Guri Riksaasen

Alder: 50
  RSS

Om Guri

Sosialantropolog, kommunikolog, bydelspolitiker, menighetsutvikler, skribent og trebarnsmor.

Følgere

Jeg vil insistere på å bli dømt

Publisert over 6 år siden

...den urett som ikke rammer deg selv. Jeg vil på det sterkeste advare mot at vi slutter å la oss berøre i debatter og diskusjoner som får betydelige konsekvenser for andre menneskers eksistens. Historien har vist oss gang på gang hvor avgjørende det kan være at man beholder sin indre moralske rettesnor, også når det koster.

Arne D. Danielsen velger å se bort fra at jeg tydelig skriver at jeg ønsker sosiale tiltak i tiggernes hjemland mer enn velkomment. Det er rett og rimelig at vi bruker millioner på tiltak både her og i hjemlandene der mennesker har blitt bunnløst fattige i det samme økonomiske systemet som har gjort oss rike. At noen ser seg nødt til å tigge for å opprettholde sin eksistens er verken holdbart eller ønskelig.

I likhet med Helsingforskomiteen (vl.no 28.1.2015) ser jeg at i et gjennomkorrupt land som Romania vil det ta tiår om ikke generasjoner, før det ekstreme fattigdomsproblemet er løst. Uansett hvor gode tiltakene er. Om jeg skulle ta feil og det viser seg at tiltakene vil ha en umiddelbar positiv effekt, vil tigging bli overflødig. Da er et forbud mot tigging irrelevant og unødvendig.

Eller tenker Danielsen at tigging er en behagelig og lukerativ virksomhet noen velger som et alternativ til annen inntekt? Tenker Danielsen at det for en tilreisende tigger er et alternativ å reise hjem og leve godt og verdig med tom mage og kald ovn?

I så fall anbefaler jeg at Danielsen setter seg bedre inn i tiggernes egen beskrivelse av sin virkelighet og de fakta om fattige tilreisende som er innsamlet i forbindelse med ulike rapporter. Når det gjelder hva det fremlagte forslaget innebærer, så har Danielsen rett i at det i overskriften heter forslag til endring [.... ] om forbud mot organisert tigging.

For det første omtales det i teksten gjentatte ganger som nasjonalt forbud mot organisert tigging, alternativt generell tigging. Organisert tigging betyr i forslaget også samarbeid om tigging, eksemplifisert med en rekke ting jeg ser ektefeller gjøre daglig, som for eksempel å avtale steder å sitte, samarbeide om transport, varsle hverandre om problemer og dele utbytte.

Forslaget innebærer videre at man kan straffes med inntil ett års fengsel om man legger til rette for andres personers tigging. Dette er eksemplifisert med en rekke ting jeg har gjort de siste par årene. Sosiale tiltak og organisasjoner av veldedig karakter er foreslått unntatt loven. Jeg er verken et sosialt tiltak eller en veldedig organisasjon.

Jeg er knapt nok et godt menneske, og har ingen intensjoner om å legge så mye som en blyant i kryss for å opprette meg selv som et sosialt tiltak. At loven ikke er tenkt å ramme slike som meg, viser hvor lite gjennomtenkt den er og hvor mye kunnskap som mangler. Blir lov om forbud mot organisert tigging, alternativt generell tigging, vedtatt slik forslaget foreligger, er jeg ikke redd for å bli dømt. Jeg vil insistere på å bli dømt. Jeg vil derimot være på rett side når mine barn og barnebarn skal dømme meg.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Til Runde: jeg er ikke enig i at enabeling-teorien, som også er omstridt innen rusforebyggende arbeid, kan brukes på tiggerens rasjonelle valg om å tigge, slik den brukes på rusmisbrukerens irrasjonelle valg om å fortsette misbruket. Når Elena tigger for å sørge for at barnebarna for skolegang og utdanning er ikke tigging en atferd som opprettholder et gjentakende mønster. Da er det heller en langsiktig gjennomtenkt atferd som kan få en hel generasjon ut av fattigdom. Tiggingen må sees i sammenheng med det økonomiske krisen i Europa. Tidligere arbeidet mange roma i jordbruket i Sør-Europa. Nå er disse jobbene borte eller overtatt av andre arbeidsledige europeere. Tigging er et rasjonelt svar på en desperat situasjon. Til Jelmert: det er oppsiktsvekkende om du mener at jeg ikke skal møte Elena som et enkeltmenneske fordi du mener hun tilhører en kultur som instumentaliserer og objektiviserer kvinner og barn. For det første ville det ikke bety annet enn at jeg overlot henne til denne kulturen, for det andre er det nettopp dette demhumaniseringen består av, at vi slutter å se og møte enkeltmennesker som de individene de er, men utelukkende ser dem som produkter av en felles kultur. Som antropolog er jeg svært, svært kritisk til teorier som setter opp slike kulturelle trekk ved en gruppe uten å ta høyde for interne ulikheter og forskjeller. Dersom vi legger til grunn at romkulturen intrumentaliserer og objektiviserer kvinner og barn er det en meget god grunn til å søke kontakt med disse kvinnene og barna. Holt: kyss på munnen kan jeg absolutt anbefale innen rammene av et nært vennskap, et sånt vennskap hvor et nytt landskap brer seg ut foran deg og du føler deg ny og hjemme på samme tid og du vet at du blir tatt vare på. Da passer det med et kyss :-)
Gå til kommentaren

Penger i en kopp?

Publisert nesten 8 år siden

Om folk vil gi noen kroner i en kopp eller ikke mener jeg med hånden på hjertet får være opp til den enkelte. I dette spørsmålet skal vi ikke moralisere verken den ene eller andre veien. Det er et håp at vi kan møte alle mennesker, også de som tigger på gata, med verdighet, anstendighet og som potensielle venner.
Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Jeg håper mine foreldre aldri tar fram kalkulatoren og regner ut hvor mye jeg kostet dem. Jeg håper jeg aldri tar fram kalkulatoren og regner på mine barn.

Absurd sammenlikning? Ja. selve grunnlaget for en kalkulatortenkning er at noen er innenfor, og de regner vi ikke på, mens andre er utenfor, de kan vi regne på. Men kan vi tillate oss en slik tenkning når det er økonomisk krise i Europa og vi er de eneste som har fest?

De fattige tilreisende har ingen sosiale eller økonomiske rettigheter i landet vårt. Har vi råd til å tilby en anstendighet? At det koster en million å rydde under sinsenkrysset forteller meg at det kanskje ville lønne seg å organisere overnattingssteder med vann og sanitærforhold tilpasset mennesker slik man ellers har i store og mellomstore byer i Europa.

Kriminalitet har vi i alle samfunn og grupper, i like og ulike former. Fattigdom er den største drivkraften bak kriminalitet. Men Elena er ikke kriminell. Hun er like lite lommetyv som jeg er del i andre nordmenns forbrytelser. Tør vi ta det inn over oss?

Vi skal ta den politiske debatten. Min påstand er at det er farlig å gjennomføre den debatten i et klima hvor en etnisk gruppe er så til de grader dehumanisert. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Tusen takk for varmende ord og tilbakemeldinger. Dette er jo bare begynnelsen. Elena kom tilbake i oktober, helt uventet, og reiste forrige søndag. Jeg gleder meg til å fortelle.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere