Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Aleneboende - Stå på krava - Stå sammen

Publisert over 5 år siden

NRK-lisensen koster 2834 pr. år for single og 1417 for samboere/gifte.

ALENEBOENDE – STÅ PÅ KRAVA – STÅ SAMMEN

I et Singel-selskap forteller en av festdeltakterne at hennes drøm om NewYork-tur faller i grus, fordi hun ikke har råd til enkeltromstillegget på 4600 for en uke. Jeg oppfordret alle festdeltakerne til å melde seg inn i E.L. Ensliges Landsforbund som er en interesseorganisasjon for oss som bor alene. Organisasjonen jobber for å bedre rammevilkårene for single og aleneboende.

Norge har 896 000 enehusholdninger. I boligjakten på det åpne boligmarkedet taper single den ene anbundsrunden etter den andre, og enslige får minst bolig for pengene. Mens nær 90% av samboende el. gifte par eier sin egen bolig, er det bare drøyt 60% av aleneboere som er like heldige. Single på leiemarkedet med gjennomsnittsinntekt og skyhøye husleier har ingen muligheter til å spare til egen bolig.

Galopperende strømpriser, kraftig økning i husleieprisene og generell prisøkning på tjenester/forbruksvarer uten tilsvarende kompensasjon i inntektene, forverrer kårene til enslige. NRK-lisensen koster nå 2834 pr. år for single og for samboere/gifte 1417 pr. år.

Mange aleneforeldre har dårlig råd. Drøyt 22% av aleneforeldre-familier i Norge lever under EU`s fattigdomsgrense da offentlige støtteordninger ikke kompenserer for de høye utgiftene. 54% av aleneforeldre klarer ikke en uforutsett utgift på 10 000 og 22% har ikke råd til en ukes ferie.

Hvorfor har politikerne sviktet aleneboende ? Under 10% av politikere på Stortinget bor alene. Enhver er seg selv nærmest. Vi som bor alene må kreve økonomisk kompensasjon som kan redusere merkostnadene for aleneboende ved f.eks. skatte/singelfradrag. Hvis 100 000 og gjerne flere melder seg inn i Ensliges Landsforbund er jeg overbevist om at vi kan få gjennomført dette. Nå må vi slutte å klage og syte og heller handle og yte. Bli med i kampen for rettferdighet og bedre kår for single og aleneboende.

Sammen er vi sterke ! Meld deg inn i Ensliges Landsforbund !

 

Gunn Pound

Medlem i Ensliges Landsforbund

 

Gå til innlegget

Ulike barn- ulike feriemuligheter

Publisert over 5 år siden

Vil det nye byrådet endre skoleferiereglene slik at barna kan innvilges 10 dagers permisjon i året utenfor skoleferien ?

Åpent brev til

Utdanningsbyråden

 

ULIKE BARN – ULIKE FERIEMULIGHETER

Vil det nye byrådet endre de restriktive skoleferiereglene slik at barna kan innvilges 10 dagers permisjon i året utenfor skoleferien ?

Stadig hører jeg fra aleneforeldre : «Har ikke lenger råd til å ta barna med på sydenferie, for i skoleferien er prisene 3-4 ganger høyere enn ellers. Før permisjonsreglene ble innskjerpet hadde vi råd til en sydentur i året»

 Fra 19. august 2013 strammet Oslo kommune m.fl. kommuner inn regelverket slik at foreldre ikke kan dra på ferie med barna utenom ordinær skoleferie. Alle vet at ferieturer er mye dyrere i skoleferiene. En slik innstramningspolitikk svekker mange barns feriemuligheter og bidrar til å skape større forskjeller mellom barn fra rike og fattige familier. Ikke alle barn har rike tanter, onkler el. besteforeldre.

 Å reise betyr mye for barns utvikling, livskvalitet og kvalitetskontakt i nær familie. Når klassekamerater forteller om sine ferieopplevelser i utlandet er det lett å føle på utenforskap som er vondt for både voksne og barn.

Norge har 85 000 barn som lever i familier under fattigdomsgrensen. Og alle snakker om hvordan bekjempe barnefattigdom. Jeg tror at ved å slakke på reglene er vi et skritt nærmere avskaffelsen av barnefattigdommen.

Mitt forslag er :

Å innføre regler som innvilger barn 10 dagers permisjon i året utenfor skoleferien.

Er ikke dette gjennomførbart, bør kommunen kompensere differansen mellom prisene i høysesongen og lavsesongen. Dette må selvsagt behovsprøves. En alenemor/alenefar med to barn og middels inntekt bør da få utbetalt prisforskjellen mellom høy- og lavsesong.

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

Gå til innlegget

Krigsprofitører

Publisert over 5 år siden

Krigsprofitørers kontier med millioner i flust - fra krig og sult millioner på flukt

KRIGSPROFITØRER

Våpenindustriens eksportører

Drapsmaskiner til diktaturers aktører

Makt utøver - mennesker jages – frihet berøves

De mange døde – byer – bygder og marker øde

Krigsprofitørers kontoer fetes med millioner i flust

Fra krig og sult millioner på flukt

Båter av gummi fra Tyrkia til Kos

Smuglerbransjen stuer titusener uten los

Mennesker i nød i profitthaiens gap

På Dødens hav i haiens gap

Barna uten fang – lengsel etter den trygge favn

Kanskje den finnes i neste havn

Mottaksaktører med Herokonsernet den største

Millioner fra Staten de mottar i støtte

Profitten inn håver på mennesker i tårer

En fremtid – tør de håpe ?

Gunn Pound

Gå til innlegget

Naturens medisin

Publisert over 5 år siden

Er jeg trist og lei - naturen møter meg med smil

NATURENS MEDISIN

Er jeg trist og lei

Og helst vil gå i hi

Da går jeg ut i skog og li

Naturen møter meg med smil

Reseptfri – gratis medisin

Blir dagens medisin

Som gjør min tanke blid

Og møter deg med smil

Uten kjemisk lobotomi

Gunn Pound

Gå til innlegget

Psykisk helse - obligatorisk skolefag

Publisert over 5 år siden

Vi er flinke til å snakke om gikta og vondtene våre. Men hvorfor snakker vi ikke om den psykiske helsa ?

PSYKISK HELSE OBLIGATORISK SOM SKOLEFAG

Tiden er overmoden for å innføre faget psykisk helse som obligatorisk skolefag i grunnskolen, ungdomskolen og videregående.

Vi er mange i Norge som gråter over den 13-årig gamle jenta som døde nyttårsaften og vi var mange som gråt over de andre barna som mistet livet da ingen tok ansvar og grep inn i tide. Mental Helse Stovner har i en årrekke gjennom avisinnlegg og temakvelder  påpekt viktigheten av åpenhet og kunnskap om psykisk helse i skolen som vi mener langt på vei kan forebygge mange tragedier.

Alle snakker om fysisk aktivitet, trening på helsestudioer, slankekurser, smilekurser m.m. Men få el. ingen snakker om psykisk helsetrim. I skolen har bl.a. naturfag, fysisk aktivitet, mat og helse fast plass på timeplanen. Men hvorfor står ikke faget psykisk helse på timeplanen da alle mennesker har en psykisk helse ?

Vi er så flinke til å snakket om gikta og vondtene våre. Men hvorfor er vi ikke flinke til å snakke om den psykiske helsa vår. Målet med innføringen av faget må være å lære og sette ord på tanker og følelser og å delta i samtalegrupper. Kort og godt opplæring i å snakke om vår psykiske helse. Elevene bør også få opplæring om forskjellige psykiske lidelser og ulike reaksjonsmønstre, samt få tildelt verktøy i hvordan håndtere kriser i livet. Folk med fag- og erfaringskompetanse i psykisk helsevern bør står for undervisningen.

Jeg tror faget også kan bidra til større åpenhet og forståelse mellom mennesker, minske frykten for ”annerledeshet”, samt motvirke fordommer mot psykiske lidelser. Innføring av faget kan også langt på vei forebygge selvmord, mobbing, frafall i skolen samt bidra til å styrke toleranseevnen.

Norge har ca. 555 selvmord i året som er tredoblet av de som dør i trafikken. Psykiske lidelser koster årlig samfunnet ca. 40 milliarder kroner bare i trygdeutgifter, behandlingsutgifter og sosiale utgifter. Om lag 225 000 mennesker står utenfor arbeidslivet p.g.a. psykiske lidelser.

Tiden er overmoden for å tenke forebygging. Innføring av skolefaget Psykisk helse vil utvilsomt spare store samfunnsutgifter og ikke minst viktig spare mange tusen mennesker for lidelser og tragedier.

Nå må politikerne ta dette på alvor og sette av plass i budsjettet til innføring faget Psykisk helse i skolen.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere