Halvard Lund

Alder: 46
  RSS

Om Halvard

Pianist.

Følgere

Trosopplæringsreformen kommer til å feile uten misjonsfolket.

Det er en utfordring til bispemøtet, og til misjonsfolket.

Gå til innlegget

La oss elske som Jesus gjorde

Publisert nesten 8 år siden

Vi som holder fast på Ordet, og på den lydighet at Jesus ikke talte et eneste ord av seg selv, la oss ikke miste motet. Vi står bare fordi Kristus har reist oss opp.

La oss reise opp et vitnesbyrd av sann barmhjertighet og forkynne evangeliet. La oss elske som Jesus gjorde.

Menigheten står fordi den er Kristi kropp, og ikke vår. La de enkeltbiskoper, enkeltmenigheter og enkeltprester som velger å gå bort fra Ordet svare for seg selv, og de andre stå i lydighet mot Ordet, og Gud og i lydighet mot sine biskopers kallelse, og i ulydighet mot biskopers ulydighet. La dem følge det som de prøver og tror er Herren i sine biskopers kallelse, og avvise resten. Er det noen som er MER enn sitt embete ? Er det noen som er mer enn tilgitt ?

La de som vender seg bort fra Guds menighet gjøre det. Men la oss ikke miste motet. For Gud er kjærlighet.

Gå til innlegget

Guds tro (stykke til oppbyggelse)

Publisert nesten 8 år siden

Det er i liten grad min tro, men det er hans tro i meg. I den grad Gud har gitt meg troen, er den min. Gud har gitt meg troen, med en holdning av glede, sammen med en holdning av håp.

Alt dette gir han meg med et alvor som overgår alle andre alvor, og med en lidenskap for bruden, den verdensvide kirke.

Vi begjærer Ham. Ikke for å eie Ham, for vi kan ikke ha eiekjærlighet til Gud. "Bli i meg, så blir jeg i dere"

Guds grenser, Guds personlighets-grenser blir gladelig oversteget. Han slipper med glede inn alle og alt helt inn på sin person, i sitt liv. For Gud er denne utømmelige kilden av grenseløs omsorg nesten selvfølgelig. Ikke for oss. Vi lengter etter den hele livet. Vi lengter etter den mor vi ikke hadde, den far som var for langt borte.

Gud lar oss på alle måter tråkke over sin personlighets grenser, og
gå helt opp i Ham. Det beste er at han ikke har ubehag i det. Han liker det, for hans kilder er utømmelige.

Mennesker kan ikke tråkke særlig langt over noens grenser før det blir vanskelig og feil. Men Gud er den som inderlig omfavner, oppdrar, favner, hjelper - og sender oss ut i verden uten klær. Men med visdom i hodet og en god Gud i ryggen.

Dette gjør det trygt å være menneske. Gud er vår Far, og den vi alltid kan komme til uansett. Gud er Kongen som gjer oss andre til konger og dronninger. Han gir sine barn adel. Ikke fordi vi fortjener det eller ser slik ut. Men han har skapt oss slik, at vi like gjerne kan bli det
- når vi får del i troen og frelsen, som ikke er vår, men gjort vår.

Gud gir oss verdighet, som de støv vi er. Vi må ydmyke, først og fremst oss selv - så ikke stoltheten over oss selv blir vår fiende.

Vi er mystiske, kreative, poetiske skapninger. Ikke mennesker. Vi er Guds mennesker. Om vi er frelst eller eller ei. Om vi blir frelst er ikke vår fortjeneste, men vårt ansvar: Å holde troen nærme Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender.

Så har vi verken copyright eller rett til å oppheve copyright på troen. Vi er begrenset, benådiget - og heldige.

Hans nåde har nådd oss. Og det er ingen selvfølgelighet. 

Gå til innlegget

De liberale kristne fortjener ros

Publisert nesten 8 år siden

Vi konservative kristne gjør den første synden. Vi elsker ikke nok. Og vi møter ikke folk med Jesu barmhjertighet i rikt mål som det første vi gjør når vi møter folk.

Dette er det vanskeligste i en kultur der alle for noen generasjoner siden var kristne. Konservative må starte en kjærlighetsrevolusjon og den må starte nå.

De liberale kristne gjør den andre synden. Men den er ikke så stor. Og de fortjener ros for å holde fast på kjærligheten og å ha den i rikt mål. Men de blir stolte, og legger noe til kjærligheten. 

Det begge partier kanskje gjør er å sette kjærligheten til Jesus og kjærligheten til menneskene opp mot hverandre. 

1. Konservativ misforståelse: "Jeg må først si sannheten, deretter tør jeg være barmhjertig." De liberale har rett at de konservative kristne ikke elsker nok. 

2. Liberal misforståelse: "Du må velge mellom Jesus og menneskene." Liberale kristne tar feil når de prøver å sette "den barmhjertige kristne" og Jesus opp mot hverandre. Jesus gjorde aldri det. Jesus ba folk elske Herren først, og i det andre budet i loven er å elske mennesker (din neste som deg selv). De liberale ber folk om å velge mellom å elske mennesker og å elske Gud. Det kan ikke kalles forsonlighet. 

Jeg tror vi har behov for en Jesu kjærlighets-revolusjon i begge leire. Vis Jesu barmhjertighet. La ekte barmhjertighet vokse i våre hjerter.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere