Kjetil Hustoft

Alder:
  RSS

Om Kjetil

Beskriv deg selv her
Nestleder i Time KrF
Tidligere leder i Pappagruppen i KrF
Lege, spesialist i psykiatri

Følgere

Refleksjon fra KrFs grunnfjell

Publisert rundt 5 år siden

Utmeldte KrF-medlemmer bør melde seg inn igjen etter KrF-lederens deltakelse i Pride.

Som en del av Kristelig Folkepartis grunnfjell med mer enn omtrent 30 års medlemskap og mange tillitsverv i organisasjonen (blant annet tidligere leder i Hordaland KrFU, KrFs pappagruppe og leder i Time KrF) er jeg stolt av at KrFs leder kan markere at KrFs politikk uttrykker at alle mennesker har likt og ukrenkelig menneskeverd, uansett religion, etnisitet eller preferanser i forhold til om man blir glad eller får ekte kjærlighet til noen av eget eller motsatt kjønn.

To grunnleggende spørsmål oppstår når jeg leser at gode tidligere medlemmer av KrF velger å avslutte sitt medlemskap i partiet fordi vår fremragende leder velger å markere sin avstandstaken fra en bestialsk handling i Orlando, Florida, i juni der 49 mennesker ble drept fordi de var ute sammen på et lokale der de traff medmennesker de kunne identifisere seg med en vanlig kveld. 

Det første spørsmålet jeg stiller meg er: Hvis våre nå utmeldte KrF-ere hadde barn, søsken, tanter eller onkler eller venner som ble utsatt for den samme ondskap – ville man ikke da følt det godt i sorgen at politiske ledere fra alle demokratiske parti, inklusiv KrF, viste sin medfølelse og sorg over at noe slikt forferdelig kan skje? Ville man ikke opplevd det som en enda forsterkende handling hvis KrF-lederen markerte dette offentlig? Særlig hvis de som ble rammet av ondskapen utgjorde en mindretallsgruppe som i seg selv strevde med å bli hørt, sett og respektert i samfunnet?

Det andre spørsmålet er hvorfor man melder seg ut av et så stødig og godt parti som KrF når saken i seg selv omhandler gode mennesker med en annen kjærlighetsdrift enn det en del KrF-ere vanligvis utad er vant med. Jeg har som lege og psykiater møtt mange mennesker i kriser, både personer som strever med sin legning/kjønnsidentitet/kjærlighetspreferanser, og kristne foreldre som har vansker med å håndtere dette. Det kan se ut som – uten at jeg har klar forskning å legge til grunn – at særlig vi menn har større vansker med å håndtere at andre menn utvikler kjærlighetsliv og partnerskap med andre menn. Jon Kvalbein meinte nylig i Vårt Land at det fikk være nok at KrFs leder uttrykker avstand fra vold og trakassering av homofile etter Orlando-tragedien. Sivert Løvseth skriver 21. juli at det var uklokt å delta i Pride-paraden, man må skille mellom misjon og politikk.

Jeg tror at de som nå eventuelt har meldt seg ut av KrF, burde revurdere sin handling. Ofte handler vi i affekt uten å gi tid for refleksjon. Jeg ønsker å utfordre de utmeldte til å beskrive hvordan de vil forvalte menneskeverdets ukrenkelighet gitt at man selv var KrF-leder. Min holdning er at KrFs menneskesyn kan man ta med seg både i Pride-parader, demonstrasjonstog i regi av andre organisasjoner som kanskje politisk er lengre vekk fra «mainstream KrF» eller steder der det fra et politisk ståsted trengs å markere både støtte til mennesker som utgjør minoriteter i samfunnet, og dermed i seg selv har større belastninger enn folk flest, eller at ondskapsfulle hendelser skjer som medfører at mange mennesker er i sorg. I tillegg vil jeg utfordre kristne menn til å reflektere mer over hvorfor de mener at noen menn skal få utleve sin kjærlighet til andre, mens andre ikke skal få det.

KrFs stemme trengs i alle politiske sammenhenger. Det er viktig at våre politiske meningsmotstandere som ynder å kalle oss «mørkemenn» og ukjærlige, blir vist at KrF står opp for alle som undertrykkes. KrF bygger på politiske vedtak og forslag til samfunnsstyring som skal dekke alle medborgere i vårt land, og vårt utenrikspolitiske ståsted er nettopp å stå opp for de som lider også internasjonalt. Jeg vil heller ha en modig og utfordrende KrF-leder – enn en leder som ikke tør utrykke KrFs kjerneverdier verbalt – og i denne saken fysisk – ved å delta i Pride-paraden. Pride betyr «stolthet.» Et hvert menneske skal kunne være stolt over eget menneskeverd, identitet og kjærlighetsliv ut fra eget verdigrunnlag og forankring. Der føler i alle fall jeg at Bibelen jeg tror på er tydelig. 

Gå til innlegget

Med Kristelig Folkeparti inni fremtiden.

Publisert nesten 11 år siden

Alle som ser behovet for et kristendemokratisk parti i sentrum av norsk politikk må komme på banen og delta i det politiske ordskiftet.

Det er snart lokalvalg, og mange sympatisører av KrF sitter trolig på gjerdet.  Der sitter de som meiner at KrF ikke er kristelig nok, og de som meiner at KrF ikke er folkelig nok.  Jeg har vært med i ca 30 år, er fortsatt ung, og ser ikke noe annet parti som kan ivareta mine synspunkter. Det både engasjerte ”konservative” og ”radikale” KrF’ere glemmer, er at fellesskap og indre dynamisk diskusjon men med en felles front utad er det som stryker KrF.  Uten at verken du eller de andre på gjerdet hopper ned er det ikke kraft nok til å utgjøre et maktsentrum der en kristendemokratisk kristne verdier får innpass.

 

Er populisme et alternativ?

I min lange tid i KrF-ungdommen var den indre spenningen der også – men vi sto sammen! Jeg forstår ikke kristne velgere som hopper over og sympatiserer med Fremskrittspartiet. FrP sa ved sist valg at var du gammel og syk nok burde helsepersonell (slike som meg) assistere når pasient eller familie ønsket avslutning på livet.  Dette fordi man ikke skulle være til belastning for andre og det kostet mye for fellesskapet.  Likeså sang FrP på sitt Landsmøte sin partisang hvor det står at man er sin egen lykkes smed. Når man på et KrF informasjonsmøte viste hva FrP sa om Israel, så var det få korte linjer, mens KrF hadde et omfattende syn.  Nå sist diskuterer man i FrP om innføring av dødsstraff. Et parti som på den ene siden er liberalt og sier ned med skatter og avgifter, på den andre siden faktisk så sosialistisk at Staten skal betaler alt, et paradoks i seg selv, kan ikke få min stemme.  Kan det få din?

 

Er sosialisme et alternativ?

På den andre siden har vi en rød-grønn regjering, der SV vil sekularisere alt som har et snev av åndelighet i seg.  I SV har man ikke et åndelig perspektiv, man tror at alt er tilfeldigheter. Man vil ikke ta inn over seg at kristen demokratiske verdier er noe et samfunn trenger. Nå er det farlig å kalle en kirkegård for en kirkegård, og snart vil man kanskje også ta bort kristne symboler både i vårt flagg og at man kan bruke kors som smykke. Venstresiden i norsk politikk vil heller ikke ta inn over seg livets ukrenkelighet og egenverdi fra unnfangelse til grav.  Støtte til alternative abort organisasjoner er ikke det venstresiden i norsk politikk kjemper mest for.

 

Livets ukrenkelighet

KrF ser på verden ut ifra at vi forvalter den, gitt av Gud.  Det vil si at verdens økologiske systemer skal fungere slik at ikke naturen ødelegges og forurenses.  Likeså har KrF en særstilling i norsk politikk når man skal diskutere etiske verdier.  Bio-medisinske nyvinninger gjør at livets ukrenkelighet settes på prøve. Skal vi ha en nyttefilosofisk tilnærming der bare det er ”i det godes hensikt” så er det greit, eller finnes det grenser for hvordan vi skal tukle med Skaperverket?

 

KrF har en god Pappa-politikk.  God framtidig likestilling er å la far erfare å være hjemme med barna i de første årene.  At flere fedre jobber deltid og tar ut kontantstøtte kan bare anbefales fra meg som har prøvd det.

 

Kom ut kom fram!

Jeg vil derfor anbefale at når KrF nå skal ha nye ledere, bør man satse på Knut-Arild Hareide, Anita Apelthun Sæle og Dagrunn Eriksen. Da får man et lederteam fylt av dynamikk, vitalitet, spennvidde i livserfaring og god forankring i KrF’s innerste sjel. Så derfor tidligere radikale og konservative KrFU’ere og potensielle nye medlemmer; hopp ned fra gjerdet, kom ut fra ditt tankeloft og vær med å skape et sterkere sentrum i norsk politikk. Norge trenger det, og vi trenger deg!

 

Kjetil Hustoft,

nestleder Time KrF

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere