Hans Petter Selnes Hansen

Alder: 53
  RSS

Om Hans Petter Selnes

en som har grublet for mye, og gitt opp jakten.
troløs eller ateist, hobbygrubler, uten videre skolegang.

Følgere

Publisert nesten 4 år siden
Øivind Hundal – gå til den siterte teksten.
Begrepet «vantro», forstått som «det å IKKE VILLE tro» fikk nå en dypere mening for meg.

vel, for min del ser jeg folk som ikke vill tro ting uansett beviser, og folk som tror ting uansett beviser mot det man tror på.

man kan sikkert ta opp ting som troen på egen rasjonalitet, og egen kunnskap, men dessverre går det milevis over hode på mange her.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Ikke for å klage på deg, men det du skriver virker å være ganske så bevisstløst?

muligens fordi jeg føler at jeg snakker med en mur.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.

Så du er enig i at bevisstheten altså er uavhengig av hjernen?

Eller var det slik at hjernen har flere subjekter? En høyre-side og en venstre-side, som kjemper mot hverandre? Hvem av dem er i så fall deg, og hvem av dem er gud?

(Unnskyld, men det er ikke meningen å være sarkastisk, men jeg vet ikke hvordan jeg kan uttrykke problemstillingen annerledes. Den ateistiske tankegangen synes meg av og til noe absurd)

vel, hva med denne personen som fikk delt hjernen, og den ene hjernen var ateist, og den andre trodde på gud?

ble sjelen delt og den ateistiske havnet i den ene halvdelen, og den religiøse i den andre?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Grunnen til at bevissthet blir et ubesvart spørsmål for "vitenskapen" er at den er sentrert utenfor legemet, utenfor materiens rekkevidde, men i hver enkelt av oss som åndelige vesener. Vår ånd er livskraften i den menneskelige sjel, som kombinerer det åndelige med det fysiske vesenet, på samme måte som man putter en hånd inn i en hanske. Hansken er livløs og ubrukelig uten en h-ånd som fyller den med liv. Dette bildet er en ganske så god beskrivelse på vårt legeme som hansken og vår ånd som fyller legemet med liv. Og også en forklaring på hvorfor bevisstheten er skjult for vitenskapen som forsker primært på "hansken". Der befinner bevisstheten seg ikke.

problemet her handler ikke om vitenskap, det handler om begreper og filosofi, og en logisk feilslutning.

saken er at for alt jeg vet, så kan du være en filosofisk zombie, og det vill ikke eksistere noe måte jeg kan faktisk vite om du har en bevisthet, eller ikke.

dermed kommer man ingen vei her, og uansett hvor man er i debatten står man fast om det ikke skjer noe gigantisk filosofisk gjennombrudd, noe som ikke ser ut til å skje, man finner heller flere problemer, enn mulige løsninger.


Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Så rart å være flaggermus. Allerede i det korte essayet What is it like to be a bat? fra 1974 foretok Nagel de første dype øksehuggene på materialismens tre. Her insisterer han på at en vitenskap som tar sin oppgave på alvor må forstå bevisstheten – den subjektive erfaringen – som et fenomen i verden, ikke bortforklare den som saken uvedkommende.

Fysikalismen – det vil si forsøket på å forklare alt ut fra det fysiske – er ifølge Nagel dømt til å mislykkes i dette: «Hvis fysikalismen skal kunne forsvares, må de fenomenologiske egenskapene selv bli gitt en fysikalsk forklaring. Men når vi undersøker deres subjektive karakter, synes et slikt resultat umulig. Grunnen er at ethvert subjektivt fenomen er essensielt forbundet med et unikt perspektiv [point of view], og det synes ikke mulig at en objektiv, fysisk teori vil kunne omfatte det perspektivet.»

slik jeg ser det, så gjør man konklusjonen at siden man til nå ikke greier å forklare dette materialistisk, så må vi snakke om noe ikke-materialistisk.

men jeg ser ikke at man engang har kommet med en metode for å komme fram til en forklaring basert på noe ikke-materielt, alt jeg ser er kritikk av materialisme.

for meg ser det ut som begge sider har det samme harde problemet, forskjellen er mer heller at en materialist kan innrømme problemet, mens ikke-materialister greier knapt se at de selv har det samme problemet.

minner meg om dette med bjelken i eget øye.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere