Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Ahus overser Brukerorganisasjonene

Publisert rundt 8 år siden

Brukermedvirkning er en av Mental Helses viktigste hjertesaker

AHUS OVERSER BRUKERORGANISASJONENE

 

Åpent brev til psykiatrisk divisjon på Ahus

 

 

Mental Helse Stovner beklager på det sterkeste nedleggelse av seks kriseplasser på Distriktspsykiatrisk senter i Nittedal, (viser til avisoppslag 24/5). Ekstra kritikkverdig er det at beslutningen om dette er tatt i all stillhet og uten at brukerorganisasjonene i psykisk helsevern er blitt involvert.

 

Er brukermedvirkning ukjent for Ahusledelsen ? En av Mental Helses hjertesaker er retten til brukermedvirkning som i praksis betyr ”Brukernes rett til å bli hørt og til å påvirke i viktige saker som gjelder brukernes liv og helse.”

 

Det er en stor skam at ikke Mental Helse i bydelene Alna, Grorud og Stovner (bydelene i Oslo som sogner til Ahus) er blitt informert om nedleggingsplanene. Og derved blitt fratatt mulighetene til å bidra med innspill i beslutningsprosessen.

 

Jeg oppfordrer Ahus psykiatrisk divisjon til å invitere Helseministeren , bruker-pårørende- og fagorganisasjonene i Ahus opptaksdistrikt til å komme sammen og drøfte situasjonen. Sammen kan vi kanskje finne løsninger som kan erstatte de seks nedlagte kriseplassene.

 

En stor honnør til Inger Lise Nystuen som stod frem med dette i avisen.

 Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

LDO (LIkestilings- og diskrimineringsombudet diskriminerer folk med psykiske lidelser. Usynliggjøring er diskriminering og den som tier samtykker.

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET DISKRIMINERER

 

LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) diskriminerer mennesker med psykiske lidelser. LDO skal være en pådriver i likestillingsarbeidet for ALLE diskrimineringsutsatte grupper i Norge, dvs. religion, etnisitet, alder, kjønn, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne fysisk og psykisk.

På tross av at folk med psykiske funksjonshindringer etter loven er omfattet av diskrimineringsvernet, er disse totalt fraværende på LDO `s hjemmesider og i deres nyhetsarkiv. Usynliggjøring er diskriminering og maktutøvelse.

 

Mediene som stadige ensidig fremstiller psykisk syke som farlige og tikkende bomber forsterker samfunnets utstøtningsmekanismer og gir næring til fordommer mot grupper som til alle tider har slitt med å bli likestilt i samfunnet. Ingen reaksjoner og kommentarer fra LDO som vi forventer er de diskrimineringsutsattes vaktbikkje.

 I mange boligområder er det ofte blitt satt i gang protestaksjoner fra naboene mot bygging av boliger for folk med rusrelaterte og psykiske lidelser i nærmiljøet. Dette skjedde nylig i to bydeler i Oslo og skapte debatt. Men LDO forholdt seg i taushet.

 

Iflg. NAV står drøyt 200 000 mennesker i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet grunnet psykiske lidelser. 70%  av de uføretrygdede under 40 år, er blitt erklært arbeidsudyktige p.g.a. redusert psykisk helse. IA-avtalen, Arbeidsmiljøloven og loven om forbud mot diskriminering er gode papirbestemmelser som har som felles mål og styrke rettssikkerheten og diskrimineringsvernet for ALLE. Hvilke kunnskaper og holdninger  til psykiske lidelser finner vi hos dem som håndhever disse lovene ? Finnes det fordommer og stigmatiserende holdninger blant disse ?

 

Jeg henstiller til alle interesseorganisasjonene i psykisk helsevern om å oppfordre LDO til å inkludere folk med psykiske funksjonshemninger i likestillingsarbeidet. Nytter ikke dette kan alternativet være å opprette et eget ombud for folk med nedsatt psykiske utfordringer.

 

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

S A M H O L D

Publisert over 8 år siden

Manglende samhold skader vår livskvalitet

S A M H O L D

Se ! De røde faner møtes til fest
Som dansende barn til trommenes takt
Et år siden sist
Jeg er gjest i den store fest

Vi marsjerer i flokk
Vi stopper – se menneskene der oppe
Som kjempet for våre kår
Alene de står på hver sin balkong

Alene de går mot livets høst
Vår stemmers røst
Ta hverandre i handa og hold
En gang de var i livets vår
I samholdsånd – de knyttet bånd

En ny vår venter nå - med nye håp
Og nye vennskapsbånd
Hurra for samholdsfest
Og 1. mai.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Holdninger til flerkulturelle

Publisert over 8 år siden

En norsk massemorder med 77 liv på samvittigheten betyr ikke at alle nordmenn er massemordere

HOLDNINGER TIL FLERKULTURELLE

Ønsker vi å lete etter det positive da finner vi det positive. Ønsker vi å lete etter det negative da finner vi det negative. Mange flotte innvandrerungdommer og voksne har ofte rakt meg en hjelpende hånd når jeg har balansert på glattisen. For noen år siden mistet jeg en tikroning på gulvet på toget. På Haugenstua stasjon løper en mann fra Somalia etter meg og overrekker meg tikroningen. Gledelig overrasket ble jeg da mediene ofte har fremstilt somaliere som kriminelle. 


På tog og buss skjer det stadig at ungdom fra ikkevestlige land reiser seg og tilbyr plassen sin. I butikker, på apoteker, på servicekontorer, hos frisøren og andre steder opplever jeg dem stadig som tilstedeværende, hjelpsomme og blide. I borettslaget hvor jeg har bodd i 35 år bor det mange innvandrere, og jeg vil beskrive dem som fredelige og greie.
Alle vet at Norge har problemer med kriminelle fra Øst-Europa og andre land. Dessverre er det slik at mange putter alle fra den ikkevestlige verden i den store sorte gryte som fører til generalisering og stigmatisering. En norsk massemorder med 77 liv på samvittigheten betyr ikke at alle nordmenn er massemordere. En inder som har voldtatt kvinner, betyr ikke at alle indere er voldtektsmenn og en bergenser som snakker høl i hodet på deg betyr ikke at alle bergensere er store skravlebøtter. 
Våger vi å bryte de kunstige barrierene mellom kulturene og nasjonene, kan vi oppdage mange flott kvaliteter hos hverandre, samt at vi kan berike hverandre gjennom gjensidig erfaringsutveksling. 
 Gunn Pound
Gå til innlegget

UNDERKUET

Publisert over 8 år siden

Hestehov=vår=styrke

UNDERKUET

De fødes i sot

De trives i skrot og elsker rot

Utover asfalten skuer

med strittende gule luer

Kues av sprudlende fluer

Og presses til grunne

av trampende fruer

på veien til Druen

Plages av pesende snuter

og plaskende duer

Tunge de buer når vinden dem kuster

Noen har duket til fest på gress

Duker i papir av Cuba, japp og lakris

Ikveld er jeg gjest

Hestehov ! Bli ved din lest !

Gunn Pound

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere