Lars-Petter Helgestad

Alder:
  RSS

Om Lars-Petter

leder for politisk avdeling i Human-Etisk Forbund

Følgere

Publisert rundt 4 år siden
Arnt Thyve – gå til den siterte teksten.

Thyve har tydeligvis ikke fått med seg at vi ikke kritiserer at staten stiller opp og betaler for OL-prester? Vi sier oss bare uenig i at et tilbud med kun prester kan kalles "livssynsåpent". 

At OL-deltakerne bare består av kristne, er nok ikke sant. Flertallet i Norge tror jo ikke på noen gud, så i så fall er OL-troppen uvanlig lite mangfoldig - og knapt representativt for dagens nordmenn .

Det at mangel på gudstro skulle bety at humanister har mindre behov for å snakke med et godt skolert medmenneske i vanskelige situasjoner og eksistensielle kriser er nytt for meg - og antakelig bare noe Thyve finner på i farten, for han viser ikke til noen kilde for den påstanden. Det er nok heller slik at vi ikke-troende har måttet venne oss til at myndighetene bidrar til et dårligere tjenestetilbud for oss enn det de kristne kan ta for gitt. Men regningen for prestene, den får vi vår del av, som skattebetalere i Norge.

Men det er visst syting å etterlyse den likebehandlingen av religion og livssyn som Grunnloven skryter av, forstår jeg etter å ha lest Thyves svar. 

(Dette svaret er kun skrevet av LP Helgestad).

Gå til kommentaren

Livssynsfrihet?

Publisert over 4 år siden

Det er så spennende når en representant for majoritetskirken skal bestemme hva livssynsminoriteter skal få kalle seg selv og sitt livssyn.

Gå til kommentaren

Dnk: - Gudstjeneste er noe man gjør

Publisert over 8 år siden
Da bør vi kanskje minne om Den norske kirkes egen definisjon av hva en gudstjeneste er (Tidligere stod det på deres hjemmeside - nå strøket, noe om at en gudstjeneste er ikke noe man er tilstede på, men noe man gjør).

Dette står ennå på nettsidene til Liturgisk senter i Den norske kirke:

"Gudstjenesten er altså ikke noe man overværer, hører på eller er tilstede ved. Det er noe man gjør." http://www.liturgisksenter.no/index.cfm?id=60398

Gå til kommentaren

Til Stensland ang. barn i Human-Etisk Forbund

Publisert nesten 9 år siden
Organisasjonen Human-Etisk Forbund sendte i slutten av oktober 2012 ut brev til 30.000 medlemmer, hvor oppfordringen var å registrere barn i forbundet. Dette til tross for at organisasjonen er sterkt imot at barn skal være medlemmer i tros- og livssynsorganisasjoner. Brevet ble en god investering med gevinst på over en million kroner.

http://www.vl.no/troogkirke/human-etisk-forbund-skroter-eget-prinsipp-tjener-millioner/

Inkluderesvidere fortsatt ikke disse barna når medlemstallet oppgis? Og hvor mange barn står pr dags dato registrert?

Som du vet har medlemmer i Human-Etisk Forbund rett til å kreve refusjon av "kirkeskatten" også for sine barn under 15 år. Denne ordningen er ikke ny og gjelder for alle tros- og livssynssamfunn. Registrerte barn av medlemmer er ikke selv medlemmer i Human-Etisk Forbund, og har ikke demokratiske rettigheter i vår organisasjon.

I motsetning til praksis i Den norske kirke, registrerer Human-Etisk Forbund kun barn som de foresatte selv gir oss beskjed om. Per i dag er det registrert ca. 7.800 barn som tilskuddsberettigede i Human-Etisk Forbund. Vi sletter disse barna fra registreret når de fyller 15 år.

Vi inkluderer aldri selv de registrerte barna i vårt medlemstall, som per nå er i overkant av 80.000. Men merk at i myndighetenes statistikk over tilskuddsberettigede i tros- og livssynssamfunn er barna likevel inkludert: http://ssb.no/trosamf 

Som du kan se i denne oppsummeringen, er mange av våre medlemmer interessert i å benytte denne ordningen når de blir minnet om det: http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8967&sok=1

Lars-Petter Helgestad
rådgiver i Human-Etisk Forbund

Gå til kommentaren

Human-Etisk Forbund har kommet for å bli

Publisert nesten 9 år siden

Vi beklager hvis talere på våre seremonier har snakket nedsettende om Aunes tro. Hovedtalerene på våre seremonier hentes ofte eksternt, bl.a. kjente personer i lokalsamfunnet. Jeg vet ikke hvem som har vært taler på de seremoniene Aune har vært deltaker på denne våren. Selv kommenterer jeg aldri andre livssyn når jeg er hovedtaler i en konfirmasjon. Gjestene på seremonien, konfirmantenes slekt, består antagelig av de fleste livssyn som finnes her i landet.

Våre hovedtalere skal få følgende som del av "bestillingen" fra oss: "Det må ikke være negative beskrivelser av lisssyn eller miljø hos andre" i talen. Dersom dette likevel forekommer, må det være en glipp fra den lokale arrangøren eller en taler som bryter retningelinjene. At slikt skjer beklager vi, og vi jobber kontinuerlig med utvikling og kvalitetssikring av seremoniene våre.

Aune benytter denne anledningen til å gjenta en gammel øvelse i Vårt Land. På lederplass samme dag som Human-Etisk Forbund skulle stiftes 9. april 1956 skrev avisen at et så stort feilgrep bare kunne vare en stakket stund. Siden den gang har Human-Etisk Forbund hatt en uavbrutt medlemsvekst. Dagens 80.000 medlemmer og de godt over 10.000 familier som velger våre humanistiske seremonier fra fødsel til død hvert år gir oss ikke noe inntrykk av at  oppdraget er utført.

At også ikke-religiøse feirer viktige familiehendelser og menneskers liv håper jeg også Aune ser verdien av. Jeg har selv vært både i kirkelig og Humanistisk konfirmasjon denne våren, og synes ikke seremoniene ligner noe særlig i form og innhold. Felles er selvsagt konfirmantene. Men de humanistiske konfirmasjonene Aune deltok på lignet kanskje mer på kirkelige gudstjenester? Det er i alle fall lokale variasjoner hos oss, så det blir vanskelig å kommentere uten å ha vært tilstede selv.

Og siden Aune tydeligvis ikke kjenner bakgrunnen for begrepet "human-etikk" må jeg vel forklare at det er etikk som tar utgangspunkt i mennesket, i motsetning til en gudegitt etikk. Jeg kjenner ikke til at noen fra HEF har hevdet at ikke religiøse kan være humane og etiske?

Vi kan ha vært for lite flinke til å framheve kjernen i det humanistiske livssynet i offentlig debatt, nemlig det å sette mennesket i sentrum, livet vi har her og nå, menneskerettigheter osv. Dette skal komme til uttrykk i våre seremonier, i vår politiske kamp for trosfrihet og livssynslikestilling og andre aktiviteter. Dette skaper skjelden overskrifter i mediene, heller ikke i Vårt Land.

Det humanistiske livssynet finnes fordi det er et grunnleggende menneskelig behov å skape rammer og helhet rundt menneskelivet. Dette behovet forsøker HEF å møte gjennom våre seremonier og ved å utvikle det humanistiske livssynet. En tredjedel av befolkningen i Norge deler det humanistiske livssynet, ifølge målinger i høst. Flere hundre tusen svarer at de er medlemmer i Human-Etisk Forbund, selv om vårt faktiske medlemstall er langt lavere. Så jeg får beklage en gang til Aune, Human-Etisk Forbund vil være her i lang tid fremmover.

Lars-Petter Helgestad
rådgiver i Human-Etisk Forbund

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere