Hans Aage Gravaas

Alder: 60
  RSS

Om Hans Aage

Daglig leder for NORME - Norsk Råd for Misjon og Evangelisering. Doktorgrad (PhD) i Intercultural Studies fra Trinity International University. Cand. Theol fra MF.

Følgere

Semantikk er ikke uviktig

Publisert over 4 år siden

Semantikk er ikke uviktig i denne sammenheng. Semantikk handler om ordenes betydning, enkeltvis og innenfor større setningssammenhenger og tankestrukturer.

Otto Strands innlegg er "to the point". Krf har aldri vært verken et sosialistisk eller borgerlig parti, men et sentrumsparti som sammen med andre sentrumspartier (f.eks. SP) har vært i regjering med det borgerlige partiet Høyre.

Det kan være på sin plass  å understreke dette i en tid hvor begrepene tåkelegges. SP er vel neppe blitt et sosialistisk parti, selv om de for noen år siden satt i en rødgrønn regjering. Hva Venstre er, er ikke godt å si. Mens partiet tradisjonelt har vært et tydelig sentrumsparti, fremstår de nå som et mini-Høyre med grønne ansatser. Mens Rødt og SV er tydelig sosialistisk, er kanskje MDG verken det ene eller det andre, men et nisjeparti som kan samarbeide begge veier alt etter hvor de får best gjennomslag for sin hovedsak; miljø.

Det finnes også andre grunner til å tydeliggjøre begrepsbruken. Om KrF skulle slås i hartkorn med høyrepopulistiske, liberalistiske  FrP, vil sentrumsprofilen knekkes for evig og alltid. FrP, som nå gjør alt det kan for å tiltrekke seg kristenkonservative stemmer, deler ikke KrFs "sosiale sinnelag", tuftet på det kristne nestekjærlighetsbudet. I så måte er det kortere distanse mellom KrF og sosialdemokratisk solidaritetstenkning enn mellom KrF og et liberalistisk fløyparti som bygger atskillig flere murer enn broer. 

Gå til kommentaren

Takk!

Publisert over 5 år siden

Takk for tilbakemelding. Svaret viser helt klart at dere har en bevissthet rundt flere av spørsmålene jeg stiller. Det synes jeg er bra.

Jeg sitter nok fortsatt igjen med flere spørsmål. Særlig rundt metodologien og ikke minst relasjonen journalistisk metode og slike undersøkelsers etterprøvbarhet. Men jeg skal la dette ligge her. Jeg betviler ikke de gode hensikter, og ønsker dere lykke til med oppfølgingen av kartleggingen. Den er ikke minst viktig. Det er jo på dette punktet journalistene har sin helt spesielle samfunnsoppgave. Forskning bør andre ta seg av.

Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke har antydet noe som helst om hvilken maktfaktor Vårt Lands faktisk har og hvordan den utøves. Det har jeg for spinkelt grunnlag til å uttale meg alt for sterkt og entydig om. Og for å være ærlig: Det tror jeg egentlig Brunstad, Selbekk, Stanghelle og Tønnesen har også.

Lykke til videre!

 

Gå til kommentaren

Klokt

Publisert rundt 6 år siden

Jeg har alltid hatt stor respekt for Egil Grandhagen. Han er en balansert og reflektert mann med teologiske proporsjoner og evangeliske /missionale visjoner.Dette vet jeg litt om, fordi jeg fikk gleden av å samarbeide tett med Grandhagen i mange år. Han har etter sin avgang aldri fallt for fristelsen å skulle bli en "syvende far i huset". For han er en "gentleman" som har respekt for sine etterfølgere og deres rett til å styre skuta på "sin" måte. Men her har han tydeligvis behov for å gjøre et unntak! Han misliker sterkt at dagens NLM-ledelse kaller DNK for "løgnkirke"!

I rettferdighetens navn hører det med til historien at dagens NLM-ledelse i dag har beklaget ordbruken. Det tror jeg var særdeles klokt. For det er fortsatt mange som heller velger "kamp" fremfor "flukt" i møte med krevende teologiske kontroverser.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Vi hverken kan eller skal i toleransens navn lenger bare stå å se på at det oppfordres til hat, vold og undertrykkelse av oss selv.

Nei, vi skal ikke la oppfordring til hat, vold og undertrykkelse passere. Medisinen er likevel å ta til motmæle, ikke sensur. I tilfeller hvor enkeltperson går over streken i forhold til norsk lov, er dette en sak for politiet og rettsvesenet og ikke en sak for politikere eller mannen på gata. Rettsstaten i et velfungernede demokrati dømmer ingen kollektivt på religiøst eller etnisk grunnlag, men for de krimineller handlinger enkeltindividet har begått. Det skulle tatt seg ut om alle muslimer eller alle kristne skulle bli gjort strafferettslig ansvarlig for de overtredelser en enkelt muslim eller en enkelt kristen begår.

Gå til kommentaren

Redaksjonell frihet og redaksjonelt ansvar

Publisert over 6 år siden

Redaksjonene har full redaksjonell frihet og redaksjonelt ansvar for hva som kan/skal publiseres - også i "åpne" digitale diskusjonsfora som VD. De kan slette innlegg når de vil, med/uten begrunnelse. Å automatisk tolke dette som "meningssensur" er ikke riktig. At innlegg fjernes går vel ofte på hvordan man fremmer sine synspunkter, omtaler meningsmotstandere, presseetiske vurderinger, god folkeskikk osv. Dersom enkeltpersoner stadig får refusert sine innlegg, kan det jo være like stor grunn til at disse burde "gå i seg selv" som at redaksjonene skulle gjøre det. Jeg synes Johannes Morken &co. stort sett håndterer dette godt og med stor takhøyde.

Om det er klokt å eventuelt la være å begrunne fjerning av innlegg, er en helt annen sak. Her får hver redaksjon utforme sin policy.

Så kan det også forekomme at innlegg slettes på grunn av tekniske feil....

I dette tilfelle kan jeg ikke en gang gjette hva som har skjedd, fordi jeg ikke fikk lest innlegget før det ble fjernet...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere