Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

NRK ignorer sykehuskamen og menneskeliv?

Publisert rundt 2 år siden

Er det slik at NRK prioriterer vern om ulvens og sauens liv fremfor menneskets liv ?

NRK IGNORERER SYKEHUSKAMPEN OG MENNESKELIV ?

Er det slik at NRK prioriterer vern om ulvens og sauens liv fremfor menneskets liv? Ulve- og sauedebattene har gjennom mange år fått de største medieoppslagene.

jeg er gjort kjent med at NRK ignorerer våre flotte sykehusforkjempere som kjemper for vår trygghet dag etter dag og natt etter natt. Andre kampgrupper slipper inn i NRK og andre medier. NRK er informert om gjennom flere kanaler at Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt.

ALLE betaler vi NRK-lisensen som sammen med våre skattepenger er NRK `s viktigste inntektskilde.  NRK er derfor forpliktet til å dekke samfunnets mangfold.

NRK`s vedtekter § 27 NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Og jeg spør om ikke sykehusforkjemperne tilhører mangfoldet og gjelder ikke ytringsfriheten for disse ? Hvorfor slipper ikke grupper til i de store medier som dag etter dag bruker sin tid på å kjempe for andres liv. Kan man stoppe lisensinnbetalingen om man er misfornøyd med NRK `s dekning ? Er man misfornøyd med en vare kan reklamere og få pengene tilbake.

Noen kjemper for sykehusene og menneskenes liv, andre kjemper for ulvenes liv og andre igjen kjemper for sauenes liv. Den siste uka har ulvemotstanderne og ulveforkjemperne fått så mye medieoppmerksomhet. Vi som kjemper for våre sykeus og menneskeliv fortjener også oppmerksomhet. Hva kan byfolket lære av bygdefolket ?

Er saueliv viktigere enn menneskeliv ?

Ulvene i skogen får så mye medieoppmerksomhet fordi den tar livet av så mange sauer.

 Ledelsen i Helseforetakene, Stortingspolitikerne og ledelsen ved bl.a. Oslo Universitetssykehus får ikke den samme medieoppmerksomhet fordi mediene har ikke skjønt at disse fører en sykehuspolitikk som på sikt vil ta flere liv . Disse vil effektivisere og redusere sykehuskapasiteten som bl.a. nedleggelse av Ullevål som vil koste flere mennesker livet.

Minst 10 000 fra hele Østlandsregionen deltok i fakkeltoget mot regjeringens ulvepolitikk på kvelden 8. januar 2019. Dette i kampen mot regjeringens ulvepolitikk.

Sitat Skogeierne «Ulv er symbol på at demokratiet svikter». Vi er lei av å bli hundset med sa Gunnar Gundersen i sin appell til deltakerne på markeringen.
Markeringen fikk stor medieoppmerksomhet i Dagsrevyen 19 og 21 pluss andre ekstra innslag og andre medier.

På Luciadagen 13. desember gikk 50 forkjempere (kilde Vårt Oslo) for Ullevål i fakkeltog for å redde Ullevål som redder mange menneskeliv. Nedleggelse av Ullevål og andre sykehus betyr flere tapte liv. Luciatoget var godt planlagt, annonsert og markedsført. I en storby med 673 000 innbyggere møtte kun 50 frem.

Ulv er symbol på at demokratiet svikter. JA. Og ledelsen i landets fem helseforetak pluss ledelsen ved OUS er symboler på at demokratiet svikter. I årevis har ansatte, pasienter og andre ved bl. Aker sykehus blitt hundset med (Aker nedlagt 2010) og Groruddalen overført til et overfylt Ahus. Nå blir Ullevåls ansatte og alle berørte hundset med. Er tiden nå moden for at helsebyråkratene kommer i medienes søkelys ?

Jeg er overbevist om at langt flere i hele landet vil engasjere seg i sykehussaken om saken fikk plass i de store debattene.

Hvor er engasjementet for menneskeliv ?
Har byfolket noe å lære av bygdefolket ?

Gunn Pound

Gå til innlegget

Minst 10 000 deltok i fakkeltog mot ulven i skogen. 50 deltok i kampen mot "ulven" i sykehusledelsen

ULVEN I SKOGEN  – «ULVEN» I BYEN – MEDIEOPPMERKSOMHET

Er saueliv viktigere enn menneskeliv ?

Ulven i skogen får så mye medieoppmerksomhet fordi den tar livet av så mange sauer.

 «Ulven» i byen (ledelsen i Helse-foretakene og ledelsen i Oslo Universitetssykehus) får mindre medieoppmerksomhet. Disse vil effektivisere og redusere sykehuskapasiteten som vil koste flere mennesker livet.

Minst 10 000 fra hele Østlandsregionen deltok i fakkeltoget mot regjeringens ulvepolitikk på kvelden 8. januar 2019. Dette i kampen mot regjeringens ulvepolitikk.

Sitat Skogeierne «Ulv er symbol på at demokratiet svikter». Vi er lei av å bli hundset med sa Gunnar Gundersen i sin appell til deltakerne på markeringen.

Markeringen fikk stor medieoppmerksomhet på Dagsnytt 19 og 21 pluss andre ekstra innslag og andre medier.


På Luciadagen 13. desember gikk 50 forkjempere (kilde Vårt Oslo) for Ullevål i fakkeltog for å redde Ullevål som redder mange menneskeliv. Nedleggelse av Ullevål og andre sykehus betyr flere tapte liv. Luciatoget var godt planlagt, annonsert og markedsført. I en storby med 673 000 innbyggere møtte kun 50 frem.

Ulv er symbol på at demokratiet svikter. JA. Og «Ulvene» i landets fem helseforetak pluss ledelsen ved OUS er symboler på at demokratiet svikter. I årevis har ansatte, pasienter og andre ved bl. Aker sykehus blitt hundset med (Aker nedlagt 2010) og Groruddalen overført til et overfylt Ahus.  Nå blir Ullevåls ansatte og alle berørte hundset med. Er tiden nå moden for at disse «ulvene» kommer i medienes søkelys ?

Hvor er engasjementet for menneskeliv ?
Har byfolket noe å lære av bygdefolket ?

Gunn Pound


Gå til innlegget

Mitt nyttårsønske er at mange tusen flere våkner opp av likegyldighetsdvalen og engasjerer seg i sykehuskampen

NYTTÅRSØNSKE – VÅKN OPP FØR DET ER FOR SENT – REDD VÅRE SYKEHUS

Mitt nyttårsønske er at mange mange tusen flere våkner opp av likegyldighetsdvalen og engasjerer seg i sykehuskampen. For du er vel klar over hva som er i ferd med å skje ?  Og du er vel klar over at helseforetaket sørøst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus ? Og du er vel klar over konsekvensene håper jeg ?

Kan du og jeg forestille oss hva som skjer hvis vi eller en av våre kjære blir så syke at de trenger sykehus og vi møter stengte dører ? Da vil vi garantert våkne opp fra vår likegyldighetssøvn, men da kan det være for sent, for Norge har ikke nok sykehuskapasitet til å hjelpe alle.

Jeg viser til det mange dyktige skribenter har skrevet utallige kronikker om den planlagte  Gaustadutbyggingen, mangelfulle  utredninger, vedtak om nedleggelse av Ullevål og andre viktige sykehus.

Mange klager  i det uendelige hvor mye galskap det er blant ledelsen i OUS (Oslo Universitetssykehus) og Helse sørøst. Ja.  Det er noe radikalt galt med  disse og med stortingspolitikerne våre. Og her vil jeg tilføye at det er noe radikalt galt med majoriteten av det norske folk som ikke engasjerer seg og går til kamp mot disse. Det er så lettvint å klage og klage og ikke handle. De andre har skylda og de andre får ordne opp. Nå MÅ Folket våkne. Tenk om vi kunne fått et engasjement her slik det var 22. juli 2011.

Slik jeg ser det var 2001 ulykkesåret for sykehusene i hele landet da helseforetakene ble innført. Og som flere skriver  at politikerne da overførte makten til foretakene. Derfor mener jeg at en av mange veier å gå er å kaste foretakene og å tilbakeføre sykehusene til kommunene og fylkeskommunene.

Og som vi alle vet ble da New public management (forretningsprinsippet) innført. Sykehusene skal drives som butikker hvor profitt er det viktigste og som prioriteres foran våre liv.

Når dette er sagt savner jeg også engasjement på grasrota i pasientorganisasjonene. Jeg er medlem i flere organisasjoner og prøver å få folkene der til å engasjere seg. Pasientorganisasjonene er flinke til å arrangere turer og sosiale sammenkomster for sine medlemmer. Og det er prisverdig. Men hvorfor engasjerer de seg ikke i kampen for våre sykehus som skal redde våre liv.

Både Ullevål og Aker sykehus venner har vært fantastisk flinke til å synliggjøre det som nå skjer.  Våre sykehusvenner består av trofaste ildsjeler som dag etter dag og natt etter natt kjemper for våre sykehus og våre liv. De har markert seg i mange aviser, vært på Østlandssendingen flere ganger og mange har delt og delt facebook-innlegg. Likevel er det altfor få som kommer på banen. Mange jeg snakker med svarer "Ullevål blir ikke lagt ned i vår tid".

Hvordan vekke folk ? Vi må få folk til å våkne og jo flere som våkner og markerer seg for politikerne jo lettere blir det.  Oslo har 673 000 innbyggere.  Facebooksiden til «Nei til nedleggelse av Ullevål» har 3 240 medlemmer og siden til Vi som ønsker Aker sykehus tilbake har 6 460 medlemmer.

Fikk vi 10% av Oslo `s befolkning til å melde seg inn i sykehusvennenes foreninger, vise engasjement og til å marsjere i gatene til Stortinget blir det drøyt 60 000.

Her har vi innstillingen til altfor mange. Vi lar andre føre kampen og  ordne opp for oss så blir alt bra.

Min oppfordring til alle er å følge med, snakk med venner, følg med på nett og aviser, delta i diskusjoner, møter, underskriftskampanjer m.m.  Alle kan bidra med noe. Dette gjelder kampen for ditt og mitt liv !

Godt nytt år !

Gunn Pound

Gå til innlegget

Rike Norge har råd til livsforlengende kreftmedisin , men mangler politisk vilje og evne til fordele pengene på fellesskapet

KREFTLEGER GRÅTER – KREFTPASIENTER GRÅTER – MANGE GRÅTER

 

Joda rike Norge har råd til livsforlengende kreftmedisiner. Andre land i Europa med dårligere økonomi har råd til dette. Hvordan prioriteres det ?

 

Kreftpasienter nektes livsviktige medisiner pga. legemiddelindustriens grådighet og profittbehov, samt politikernes manglende vilje og evne til å fordele Norges rikdom på fellesskapet. 

Kreftleger landet rundt tar til tårene når de må fortelle kreftsyke pasienter at medisinene som kan gi et lengre liv er tilgjengelige, men at de er for dyre. Medisinavslagene skjer oftere enn før.

 

Medisinene kan forlenge livet til kreftpasienter, og har fått godkjent markedsføring i Norge. Likevel må leger fortelle at det offentlige ikke har bestemt seg ennå, eller at de er for dyre, skriver medisinfagbladet Journalen.

 

Stensvold ble tidligere i år kåret til årets kreftlege. Han forteller at Helsenorge nå står overfor en situasjon hvor man må prioritere penger opp mot liv.

 

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet

I dag leser jeg på Finn – Middeltunet på Majorstua i Oslo kommer for salg i januar – prisantydning 95 000 000 381 m2 . 

Slemdal – vakker herskapseiendom med frodig og idyllisk tomt – utendørs svømmebasseng prisantydning 55 000 000 375 m2

For disse summene kan mange  kreftsyke få gratis kreftmedisiner. Rike pasienter kjøper seg behandling på private klinikker . De som ikke har råd til å kjøpe privat helsehjelp får en tidlig død. Hvor mange kan det dreie seg om?

Penger fins

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet. Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenlikne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da Frp og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 01.01.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre kreftpasienter kan få forsvarlig helsehjelp.

Legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien (LMI) profitterer grovt på nyvinningene i medisinen. LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små gründerselskaper som operer på legemiddelområdet. LMI har i Norge en årlig omsetning på 18 milliarder. Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives ut fra rene profitthensyn. At folk dør for tidlig da de ikke har råd til behandling, ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt, må også de politiske partiene på høyresiden pluss Arbeiderpartiet (Ap) ta ansvar for denne utviklingen.

Styrk offentlig sektor

Den beste medisin mot klasseskillet i helsevesenet er å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for dem som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser, private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Nasjonalisering av legemiddelindustrien som betyr at LMI eies av det offentlige, for da blir det ingen som profitterer på liv og død. En fattig fellesskapskasse betyr at færre kreftpasienter kan få forsvarlig helsehjelp.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere