Hallvard Klingenberg

Alder: 9
  RSS

Om Hallvard

Owner at Klingenberg International

Følgere

Göteborg-Posten har skrevet svärt lite om innvandring. Jeg har selv sagt opp abonnementet med GP, men av helt andre grunner. Å finne innvandringsfientlige artikler i svensk presse er veldig vanskelig. Det er som å lete etter nålen i höystakken. Den politiske kultur, eller ukultur, i svensk presse er påtagelig. For meg er dette et paradoks. Jeg har selv värt for frie migrasjoner, som fölge av et liberalistisk verdensbilde, men her i Sverige er det i dag nesten umulig å treffe et vanlig menneske som er for landets innvandringspolitikk.  Sverige er, og forblir,  et autoritärt,  politisk og embetsmannsstyrt samfunn, der folkemeningen er av ringe betydning.

Man trenger ikke å spörre Jyllands-Posten angående borgerkriglignende tilstander i fremtiden.   Jeg hörer slike oppfatninger ukentlig.  Det som imidlertid er ganske sikkert er at svensk innvandringspolitikk vil bli forandret i löpet av de neste 2 - 3 årene.  För det neste valget kommer ihvertfall endringene som en konsekvens av at både venstre-og höyresiden selvfölgelig vil vinne valget, og da må det store endringer til i flyktninge og innvandringspolitikken.

Gå til kommentaren

Den störste skandale i norsk kirkehistorie er beslagleggelsen av alt kirkegods etter reformasjonen.

Registreringssaken er svärt uheldig, men vi vet at det finnes langt flere katolikker i Norge enn det Kirken får offentlig stötte for.   Norsk juridisk lovgivning er svärt mangelfull på dette området, og det har värt kjent ihvertfall siden 30-tallet(sic).  Det er bare synd at ikke de rette menneskene er oppfört i registeret.  Jeg kjenner flere som aldri klarte å komme inn i registeret i den katolske Kirke, som f.eks. min far, som etter mere enn 50 år i Norge aldri ble registrert i Kirken, men ganske frekt innlemmet i den norske statskirke.

Gå til kommentaren

Vi föler med biskop Eidsvig

Publisert over 6 år siden

Den juridiske lovgivning er svärt mangefull, dessverre, i Norge, når det gjelder medlemsregistrering i trossamfunn, i forhold til f.eks. andre europeiske land.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Katolsk-bisp-i-statskirken-6398863.html

Gå til kommentaren

Rett på sak

Publisert over 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Hvorfor legge "skylden" på SD alene? Alliancen stemte samme retning - meget vel vitende om at regjeringen ville felles.

Det påfallende fra samme Alliance's side, er at man nå, plutselig, har inngått en formalisert avtale for 8 år fremover hvor det ikke lenger skal være mulig å felle slik - som man altså selv aktivt gjorde bare uker tidligere. Hva skjedde i dagene i mellom?

Det eneste riktige var å skrive ut nyvalg. Dette ville vært normal praksis. Og velgerne var klare for dette nyvalget.

Man må også spørre seg om man i et demokrati kan ta velgernes stemmesedler till inntekt for noe som slett ikke er drøftet? Og for 2 perioder fremover? Meget udemokratisk.

Beste innlegg om det autoritäre Sverige.

 Mye tyder på at SD har klart å presse både de Röd-Grönne og Alliancen; enten vil innvandringen i närmeste fremtid gå drastisk ned, eller SD går i väret som en rakett.  Löfven og Kinberg Batra vet dette, og de må pröve å redde stumpene av en skinnhellig politikk.  Det liberale rettssatsprinsipp fungerer dårligere i Sverige enn i Norge og Danmark, hvor man har håndtert de höyrepopulistiske partier på en langt mere elegant måte, dog husker vi hvordan motstandsmannen Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter ble kallt fascist i store deler av norsk presse

Gå til kommentaren

Ikke så mange i SD som mener det

Publisert rundt 7 år siden
Atle Simonsen – gå til den siterte teksten.
Æsj, vil aldri ha noe med det norske Fremskrittspartiet å gjøre, alt for innvandringsliberale

Dette er absolutt ikke representativt for SDs representanter i Riksdagen.  Åkesson beskrev selv SD som et mittenparti etter valget til Europaparlamentet tidligere i år.  Ingen andre enn SD gjör det.  Partiet med en rekke ekstreme standpunkter kan komme i vippeposisjon etter valget, og da tror jeg at Europas fremste finansminister, Anders Borg, må forlate stillingen. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere