Hans Birger Neergård

Alder: 77
  RSS

Om Hans Birger

Beskriv deg selv
I Etiopia 11 år, så (sokne-)prest i Sparbu i 16 år. Fremdeles et par ganger i året til Afrika som pensjonist, prest og altmuligmann; presteskoler, yrkesutdanning, vann, skogreisning, jordbruk, vogner, menneskeverd og dyrevelferd osv.
Ellers familie, hornmusikk, gladjass, buss, trailer, mekanikk og vitenskap.

Følgere

Ateisme og kommunisme hos Pol Pot

Publisert over 5 år siden

Hei Hans Petter !

Ja, selvsagt ønsker jeg å vinne sjeler for Jesus. Han er min frelser og har gitt livet mitt innhold, mening og mål, noe ateismen ikke klarte. Men jeg gjør det ikke ved å fornekte grusomme ting i Bibel og historie. Sannhet er viktig for meg. Er sannhet viktig for deg når du fornekter ateismens historie og misbruk av makt? Er du sann når du gjør narr av kristen misjon, men driver selv misjon for å få meg og mulige lesere til å tro og tenke slik du gjør? Hadde du brukt tid og krefter på å debattere hvis du ikke hadde ønska å påvirke meg og mulige lesere? 

Jeg har ikke skrevet noe om Pol Pot, det er du som omtaler hans ideologi. Det virker som du har vært på kurs hos ham siden du vet så «absolutt» at han ikke hadde noe med ateisme eller kommunisme å gjøre. Er dette virkelig sant? Hvis påstanden din er sann er det ei verdensnyhet som du må forklare og dokumentere. For opp til nå har media trodd på det norske marxist-leninister har fortalt. De var på studietur og ble svært begeistra for den politikken han førte for å føre folket sitt fra et borgerlig byliv og fram til det agrare idealsamfunnet, målet langt der framme: kommunisme.

Det viste seg imidlertid at Pol Pot var en mester i å fornekte virkeligheta. Han hadde inga medfølelse for lidelsene hans ateisme påførte folket. Derfor spør jeg igjen: Hvorfor tåler en ateist som deg så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv? Henger ikke sannhet og logikk sammen, eller er det to motsatte poler?

Mvh Hans Birger Neergård

Gå til kommentaren

Definisjoner i tro og livssyn

Publisert over 5 år siden

Hei Oddbjørn Johansen !

Takk for at du forstår hva som er hovedsaken min: at livssynskritikk er like viktig som religionskritikk.

Takk for at du i motsetning til andre begrunner definisjonene dine. Det hjelper meg til å forstå. Jeg skal prøve å huske det og ta hensyn.   

Men når jeg forteller hva jeg har sett og opplevd i møte med andre ateister må jeg bruke de definisjonene de brukte. Jeg ber om forståelse for at andre ateister som jeg har møtt (fra Norge, Europa, Sovjet-Unionen, Afrika og Asia) har forklart og definert ateisme og kommunisme annerledes enn du gjør. Det er ikke noe uredelig i det, selv om du opplever at begrepene blandes på en måte du ikke kjenner deg igjen i. For slik må det være når ateister ikke trenger å ha noe mer til felles enn at de ikke tror på guder. Derfor blir også definisjonene annerledes enn dine. Derfor er min retorikk hverken urimelig eller uredelig. Urimelig og uredelig ville det være om jeg brukte dine definisjoner når jeg skal fortelle hva andre ateister har sagt og gjort:

F. eks at de som har snakket med meg betrakter ateisme som et livssyn. De fleste forsto generell eller uspesifisert ateisme/eksistensialisme som noe mindreverdig da de er uten retning eller mål. Når alt er like gyldig blir alt likegyldig. Ateisme i borgerlig/kapitalistisk versjon ble også forstått som en mindreverdig ateisme, da dette var den sterkestes rett, en ateisme som drev utbytting av proletariatet. Marxistene oppfatta seg selv som den beste og mest positivt målretta versjon av ateisme. De hevda å ha et vitenskapelig livssyn med et politisk mål. Mange brukte derfor begrepet kommunisme som betegnelse på sitt livssyn. Dette fordi kommunisme var paradiset langt der framme for den kampen de sto i. De trodde det var vitenskapelig bevist at dette skulle bli det høyeste trinn på evolusjonen.

Selv om dine definisjoner er annerledes, var det slike typer ateisme jeg og vennene mine ble forsøkt indoktrinert med. At det ikke finnes noen gud var et felles negativt utgangspunkt for omskoleringa, den første utført av Kim il Sungs kadre, senere overtok de fra Mao/Kina og til slutt de fra Sovjet. Den russiske KGB-offiseren som snakka med meg i flere omganger presenterte sitt livssyn som ateisme. Han var oppdratt som ateist og kunne ikke være noe anna, fortalte han. Når jeg forteller om hans ateisme, må jeg bruke den definisjonen han brukte og den forståelsa han gav uttrykk for, noe anna vil være urimelig og uredelig. Jeg ber deg om å ha forståelse for det.

Det er heller ikke uredelig å klistre HEF sin ideologi til kommunistiske overgrep på slutten av 1900 tallet eller det som fremdeles foregår i Kina eller Nord-Korea. Dette av tre hovedgrunner: 1) Jeg har dokumentert at HEF ikke tar avstand fra sin gamle kulturimperialistiske ideologi om å fjerne all religion, skyld og skam fra hele verden. Denne understrømmen løper parallelt med den offisielle linja om toleranse og respekt for andres tro. 2) Idealistiske ateister, (humanetikere som HEF nå kaller humanister), på studieopphold i Norge tok HEF på ordet. De reiste tilbake til hjemlandet med HEF’s gamle ideologi og forsøkte å utrydde religion, skyld og skam med vold og maktmisbruk. 3) Når jeg påpeker denne sammenhengen, svarer HEF’s ledere med samme taktikk som de totalitære brukte og fremdeles bruker når de får vanskelige spørsmål: sitatfusk, omgåelser og taushet. HEF’s praksis viser trosmessig og ideologisk slektskap med totalitære regimer. Prøv og se selv hva svar du får om du spør representanter fra Kina eller Nord-Korea om brudd på menneskerettighetene.

«Ateisme er ikke-tro» skriver du. Men er det en holdbar og gjennomtenkt definisjon? Også ateister kjemper med tro og tvil på eget livssyn. Mange ganger har min tvil vært så sterk at jeg har sagt til meg selv at nå tror jeg ikke på noe lenger. Men selv på det som opplevdes som et trosmessig nullpunkt, oppdaget jeg etter en dag eller to at det likevel var mye jeg tror på. Uten det hadde jeg ikke tort eller gidda stå opp av senga. Videre oppdaga jeg at hvis jeg skulle være ateist og tro at tilværelsa/universet har blitt født ut av ingenting, uten årsak og virkning, krever det tro på et mirakel større enn at Jesus ble født av jomfru Maria. Ei så sterk tro som ateister har, har ikke jeg. For meg er kristen tro med jomfrufødsel mer logisk og lettere å tro på.

Jeg tar gjerne imot kritikk og kommentar.

Mvh Hans Birger Neergård

Gå til kommentaren

Logikk i tro og livssyn

Publisert over 5 år siden

Hei Hans Petter! 

Begge to har vi nok en logisk brist og en naturlig tendens til å overse det når vi argumenterer. Ofte møter jeg meg selv i døra. Dette er beklagelig, men en del av vår natur. Derfor er stadig kritikk av religion og ateistiske livssyn viktig.

På samme måte som du har rett til å ha dine egne definisjoner, har andre ateister rett til å ha andre enn de du kjenner deg hjemme i. Hvis du vil være logisk bør du gi meg samme rett som deg til å bruke definisjoner og beskrivelser ut ifra de overgrep og maktmisbruk jeg har sett og opplevd.

At manglende logikk er det eneste du har å si om den urett Arnulf Øverland protesterte mot og som jeg samstemmer i, finner jeg underlig. Hvor er logikk og medfølelse? Er de adskilt og motpoler? Derfor spør jeg igjen: Hvorfor tåler du så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv?

Mvh Hans Birger Neergård

Gå til kommentaren

Redelighet i tro og livssyn

Publisert over 5 år siden

Hei Morten Christiansen!

At jeg har et forvrengt syn på verden og overfører min uredelighet over på andre, er en påstand jeg måtte ha akseptert om du hadde begrunna den og forklart hvorfor og hvordan. Men uten forklaring opplever jeg påstanden som mobbing og et ekko fra mobbinga Kim il Sung og Mao’s representanter drev for å omskolere meg og mine venner. Slik som deg mobba de meg for mitt kristne verdensbilde og forsøkte å omvende meg til sin versjon av ateisme. Er det uredelig å påpeke at du og HEF’s ledere mobber og argumenterer på samme vis som dem? 

Er jeg uredelig når jeg har dokumentert at HEF driver dobbel-kommunikasjon? At de har ei offisiell linje med toleranse og respekt for andres tro, samtidig som de mobber og agiterer for at hele verden skal kvitte seg med religion og forestillinger om synd og skam. Er ikke dette synet på verden vel så forvrengt som mitt?

Jeg ønsker ikke å mobbe eller være uredelig. Hvis jeg skal kunne stoppe med det trenger jeg at du forteller meg hvilke meninger, setninger eller uttrykk du opplever slik. Tiltross for mange kommentarer har du ennå ikke begrunna eller dokumentert hva dine påstander bygger på. Derfor spør jeg igjen: Hva er det som gjør at dine og HEF’s påstander ikke er mobbing, mens mine er det?

Mvh Hans Birger Neergård

Gå til kommentaren

Dokumentasjon og Spørsmål

Publisert over 5 år siden

Hei Morten!

 

Du har rett, det har blitt for mange tråder og uoversiktlig å finne fram og tilbake.

 

Innlegg med dokumentasjon finner du på min hovedstreng: 

Mobbing, konfirmasjon og humanisme - Publisert 12 mai 

 

Spørsmål du ikke har svart på finner du på strengen under nyeste streng:

Min Agenda og Morten Christiansens - Publisert 24 juni

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere