Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Forandring for forandringens skyld

Publisert nesten 3 år siden

Når man blir så besatt av en forandring at forandring må skje for forandringens skyld - kan det kalles forandringspsykose (?)

FORANDRING FOR FORANDRINGENS SKYLD

FORANDRINGSPSYKOSE – VÅR NYTIDSSYKDOM ?

Hva vet vi om menneskene som stod bak nedleggelsen av Aker sykehus og mange lokalsykehus ute i distriktene ? Og hva vet vi om menneskene som står bak planene om nedleggelse av Ullevål og bygging av det nye Luftslottet på Gaustad. Og hva vet vi om deres menneskelige kvalifikasjoner og bakgrunn ? Hvorfor ble disse ansatt i lederstillinger og valgt inn i styret i Helse Sør-øst og OUS (Oslo Universitetssykehus)

 Ble det noen gang i ansettelsesprosessene stilt spørsmål om deres menneskelige kvalifikasjoner som evnen til å lytte, se andre, selvinnsikt som evnen til å se egne begrensninger, evnen til å innrømme feil og til å snu ved uheldige valg, samt deres psykiske helse.

Og hvorfor har ikke deres store tabber som nedlegging av Aker og andre lokalsykehus som bl.a. Ski, Lillestrøm og Stensby sykehus fått konsekvenser for deres stillinger og verv? Når man går til det skritt å legge ned flere sykehus som går med overskudd og hvor pasienter og ansatte trives så godt tillater jeg meg å spørre om de er blitt rammet av vår nytidssykdom Forandringspsykose som burde blitt en egen diagnose som kvalifiserer for sykemelding og omplasseringer.  En sykdom som ingen tør snakker om.

 Jeg spør fordi disse forandringene har fått og vil fremdeles få katastrofale følger for pasientene. Groruddalens befolkning som var så glad i Aker ble overført til et overfylt Ahus og de ansatte opplevde sine gode arbeidsmiljøer gå i oppløsning.

Når man blir så besatt av en forandring at forandring må skje for forandringens skyld bør man kunne kalle dette forandrings-psykose ? Og når man blir så besatt av å forandre at man ikke greier å lytte til verden utenfor spør jeg om dette er sykdomstegn ?

I de siste tjue årene har omorganiseringsbasillen spredt seg i ekspressfart langt inn i offentlig sektor (inkl. sykehusene)som en gang var trygge og forutsigbare arbeidsplasser. Den ene forandringen avløste den andre. Når en omorganisering var avsluttet, startet en ny omorganisering.

I mange offentlige etater er flere mindre etater slått sammen til en stor etat og dette skjer uten de ansattes medvirkning og innflytelse. Mange av endringene er så lite gjennomtenkte at mange har fått sin livskvalitet vesentlig forringet. Mange arbeidstakere opplever oppsigelser, innskrenkninger, frustrasjon og sorg samt at deres trygge arbeidsmiljø er gått i oppløsning. Et kjent eksempel er endringene i sykehussektoren i Oslo. I denne sammenheng er også en uskyldig tredjepart rammet, nemlig pasientene.

Styret i Helseforetaket Sør-Øst inkludert vår helseminister er og sykehusledelsen er så lammet i sin forandringspsykose at de stenger alle dørene til en stor og klok verden utenfor som gang på gang advarer mot fusjoner, nedleggelser og planer om Drømmeslott.

En stor honnør til de trofaste ildsjelene i Aker og Ullevåls venner og mange mange flere som dag etter dag og natt etter natt kjemper mot dette.

I arbeidslivet har man hjemmel for å sparke udugelige folk og dette gjelder folk i lave og høye stillinger. Mitt inntrykk er at folka på gulvet har et mye dårligere oppsigelsesvern enn folka på toppen. Sistnevnte faller gjerne ned i gullkantede fallskjermer.

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Norge på vei mot sengeløse sykehus ?

Publisert nesten 3 år siden

Er penger blitt viktigere enn menneskers liv ? Norge har råd til forsvarlig helsehjelp til alle, men mangler politisk vilje

ER NORGE PÅ VEI MOT SENGELØSE SYKEHUS ?

Er vi på vei mot sengeløse sykehus ? Viser til NRK innslaget om Stavanger sykehus som får belønning for å sende pasientene fort hjem. Penger er blitt viktigere enn menneskers liv. Og dette kaller jeg høyrepolitikk på sitt verste.  Det som skjer er at rike vil betale for døgnopphold og de andre blir sendt hjem. Man trenger ikke å være professor for å skjønne at unødvendige dødsfall vil inntreffe oftere.

Norge MÅ få et regjeringsskifte i 2021 før unødvendige liv går tapt pga regjeringens sykehuspolitikk som drives etter forretningsprinsippet hvor penger og atter penger er viktigere enn menneskers liv. Nå må folk våkne og IKKE stemme på de blå partiene (FRP, Høyre med god støtte fra Venstre).

Mange vil spørre om Norge har penger til forsvarlig helsehjelp og sykehusinnleggelser etter behov ? Svaret er JA, for Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet. Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, skattelettelser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da FRP og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 1.1.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre syke kan få forsvarlig helsehjelp. Norges fellesskapskasse blir fattigere og fattigere for hver dag som går. Og Norge er nå et land med mye privat rikdom og offentlig fattigdom.

Veien å gå for og gi et godt og forsvarlig helsetilbud til alle er : å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser, private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Et samfunn med en rik fellesskapskasse, 0 privat rikdom og 0 privat fattigdom.

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Folk med nedsatt funksjonsevne er sterkt underrepresentert i folkevalgte organer. Vi utgjør 17% av befolkningen.

MELD DEG INN I ET POLITISK PARTI – DU KAN OGSÅ BLI POLITIKER

Jeg har meldt meg inn i et parti som gang på gang har vist at de favner ALLE inkl. folk med funksjonshindringer.

Vi med nedsatt funksjonsevne må ut å bryte ned barrierer som stenger så mange ute. Det hjelper så lite å klage over hvor håpløse og dumme politikerne er. Da bør vi heller bruke energien til å påvirke politikerne til å velge riktig kurs som fører til et varmt og inkluderende samfunn for alle.

Både du og jeg kan påvirke partiene til å jobbe for et samfunn som inkluderer mennesker med ulike funksjonshindringer.

Det er alltid lettere å stå innenfor enn utenfor. Min oppfordring til alle funksjonshemmede, deres pårørende og alle andre : MELD DEG INN I ET PARTI som står på din side. Om et år er det kommunevalg i Norge, og i disse dager starter nominasjonsprosessene og innspill/forslag til partiprogrammene som skal uttrykke partienes løfter for de neste fire årene.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har i alle år stått på siden av samfunnet og ikke blitt inkludert som en del av mangfoldet. Iflg. Statistisk sentralbyrå har Norge 605 000 mennesker i aldersgruppen 16 -65 år med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til dette må vi legge til funksjonshemmede i aldersgruppen 67+ og 0-16 år. I Oslo utgjør er vi i dag 107 100 mennesker med funksjonshindringer.

Tross dette er funksjonshemmede blitt utestengt fra nominasjoner og det politiske liv. Mange av disse vil så gjerne delta, men møter for mange barrierer som tilrettelegging, negative holdninger og fordommer m.m.  Våre folkevalgte organer skal gjenspeile befolkningen, inkludert befolkningen med funksjonsnedsettelser. Stortinget har vedtatt lover som forbyr ekskludering og diskriminering av folk med funksjonshindringer. Et paradoks er det at politikere som har vedtatt antidiskrimineringslovene har vist minimal interesse for å trekke funksjonshemmede med i det politiske liv. Det er også påfallende at det ikke er forsket på funksjonshemmedes deltakelse i politikken.

Ellers viser undersøkelser at folk med funksjonshindringer er sterkt underrepresentert i de folkevalgte organer. Derfor er det ekstra viktig at funksjonshemmede får sine talspersoner inn i kommunestyrene og andre maktarenaer. Talspersoner som selv har kjent barrierene på kroppen og som kan tale deres sak.

Rødt er et parti som flere ganger har vist at de inkluderer oss med nedsatt funksjonsevne. Ved kommunevalget i 2015 stod jeg på bystyrelista for Oslo og som nr. 1 på listen til bydelsutvalget. I 2017 stod jeg på Stortingslista. Partiet mente at jeg var en god kandidat som talsperson for mennesker med funksjonshindringer. Dette er en av mange grunner til at jeg meldte meg inn i Rødt.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

De store hverdagsheltene som dag etter dag og år etter år redder mange tusen fra smerter, lidelser og død - 10000 roser til dere

ROS TIL OSLO LEGEVAKT – FLOTTE HVERDAGSHELTER

Nå har jeg funnet frem noen roser som jeg vil gi til det flotte personalet på Oslo legevakt midt i sentrum. For nå er tiden overmoden til å rose.

Hva er disse flotte hverdagsheltene laget av? De flotte menneskene som dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og år etter år hjelper mange tusen fra smerter, lidelser og død.

Senest i går fulgte jeg en venninne dit. Da vi kom inn i resepsjonen ble vi møtt av en moderlig og smilende pleier som geleidet oss videre til kø-maskinen og som informerte så godt. På venterommet ble kundene ropt inn etter en og de som ropte dem inn glemte ikke å smile. Min venninne fikk flott behandling.

Selv har jeg solid erfaring fra Bruddavdelingen og lang erfaring som pårørende. Har fulgt folk med alle typer lidelser i alle aldersgrupper.

Mitt siste brudd i 2010. Brakk armen stygt og var i sjokk. Fremdeles husker jeg hvor godt jeg ble tatt imot. Ble skikkelig dulla med av to pleiere. Ble fulgt opp med hyppige kontroller og gode ord på veien. Kan huske når jeg satt gipset i gangen passerte flere av betjeningen forbi med hei og frem med smil.

Alle fem gangene jeg har hatt brudd er jeg blitt 110% frisk igjen.

ALLE som jeg har fulgt har vært superfornøyde. Og alle jeg snakker med er pr. i dag veldig fornøyde. Selvsagt finnes det unntak som det alltid vil gjøre.

La meg gå tilbake i tid for 40 år siden. Da var Oslo Legevakt det stedet i verden med flest sure folk. Den gang ble den ene etter den andre avvist. Husker jeg en kveld i 1978 kom med akutte isjassmerter og fikk slengt til meg av en sur pleier «Er dette noen tid å komme på. Du får gå til fastlegen i morgen.» Ikke lenge etter ble jeg operert for dette. Jeg hadde en god grunn til å komme.

I dag ville dette aldri skjedd. I dag ville jeg og alle andre i samme situasjon blitt tilbudt omsorg, smertestillende og en varm og god seng til man var bedre.

Alt var ikke bedre før !

Igjen 10 000 takker med roser til den flotte betjeningen ved Oslo Legevakt. Når de grå og tunge dager kommer så husk at den store majoriteten i Oslo setter så stor pris på dere.

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Bør vi på grasrota starte en folkebevegelse i kampen mot fattigdommen og de store forskjellene i samfunnet

FOLKEBEVEGELSE MOT FATTIGDOM OG DE STORE FORSKJELLENE

Bør vi på grasrota starte en folkebevegelse i kampen mot fattigdommen og de store forskjellene i samfunnet hvor de rike blir rikere og de fattige fattigere ?

I dag leser jeg i Drammens Tidende om foreldre som går sultne til sengs for at barna skal kunne spise seg mette. 10% av barn i Norge lever under fattigdomsgrensen. På Finn leser jeg «Gråkammen – Storslått kontorvilla/hybelhus med mange muligheter. Salg 785 m2 40 000 000. Vinderen – Herskapelig og representativ villa eiendom. Salg 770 m2 57 000 000.

I årevis har temaet vært på dagsorden i alle medier uten at noe har skjedd. Er det på tide at vi slutter med alle festtalene om hvor mye bedre det skal bli ? Og heller begynner å engasjere oss i HVA VI SAMMEN kan gjøre mot denne åpenbare urettferdigheten ? Alle er tjent med at alle har det bra.

Norge har en samfunnsøkonomi hvor kapitalen styrer og i praksis betyr dette at den lille prosenten som eier alle pengene får svært mye makt. I dag eier en prosent halvparten av verdens rikdom. Dette viser tydelig at kapitalismen som økonomiform fører til maktkonsentrasjon på stadig færre hender. Denne maktkonsentrasjonen svekker demokratiet og har kastet millioner av mennesker ut i arbeidsledighet og fattigdom. Spesielt Sør-Europa har lidd under dette. De ansvarlige for krisen har fått milliarder av skattekroner i redningspakker.

Den eneste medisinen som kurerer fattigdom er et samfunn med en rik fellesskapskasse med 0 privat rikdom og 0 privat fattigdom. I et samfunn med en rik fellesskapskasse vil det være oppgaver og jobber til alle og hjelpe- og støtteordninger vil være tilgjengelig og færre barn vil oppleve utenforskap. I et slikt samfunn blir det også mindre kriminalitet, vold og radikalisering. Alle vil være tjent med dette.

En rik fellesskapskasse fører til at bostøttesatsene og sosialhjelpssatsene kan heves

- En rik fellesskapskasse fører til at vi kan styrke arbeidsmarkedstiltakene som kan åpne dører til arbeidslivet for folk med funksjonshindringer og andre utfordringer.

- En rik fellesskapskasse styrker bydelsbudsjettene slik at disse kan utføre velferdsoppgaver og styrke tjenestetilbudet som igjen styrker livskvaliteten til befolkningen

- En rik fellesskapskasse betyr at kommunene kan bygge mange og rimelige ikke-kommersielle boliger uten innblanding av privataktører.

- En rik fellesskapskasse betyr flere lærere og bedre skoler med mindre klasser og bedre læringsmuligheter for vanskeligstilte.

Mange vil nok spørre hvor skal vi ta pengene fra ? Svaret er enkelt. Pengene tar vi fra der de er. Og dem finner vi i skatteparadiser, private formuer og investeringsobjekter.

Jeg ser for meg en folkebevegelse/protestbevegelse som jobber for mer makt og demokrati til folket og mindre makt til finanseliten. Målet på sikt er å avskaffe kapitalismen . En folkebevegelse må også jobbe for å kaste dagens regjering som støtter finanseliten og som innfører kutt etter kutt i velferdsgodene.  Folkebevegelsen bør samarbeide med fagforeningene LO, YS og UNIO og partiet Rødt som er det eneste partiet som har den beste medisinen mot de store forskjellene.

Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere