Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Når vil Likestillings- og diskrimineringsombudet reagere når mediene stadig stigmatiserer folk med psykiske funksjonshindringer ?

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET OVERSER PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER

Når vil Likestillings- og diskrimineringsombudet - LDO reagere når mediene stadig stigmatiserer folk med psykiske funksjonshindringer ?

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil klage VG inn for PFU (Pressens faglige utvalg) etter stigmatiserende uttalelse på lederplass i VG 12. mai om årets Melodi Grand Prix vinner. Uttalelsen er : «Den skjeggete dame vant melodi Grand Prix. Utfordrere neste år er kjempeapen fra Borneo og den syngende kamel».

Mediene som stadig ensidig fremstiller psykisk syke som farlige og tikkende bomber forsterker samfunnets utstøtningsmekanismer og gir næring til fordommer mot grupper som til alle tider har slitt med å bli likestilt i samfunnet. Ingen reaksjoner og kommentarer fra LDO som vi forventer er de diskrimineringsutsattes vaktbikkje.
I mange boligområder er det ofte blitt satt i gang protestaksjoner fra naboene mot bygging av boliger for folk med rusrelaterte og psykiske lidelser i nærmiljøet. Da dette skjedde i Oslo i 2013 kontaktet jeg LDO. men LDO valgte å forholde seg i taushet.

Dette oppfatter jeg som forskjellsbehandling da LDO skal være en pådriver i likestillingsarbeidet for ALLE diskrimineringsutsatte grupper i Norge.  Usynliggjøring og forskjellsbehandling er diskriminering og maktutøvelse.

Jeg henstiller til alle interesseorganisasjonene og brukere i psykisk helsevern om å oppfordre LDO til å inkludere folk med psykiske funksjonshemninger i likestillingsarbeidet. 

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

Hyllest til Lillomarka

Publisert rundt 7 år siden

Lillomarka med mange vann og sin skjønne sjarm vi verne vil

Hyllest til Lillomarka

 

Melodi : Jeg er havren

 

 

Fra ditt slott på Groruddalens topp

Stolt du lokker oss til bær og sopp

I ditt mangfold mange har deg kjær

Verne om deg vil fra fjern og nær

 

Skogens kjøkken åpen for enhver

Din portal med stier, veier, trær

Lyser opp blant elver, vann og tjern

Gjedda danser sving i Lusevann

 

Grønn og fager, vakker – hvit av sne

Skifter farger – drakt hver høst og vår

Gjøk og trost med fink – de jager frost

Skogsorkester – Romtjern full av frosk

 

Alunsjø inngjerdet - fangenskap

Her sitt opphav Alnaelva har

Drømmen er fri flyt til Oslofjord

Drømmen knust – den ble fra maktens bord

 

Huken pukkverk – asfalt – pukk og møkk

Du med mange stoppet, fikk en støkk

Jobbet støtt – så mange har deg kjær

Verne om deg vil fra fjern og nær 

 

Gunn Pound

Gå til innlegget

Kamp mot ran i psykisk helsevern

Publisert rundt 7 år siden

Hvor er solidariteten med ransofrene i psykisk helsevern i de 364 dagene mellom 1. mai ?

KAMP MOT RAN I PSYKISK HELSEVERN

Solidaritet med ransofrene i psykisk helsevern. I årets 1. maitog gikk jeg bak parolen Sammen er vi sterke – likeverd – solidaritet.

1.maimodusen sitter fortsatt i meg og forsterkes da jeg leser avisinnlegget : «Ranet ingen bryr seg om. I forrige uke forsvant en av landets beste og mest veldrevne psykiatriske enheter. Nedleggelsen av alderspsykiatrisk avdeling på Gaustad er et ran fra en av samfunnets mest utsatte grupper.

Hvor er solidariteten med ransofrene i psykisk helsevern i de 364 dagene mellom 1. mai ? Kunne nedleggelsen vært unngått med engasjement og kampvilje i fagforeningene, pårørende- og brukerorganisasjonene ? Grupper i psykisk helsevern har i liten grad sterke pårørende- og pressgrupper som ivaretar dem. Dette vet Ahusledelsen og dette vet de å utnytte. Derfor svinger de sparekniven over enheter hvor ingen protesterer.

Det er en stor skam at brukerorganisasjonene er blitt holdt utenfor beslutningsprosessen og ikke fått en sjans til å uttale seg. Loven om helseforetak prgr. 35 beskriver brukerinnflytelse slik : «Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre tjenester etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter». Er dette lovbrudd ?

Mental Helse Stovner har utallige ganger gjennom avisinnlegg etterlyst engasjement og kampvilje hos faggruppenes fagforeninger (fagorganisasjonene til de ansatte i psykisk helsevern), politikere, bruker- og pårørendeorganisasjoner uten å få respons.

Mental Helse Stovner foreslår at faggruppenes organisasjoner, alle pårørende- og brukerorganisasjonene, helsepolitikere og andre sympatisører kommer sammen og danner pressgrupper mot ran i psykisk helsevern.

Sammen er vi sterke !

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

Gå til innlegget

Oslo kommune ekskluderer folk med funksjonshindringer fra mangfoldsperspektivet

OSLO KOMMUNE EKSKLUDERER FOLK MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

 

Er det slik at Oslo kommune ekskluderer folk med nedsatt funksjonsevene (psykisk og fysisk) i mangfoldsperspektivet ?

 

I 2006 vedtok Bystyret en treårig handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile for mangfold og likeverd. Nå etterlyser jeg Bystyrets handlingsplan mot diskriminering av folk med psykiske og fysiske funksjonshindringer. Enhet for mangfold og integrering i Oslo kommune har homofile, lesbiske, bifile og etniske minoriteter som målgrupper i inkluderingsarbeidet. Folk med rusrelaterte ,fysiske og psykiske problemer er totalt utelatt.

 

 

Mennesker med funksjonsnedsettelser utgjør 20% av befolkningen og gruppen er sammensatt. Fellesnevneren er den at de p.g.a. fordommer, usikkerhet og mangelfulle kunnskaper blir utestengt fra viktige samfunnsområder. Tross dette er gruppen utelatt i kommunens infobrosjyrer og handlingsplaner.

 

I Norge har vi gode papirfestede lover som forbyr diskriminering av bl.a. folk med psykiske og fysiske funksjonshindringer. Tross dette står 55% av disse utenfor arbeidslivet.

 

Min oppfordring er at FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) pluss alle interesseorganisasjonene i samarbeid med LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) går til aksjon og krever at Oslo kommune må inkludere ALLE, inkludert folk med funksjonsnedsettelser.

 

http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/enhet_for_mangfold_og_integrering/

 

 

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Kirken - Homofile og nestekjærligheten

Publisert over 7 år siden

Når skal homofile og lesbiske bli behandlet som likeverdige mennesker i kirken ?

KIRKEN – HOMOFILE OG NESTEKJÆRLIGHETEN ?

Når skal homofile og lesbiske bli behandlet som likeverdige mennesker i kirken ? Når skal de få lov til å bli viet på lik linje med andre?Jesus sa i min fars hus er det plass tilalle og på søndagskolen sang vi Jesus elsker alle barna -alle barna på vår jord – om du er rød og grønn og svart er det samme har han sagt osv.

En viktig grunn til at jeg som kristen ikke har noen menighetstilknkytning er den at ingen av menighetene inkluderer ALLE. Når det gjelder kirkens behandling av  homofile og lesbiske spør jeg om dette er forakt for menneskeverdet ? Min oppfatning av bibelen og det kristne budskap er  at ingen mennesker, hverken biskoper, prester el. andre har lov til å dømme og utestenge andre. Det er kun Gud som skal dømme oss, og det står tydelig i trosbekjennelsen. At homofile og lesbiske nektes vielse i kirken oppfatter jeg som diskriminering, og her bør vel likestillingsombudet ha et ord med i laget ?

Norske lover forbyr diskriminering av homofile og så lenge homofile blir nektet vielse i kirken bør kirken nektes statsstøtte. En betingelse for å motta statsstøtte er vel at man følger norske lover ?

Gunn Pound

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere