Hans Petter Selnes Hansen

Alder: 53
  RSS

Om Hans Petter Selnes

en som har grublet for mye, og gitt opp jakten.
troløs eller ateist, hobbygrubler, uten videre skolegang.

Følgere

Publisert over 3 år siden

hvor ble det av omvendelsekallet? det ble erstattet med gullstjernekallet.

kjappere, mindre krevende, og man kan høste langt flere gullstjerner, enn man høste sjeler.


Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Det er forsåvidt ingen her som har snakket om hva naturalismen kan/skal føre til, kun om logikken i at eksistensen av lover i naturen gjør en lovgiver overflødig.

Så er det selvsagt en annen diskusjon om hva naturalismen fører til, men der er det ingen logiske ressurser som tilsier verken det ene eller det andre. Antagelig er det derfor troen på naturlover voksten frem i sammenhenger der man argumenterte seg vekk fra vilkårlige naturguder til Gud som en grunnleggende eksistens og lovgiver bak naturen. Og ser man en lovgiver som det mest rasjonelle, er det opplagt at det vil styrke troen på trasjonelt tilgjengelige lover.

Utfordringen med naturalismen her er altså ikke at man kan vente det ene eller det andre, men at det ikke er mulig å vente noe som helst.  

Ellers vet jeg ikke helt hva du tenker på når du sier at problemet Hawkings pekte på handler om lovene. Saken er at han veldig tydelig har sagt at siden vi har lover, trenger vi ikke Gud.

Det jeg snakker om er uansett ikke "klassisk teologi", men klassisk naturfilosofi - eller forsåvidt logikk.

vel, om vi har lover, så er vel konklusjonen om at vi ikke trenger en Gud veldig grei, jeg ser ikke helt problemet der, siden lovene kan forklare universet.

noe som burde være rimelig grei logikk.


Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Poenget med lover for en lovgiver er altså mindre for lovgiverens egen del, enn for dem som er underlagt lovene. Skal en natur fungere uten at den er styrt av innfallsmetoden med brått skiftende forutsetninger (temperatur, bindekrefter, gravitasjon, lyshastighet osv. osv.), må den være regelmessig - slik fysikkens fininnstilling peker på.

Tilsvarende gjelder om noen med intelligens skal kunne leve rimelig forutsigbart i denne naturen, slik at man vet at f.eks. tyngdekraften finnes og er stabil nedover (og ikke f.eks. plutselig triples eller virker).

Ja, selvsagt kunne Gud opprettholde liv tross masse motvirkende krefter, ingen fininnstilling osv., men det er som du åpner med å støtte et annet poeng enn å hevde at siden vi faktisk har funnet lover, kan ikke Gud finnes.

I klassisk kristen filosofi er uansett Gud ikke en tilfeldig, skiftende og stokastisk agent, men den mest grunnleggende og samtidig høyeste eksistensen som kan tenkes, den om hvis man ikke kan tenke noe større slik det ble formulert for 1000 år siden. I en slik sammenheng er det mer sannsynlig med et univers med elegante og fininnstilte lover, enn med vilkårlige og fiendtlige.

for min del ser jeg ikke noe logikk i at naturalisme skulle føre til stadige skiftene lover, og et univers med stadig skiftene lover ville jo ha vært et univers hvor det neppe ville finnes liv, noe som heller styrker saken mot gud, enn for gud.

samtidig, siden problemet Hawkins pekte på, handler om lovene, så virker det litt rart å unnskylde seg med klassisk teologi, hawkins argument har lite med klassisk teologi å gjøre, men heller med alle mulige modeller av universet med og uten gud, og ville ha mer med Bayes setning å gjøre.


Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

tja, middelaldrene er vel mindre forvirrende for en person som har levd omtrent halvparten av forventet levealder enn det er for middelalderen når det gjelder historie?

for selv om jeg ikke er noe ekspert på historie, så er vel Europas historie eldre enn knapt 2000 år, og menneskeheten har eksistert i noe slikt som 100.000 til 200.000 år så vidt jeg husker.

så hvorfor hvorfor regner man fra rund år 1000 som starten på middelalderen?

så vidt jeg skjønner fra wikipedia ble Europa befolket for 45 000 år siden, så dermed burde man vel si at middelalderen i Europa var for 22 500 år siden, eller at middelalderen var rundt 20 500 før Kristus?

ellers, så er vel de fleste språk temmelig håpløse, jeg hadde en tradisjon med å lage et innlegg om hva tro betyr, og på norsk kan det til og med bety en uthulet trestamme, for å fore griser.

vi har et språk laget for å bevare forvirring, mer enn for å oppklare det, og vi har en hjerne laget mer for å opprettholde hva vi tror, mer enn for å finne sannhet, ikke rart at verden er slik den er.


Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

står og mimer om alle de frustrerte meldingene her på verdidebatt, over hvor mange ting man var enige i, når det gjaldt folk som Fjordmannen, og den største terroristen vi har hatt i nyere tid i Norge.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere