|Hans Petter Skoug

Alder: 53
  RSS

Om |Hans Petter

Realist og ateist. Åpen for alt mulig rart, men krever et minstemål av bevis før jeg hopper til konklusjoner om sannhet...

Følgere

Hvor "sann" er Jesus?

Publisert nesten 10 år siden

Og hva skjer når/hvis de finner hele historien oppdiktet?

Har i det siste kommet over en del sider, som DENNE, som kan fortelle at den bibelske Jesus i beste fall er annenhånds informasjon, altså at ingen som skrev om han i bibelen kjente jesus personlig. Alt som er skrevet om Jesus direkte har vi fra bibelen.

Og jeg finner det litt rart at det ikke er noen av de i hans sanntid som skrev så mye som en eneste linje om alt det fantastiske som Jesus etter sigende gjorde mens de skrev om alt mulig annet rart av stort og smått som skjedde på den samme tiden. At ingen av de som kunne lese og skrive skal ha hørt om Jesus er jo litt rart da det i bibelen står at store forsamlinger samlet seg for å høre på Jesus over store deler av der han kom... Så det var ganske mange som hadde hørt om ham... Bare ikke de som kunne skrive? Hvor stor er sannsynligheten for det? Dette og en rekke andre beviselige feil (konge datoer, by navn og en del andre ting som er faktisk feil...)

Men det er mer som skurrer i historien om Jesus, for kapitlene etter den kanskje største tilhengeren, paulus, går det ganske klart frem at paulus ikke har skrevet en del av dem selv, men enten fått andre til å gjøre det eller har rappet dette fra andre.

Av ikke kristne kilder har vi Flavius, men det er ganske klart at hva han skrev om jesus er en forfalskning skrevet inn senere, for å høyne troverdigheten på historien om jesus, av en vissEusebius, Flavius var også født i år 37 og kan derfor  åpenbart ikke ha møtt jesus...

De fleste andre har faktisk sin informasjon, i likhet med bibelen,fra andre, tredje og fjerde hånd og felles for dem alle er at ingen av dem har faktisk møtt Jesus i det hele tatt. (en annen ting som skurrer er jo slekts tavlene til Jesus, som jo er det reneste bløff makeriet da faren til jesus, som i følge bibelen er den hellige ånd, heller bestitter en tåkete slektstavle som neppe har noe å gjøre med noen jordisk... Josef hadde ingenting med Jesus å gjøre skal vi tro bibelen, men slekts tavlen hans, DEN bruker de rått og uhemmet... Hvorfor det? Hvorfor denne åpenbare bløffen?)

Og hvis/når/om det skulle dukke opp data som utvistelig viser at hele den kristne bibelen er tuftet på en gedigen bløff (noe en del faktisk mener finnes allerede i dag uten at jeg skal ta noen stilling til det her annet enn at jeg også finner det rart at en allmektig gud ikke klarer å "bevise" sin egen "sønn" med annet enn heller tvilsomme annenhånds informasjon...) som er satt i scene av keiser Konstantin og de tidligste kirke fedrene som et "lim" i det romerske imperiets sprekker, hvordan ville kristenfolket ha reagert da?

Ville de fortsatt å tro på løgnen Jesus i den tro at å tro på en løgn var bedre enn å tro på "ingenting"? (som jo er en ganske utbredt oppfattning om ateister...)

Personlig syntes jeg at kristendommens budskap er tuftet på et alt for tynt grunnlag fra før og disse opplysningene gjør ikke akkurat grunnlaget noe mindre tynt...

Men hva vil skje dersom vi finner ut at Jesus er en fiktiv oppdiktet person? Hva vil den jevne kristne gjøre da i så fall?

Gå til innlegget

Er "Guds folk" jødene?

Publisert rundt 10 år siden

I GT står det at Gud valgte jødene som sitt folk (og mye kan sikkert sies om DET valget) men er jødene fremdeles Guds folk, altså om kristne fremdeles anser jøder som Guds folk?

Slik jeg har forstått det så har Gud hoppet av jødene som "sitt folk", fordi de ikke trodde/tror på historien om Jesus som Guds sønn, og satset på et nytt "folk", nemlig de kristne. Men enda ser jeg at en del kristne fremdeles ser på jødene som Guds utvalgte folk og jeg lurer på om det er slik'?

Hvem er nå Guds "utvalgte" folk? Jøder eller kristne? Eller begge deler? (I det minste tror jødene på en halv del av historien ihvertfall....)

Gå til innlegget

Den store dagen for en hel haug med kristne i USA kommer tydeligvis i morgen..

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8559

 

De kristne skal rykkes opp til himmelen mens deres kjæledyr må bli på jorden....

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8561

 

Beklager den litt lattermilde tonen, men dette blir for dumt for meg altså!

Så gjenstår det å se hva de som faktisk har solgt alt de har og satt bort kjæledyrene sine til ateister for at de skal passes på til gud knuser alt sammen om tre måneder gjør når det går opp for dem at dommedag uteble denne gangen også.... Vil de bli frafallende nå eller vil de bli i troen? Jeg tror de blir i troen, det vil si, de aller fleste av dem. Jeg er sikker på at de finner på et eller annet i sitt forsvar som rettferdiggjør denne stupide handlingen og at de kommer til å klamre seg til denne Harold Camping i fremtiden også... Bare vent å se. En skulle ikke tro det var mulig, men med kognitiv dissonans går tydeligvis alt an å forklares... At det ikke er i nærheten av sannheten noe av det er ikke så farlig, det er troen som er viktig, ikke sannheten...

Etter dette er det vel bare å benke seg opp med pop corn og det hele til det neste store øyeblikket som kommer til å glimre med sitt fravær, nemlig verdens undergang den 21 desember 2012....

Syntes jeg hører reklamen... "Dommedag vil komme til et sted nær deg!"....

Så utrolig destruktivt... Jammen godt at det bare er de mest radikale kristne som tror på dette, hvis ikke hadde USA stoppet opp helt....

Gå til innlegget

Spørsmål til en religiøs kreasjonist....

Publisert rundt 10 år siden

Siterer her Arild Holta i en annen tråd (Hvorfor har en del forlatt pinsekristendommen?") og valgte å starte en egen tråd om dette da jeg ikke ville spore av den andre tråden med dette.

Spørsmålet mitt er: Har kreasjonister en agenda? Har hele tiden fått høre at de ikke har det, at de kun er ute etter å gi guden sin den riktige plassen også videre, men her sier faktisk Holta:

"Hvor er kompetansen til å sette den delen av evolusjonen som er bevist, inn i en kristen ramme?"

Hva mener du/dere som er kreasjonister til dette? Er det greit å "juge" den kristne guden inn i evolusjon? (Ja, det blir jo å juge da ingen av dere klarer å føre et eneste skikkelig bevis for OM gud finnes, ei heller HVEM denne guden er, så å konkludere med at det er den kristne gud som står bak evolusjon blir jo å juge, uten tvil...)

For så langt kan evolusjon forklare utviklingen på jorden (IKKE bland inn hvordan jorden ble dannet eller hvordan liv ble dannet eller hvordan universet ble dannet for evolusjon sier ingenting om det, den sier KUN noe om utviklingen på jorden!!!)  uten at vi juger noen gud inn i det, så jeg lurer videre på:

-Hva ønsker dere å oppnå ved å putte gud inn i evolusjon?

Er det medlems tallene dere ønsker å øke ved et sånt stunts? Tror dere at hvis dere klarer å si at "Gud gjorde det!" så forklarer dette alt på en bra måte og at vitenskapsmenn derfor vil slutte å lete? Hva er dere så innmari redde for når det kommer til evolusjon? Er det fordi guden deres blir holdt utenfor fordi han ikke har noe der å gjøre at det er så om å gjøre å dytte han inn? Faktum er at hvis evolusjon kun kunne forklares med en gud så hadde gud allerede vært med i den forklaringen, men å sette skylden på en gud for alt forklarer jo ingenting, de lager jo bare flere spørsmål, for hvem skapt da gud. Har gud evolvert også? Hvor evolverte i så fall gud?

 -Og er det greit å lyve for guden sin?

Evolusjon er en av vitenskapens mest seiglivede teorier og den hadde gått overende for lenge siden hvis noen hadde funnet noe som ikke stemte og kunne bevise det. Dessverre er det ikke bevis kreasjonister benytter, men ren og uforfalsket løgn og direkte feilsluttninger for å fremme sin gud og det er jo litt rart syntes jeg, når den guden sier at du ikke skal lyve? Det er vel heller ikke stuerent å lære folk feilsluttninger i et forsøk på å sværte evolusjon, er det vel? Så hvorfor klarer ingen religiøs og nærme seg evolusjon med ærlighet? Hvorfor disse løgnene eller fornektningen?

Gå til innlegget

Påstander...

Publisert over 10 år siden

Vi leser stadig i tråder her inne påstander som : "Gud er sannheten, veien og livet", men hva støtter de dette på?

Jeg fordypet meg for noen år siden i stoff om en del guder vi mennesker enten tror på i dag eller har trodd på og det slo meg at felles for dem alle er at de bare er påstander. Den kristne gud, den islamske gud, hinduenes gud, vikingenes gud, indianernes gud, mayaenes gud, ja alle guder er i bunn og grunn bygget over påstander. Tror ikke det var så store forskjellen fra hvordan Hrafdan fra toten trodde på tor og odin for tolv hundre år siden enn en kristen som tror på den kristne guden i dag, eller Muhammad fra Bagdad tror på allah for den sakens skyld, men felles for alle sammen, når en skraper vekk "personlige bevis" og annet føleri, er at dette kun er påstander om en gud.

Så  hvorfor legger vi så mye vekt på disse påstandene lurer jeg da?

Hvorfor er det slik at kristne Ola fra toten i dag tror mer på påstandene om den kristne guden enn på påstandene om den islamske guden når begge deler er likeverdige i sine påstander? For Muhammad fra Bagdad tror akkurat like sterkt på påstandene om allah som Ola fra toten gjør på den kristne guden og overraskende nok tror de begge at den andres påstander er feil... Dette har jeg aldri helt skjønt...

Nå er det sikkert noen som kommer til å skrive at troen på gud er tro og ikke viten og/eller at det slettes ikke er påstander men sannhet fordi DE har oppelvd gud, men også det er faktisk bare påstander så lenge det ikke kan legges frem et eneste bevis på at det stemmer... Det er meg bekjent ingen som har lagt frem et eneste bevis for noen gud, det viser seg vel snarere at skal en tro disse "bevisene" de snakker om så må du allerede tro for å tro på dem...

Nå har jeg ikke dratt frem komfor faktoren i religiøs tro, da jeg skjønner den biten (tror jeg ihvertfall), for det som fasinerer meg er at alt sammen er bygget opp på påstander, påstander som i løpet av atten hundre år har vært sannhet for veldig mange mennesker og fremdeles er det i dag. Hvorfor tror folk i utgangs punktet på noen påstander og ikke andre påstander? Hva gjør påstandene om den ene guden mer verdt enn påstander om andre guder? Hvorfor tror ikke kristne på påstandene om tor og odin foreksempel?

Og hvorfor mener en del at vi bør legge disse påstandene som leve regler for alle mennesker? (Der kommer vel komfor biten inn tenker jeg...) Er det ikke bedre da å bruke kunnskap og viten som rettesnor? (Som ikke alltid kommer med en komfor bit riktignok...)

 

Mulig noen blir fryktelig støtt av det jeg skriver her, men det får så være, jeg velger å spørre allikevel. ...

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere