnes. Betyr det àt homofile kan oppleve fristelser til heterofili?

De som vet mest om homofili, er trulig Gud og de homofile, i nevnte rekkefølge. Men også vi andre må ha rett til å gjøre oss tanker om vi mener fenomenet er av det gode eller ikke, som med de fleste andre saker det går an å mene noe om.

I de siste tiår har stadig flere argumentert for at homofili er noe fint og Gudgitt som må hegnes om, støttes og settes inn i ekteskapelige og trygge rammer. 

Det er kjent at en del mennesker har bytta preferanser både den ene og den andre veien. Det er òg kjent at homofili har blitt mer utbredt i visse miljøer av forskjellige grunner. Fangeleire og kostskoler er 2 eksempel, et annet er at det i visse miljøer har vært så moderne med seksuelt frislipp at homofili nesten ble en motesak. Det siste har jeg hørt om deler av hippie-bevegelsen på 60-tallet. 

I kjerka bekjennes det at vi kjenner lysten til det onde i våre hjerter. Vår høyst tvilsomme natur, også kalt kjødet, strider mot Ånda. Unger må oppdras helt fra de er små, til å la være å gjøre en del av det de har lyst til. Og vi kan ofte ha ulike meninger av hva som er godt og vondt. Men jeg har ikke klart å komme på noe godt, som ikke har en motsatt fristelse i form av noe ondt. 

Hvis en da mener at homofili, for en del av befolkninga som har dette som noe medfødt, er noe godt..........Da skulle en tru at disse kan oppleve fristelser til heterofili. Vil det da for denne delen av befolkninga være en synd som skal bekjennes, om de blir så frista av heterofili at de f.eks. skaffer seg en kjæreste av motsatt kjønn? Om heterofile kan fristes til homofili, f.eks. hvis de er i miljøer med folk av bare samme kjønn, kan da homofile fristes til heterofili om de er i miljøer med folk av bare motsatt kjønn?

Djevelen har som mål å stjele og myrde og ødelegge. Vil da verdens onde krefter prøve å ødelegge homofile forhold? Ikke bare ved å gi fristelser til bigami og utroskap, men óg til heterofili? Kan homofile slite med tanker, følelser og fristelser til sånne ting, som de må ta til fange?

Det er neppe tvil om at homofili strider mot menneskeartens tiltenkte anatomiske natur, det er derfor homofile alltid vil ha et forklaringsproblem. Men jeg finner det vanskelig å tru at homofili er noe godt, hvis det ikke følges av en motsatt fristelse til heterofili. Og hvis den er der, skulle en jo tru at en bare kunne la fristelsen vokse, så ville homofilien avta? 

Om ingen homofile sjøl svarer, kanskje noen av deres ivrige støttespillere har noen tanker rundt dette? Eller er det nok for homofilitilhengere å huske årstallet vi lever i, og å komme med karakteristikker av motstandernes intoleranse, kjærlighetsløshet osv., for å debattere temaet? 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere