Guro Abrahamsen

Alder: 49
  RSS

Om Guro

Følgere

Dette er ingen søndagsskole

Publisert 7 måneder siden

Søndagsskolen finnes fremdeles

«Dette er ingen søndagsskole» er et uttrykk som ofte blir brukt i media. Mange assosierer kanskje søndagsskolen med prektighet, englebarn og noe som hører fortiden til. Men søndagsskolen finnes fremdeles – og selv ikke under en pandemi kaster alle søndagsskoleledere inn håndkleet.

Avstand, håndsprit og utelek har vært stikkord for de mange søndagsskoler og barnegrupper som har hatt samlinger under pandemien. Bedehus og kirkerom er blitt byttet ut med natur, og kreativiteten har vært stor. Trebåter med materiale fra skogen er laget når bibelfortellingen Peters fiskefangst har vært tema. Bålpanne, sanger og leker med bevegelse har holdt barna varme selv i kuldegrader.

Ekstra arbeid og færre samlinger

Smittevern har ført til ekstraarbeid og behov for flere ledere for å klare å gjennomføre samlinger for barna. Enkelte grupper har byttet ut fysiske samlinger med digitale, eller levert søndagsskolebladet Barnas i postkassene til sine medlemmer. Andre har promotert den nasjonalt produserte Gulliver-podcasten til sin gruppe. Det har vært viktig for oss i Søndagsskolen Norge å oppmuntre søndagsskoleledere til å ha samlinger til tross for koronapandemien. Fordi vi tror at det søndagsskolen kan gi barna, som trygghet og gode verdier, er spesielt viktig i en tid med mye usikkerhet. Vi er glade for fokuset på at koronarestriksjonene i minst mulig grad skal ramme barn, slik at de kan gå på skolen og drive med fritidsaktiviteter som for eksempel søndagsskole.

Inspirasjon til å starte igjen

Søndagsskolene rundt om i landet drives av flere tusen frivillige ledere. Uten de frivillige, ingen søndagsskoler. Rundt 50 % av alle søndagsskolegrupper i Norge har ikke hatt aktivitet under koronapandemien. Vi er spente på om alle gruppene kommer til å starte opp igjen etter sommeren, når vi håper at smittesituasjonen er en helt annen. Vi jobber aktivt for at lederne ikke skal mistet motet, og at de skal få inspirasjon til å starte opp igjen til høsten. Fordi vi ønsker at barna skal få muligheten til å bli kjent med og undre seg over bibelfortellingene, sammen med andre barn og voksne i en barnegruppe.

Gå til innlegget

Har søndagsskolen gått ut på dato?

Publisert rundt 3 år siden

For to generasjoner siden var søndagsskolen en stor bevegelse der rundt 100 000 barn gikk i søndagsskole, i dag er det om lag 32 000 barn. I en representativ undersøkelse utført på vegne av Søndagsskolen Norge i sommer, sier 60 % av foreldregenerasjonen at de har gått på søndagsskole, men bare 9 % av disse forteller at de selv har sendt eller sender sine egne barn på søndagsskolen. Hva har skjedd i denne perioden?

Færre barn og mer skepsis

Andelen barn i Norge som ikke er med på noen organisert fritidsaktivitet er økende. Dette kommer frem i en ny undersøkelse som Ipsos har gjennomført for DNB. Undersøkelsen viser også at jo høyere inntekt en familie har, jo flere organiserte fritidsaktiviteter deltar barna i. Selv om antallet barn som går på søndagsskole har sunket, er familieøkonomi neppe en forklaring på tilbakegangen på barn i søndagsskolen. Det er så å si gratis å være med i en søndagsskole eller barnegruppe som er innmeldt i Søndagsskolen Norge. En mer relevant forklaring er trolig den økende skepsisen til kristen tro vi ser i den norske befolkningen. Integreringsbarometeret for 2018 viste at en av fem nordmenn er skeptiske til personer med kristen tro. Kanskje fører denne trosskepsisen til at færre sender sine barn på søndagsskolen, og at kristne vegrer seg mer for å engasjere seg i kristent barnearbeid og markedsføre at de er søndagsskoleledere. Det er færre av søndagsskoleledere som ser på sitt engasjement som et livskall, slik mange har gjort opp gjennom tiden. Siden 1955 har 258 søndagsskoleledere mottatt Kongens Fortjenstmedalje for sitt søndagsskolearbeid. Dagens søndagsskoleledere ser på det mer som et kortidsengasjement når de selv har barn i søndagsskolealder, og dermed må det stadig rekrutteres nye ledere gjerne småbarnsforeldre som også gjerne er engasjert i andre fritidsaktiviteter.

Hvorfor sender foreldre fremdeles barna sine på søndagsskolen?

På søndagsskoler over hele landet blir bibelhistoriene formidlet hver uke til tusenvis av barn. Der barna gis rom for undring over fortellingen de har hørt, og det gis verdi til deres eget barneperspektiv. Det er ikke bare barna av foreldre som er aktivt kristne som kommer på søndagsskolen, men også barna som har foreldre som sjeldent går i kirka eller som ikke definerer seg selv som troende. De sender barna sine til søndagsskolen fordi det er et godt sted å være for barn, der de får lære bibelhistoriene som er del av den kristnekulturarven og for at barna selv kan få velge om de vil tro.

Søndagsskolen Norge vil at det fortsatt skal være typisk norsk å gå på søndagsskole, og at det hverken skal være ekskluderende eller flaut å sette søndagsskolen på CV-en sin.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere