Hans Aage Gravaas

Alder: 60
  RSS

Om Hans Aage

Daglig leder for NORME - Norsk Råd for Misjon og Evangelisering. Doktorgrad (PhD) i Intercultural Studies fra Trinity International University. Cand. Theol fra MF.

Følgere

Apaateisme

Publisert nesten 9 år siden

Jo da. Noen nordmenn kan være nonchalante og likegyldige i livsynsmessige spørsmål. Det betyr likevel ikke at dette er en allmenngyldig sannhet. De fleste er langt fra apatiske. Deres engasjement, som vi skal være varsomme med å måle styrken på, får utløp på forskjellig vis i både ord og handling.

Livssynstorget har flere valgalternativer. Overraskende nok gir mange uttrykk for at de faktisk har en gudstro. Årtier med ateistisk propaganda både nasjonalt og internasjonalt har ikke endret på dette. Hva denne gudstroen betyr i praksis, kan variere i form og styrke, men å si at folk er “apateistisk” fordi de ikke praktiserer en teokratisk gudstro på den politiske arena, er nokså misvisende. Hvis jeg skal følge opp Søderlinds begrepsklekkeri, opplever jeg at “apaateismen” er mer framtredende. Det ser ut til å være relativt liten entusiasme for ateismens aggressive fotsoldater i folket vårt. Mange trekker apatisk, eller apaateistisk, på skuldrene. Det er nokså tankevekkende.

Gå til kommentaren

Jeg tror deg

Publisert nesten 9 år siden
Dag Nygård – gå til den siterte teksten.
Jeg er dog uenig med ham i at berepet paranoid med avledede former er reservert for psykiatrien.

Jeg tror deg, Nygård. Du har ikke ønsket å sette en medisinsk diagnose på Sommerfeldt, men å beskrive din fortvilelse over hans respons på gode argumenter og solid dokumentasjon. Utgangspunktet er likevel at ordet paranoid opprinnelig viser til en personlighetsforstyrrelse, en diagnostisk tilstand i psykiatrien. Og det var denne uheldige begrepsbruken jeg stilte spørsmålstegn ved. Ikke noe annet!

Gå til kommentaren

Punktum

Publisert nesten 9 år siden

Jeg ser ingen grunn til å videreføre samtalen med deg om dette, Liland. Om vi aldri så mye holder oss til saksforhold, er det ikke uvesentlig hvordan vi til enhver tid omtaler både dem som er enige og uenige med oss i de ulike sakene. Du forstår tydeligvis ikke mitt anliggende.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at paranoiditet er en en psykiatrisk diagnose som ingen debattant bør bruke om verken meningsfeller eller meningsmotstandere. Saken blir ikke bedre om en sier at noen "fremstår som tilnærmet paranoid".

En samtale om norsk trospolitikk vil jeg nok derimot helt sikkert engasjere meg i ved en senere anledning....

Gå til kommentaren

Jeg har ikke påstått noe som helst

Publisert nesten 9 år siden
All rimelighet tilsier at vi en enhver debatt holder oss til saken.

Jeg har ikke påstått noe som helst, Liland! Det eneste jeg har sagt er at jeg misliker at noen tar i bruk ordet paranoid når en omtaler meningsmotstandere. Det står jeg fast ved. Dag Nygård har forøvrig flere gode argumenter og trenger ikke å ty til slike begreper for å få fram sitt anliggende.

- All rimelighet tilsier at vi i en enhver debatt holder oss til saken, sier Liland. Det er jeg veldig enig i. Da regner jeg med at han gjør det samme selv og ikke beskylder meg for å påstå noe som jeg slett ikke har påstått. Punktum.

Gå til kommentaren

Paranoid?

Publisert nesten 9 år siden

Jeg har forståelse for innleggets hovedanliggende, men å kalle en meningsmotstander for paranoid synes jeg svært lite om.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere