Halvard Lund

Alder: 45
  RSS

Om Halvard

Pianist.

Følgere

Publisert nesten 7 år siden

Jeg ser at vi ikke lenger kan kaste bort tid, og fortsette å glemme de kristne i Midt-Østen. Det er så håpløs sent. Og det er så utrolig mye vondt som har skjedd.

Takk for en fabelaktig artikkel som kan vekke oss opp.

Gå til kommentaren

Et budskap som samler

Publisert rundt 7 år siden

Det er et godt budskap du bærer fram, Rolf Kjøde. Det er ord som samler og som bygger opp kirken. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

1. Guddommelig natur. Dette er et nytt tema, som er langt fra mitt opprinnelige innlegg. Jeg har ikke tid å diskutere det nå, beklager.

2. Denne verden. Vi bruker ulike ord. Men er sikkert enige.

3. Moralske bud. Nei, vi skal ikke legge oss under denne verdens bud. Jeg mener vi må holde fast på både Gud og den konservative kristendommen. Jeg tror også kirken mange ganger inngår ekteskap med verden. Selvfølgelig er det galt. Vi skal verken la synkretistiske prester eller verden drepe troen vår. Men det kan godt være at vi må bli forfulgt for evangeliets skyld.

4. Synd, bud og lovbrudd

Jeg tror vi konservative glemmer at de to største budene kommer først, og at Jesus gav oss et nytt bud. Det eneste som virker er at vi stor sett ser de ti bud gjennom disse to pluss en budene.

Jeg tror den liberale holdningen til de ti bud vil være at de oppløses i de to største budene. Men det er ingenting som oppløses. Loven opprettholdes ved kjærligheten, fordi loven er et uttrykk for noe godt. Gudsbildet "The Best of the Beautitudes" glemmer at Jesus sier i bergprekenen:  

Matteus 5,19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket.

Men lovens Herre har grepet direkte inn i historien, og håndhever nå loven direkte inne i våre hjerter ved DHÅ og kampen i vår samvittighet og i menigheten. Og nåden er det eneste som tar bort skyld. 

5. Gudsbilder. Kristendommen vokser i trengsler, trusler, undertrykkelse fra ateisme, keisere og andre. Jeg er ikke redd, fordi Jesus, Guds sønn sa at jeg ikke trenger å være redd.

Jeg tror nok humanismen er blitt sekulær. Og alt kan være urent. Og ved synkretistiske prester er den snart litt hedonistisk.. Men min misjon var at vi må definere den på nytt. Ikke ved maktens språk, men med kjærlighetens språk. Og det konservative kristne menneskesynet er nødvendig for at den kristne humanismen skal gi mening.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Svar til deg:

Vi er vel kalt til å leve på denne Guds jord med hele oss. Vi er av en annen verden, men vi er utsendt til denne verdenen. Vi dør og lever med Jesus. Ser du i andre land, så lever noen av oss mer av hans liv og lidelse enn andre. J

esus har sagt vi tilhører denne verden så lenge vi lever. Vi kalt til å være kroppen til Jesus, Guds sønn - og de mennesker vi skal møte skal vi elske som om vi møtte Jesus, ja, Faderen selv.

Nei, du er ikke treig. Du er ganske kjapp, i forhold til meg. Unnskyld, jeg tok ikke tid til å forklare det ordet jeg laget: "verdensholdning". Ordet "verden" er brukt så veldig mange ganger i NT, og ikke alltid på samme måte. Det jeg mener med "verdensholdning" er at alle, troende som ikke-troende plutselig kan blir grepet av denne verden. Og mest, verden er ikke den holdningen som er i de andre. Men verden er ofte den synd som vi ser eller ikke ser i oss selv, jamfør flisen og tømmerstokken. Den liberale grøften vil være at vi aldri skjelner om noe som helst, den konservative grøften er at vi dømmer før vi elsker.

Fortsettelse på min sak:

Her er en til som sier det samme som meg:

http://jonathanmerritt.religionnews.com/2014/02/01/christian-humanist-daniel-taylor-atheist/

Det er ingen konflikt mellom å tro på konvensjonelle eller "konservative" kristne sannheter og å være humanist.

Daniel Taylor sier også, at vi har latt ateister formulere humanismen for mye. 

Min påstand:

Min kommentar: I Norge har kanskje konservative kristne formulert for lite humanisme, slik at den liberale kristne humanismen "vinner" på kort sikt.

Min påstand at den liberale kristne humanismen ikke overlever mange tiårene uten kraften i det "hele kristne menneskesynet" og kraften i det konservative kristne menneskesynet.

De liberale og de konservative er ikke egentlig fiender, men de krangler som om de er det, fordi de lurer seg selv med sine forenklede gudsbilder.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Takk for svar og for din enighet. Du introduserer så mange nye ting, som nesten danner et nytt innlegg. Jeg pratet ikke om den "store humanismen", men om den "kristne humanismen" som eksisterer i et mindre rom.

Ja, det er riktig at det er Gud som forsoner mennesker med seg.

Jeg blir utmattet av de andre sitatene dine. 

Du snakker om "verden" som den skulle være utenfor de kristne, og ikke "verdensholdningen" som er i alle mennesker. 

Mitt hovedpoeng med innlegget var å peke på at noen partier velger å sette en kunstig konflikt mellom kjærligheten til Jesus og kjærligheten til mennesker de prøver å nå:

"Vi kan være den beste vi kan være i det verdslige regimentet, den svakes forsvarer og bekjemper av dødsstraff og urettferdighet. Og i det åndelige regimentet holder vi fast på mottakelsen av Guds nåde og vandringen og kampen. Jeg er en slik kristen. Jeg tror både på rettferdighet, humanisme og konvensjonell kristendom."

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere