Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Røyk er livskvalitet for mange. Denne livskvaliteten er ikke lett å ta vare på i et samfunn med røykfrie sykehus, flyplasser, arbeidsplasser og andre offentlige utendørsområder.

GOD LIVSKVALITET ER HELSEBRINGENDE – RØYK ER LIVSKVALITET FOR MANGE

For mange er røyken god livskvalitet. Og denne livskvaliteten er ikke lett å ta vare på i et samfunn med røykfrie sykehus, røykfrie flyplasser, røykfrie arbeidsplasser og snart røykfrie stasjoner, samt offentlige utendørsområder. Vinteren 2013/14 er jeg vitne til at på det røykfrie Radiumhospitalet står pasienter med cellegiftstativer ute i 10/15 kuldegrader og røyker. Dette er mangel på respekt for andres livskvalitet.

God livskvalitet er helsebringende. Problemet er at det som er god livskvalitet for deg kan være dårlig livskvalitet for meg. Derfor er det viktig å legge til rette for at alle kan ha en best mulig livskvalitet. Et godt isolert røykerom på Radiumhospitalet ville utvilsomt gi røykende pasienter og betjening en bedre livskvalitet, og dette vil ikke forringe livskvaliteten til ikke-røykende.

I sykdoms- og levekårsforskning er min erfaring at man alltid spør etter livsstilsfaktorene som mosjon, høyde, vekt, røyk og alkoholforbruk. Men ingen spør etter livskvaliteten som etter min og manges mening betyr mye for utvikling av sykdom og dårlig helse. Min definisjon av god livskvalitet er å ha det godt med seg selv. Problemer med økonomien, problemer med samlivet, ensomhet, mistrivsel på arbeidsplassen er faktorer som svekker livskvaliteten som igjen svekker helsa.

Hvorfor kan man ikke innføre godt isolerte røykerom og røykeområder på sykehus, flyplasser, arbeidsplasser og andre offentlige arenaer ? Blir dette for dyrt, kan man ta en avgift på kr. 50 pr. røyker. Det er viktig å skjerme ikke-røykende. Å innføre forbud for forbudets skyld har ingen hensikt.

 

Gunn Pound

Gå til innlegget

Grasrota skal også høres og sees

Publisert rundt 7 år siden

Mange med meg er mektig lei av at folk med titler og status stadig får dominere i mediebildet. Når skal trofaste grasrotslitere bli løftet opp i lyset. Vi er mange, mange.

GRASROTA SKAL OGSÅ HØRES OG SEES

 

 

Jeg har ingen tittel å vise frem, men jeg har så mye annet å vise frem. Jeg har engasjement, helse, glede og entusiasme. Når skal vi trofaste grasrotslitere få anerkjennelse og bli løftet opp i lyset på lik linje med statusfolka. Vi er mange, mange.

 

Mange med meg er mektig lei av at folk med titler, posisjoner og kjendisstatus stadig får dominerer i mediebildet. Trofaste slitere på grasrota som virkelig bidrar blir ofte stående i skyggen, og det er så urettferdig.

I forrige uke fikk jeg to tidsskrifter fra to humanitære organisasjoner som arbeider for likeverd og respekt og for at «svake stemmer også skal høres». I begge bladene var samme professor avbildet på førstesiden. I den ene organisasjonen hvor jeg selv har deltatt aktivt i årevis vet jeg at mange trofaste medlemmer som har bidratt frivillig for organisasjonen i mange år, sjelden eller aldri har fått en spalteplass. Mange av statusfolka som har fått rikelig med spalteplass har aldri bidratt med hverken medlemskontingent eller frivillig arbeid til organisasjonen.

 

Vi lever i Norge som er et demokratisk land med ytringsfrihet som betyr at alle stemmer skal høres. I mange humanitære organisasjoner som jobber for at "svake stemmer" også skal høres, ser vi stadig at professorer, direktører, folk i høye stillinger og posisjoner , statssekretærer, statsråder og de som er nært beslektet med fiffen m.fl. får masse heder og ære pluss stor plass i mange medier. Det er mye lettere for en bankdirektør å få trykket en kronikk i en riksavis enn en feier. Å bli sett er et grunnleggende menneskelig behov. Mange får psykiske problemer, fordi de ikke blir sett. Verdensdagen for psykisk helse i 2014 har følgende tema : Hverdagsstress og psykisk helse – Se hverandre – senk skuldrene. Så lenge vi er vitne til den urettferdigheten som «seriøse» humanitære organisasjoner støtter opp under, greier vi ikke å senke skuldrene.

 

 Alle skal sees - uansett rang. Om du er høy eller lav, stor eller liten. Vi som ikke har titler å vise til har også masse vettugt å si - vi må bare få slippe til. Dette handler om holdninger til våre medmennesker. Å snu denne trenden handler om en holdningsendring . Jeg har begynt. Blir du med ? 

 

Gunn Pound

Gå til innlegget

Gøy utenfor Oslogryta

Publisert rundt 7 år siden

Norge et land så vakkert og langt med plass til så mange. Hvorfor må alle bo i Oslo ?

GØY UTENFOR OSLOGRYTA

Må alle bo i Oslo ? Norge er et land så vakkert og langt med plass til så mange med 100 koselige byer ved kysten og i indre strøk og mange vakre bygder i daler og ved fjorder. Hvorfor godtar vi at hovedstadens befolkning øker når landet har 99 andre byer ?

Viser til avisinnlegget «Må være villig til å vurdere markagrensa» og den senere tids debatt om boligbygging og befolkningseksplosjon i Oslo. Debatten dreier seg hovedsakelig om det skal bygges i høyden (høyhus) og/eller i bredden (ta av marka). Her trengs nytenkning og kreativitet.

Oslo har i dag ca. 634 000 innbyggere og prognosene viser at folketallet vil stige til 806 000 i 2030. Dette betyr at Oslo må bygge flere sykehus, sykehjem, skoler, boliger, samt bygge ut transportnettet. Hvorfor ikke bruke ressurser, motivere og legge til rette for at folk i etableringsfasen og andre får lyst til å bosette seg i de 99 byene utenfor Oslo ? For å få til dette kreves det politisk vilje og evne til å flytte arbeidsplasser, kompetanse, fagmiljøer, kulturliv m.m ut av byen. Det er også viktig med en landbrukspolitikk som sterkt subsidierer småbøndene slik at disse kan drive gårdene på heltid. I dag er det storbøndene som får de største subsidiene og småbøndene må legge ned gårdsdriften.

I TV-serien «Gøy på landet» ble Oslokvinner invitert Norge rundt til bygder med kvinneunderskudd. Det interessante var markedsføringen av BygdeNorge.

Hva med en kampanje «Gøy utenfor Oslogryta». Osloungdom, folk i etableringsfasen og folk som ønsker en ny start etter skilsmisse/samlivsbrudd og alle som, vil inviteres til rundtur i Norge på kryss og tvers. Målet må være at folk må bli kjent med mulighetene utenfor Oslo.

Jeg er overbevist om at av de 99 byene vil det være minst en by som passer for deg og for meg.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Kriminelle utlendinger må sendes hjem

Publisert rundt 7 år siden

Utlendinger fra Øst Europa og ikke-vestlige land topper kriminalstatistikken. Bak alle anmeldte voldtekter i Oslo er det utlendinger som står bak. De bør sendes ut umiddelbart etter soning.

KRIMINELLE UTLENDINGER MÅ SENDES HJEM  

En plass i et fengsel med lav sikkerhet koster ca. 400 000 i året og en plass i et fengsel med høy risiko koster ca. 800 000. Utlendinger fra Øst Europa og andre ikke-vestlige land topper kriminalstatistikken i Norge. Bak alle anmeldte voldtekter i Oslo er det utlendinger som står bak. (aftenposten 2011). Oslo har en spesiell utfordring med utenlandske statsborgere som kommer hit for kort tid og begår kriminalitet.  Å sende disse hjem umiddelbart etter domfellelse vil spare samfunnet for store utgifter.

Majoriteten av innvandrerne i Norge er greie og snille mennesker. Vi må skille mellom utlendinger som kommer til Norge for å få arbeid eller søke asyl og mellom de som kommer til Norge for å begå kriminelle handlinger. Av 1000 etniske nordmenn er 13,5 blitt straffet, men av 1000 ikke-vestlige utlendinger er 30 blitt straffet. Ofte er det grov kriminalitet som står bak. Folk som er dømt i utlandet flykter til Norge for å sitte i fengsel (luksushotell) med enorme utgifter for samfunnet.

Utenlandske kriminelle har i politiavhør fortalt at det er enkelt å gjøre kriminelle handlinger i Norge og at man gjorde det fordi nordmenn er naive og godtroende og at straffene er milde. Mange sier også at norske fengsler er luksus. Innsatte i Norge får kr. 62 om dagen under soning. Noe er som er mer enn mange tjener i frihet i Romania. I tillegg til dette får de tilbud om utdanning/opplæring i fengselet. I frihet må folk som ønsker utdanning ta opp studielån. Dette oppfordrer nok mange utlendinger til å prøve og havne i norsk fengsel, fordi det er godt betalt. I 2011 ble 2 730 utlendinger satt i norske fenglser. 963 kom fra Polen, Litauen og Romania. Hyppig representert var også personer fra Nigeria og Algerie, dette iflg. Statistikken fra Oslo politidistrikt.

Problemene har vokst og vokst etter at Schengen- samarbeidet ble utvidet. Bør Norge melde seg ut av Schengen ? Når dette er sagt så vet jeg at mange innvandrere mener at kriminelle utlendinger og innvandrere bør utvises permanent og umiddelbart etter domfellelse.

 

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Ja til republikk - avskaff monarkiet

Publisert rundt 7 år siden

Innføring av republikk kan spare Norge for 150 millioner i året pluss alle utgifter til sikkerhetsopplegget rundt Kongefamilien

JA TIL REPUBLIKK – AVSKAFF MONARKIET

 

Innføring av republikk kan spare Norge for 150 millinoer i året pluss alle utgifter til sikkerhetsopplegget rundt Kongefamilien.

 

For et år siden var det i de dager  at  det gikk ut et gjestebud  fra Skaugum til 220 utvalgte  om en storslagen 40-årsfeiring for Kronprinsparet i to dager til ende. 

I 2009 fikk Kronprinsparet =Osloprisen for sitt oppriktige og ekte engasjement for de drøyt 100 000 barna som lever under fattigdomsgrensen i velstands Norge. 

 

Jeg spør :  Er Kronprinsparet villig til å avgi halvparten av sin apanasje på ca 8 - 9 millioner til Velferdsfondet (et fond som øremerkes til fattige og vanskeligstilte og som forvaltes av Barne- og familiedepartementet i samarbeid med idielle organisasjoner) ?

 

Er Mette Marit villig til å bytte ut sin Rolex-klokke til 250 000 med en klokke til 2 000 og å gi 248 000 til Velferdsfondet ?

Er Kronsprinsparet villig til avstå halvparten av sine landssteder/hytter til bruk og glede for vanskeligstilte ?

Er Kronprinsparet villig til å oppfordre resten av Kongehuset og sine milliardærvenner til å gi pengegaver til Velstandsfondet istedenfor dyre jule- og bursdagsgaver til hverandre ?

 

Dette kan bli en positiv smitteeffekt som kan spres til alle i den rike befolkningen i inn- og 

utland. 

 

Når dette er sagt. Den beste løsningen på lang sikt er : Avskaffelse av monarkiet og innføringen av en sunn og fornuftig fordelingspolitikk. Representasjons- og vertskapsoppgavene som Kongehuset har i dag kan overtas av Stortingspresidenten, de andre medlemmene i Stortingets presidentskap og statsministeren. 

Partiene som har programfestet Republikk og en fordelingspolitikk som bygger på fellesskapsverdiene er : SV og Rødt.  Dette er viktig å vite ved neste Storingsvalg i 2017.

 

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere