Guri Riksaasen

Alder: 50
  RSS

Om Guri

Sosialantropolog, kommunikolog, bydelspolitiker, menighetsutvikler, skribent og trebarnsmor.

Følgere

Publisert nesten 9 år siden

Jeg vil presisere at dette innlegget ikke handler om innvandring og Norges behandling av asylsøkere. Det er et politisk tema som kristne er, og sannsynligvis alltid vil være, uenige. Det skal vi respektere. Min bekymring er Tybring-Gjeddes bruk av begrepet 'kristen kulturarv' sett i sammenheng med hvilke verdier han forvøvrig som politiker taler for.
Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden

Takk for lenken, Per Steinar. Kronikken må dog sees i sammenheng med det Tybring-Gjedde i flere sammenhenger gjentar, og som han gjentok i Søndagsposten 28.10.2012, nemlig at vi må verne om vår kristne kulturarv (og dermed begrense/hindre innvandring). Forøvrig kan jeg opplyse om at asylsøkerne som kommer hit ikke nødvendigvis er rike. Mange setter seg i stor gjeld og mange, særlig barn, prostituerer seg på veien fra hjemlandet til Europa.
Gå til kommentaren

Språk, mobbing og flytting

Publisert over 10 år siden

Svarer på kommentarer til det med språkopplæring i morsmål: det er riktig som Arja sier; grunnlaget for å lære godt norsk er at man kan morsmålet godt. Og det er kanskje der vi står nå. Jeg er enig i at altfor mange har altfor lavt nivå på sine norskkunnskaper, (jeg er pt lærer i videregående) og jeg mener det kommer av at elever med minoritetsbakgrunn ikke lenger får lære morsmålet skriftlig. Å lære morsmålet gir to gevinster; man behersker to språk skriftlig og får et høyere nivå på begge. Så spørsmålet er; har vi i lengden råd til å la være?

Til kommentarer om mobbing. Ja, det forekommer mobbing på Holmlia også. Og mobbing skal tas alvorlig alle steder på alle nivåer. Jeg reagerer veldig sterkt på at når mine barn mobbes av norske blir det håndtert som mobbesak. Når mine barn mobbes av muslimer er det politikk og VG-sak. Folk er folk, ikke religioner, og mobbing er mobbing. 

Det snakkes om så og så mange prosent minoritetsspråklige på ulike skoler. Som om unger er tall! Som om vi snakker om sauer eller kongler. Hvem tenker på at de minoritetsspråklige elevene heter Jakob, Nora, Ali, Fatima, Joshua, Gabrielle... Per, for den saks skyld. Min sønn har alltid blitt regnet som minoritetsspråklig til tross for at han ikke behersker annet språk enn norsk, bare fordi han har minoritetshudfarge. Han kan spore sin slekt i Oslo 550 år tilbake, likevel er han "innvandrer". Minoritetsspråklige barn, Ilyas, Pierre, Perpetual, Ubah, Sara, Irene... De er også lekekamerater! De er folk som skal lære, jobbe og bo i dette landet.

Til kommentarer om flytting: Ja, folk flytter fra Holmlia innimellom. Og det blir som med mobbingen; da vi flyttet fra Hedemarken fordi vi etter åtte år forsatt ikke hadde blitt kjent med naboen, da skyldte vi ikke på andre enn oss selv. Vi skrev ikke til avisene om hvor dumme naboene var. Det var ikke en politisk sak. Men når noen ikke trives på Holmlia, da er det en politisk sak. Da kverner det i alle medier. Det er helt rett; er du under middels interessert i å leve i et nabolag med mange språk, kulturer, religioner og hudfarger, og ikke ser verdien av mangfoldighet, da har du et nokså skralt grunnlag for å slå røtter her. Folk må få lov til å flytte, folk må få lov til ønske seg andre steder. Det gir likevel ikke grunnlag for å si at et mangfoldig nabolag er dømt til å mislykkes.

Hva skjer i framtiden? For det første; vi har ikke rekordinnvandring i Norge. Vi har innvandringsstopp og har hatt det siden 70-tallet. Vi lever med stengte grenser. Vi tar imot et minimum flyktninger, som en del av vårt ansvar når vi nå en gang er en del av verden og deltar i internasjonal politikk. Vi tar imot et minimum antall asylsøkere, som vi også er forpliktet til gjennom konvensjoner. Så kommer det noen på familiegjenforening, og det kan også vanskelig hindres med mindre vi begynner å bestemme hvem folk skal gifte seg med. Arbeidsinnvandringen skjer stort sett fra EØS-land. Hva angår bosettingsmønsteret er det vanskelig å si noe om så lenge boligmarkedet utelukkende er styrt av markedet. For 30 år siden var det barne noen spredte bondegårder her, nå er Søndre Nordstrand (som Holmlia er en del av) større enn Hamar-kommune med sine 34 000 innbyggere.

Hvem kan vel si noe om framtia da? En ting vet jeg; vil vi så kan vi og det er det vi viser her på Holmlia hver dag; vi vil og vi kan!

 

Gå til kommentaren

Barn på Holmlia

Publisert over 10 år siden

Jeg ser at Bruun anklages for ikke å skjønne hva han snakker om, og nærmest ikke være berettiget til å ha en mening om Holmlia, fordi han er mann og ikke har barn.

Jeg har barn (17,10 og 6 år) og jeg bor på Holmlia. Og jeg er enig i Bruuns beskrivelse av nabolaget vårt.

Kanskje ligger det i oss å være redd for at noe skal skje med barna våre. Selvsagt er jeg bekymret, både for sønner og døtre. Derfor flyttet vi til Holmlia. Her føler vi oss trygge.

Selv vokste jeg opp på bygda, og det er jeg mine foreldre evig takknemlige for. Jeg vokste opp i en kritthvit bygd hvor mobbing, sladder, intoleranse og massivt drikkepress var en naturlig del av både barne-, ungdoms- og voksenkulturen. Overgrep skjedde også. Det jeg er takknemlig for er at jeg nå vet at et homogent, etnisk norsk samfunn ikke er en idyll. Folk er folk, noen er snille, noen er slemme, mange er en blanding. Det har ikke noe med etnisitet, religion og kultur å gjøre.

Holmlia er et sted hvor vi bryr oss om hverandre og hvor det er plass til mange måter å være på. Mine barn har valgmuligheter med hensyn til venner og grupper som min generasjon ikke har vært i nærheten av. Jeg er mer bekymret for for barn som i dag vokser opp adskilt fra andre språk, religioner og tradisjoner. Hvilken kompetanse vil de ha til å forholde seg til framtias globaliserte virkelighet?

På Holmlia snakkes det i dag ca 140 ulike språk. Det er en kjemperessurs! Språk vil være en kjernekompetanse i framtia. Det gjør meg sint å tenke på at vi kaster bort store deler av dette ved å ikke legge til rette for at alle lærer å beherske sitt morsmål skriftlig.

Se til Holmlia! Vi har fått til en god måte å leve på tvers av kulturer. Bruuns beskrivelse av oppskriften deles av meg; variert bebyggelse, ivaretakelse av naturen omkring, felles rekreasjonsområder, gode møteplasser (blandt annet sterke og aktive menigheter av ulike slag og et aktivt bibliotek), gangveier adskilt fra bilveier som gjør at det er enkelt og trygt å bevege seg ute.

Så de som sliter med å få det til; Holmlia viser at det er mulig, mulighetene finnes, det er viljen som må til.

 

Gå til kommentaren

Svar til Thor Dag

Publisert nesten 11 år siden

Ja, det er noe av det som er urettferdig i denne saken; at ikke ektefellene har blitt behandlet under ett. Om du er interessert så følger Dagbladet opp denne saken og du kan lese mer om den der. Du kan også følge oss på siden 'Gi oss pappa'n vår tilbake'. På facebook.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere