Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Velstands-Norge - Ikke råd til MS-medisin

Publisert nesten 3 år siden

Velstands-Norge mangler ikke penger til MS-medisin. Det Norge mangler er politisk evne og vilje til å fordeling av landets rikdom på fellesskapet.

VELSTANDSNORGE – IKKE RÅD TIL MS-MEDISIN – OPPRØR MÅ TIL 

Velstands-Norge mangler ikke penger til MS-medisin. Det Norge mangler er politisk evne og vilje til fordeling av landets rikdom på fellesskapet. 

Jeg blir sint og opprørt når jeg leser i VG at Norge ikke har råd til MS-medisinen Okrelizumab (Ocrevus). Nylig sa Beslutningsforumet (bestående av 4 helsedirektører for helseforetakene) nei til å innføre medisinen som forlenger livet til og forbedrer livskvaliteten til mange MS-pasienter. 

Begrunnelsen er at medisinen er for dyr da den koster 200 millioner kroner. Samtidig leser jeg at MS-pasienter har måttet punge ut med flere hundre tusen for behandling i utlandet.  Undersøkelser viser at det dreier seg om 152, deriblant en kvinne i 40-årene som måtte ut med 700 000 for stamcellebehandling i Mexico i 2016.  Rapport fra MS-forbundet viser at mange norske MS-pasienter er fornøyde med behandlingen. Men hva skjer med dem som ikke har råd til behandling i utlandet ? Om dem hører vi ingenting.

På Finn leser jeg «Boliger til salgs»: Holmenkollen – herskapelig villa med flott utsikt mot fjord og by – 50 millioner. Vinderen – herskapelig og representativ villaeiendom – 50 millioner.

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet.  Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Legemiddelindustrien (LMI) profiterer grovt på nyvinningene i medisinen. LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små grûnderselskaper som operer på legemiddelområdet. LMI har i Norge en årlig omsetning på 18 milliarder. Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives utfra rene profitthensyn.  At folk dør for tidlig da de ikke har råd til behandling, ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt. Må de politiske partiene på Stortinget ta ansvaret for skjevfordelingen i samfunnet .

Den beste medisin mot klasseskillet i helsevesenet er : å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser,  private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Nasjonalisering av legemiddelindustrien som betyr at LMI eies av det offentlige, for da blir det ingen som profiterer på liv og død.

Er det en god idè å samles til opprør og demonstrasjonstog ?

Gunn Pound

Gå til innlegget

KRF - Hvor er nestekjærligheten ?

Publisert nesten 3 år siden

Jesus levde i praksis som en sosialist. Han ville stått på de vanskeligstiltes side og ikke på høyresiden som støtter de rike.

KRF – HVOR ER NESTEKJÆRLIGHETEN ? 

Hadde Jesus vært her blant oss ville han gitt Hareide og Bondevik en stor klapp på skulderen da begge ønsker å dreie partiet mot venstre. For venstresiden er mer på parti med de vanskeligstilte. Slik jeg kjenner Jesus ville han blitt så glad for Jesus ønsker at vil skal ta vare på mennesker med ekstra utfordringer, vise nestekjærlighet og elske våre neste som oss selv. 

Fra søndagskolen i pinsekirken husker jeg så godt lignelsen om den barmhjertige samaraitan der Jesus forteller om en mann som blir overfalt av røvere mellom Jerusalem og Jeriko og etterlatt i halvdød tilstand. En forbipasserende prest oppdager mannen, men viker til side og går videre. Det samme gjør en levitt. Men en samaritaner fikk se han og tok han med til et herberge, ga han pleie og betalte oppholdet for han.

Dette er nestekjærlighet. Hvor blir det av samaritanene i KRF ? Nå tenker jeg på dem i KRF som ønsker å dreie partiet mot høyre og som ønsker å samarbeide med FRP/Høyre. Partier som svikter vanskeligstilte, syke og fattige ved å kutte i velferdsordninger som kutt i bostøtte, fri rettshjelp, uføretrygd, uføres barnetillegg, kjøpekraft til alderspensjonister, kutt i feriepenger til arbeidsledige m.m. KRF har også støttet høyres skattelettepolitikk og dermed bidratt til at forskjellene mellom fattige og rike øker.

I 2004 stemte KRF i Oslo bystyret sammen med partiene på høyresiden for at de kommunale subsidiene i kommunale boliger skulle fjernes og gjengs leie (litt under markedspris)  innføres. Husleiene økte med rundt 100% flere steder som kastet flere tusen ut i fattigdom. Fullt vitende om konsekvensene for byens vanskeligstilte. Dette får Jesus til å gråte. 

KRF er et borgerlig parti på høyresiden som i regjering og i kommunestyrer har valgt å samarbeide med FRP, Høyre og Venstre. På den måten forteller de at de støtter de rike og undertrykker vanskeligstilte. Med min tro og overbevisning har jeg aldri greid å forstå hvorfor KRF er et parti på borgerlig side. For meg og mange andre står KRF som et Fariseerparti.

KRF `s hovedparole er menneskeverd og nestekjærlighet. Men hvor er nestekjærligheten når partiet gang på gang kutter i velferdsordninger ?

Herren sier «Det du gjør mot andre det gjør du mot meg. «

Under trontaledebatten 4. oktober foreslo SV at Stortinget skal be Regjeringen undersøke konsekvensene for de som ble rammet av regjeringens kutt. Det vi snakker om er kutt i 15 ulike velferdsordninger. KRF stemte til manges skuffelse MOT dette. Dette får Jesus til å gråte. Er dette et tegn på selvrettferdiggjørelse og et tegn på dårlig samvittighet ?

I alle år har jeg grublet og grublet på HVORFOR KRF er et borgerlig parti på høyresiden. Og hvorfor ikke et sosialistisk parti på venstresiden. Jeg er overbevist om at hvis Jesus fysisk var blant oss ville han vært med i Rødt eller SV. Nå tenker jeg på hans livssti der han gikk blant kriminelle, prostituerte og alle som var plassert nederst på samfunnets rangstige.

Nå håper jeg med mange andre at flere i KRF tar til fornuft og sammen med Hareide dreier partiet mot venstre. Da blir også Jesus glad. Det er jeg overbevist om.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Kjærlighet som medisin er for mange den beste medisinen mot angst og lettere depresjoner

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE - KJÆRLIGHET SOM MEDISIN

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse og i løpet av oktober vil dette markeres over hele verden. Mental Helse Stovner har i år valgt å markere Verdensdagen med tema «Kjærlighet som medisin».  

Kjærlighet som medisin er for mange den beste medisinen mot angst og lettere depresjoner. Kjærlighetsmedisinen er reseptfri, gratis og fri for bivirkninger. Og på lang sikt den mest effektive medisin.

Forskningen viser at svært mange som sliter med psykiske helseutfordringer har opplevd kjærlighetssvikt, mangel på sosial støtte og omsorgssvikt i barn- og ungdomsår.

I min fartstid på 35 år i organisasjonen Mental Helse har jeg møtte svært mange med ulik bakgrunn og som sliter med ulike psykiske lidelser. I disse årene har jeg opparbeidet en grundig bruker- og erfaringskompetanse. En viktig fellesnevner jeg oppdaget var savnet etter menneskelig kontakt. Mitt inntrykk av institusjonslivet og hjelpeapparatet generelt var piller og oppbevaring med målet om hurtigst mulig utskrivning. Medisinering har vært og har fremdeles en svært sentral rolle i det terapeutiske tilbudet i Norge.

Flere omsorgspersoner og færre piller vil utvilsomt gi mange tusen mennesker i psykisk helsevern en langt bedre livskvalitet. Folk som sliter psykisk trenger snille, varme og kjærlige mennesker rundt seg. Mennesker som tror på deg.

I årevis har Mental Helse Stovner med mange andre etterlyst miljøarbeidere og støttekontakter utenfor terapikontorene og institusjonene i psykisk helsevern. Det mange med angst, depresjoner og andre psykiske lidelser trenger er : Snille, varme og engasjerte mennesker rundt seg. Mennesker som tror på deg, mennesker som heier på deg, mennesker som støtter deg på veien til å bli kjent med dine iboende ressurser og evner og etter hvert ta i bruk disse. Mennesker som følger deg på offentlige kommunikasjonsmidler, til aktiviteter, foreningsliv o.a. og som er med deg så lenge du trenger det. Mennesker som aldri svikter deg. Og mennesker som gjør deg i stand til å tro på deg selv og til å bryte ned barrierer. Dette er en av mange veier til god psykisk helse.

Tall fra Reseptregisteret viser at bruk av antidepressiva blant unge jenter har økt med 83% fra 2006 til 2016. I 2015 fikk 4565 jenter mellom 15 og 19 år antidepressiva.

Tiden er overmoden for å ta en titt på Legemiddelindustrien (LMI)som tjener grovt på overmedisinering (kjemisk lobotomi) og medisinering generelt som har en svært stor plass i psykisk helsevern. Medisinering som gjør mange så trette og sløve at de ikke orker å være tilstede i livet.

LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små grûnderselskaper som operer på legemiddelområdet. Globalt omsettes det antidepressiva for 100 milliarder hvert år. I Norge ble det i 2014 omsatt antidepressiva for 300 millioner iflg. Reseptregisteret. Lederlønningene i LMI ligger på 2-3 millioner i året.

Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives utfra rene profitthensyn. At folks livskvalitet forringes grunnet overmedisinering med tunge bivirkninger, ser ikke ut til å bekymre dem.

Når dette er sagt må også flere politiske partier ta ansvar for denne utviklingen.

Mange vil nok spørre hvor skal vi hente miljøarbeidere og støttekontakter fra ? Og hvor skal vi ta pengene fra ? I Norge i dag står ca. 700 000 mennesker utenfor arbeidslivet av ulike årsaker og som mottar ytelser fra NAV. Mange av disse er arbeidsføre og jeg er overbevist om at mange av dem ville egnet seg som støttekontakter for folk som sliter. Her er det menneskelige egenskaper som teller og ikke formell utdanning. Disse skal lønnes etter tariff og ha ordnede arbeidsforhold.

Dette er vinn-vinn som betyr er at den som er arbeidsfør og som står utenfor arbeidslivet får gjort nytte for seg som i seg selv er helsebringende. Samtidig får han/hun ordinær inntekt som igjen bidrar til økt selvfølelse. Den som mottar hjelp vil få et langt rikere liv med mindre medisiner og bivirkninger, mer menneskelig omsorg og tilgang til flere aktiviteter.

Penger har vi. Men det vi ikke har er evnen og viljen til å fordele penger på fellesskapet.

Gunn Pound

Leder

Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

Asperger - Den usynlige veggen

Publisert nesten 3 år siden

Min venn/uvenn Asperger har lovet evig troskap til våre dager skilles ad

ASPERGER – DEN USYNLIGE VEGGEN

Min usynlige vegg heter Asperger og har vært min trofaste venn og uvenn fra jeg kom til verden. Han er fremdeles ved min side og har lovet troskap til jeg forlater denne verden. Jeg er en av 30 000 i Norge som lever med Asperger syndrom. Og nå vil jeg gjerne fortelle verden hvordan jeg opplever samspillet med omgivelsene. For Asperger er en usynlig sosial funksjonshemning.

Asperger syndrom består av en samling symptomer – man trenger ikke å ha alle symptomene for og få en diagnose

Begrenset evne til sosial omgang
Vansker med å oppfatte sosiale spilleregler
Spesielle og begrensede interesser
Uvilje mot endring i omgivelser og rutiner
Kommunikasjonsproblemer og forståelsesvansker
Ujevn evneprofil
Motorisk klossethet
Langsomt psykomotorisk tempo
Persepsjonsvansker, oppfatter sanseinntrykk annerledes.
Søvnvansker
Over eller under aktiv
 

Jeg er født annerledes med autisme og da jeg var liten fikk jeg diagnosen barneautisme for Aspergerdiagnosen ble ikke brukt før i 1994. Fordi jeg er født annerledes har jeg ofte gjennom livet opplevd utenforskap. Jeg var ikke som andre og greide ikke å tilpasse meg innenfor A-4-modellen. Derfor har jeg alltid slitt med å gli inn i nye miljøer.

Gjennom livet har jeg i arbeidslivet og foreningslivet opplevd utenforskap. Med utenforskap mener jeg at man glir ikke naturlig inn i det sosiale miljøet på tross av at man har mye å bidra med og har en positiv innstilling. Man blir ikke en del av «familien». Folkene snakker forbi deg og helst med hverandre. Du står der på tribunen og slipper ikke inn på banen.  Og da blir man heller ikke kjent med menneskene i miljøet. Dette ender som oftest med mistrivsel og tilbaketrekning. Hver gang jeg opplever dette svir det like mye. Dette svir fordi jeg uforskyldt er født med en utviklingsforstyrrelse.

Dette handler ikke om ondskap. For dette handler om frykt og usikkerhet for annerledeshet, dvs. frykt og redsel for det ukjente. Da så få som 30 000 i Norge har Asperger kan man ikke forvente at folk har erfaring med og kunnskaper om dette. Jeg har møtt på mange snille og hjelpsomme mennesker med denne frykten.

Når dette er sagt har jeg mange gode opplevelser fra arbeidsliv, foreningsliv og flere andre sosiale arenaer. I flere miljøer har jeg glidd inn fra dag 1 og fått venner for livet. Og jeg har vært blant de heldigste med Asperger for jeg har et stort nettverk fylt med mennesker som har sett hvem jeg er bak Aspergerveggen/funksjonshemningen. Og jeg har vært så heldig og fått utlevert gode evner på flere områder som har beriket livet mitt.

Det må en holdningsendring til om vi skal vinne kampen mot frykten for mennesker som av ulike årsaker faller utenfor A-4-modellen. Jeg skriver 2018 og dessverre har vi en lang vei å gå i kampen for full inkludering av mennesker med ulike funksjonshindringer. Da tenker jeg på inkludering i arbeidsliv, foreningsliv, nabolag, familieliv og alle andre samfunnsarenaer.

For å nå målet om full inkludering må vi som opplever barrierene gå ut i verden og fortelle om våre erfaringer og at det er ingen grunn til å frykte oss.  Vi må vise verden at vi er mennesker som deg og meg på godt og vondt.

Tør man å møte menneskene bak funksjonshemningen er kampen vunnet. Jeg har begynt. Blir du med ?

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Pisken svinges i feil retning

Publisert nesten 3 år siden

Høyresiden svinger pisken mot syke og utbrente arbeidstakere

PISKEN SVINGES I FEIL RETNING

PISKEN RETTES MOT SYKE OG UTBRENTE ARBEIDSTAKERE

I disse dager er det kommet bud fra de borgerlige ungdomspartiene (FRP, KRF, Høyre og Venstre) at de vil rette pisken mot sykemeldte arbeidstakere som etter deres oppfatning truer velferdsstaten. Sykelønna skal reduseres til 80% og på sikt vil dette bli programfestet i moderpartiene.

Samtidig leser jeg at kutt i i sykehusbudsjettene skal spare millioner med det resultat at sykehusansatte må jobbe mer og mer. Mange rapporterer at de ikke får tid til å spise, gå på do og til å gjøre en skikkelig jobb for pasientene og er så slitne at de griner når de kommer hjem.  Veien er ikke lang til utbrenthet, psykiske og fysiske lidelser og sykefravær.

Denne rovdriften på arbeidstakere praktiseres i alle statsbedrifter. Dette som et resultat av regjeringens effektiviseringsreform som trådte i kraft i 2015. De borgerlige ungdomspartiene svinger pisken mot de som er blitt offer for regjeringens rovdriftspolitikk og ikke mot dem som utøver denne rovdriftspolitikken. Ofrene for denne politikken skal i tillegg straffes med kutt i sykelønn til 80% av ordinær lønn.

Høyresiden og spesielt høyresidens ungdomsorganisasjoner viser manglende kunnskaper om norsk arbeidsliv som stadig brutaliseres mer og mer. Ikke nok med at sykemeldingssystemet skal strammes inn. I 2015 fikk vi en endring i arbeidsmiljøloven som tillater midlertidige ansettelser som for våre arbeidstakere betyr mer utrygghet og uforutsigbarhet og som igjen bidrar til redusert helse. Arbeidslivet med stadig nye omorganiseringer og nedbemanninger har splittet opp gode og trygge arbeidsmiljøer og bidratt til frustrasjon og utrygghet blant mange arbeidstakere. Arbeidstakernes innflytelse og rettigheter på arbeidsplassen blir stadig mer og mer svekket.

Høyresiden svinger pisken mot folk som er blitt syke og utbrente

Tall fra Arbeidstilsynet sier at 35% av sykefraværet skyldes muskel- og skjelletlidelser og tall fra NAV viser at ca 20% av sykemeldingene er relatert til psykiske lidelser. Sistnevnte er en gruppe som stadig blir møtt med uvitenhet og fordommer.

21% av norske arbeidstakere blir sykemeldt grunnet dårlig arbeidsmiljø og ledelse. 20% av langtidssykemeldte opplyser at konflikt med kolleger, mobbing og omstilling er hovedårsaken til sykefraværet. Udugelige ledere som i få tilfeller sparkes blir belønnet med fete fallskjermer og nye jobber. Arbeidstakere som lider under dette betaler ofte prisen i form av langtidssykemeldinger, redusert fysisk og psykisk helse og varig utestengelse fra arbeidslivet.

Tiden er overmoden for å svinge pisken i riktig retning

Pisken må svinges mot helsefarlige sjefer som forsømmer arbeidsmiljøer som skaper sykdom

Pisken må rettes mot politikere som kutter i budsjettene

Pisken må rettes mot skattelettelser og skatteparadiser

Pisken må rettes mot utflagging, korrupsjon og arbeidslivs- og annen økonomisk kriminalitet

Husk ! Norge taper årlig 150 milliarder i skattepenger som tilhører fellesskapet

Gunn Pound

Haugenstua

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere