Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

MIN MEDISIN

Publisert over 7 år siden

Min medisin er å gjøre andre glad

MIN MEDISIN

 

Jeg kjører berg og dal

Diagnosen heter bipolar

Men jeg er ingen diagnose

For jeg er Gunn

Litt rund og sunn

 

Min medisin er søvn og trim

Med grønn natur og hvetekli

Og glede andre med et smil

Så positiv og glad jeg blir

Og diagnosen får da gå i hi

 

Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Gjennom mange år har jeg sett hvordan menneskene i menighetene styres av prektighets- og statuskulturen

PREKTIGHETSKULTUR OG KLASSEKULTUR I KRISTNE MENIGHETER

 

Jesus viser stadig sin inkluderende holdning da han sier ”La ALLE barna komme til meg, for i min fars hus er det ubegrenset med plass til ALLE, (inkludert homofile, tiggere, uteliggere, prostituerte pluss ALLE sammen. Tross dette ser man ofte det motsatte i menighetslivet. Gjennom mange år har jeg fulgt flere trosamfunn på nært hold og sett hvordan menneskene styres av prektighets- og statuskulturen.

Er du nært beslektet med biskopen, pastoren el. offiseren er sjansene atskillig større for å bli inkludert i menighetsfiffen enn om ditt slektskap tilhører kirketjeneren, møteverten el. soldaten. Om ditt slektskap befinner seg utenfor menigheten og du i tillegg har noen ytre laster som tobakk og alkohol, er sjansene små for at du inkluderes i ”Det gode selskap”. Min forståelse er at for Gud er vi alle like, for i Guds rike finnes ingen klasseskiller.

 

Lover som forbyr homofile stillinger i kirker og trosamfunn og som nekter vielse av homofile/lesbiske samt fordømmer samboerskap er menneskeskapte. Og holdninger som ekskluderer mennesker som av ulike grunner faller utenfor A-4-normen er skapt av menneskene og ikke av Gud. Resultatene er ofte at mange velger å forlate menighetene , for det er jo fullt mulig å tjene Gud utenfor kirkesamfunnene. Min forståelse av Matteus er at det du dømmer andre for, blir du selv dømt for. Dømmer du noen for å nyte alkohol, blir du dømt for dette. Jesus gjorde vann om til vin og Paulus skriver at du skal drikke vin for din manges skyld, og derfor nyter jeg min rødvin med god samvittighet. 

 

Noen trosamfunn har lover som nekter homofile tilgang til visse stillinger. Har trosamfunn lov til å lage egne lover som bryter med norske lover som er vedtatt i Stortinget ? Norsk lov sier at det er forbudt å diskriminere homofile med flere andre grupper. Alle trosamfunn mottar statsstøtte, og da bør de vel forpliktes til å følge norske lover (?)

 

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Adventstid

Publisert over 7 år siden

En tier fra deg og en tier fra meg kan glede så mange hjerter

Adventstid

 

Har hun mat i dag ?

Har hun rom i natt ?

Ut jaget av vekter

Ved senteret hun venter

Tom koppen frem rekker

Med hånden som kulden vil sprekke

Millionene ruller i handlevogner fulle

Mot parkeringshuset haster

 

Tom koppen av vinden den kastes

I dansende galopp

mot parkeringshuset flakser

En tier fra deg og en tier fra meg

Kan fylle koppene tomme så tunge

Og gleden i hjerter så mange får runge

I den varme adventsnatt

 

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Lytt til brukerstemmene i psykisk helsevern

Publisert over 7 år siden

Det er en god ide om myndighetene og beslutningstakerne i psykisk helsevern begynner å lytte til brukerstemmene

LYTT TIL BRUKERSTEMMENE I PSYKISK HELSEVERN

 

Mental Helses målsetning er at alle skal ha en best mulig helse. For å nå dette målet må beslutningstakerne i psykisk helsevern lytte til brukerstemmene.

 

Honnør til B.I.Pedersen for sitt brukerinnlegg i avisen 20.11.d.å ”Psykiatrien i Groruddalen og omegn – et eneste stort virvar og lite samhandling mellom tjenestene.”

 

Dessverre er det slik at mange brukere i psykisk helsevern opplever mye frustrasjon og stadig omorganiseringer som avløses av nye omorganiseringer. Det og stadig måtte forholde seg til uforutsigbarhet og nye endringer fører ofte til utrygghet og svekket psykisk helse. Istedenfor å spare penger skaper man dårligere brukere som på sikt vil kreve større ressurser.

 

Det er en god ide om myndighetene og beslutningstakerne i psykisk helsevern i Groruddalen og andre steder begynner å lytte til brukerstemmene. Brukermedvirkning er et viktig demokratisk prinsipp i Norge som handler om å snakke med og ikke snakke om eller til.

 

Mental Helse har programfestet følgende : Ved viktige organisatoriske endringer i institusjoner/etater i psykisk helsevern som påvirker brukernes liv og helse, skal brukerne og de lokale brukerorganisasjonene bli involvert i beslutningsprosessen.

 

Mental Helse Stovner oppfordrer bruker- og fagorganisasjonene i psykisk helsevern i Ahus opptaksdistrikt om å samles til et møte. Sammen kan vi møte ledelsen og sammen kan vi prøve å finne gode løsninger som skaper mer forutsigbarhet og trygghet.

 

Til slutt en gladmelding : Vår nye helseminister Bent Høie har lovet at det skal øremerkes penger til kommunene for å bygge ut tilbudet til mennesker med psykiske helseutfordringer.

 

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

Tiden er nå moden for å se de pårørende i psykisk helsevern som nyttige ressurser

PÅRØRENDE I PSYKISK HELSEVERN – EN RESSURS

 

Pårørende er en stor og glemt gruppe som sjelden el. aldri får oppmerksomhet i mediene, og i Norge  regner man med at det er 300 000 – 600 000 pårørende til mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer.

 

Tiden er nå derfor moden for å se de pårørende i psykisk helsevern som nyttige ressurser.

Altfor mange opplever å bli overlatt til seg selv og ekskludert fra behandlingsapparatet på tross av deres nyttige ressurser. Pårørenderollen er for de fleste en livslang oppgave, ofte fylt med skyldfølelse og selvbebreidelser. Forskning viser at pårørende har dårligere helse enn befolkningen ellers, må håndtere mange vanskelige følelser og at helsevesenet er med på å forsterke påkjenningene, samt at kvinner, single, skilte og enkemenn/enker opplever større byrder.

 Behandlerne må slutte å ignorere de pårørende og å gjemme seg bak taushetsplikten . De må oppforderes til å se familieperspektivet i behandlingsopplegget. Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester ”Pårørende en ressurs”. Og Mental Helse har programfestet at pårørende må få den hjelpen de trenger for å være aktive og støttende i f.h.t. brukeren av tjenestene i kommuner og stat.

Takk til LPP (Landsforeningen for pårørende i psykisk helse), Ahus ved DPS Grorud, bydel Stovner og Mental Helse for en flott temakveld om pårørende i psykisk helsevern.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere