Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Tenn lys

Publisert over 5 år siden

Barna som gråt - barna som ingen så

TENN LYS

For barna som gråt

For barna som ingen så

I en verden så rå

I stillhet de led

For ingen tok grep

Gråten som stilnet

Blant stjernene hviler

I en verden hvor englene smiler

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Kamp mot OUS-ran i psykiatrien

Publisert nesten 6 år siden

Ledelsen ved OUS - Oslo universitetssykehus foreslår kutt på 17 millioner i psykisk helsevern. Et ran mot en svært sårbar gruppe.

KAMP MOT RAN I PSYKISK HELSEVERN

Mental Helse Stovner mener tiden nå er overmoden for å samle alle grupper med sympatisører i psykisk helsevern til kamp og fakkeltog mot nedskjæringer og kutt i psykisk helsevern

På NRK hører jeg i dag følgende : Ledelsen ved OUS (Oslo universitetssykehus) foreslår et kutt på 17 millioner i Klinikk for psykisk helse- og avhengighet i neste års budsjett. De tillitsvalgte mener at det reelle kuttet blir på om lag 60 millioner sammenlignet med andre avdelinger. Blir Kuttet gjennomført fører dette til at en enhet ved akuttenheten blir lagt ned, og Norsk Psykologforening frykter at dette vil ramme de mest sårbare brukerne.

Gleden var stor 28. oktober 2013 da vår nyvalgte helseminister Bent Høie gikk ut i Dagsrevyen med løfte om styrking og øremerking av psykisk helsevern.

Grupper i psykisk helsevern har i liten grad sterke pårørende- og pressgrupper som ivaretar dem. Dette vet ledelsen ved OUS ,og dette vet de å utnytte. Derfor svinger de sparekniven over tilbudene til samfunnsgrupper som ikke protesterer.

Det er en stor skam at brukerorganisasjonene er blitt holdt utenfor i denne prosessen og ikke fått en sjans til å uttale seg. Loven om helseforetak prgr. 35 beskriver brukerinnflytelse slik : «Regionalt helseforetak skal sørge for at virksomheter som yter spesialisthelsetjenester og andre tjenester etablerer systemer for innhenting av pasienters og andre brukeres erfaringer og synspunkter». Er dette lovbrudd ?

Mental Helse Stovner har utallige ganger gjennom avisinnlegg etterlyst engasjement og kampvilje hos faggruppenes fagforeninger (fagorganisasjonene til de ansatte i psykisk helsevern), politikere, bruker- og pårørendeorganisasjoner uten å få respons.

Mental Helse Stovner foreslår at faggruppenes organisasjoner, alle pårørende- og brukerorganisasjonene, helsepolitikere og andre sympatisører kommer sammen og danner pressgrupper mot ran i psykisk helsevern.

Sammen er vi sterke !

 

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

Gå til innlegget

Billettløse straffes urettferdig

Publisert nesten 6 år siden

Kollektivtrafikanter uten gyldig billett blir i de fleste tilfeller urettferdig behandlet

BILLETTLØSE STRAFFES URETTFERDIG

Kollektivtrafikanter uten gyldig billett blir i de fleste tilfeller urettferdig behandlet.  

Bilister som kjører uten gyldig oblat med piggdekk i piggdekksesongen blir ved kontroll ilagt tilleggsgebyr på 750. Bilister som feilparkerer i Oslo`s gater blir ved kontroll ilagt parkeringsgebyr på 500. Bilister som ikke betaler parkeringsavgift blir ilagt tilleggsavgift på 300.

Kollektivtrafikanter som reiser uten gyldig billett blir ved kontroll ilagt straffegebyr på 1150 el. 950 hvis de betaler på stedet. Barn og ungdom under 18 år betaler 950 uavhengig av oppgjørsform.

I tillegg til økonomisk straff blir mange av disse urettmessig stemplet som snikere. Det fins et hav av legitime grunner til at folk glemmer å fornye/validere billetter/ukes/månedskort. Alle har lov å glemme. Grunnet private påkjenninger kan man bli så satt ut at man glemmer av den grunn. Mange har gyldig billett liggende i frakken, kåpa el i veska hjemme og husker ikke alltid å ta ut billetten når man skal ut. Og mange som har reist kollektivt i årevis og trofast fornyet billetter/kort blir tatt i kontroll og stemplet som sniker.

Den beste løsningen på sikt for miljøet og alle, er at alle får reise gratis kollektivt. Dette har vi råd til, for dette handler om prioritering. Vi sparer bl.a. utgifter til kontrollørene pluss tid og penger til klagebehandling.

Er det en god idè pr. i dag å utføre billettkontrollene FØR ombordstigning ? Da får folk muligheten til å kjøpe/validere billettene/kortene enten på Narvesen el. telefonen. Samtidig forhindrer vi ubehagelige voldsepisoder som kan oppstå når folk blir ilagt gebyr. Å reise kollektivt skal være en god og behagelig opplevelse for alle.

Er dette noe å tenke på i disse klimatider ? 

Gunn Pound

Haugenstua

Gå til innlegget

ENSOM

Publisert nesten 6 år siden

Ensom og glemt kastet ut fra julens hjem

ENSOM

Kastet ut fra julens hjem – ensom og glemt

Sin barndomstid i vindens kraft

Med skogens barn hun sang

Vinterdag – mennesker med sag

Granhilds ben kappet av – rotløs hun var

Med søstre og brødre i bilen hun kjørte

Inn i en stue ble stuet

Foten så sår i en stor sko fikk stå

Armene smykket med kuler, glitter og lys

Stjerna som klemte på hodet

Pakkene gjemt under kjolen

Du grønne glitrende tre god dag

Fra sølvguttenes kor – barna som lo

Staselig og stolt ved vindu hun stod

Fra hjemmets krok til skogens ro hun dro

Der hennes kjære ikke lenger bor

Gunn Pound

Haugenstua

 

Gå til innlegget

Fra aktiv til passiv på dagtid

Publisert nesten 6 år siden

Når du fylller 67 år må du slutte i Aktiv på dagtid og da er sjansene store for at nå venter et liv som passiv på dagtid

FRA AKTIV TIL PASSIV PÅ DAGTID  ?

Som aktiv deltaker i Aktiv på Dagtid må «Kari» som fyller 67 år forlate et liv som aktiv på dagtid. Og sjansene er store for at nå venter et nytt liv som passiv på dagtid. Da Kari ble uføretrygdet i femtiårsalderen ventet et liv i passivitet og isolasjon. Treningstilbudet Aktiv på dagtid ble redningen. Her fikk hun venner i et trygt og sunt treningsmiljø og den psykiske og fysiske helsen ble betraktelig bedre. Nå er det kroken på døra pga. av et stivt og rigid regelverk.

Men «Kari» er dessverre bare en av mange. Som leder i Mental Helse Stovner får jeg en del henvendelser fra fortvilte mennesker som ved fylte 67 år må forlate Aktiv på dagtid.

Aktiv på dagtid i Oslo er et lavterskel treningstilbud i regi av Oslo idrettskrets. Treningstilbudet finansieres av Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus. Allsidige treningstilbud er bl.a. helsestudio, spinning, yoga, vannaktiviteter, ballaktiviteter, klatring m.m. Alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo og som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelse, overgangsstønad, dagpenger el. sosialstøtte kan delta i ordningen.

Prisen er kr. 500 pr. år. Ved fylte 67 år får alle alderspensjon. Alderspensjonister som har mottatt ovennevnte ytelser over tid, får ikke så høy pensjon da de har vært utenfor arbeidslivet i mange år. Derfor trenger også disse et subsidiert treningstilbud.

Mange som mottar nevnte ytelser sliter med ekstra utfordringer og da blir det ekstra brutalt når folk med psykiske og eller fysiske helseproblemer etter mange år må forlate det trygge og oppsøke nye og ukjente treningsmiljøer. Alternativet er et liv i isolasjon og passivitet. Å finne nye miljøer kan ofte være utfordrende nok for folk uten ekstra utfordringer for i mange miljøer er det klikkdannelser og umulig for nye å få innpass.

Er dette aldersdiskriminering? Min oppfordring til politikerne i bydelene, Rådhuset og til LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) er : Reglene om øvre aldersgrense må fjernes. Dette er forebyggende og sparer helsevesenet for mange penger som kan brukes til forebygging for alle. 70-åringer har samme behov for treningstilbud som 20-åringer.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere