Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Ravnkollen seiret - Hurra

Publisert rundt 6 år siden

Ingen bygging i Ravnkollen - Flagget vaier på Groruddalens topp

RAVNKOLLEN SEIRET – HURRA

 

Flagget vaier på Groruddalens topp

Ingen bygging på Ravnkollens topp

Ravnkollskog i drakt så grønn

Smiler skjønn i gledestårer

Full seier er i havn

En kamp så genial

Vi gleder oss fra fjern og nær

Champis - roser – marsipan

10-null til folket

Null-10 til Høyre - byråd Folke

AP måtte snu

For gaupa viste klør

I Røverkollen nord

Lå røverne på lur

Ravnkollen er vår

 

Gunn Pound

Haugenstua

 

Gå til innlegget

Kamp for lokalsykehusene

Publisert rundt 6 år siden

Nedlegging av lokalsykehus kan bety tapte liv

KAMP FOR LOKALSYKEHUSENE

Demonstrasjonen på Eidsvoll plass 12. august 2015

Våre sykehus de røver – Appellene gløder

 Demonstrantene klapper og hører

Parolene – plakatene i sol bris seg rører

Aktivistene fra syd-vest-nord og Møre

Kjøre Høie ! Hvor skal vi føde

Når lokalsykehus legges øde

Helsebyråkratenes ører er døve

Den gang helseminister Støre

Ville heller ikke høre

Helseforetakene på maktens tinde

Gigantsykehus – sentraliseringsmani

Helsedepartementets passive strategi

Penger – profitt og tapte liv

Kampen for våre lokalsykehus tar tid

Seieren er vår – en dag vi kan si

Bli med i kampen for ditt og mitt liv !

Gunn Pound

Haugenstua

 

 

 

Gå til innlegget

Retten til å bo er en menneskerett på linje med retten til helsehjelp. Derfor kamp mot profitthaiene på boligmarkedet.

STOPP BOLIGHAIENE OG UTNYTTING AV VANSKELIGSTILTE  

Kamp mot profitthaiene på boligmarkedet. Retten til å bo er en menneskerett på linje med retten til helsehjelp og utdanning. Boligspekulasjoner i Oslo og andre byer har skapt mange uforskyldte gjeldsofre.

Dette skyldes avviklingen av den sosiale boligpolitikken . I 2004 med Høyre/FRP-byrådet i spissen ble det slutt på all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Markedsleie ble innført og utgjør pr. i dag ca. 9 – 11 000 i husleie pr. måned. Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale, og dette er grov utnytting av folk som har falt utenfor samfunnet. Helse- og sosialbyråden skriver i avisen at Oslo trenger flere kommunale boliger. Ja , vi trenger mange flere kommunale boliger, men til hvilken pris ? Og hva er hensikten med å tilby folk med ekstra utfordringer og lave inntekter kommunale boliger når disse må punge ut til markedspris ?

Unge førstegangskjøpere uten egenkapital og/eller rike foreldre risikerer å forbli på det evige leiemarkedet. Betingelsene for å få boliglån i bankene er 15% egenkapital av boligens verdi og at man er i fast jobb. 6 av 10 unge får hjelp av foreldrene til kjøp av bolig. Men hva med de 4 av 10 som ikke har pengesterke foreldre? Med så høye husleier på leiemarkedet, greier ikke potensielle førstegangskjøpere å spare til egenkapital. Og hva med de unge som ikke har fast jobb ? Den nye arbeidsmiljøloven åpner for arbeidsgivernes rett til midlertidige ansettelser som betyr færre faste stillinger. Og prognosene viser stigende arbeidsledighet som hindrer unge og vanskeligstilte inntreden på arbeidsmarkedet.

Rødt har bl.a. programfestet følgende :

Storstilt kommunal bygging av kommunale utleieboliger med god standard og til rimelig pris. Makspris husleie pr. måned kr. 3000 pr. måned inkl. strøm.

Opprette kommunalt boligtilsyn og boligombud i de større byene for å bekjempe spekulasjon og ivareta leietakeres og boligsøkeres interesser

Å stanse boligspekulanter og utleiere som utnytter boligsøkere og leietakere ved å gjøre det mindre lønnsomt.

Forbud mot utseksjonering av større leiligheter til hybler i sameier og borettslag. Eierseksjonsloven må strammes inn.

Høstens valg nærmer seg. Bruk stemmeretten !

Gunn Pound

1 kandidat Rødt

BU Stovner

 

 

Gå til innlegget

Helsepleie utenfor psykolog-kontorene

Publisert rundt 6 år siden

Blir man møtt med taushet og fordommer i samfunnet utenfor psykologkontorene hjelper det lite med dyktige behandlere

HELSEPLEIE UTENFOR PSYKOLOG-KONTORENE

Hva med psykisk helsepeleie utenfor psykolog-kontorene ? Du og jeg pluss alle sammen har en psykisk helse som må pleies og vedlikeholdes om den skal vare godt og lenge. Takk til byrådet som lover flere psykologstillinger i skolen som kan hjelpe unge som sliter, (viser til avisinnlegg). Dette verdsetter Mental Helse Stovner.

Når dette er sagt etterlyser vi psykisk helsepleie utenfor psykolog- og terapikontorene. Blir man møtt med taushet og fordommer i samfunnet utenfor behandlingsmiljøene, hjelper det svært lite med dyktige behandlere. Kunnskap og åpenhet er beste medisin mot fordommer som fordummer.

Nordmenn er utrolig flinke til å pleie sin fysiske helse. Mange går turer, trener på helsestudioer, bruker solfaktor mot sterk sol, slanker seg, kutter ut røyken og snusen m.m. Men er vi like flinke til å pleie vår pyskiske helse ? Helsedirektoratet anbefaler en halv times gange pr. dag da 25% av for tidlige dødsfall skyldes fysisk inaktivitet. Er det en god ide om Helsedirektoratet anbefaler en time pr. uke til pleie av vår psykiske helse ? F.eks. at arbeidsplassene, skolene, organisasjonene, aktivitetssentrene og andre viktige fora setter av en time i uka til samtalegrupper med tema «Hvordan står det til med vår psykiske helse» ? I startfasen ledes gruppene av fagkyndige.

Målet med gruppesamtalene bør være å bli kjent med egne og andres følelser. Vi oppdager da at vi ikke er alene i verden med våre følelser og tanker. Delt sorg er halv sorg og vonde følelser som deles blir mindre vonde. Dette bidrar til større gjensidig forståelse, og mange misforståelser, mobbing og vonde konflikter kan langt på vei forebygges. Jeg er også overbevist om at vi gjennom åpenhet langt på vi kan forebygge selvmord og andre tragedier.

En dag oppdager vi at dette var ikke så skummelt likevel.

Min oppfordring til byrådet er: Hva med å starte dette som et prøveprosjekt i noen bydeler ?

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Gå til innlegget

NRK opptrer arrogant og udemokratisk

Publisert rundt 6 år siden

NRK opptrer arrogant og udemokratisk ved å ekskludere Rødt fra Valgomaten og partilederdebatten. Vi er mange som ser rødt.

NRK OPPTRER ARROGANT OG UDEMOKRATISK

I går kom NRK-lisensen i posten og jeg spør om denne bør betales da NRK opptrer så arrogant ved å ekskludere Rødt fra den nasjonale Valgomaten og partilederdebatten. Nå er vi mange som ser rødt.

NRK er en statseid institusjon og plikter å følge demokratiske spilleregler. NRK skal være et talerør for mangfoldet i samfunnet og er finansiert gjennom lisensen som du og jeg betaler. Er ikke vi som sympatiserer med og stemmer rødt en del av mangfoldet ? Vi betaler jo lisensen på lik linje med andre.

Som kunder av varer og tjenester kan vi i de aller fleste sammenhenger nekte å betale for varene og tjenestene hvis ikke disse dekker våre krav. Og som medlemmer i organisasjoner kan vi droppe å betale medlemskontingenten hvis organisasjonen ikke fyller våre behov. Men dette gjelder ikke i vårt kundeforhold til NRK.

Som kjent blir Rødt utestengt da partiet ikke har representanter på Stortinget og ligger for lavt (etter NRK`s definisjon) på meningsmålingene. Høstens valg er kommunevalg og partiet har 2 representanter i bystyret, og mange steder i landet vil Rødt spille en avgjørende rolle i kommunevalget. I Tromsø har Rødt på 10,6 % oppslutning på Nordlys siste måling.

En ekstra utfordring for Rødt er at partiet har ingen rike tanter og onkler som kan støtte oss i valgkampen. FRP og Høyre får millioner i valgkampstøtte fra sine rike milliardærvenner. Fagforbundets valgkampbudsjett er på 16 millioner og gir valgkampstøtte til AP, SV og Senterpartiet. Rødt får ingen støtte. Dette vet NRK som støtter de store og svikter de små. Og da er det ekstra vanskelig å forstå at en statseid institusjon som skal opptre nøytralt knebler ytringsfriheten for noen grupperinger.

Når dette er sagt vil jeg rose Akers avis som er så flinke til å ivareta mangfoldet i Groruddalen.  Her slipper alle til fra ytterste høyre til ytterste venstre, fra barn til eldre, fra alle tros- og kirkesamfunn, fra alle organisasjoner og institusjoner m.m. NRK har noe å lære fra Akers avis. Som mangeårig abonnent betaler jeg mitt årlige abonnement med stor glede.

Min oppfordring : støtt Rødt facebooksiden « Vi som krever at NRK tar med Rødt i partilederdebatten og Valgomaten !

Gunn Pound

1 kandidat Rødt

BU Stovner

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere