Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Psykiske helseutfordringer i arbeidslivet må prioriteres høyere hos Likestillings- og diskrimineringsombuedet

DISKRIMINERINGSOMBUDET – OPPLÆRING I PSYKISK HELSE OG UHELSE

 

Psykiske helseutfordringer i arbeidslivet må prioriteres høyere hos LDO –Likestillings- og diskrimineringsombudet. 1/3 av de uføretrygdete har psykiske lidelser som hoveddiagnose. 70 % av de uføre under 40 år har psykiske helseutfordringer som hovedgrunn og 225 000 mennesker står av samme grunn hver dag utenfor arbeidslivet.

 

Vil takke Likestillings- og diskrimineringsombudet - LDO for et nyttig og flott frokostseminar om rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden med bruker- og fagekspertisen var representert.

Som eneste representant fra Mental Helse følte jeg stolthet over organisasjonen som bl.a. har programfestet følgende : Mental Helse vil : at ansatte i LDO bør gjennomgå obligatorisk opplæring i psykisk helse. Tross gode papirfestede diskrimineringslover står skremmende mange mennesker grunnet psykisk uhelse utenfor arbeidslivet. Etter min oppfatning må fordommer og manglende kunnskaper i arbeidslivet og hos juristene som skal håndheve disse lovene ta mye av skylda for dette. Mangelfulle kunnskaper skaper frykt og usikkerhet.

Et stadig tilbakevendende spørsmål under frokostseminaret var : Hva er god tilrettelegging ? Det ble fokusert mye på at førstelinja ikke har kompetanse på funksjonsnedsettelser. Etter min oppfatning ligger den tyngste ekspertisen på funksjonsnedsettelser og gode tilretteleggingstiltak hos den dette gjelder. Dvs. brukerkompetansen. Jeg med min bipolare lidelse er ekspert på min lidelse og på hvilke tilrettelegging stiltak som er best for meg. Mitt inntrykk av sakene som behandles hos ombudet, er at brukerstemmene ikke alltid blir hørt. Dette avhenger gjerne av den enkelte saksbehandler, og flaks/uflaks og tilfeldigheter får lett råderett.

 I en sak konkluderte man med at arbeidsgiver ikke hadde brutt tilretteleggingsplikten da det ble lagt avgjørende vekt på arbeidsgivers tiltro til bedriftshelsetjenesten som frarådet tilrettelegging. Hva med arbeidstakerens vurdering ? Et annet viktig poeng som LDO ikke har skjønt, er den at bedriftshelsetjenesten er kjøpt og betalt av arbeidsgiver og må derfor ivareta arbeidsgivers interesser. Enda et viktig poeng er den at bedriftshelsetjenesten ikke har spesialkompetanse på funksjonsnedsettelser.

 

Min utfordring til LDO er at de inviterer folk med psykiske funksjonshindringer til å undervise juristene , arbeidsgivere , organisasjonene i arbeidslivet m.fl. Lytt til bruker- og erfaringskompetansen !

 

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

Bymisjonen - Omsorg for byens trengende ?

Publisert over 7 år siden

Er Kirkens bymisjon organisasjonen med det varme og inkluderende hjerte ?

 

BYMISJONEN – OMSORG FOR BYENS TRENGENDE ?

 

Til min store skuffelse og forskrekkelse ble jeg i dag nektet toalettbesøk hos Kirkens Bymisjon på Oslo S.  Og jeg som trodde at Bymisjonen er organisasjonen med det varme og inkluderende hjerte med rom for alle.

 

Formålet med besøket var å hilse på vakthavende, slå av en prat og å finne noen brosjyrer. Høflig presenterte jeg meg og fortalte at jeg var tidligere tilknyttet Bymisjonen gjennom frivillig arbeid.

 

Da jeg på en pen måte spurte om å få låne toalettet, ble jeg møtt med kulde og blank avvisning pluss en dør som ble låst foran meg. Jeg konfronterte den avvisende vakthavende med at jeg ble så sjokkert at dette vil jeg fortelle til offentligheten. Dette løfte har jeg holdt.

 

Hva ville Jesus gjort hvis han var vakthavende på Oslo S ? Han ville utvilsomt åpnet døren og sagt at i min fars hus er det åpent for ALLE, inkludert de trengende, tørste, sultne, frosne, bostedsløse, fattige pluss resten. Hvor er nestekjærligheten ? Har Kirkens Bymisjon lært lignelsen om den barmhjertige samaritanen ?

 

Gunn Pound

Gå til innlegget

Inviterte 19 politikere - Ingen kom

Publisert over 7 år siden

Er helsepolitikerne interesserte i brukerne i psykisk helsevern ?

VI INVITERTE 19  POLITIKERE –  INGEN  KOM

 

40 forventningsfulle mennesker i det røde flotte aktivitetshuset på Fossumberget, Stovner  ventet på politikere som aldri  kom. Mental Helse Stovner (MHS)arrangerte åpen dag på Jesperud akvitetshus og i den andledning inviterte vi alle i Helse- og sosialkomiteen i Rådhuset og Stovner pluss BU-leder i bydelen.

 

Programmet for dagen var omvisning på Huset, informasjon, servering, samtaler med brukerne og årsmøte i MHS kombinert med hyggekveld.

Vi er så stolte over det flotte lavterskeltilbudet som er til stor glede for mange i bydelen. Dette ønsker vi å dele med politikere og andre som ikke har daglig tilknytning til Huset.

 

På vegne av lokallaget MHS og brukerne av Jesperud aktivitetshus vil jeg uttrykke skuffelse over at ingen av de 19  inviterte politikere tok seg tid til å besøke oss. Kun en meldte forfall.

Mental Helse har brukermedvirkning og opplysningsarbeid blant sine viktigste saker på dagsorden. Derfor er det så viktig for oss og alle brukere i psykisk helsevern at vi kan ha en dialog med politikere og beslutningstakere i psykisk helsevern. Vi ser også viktigheten av å fremheve det som fungerer bra og ikke bare det som er galt.

 

Alle politiske partier har programfestet forebygging og gode behandlingstilbud i psykisk helsevern. Skal de greie å gjennomføre dette må de lytte til brukerne av lavterskeltilbudene og andre tjenester. Mental Helse har programfestet at erfaringskompetansen og fagkompetansen i psykisk helsearbeid bør likestilles.

 

Til slutt vil jeg rose ledergruppen i Enhet for psykisk helse i bydelen som stilte opp, de ansatte på Jesperud aktivitetshus, brukerne og lokallaget Mental Helse Stovner. Tusen takk til dere alle som tross politikerforfallet gjorde dagen så fin.

 

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

De største stjernene

Publisert over 7 år siden

De største stjernene beriker andres liv

DE STØRSTE STJERNENE

 

De bruker sin tid – De beriker andres liv

De kjemper for frihet og demokrati i krig

De kjemper for våre lokalsykehus

De kjemper for marka, ren luft og natur

De kjemper for manges liv uten rus

De varmer de frosne uten hus

De metter mager som romler av sult

De trekker ensomme ut av sine hi

De gleder dem med nye opplevelser og smil

De stiller ved boder med basarer,  og fastelavensris

De verner de unges kulturelle liv

De demper det triste med sang og trubadur

De hjelper barn ut av fattige bur

De gleder dem med turer til Luxembourg eller Edinburgh

De største stjernene vil aldri vil blekne

Og vil alltid skinne på deg og på meg

 

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Rosenes evige rike

Publisert over 7 år siden

I gjensynets time vil gleden skinne

ROSENES EVIGE RIKE

 

Vakre de smiler

De vekker så lyse minner

For alltid vil rosene leve

Der min kjære nu hviler

I evighetens rike

Hvor ingen død finnes

Og roser ei visner

I gjensynets time

Vil gleden skinne

Og kjærligheten vinne

I rosenes evige rike

 

Gunn Pound

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere