Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Alle snakker om behandling i psykisk helsevern. Men ingen snakker om livet utenfor behandlingsmiljøene.

LIVET – NETTVERKET -  STØTTEKONTAKTER UTENFOR PSYKISK HELSEVERN

Alle snakker om behandling og alle snakker om hjelp i psykisk helsevern. Men ingen snakker om livet utenfor behandlingsmiljøet

Alle vet at ensomhet og mangel på nettverk utgjør en stor trussel mot vår psykiske helse. Når brukerne utskrives fra behandlingsinstitusjoner til det store intet hva skjer da ? Jo, mange sitter isolerte i sine boliger  og tør ikke oppsøke fritidsmiljøer.

Alle trenger nettverk. For 15 år siden trengte jeg nettverk og da startet jeg venneklubben Mangfold som i dag er en kjempesuksess. Klubben har hjulpet mange ut av ensomhet og mange opplever at de har fått utvidet nettverket sitt, samt fått bedre livskvalitet. Når dette er sagt, vet jeg at altfor mange som kunne fått et rikere liv sitter alene og ikke tør å komme den første gangen til venneklubben. Mange er også redde for å reise med offentlige transportmidler. Barrierer er til for å brytes. Derfor etterlyser jeg støttekontakter som kan være med i den første tiden og trekke seg tilbake når vedkommende er trygg i miljøet. Kommunene bør tilby gode betingelser som gjør det attraktivt å jobbe som støttekontakt. På sikt er dette samfunnsbesparende da dette langt på vei forebygger innleggelser.

Du og jeg pluss alle sammen har en psykisk helse som må pleies og vedlikeholdes om den skal vare godt og lenge.

Nordmenn er utrolig flinke til å pleie sin fysiske helse. Mange går turer, trener på helsestudioer, bruker solfaktor mot sterk sol, slanker seg, kutter ut røyken og snusen m.m. Men er vi like flinke til å pleie vår pyskiske helse ? Helsedirektoratet anbefaler en halv times gange pr. dag da 25%  av for tidlige dødsfall skyldes fysisk inaktivitet. Er det en god ide om Helsedirektoratet anbefaler en time pr. uke til pleie av vår psykiske helse ? F.eks. at arbeidsplassene, skolene, organisasjonene, aktivitetssentrene og andre viktige fora setter av en time i uka til samtalegrupper med tema «Hvordan står det til med vår psykiske helse» ? I startfasen ledes gruppene av fagkyndige.

Målet med gruppesamtalene bør være å bli kjent med egne og andres følelser. Vi oppdager da at vi ikke er alene i verden med våre følelser og tanker. Delt sorg er halv sorg og vonde følelser som deles blir mindre vonde. Dette bidrar til større gjensidig forståelse, og mange misforståelser, mobbing og vonde konflikter kan langt på vei forebygges. Jeg er også overbevist om at vi gjennom åpenhet langt på vi kan forebygge sykefravær, selvmord og andre tragedier.

En dag oppdager vi at dette var ikke så skummelt likevel.

Min oppfordring til  Helsedirektoratet og Helsebyrådet er: Hva med å innføre støttekontakter og samtalegrupper på arbeidsplasser som et prøveprosjekt ?

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner 

Gå til innlegget

Rettferdighetskamp

Publisert rundt 5 år siden

Våre røster vi hever for millioner som kjemper for dagens føde

RETTFERDIGHETSKAMP

Rettferdighetens kampdag – hurra for 1. mai

Appeller gløder – Høyrebris jages av faner røde

Bak paroler varme søker ly mot blå-blå vind så kald

Våre røster vi hever for millioner som kjemper for dagens føde

På hvert hjørne venter en tigger på dagens føde

Millioner på flukt fra sult og krig – uten fremtidshåp

Millioner sliter med nerver – rus og vold

Milliarder ruller i krigsindustri

Milliarder ruller i skatteparadis

Milliarder ruller i skattelette

En verden rik på palasser – ressurser

Bli med i rettferdighetskampen !

Gunn Pound

Gå til innlegget

Jeg stod utenfor kirken og delte ut skriv mot krig og ble til min store skuffelse jaget bort av Bymisjonen

RØDT ER EN DEL AV MANGFOLDET – HVA MENER BYMISJONEN (?)

Lørdag 16. april stod jeg utenfor Fossum kirke ved Stovner senteret og delte ut skriv mot krig i Rødt `s regi. Til min store forskrekkelse og skuffelse ble jeg jaget bort av en mann i Bymisjons-genser. Bymisjonens logo er ROM FOR ALLE.

Denne dagen arrangerte Stovner frivilligsentral åpen dag hvor lag og foreninger var tilstede og presenterte sine aktiviteter for barn og ungdom. Samtidig hadde Rødt nasjonal aksjonsdag mot krig med stands på 15 ulike steder i Oslo.

Til Bymisjonsmannen repliserer jeg « Jesus elsker alle barna – om du er gul og rød og svart er det samme har han sagt – i min fars hus er det plass til alle». – «Her ønsker vi ingen rød markering for folk kan blande Rødt og Bymisjonen». Da jeg stod på lovlig territorium og ikke sjenerte noen ble jeg stående. Han kontaktet en vekter, og denne vekteren var den hyggeligste vekter jeg noen gang har møtt. Han smilte bredt og spurte på en meget høflig og pen måte om jeg kunne stå lenger nede i veien. Dette gjorde jeg.

Som personlig kristen er jeg overbevist om at Jesus ville blitt skuffet og lei seg hvis han fysisk hadde vært blant oss da. Jeg minner om at Kirkens Bymisjon har som visjon å skape mangfold med rom for ALLE. Og jeg minner om at Rødt også er en del av mangfoldet. Rødt og Bymisjonen kjemper for en bedre og mer rettferdig verden uten krig og en verden med plass til ALLE.

En flott dag ble det i strålende sol og mange hyggelige og positive mennesker. En dame fra en av ungdomsorganisasjonene kom bort til meg og sa «Så fint at du står her, for ungdom har godt av å bli minnet om at mange i verden lider pga kriger som bl.a. Norge støtter».

Gunn Pound

Gå til innlegget

Trygdesvindel straffes hardt. Blir konsernsjefen i DNB og de 200 nordmenn som benyttet skatteparadis straffet ?

ALLE SOM STJELER FRA FELLESSKAPET BØR STRAFFES

Blir konsernsjefen og medansvarlige i ledelsen i DNB straffet ? Blir de 200 nordmenn som skal ha benyttet seg av skatteparadis straffet ? Vi vet at trygdesvindel straffes hardt.

Stadig flere svindler NAV og stadig flere avsløres. Nye virkemidler og metoder gjør at NAV kan avdekke flere svindelsaker. Samtidig tas sakene mer på alvor av politiet. Domstolene ser alvorlig på trygdesvindel. Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90 000 skal straffes med fengsel.

De 200 nordmenn som skal ha benyttet seg av skatteparadis kan unngå straff hvis de gir beskjed til skattemyndighetene. Dette mener Skattebetalerforeningen.

Er det slik at trygdesvindlere slipper straff hvis de gir beskjed til NAV ? Det tror jeg ikke.

Når vil politikerne, skattemyndighetene, politiet og domstolene anstrenge seg for å finne nye metoder og bedre virkemidler som vil avdekke skatteundragelser og flytting av skattepenger til skatteparadis som er tyveri fra fellesskapets midler ?

Hvor er logikken ? De «små» som stjeler fra fellesskapet straffes hardt. De «store» som stjeler fra fellesskapet går fri.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Veier ut av uføre - færre uføre ?

Publisert over 5 år siden

Bydelen topper uførestatistikken i Oslo og vil samtidig kutte to stillinger som hjelper vanskeligstilte på arbeidsmarkedet

VEIER UT AV UFØRET – FÆRRE UFØRE ?

Bydel Stovner topper uførestatistikken i Oslo og vil samtidig kutte to stillinger i psykisk helsearbeid i bydelen. Stillinger som skal hjelpe vanskeligstilte på arbeidsmarkedet. Dette henger vel ikke på greip.  Er det en god ide om bydelen involverer brukerorganisasjonene når stillinger kuttes i psykisk helsearbeid ?

Med sjokk og vantro leste jeg kronikken 23/3 (Anne Grete Orlien) – «To stillinger knyttet til individuelle tiltak for å hjelpe personer med psykisk uhelse til ordinært arbeid skal kuttes i bydel Stovner» Tiltaket heter Vilje viser Vei – Arbeidslivets døråpner som flere av våre medlemmer har hatt stor nytte av.

Tall fra NAV viser at 314 800 er uføre i Norge og at antall uføre under 35 år har økt med 50% de siste fem åra. Halvparten av disse har psykiske helseproblemer. Mange av disse hadde blitt friskere om de fikk jobbe mener forskere. NAV-statistikk viser også at bydel Stovner er på førsteplass med antall uføre i Oslo.

BU-leder er bekymret, men vil dykke dypt for å finne årsakene og vil få faglig innspill fra bydelsadministrasjonen (sitat avisen 19/2). Mental Helse Stovner er også bekymret og oppfordrer BU-leder til å dykke dypt nok ned til å innhente faglige råd fra brukerorganisasjonene i bydelen. Mental Helse Stovner `s råd er å styrke psykisk helsearbeid med flere stillinger, deriblant Vilje viser vei.

Året er 2016 og fremdeles støter vi på mye uvitenhet og fordommer om psykiske helseutfordringer i arbeidslivet.
En stor og usynlig gruppe som til alle tider er blitt diskriminert og stigmatisert, og som ikke har sterke talspersoner til å fronte deres saker.
Folk med erfaringskompetanse dvs. folk med psykiske og/eller fysiske helseutfordringer har møtt og møter fremdeles mange stengte dører på arbeidsmarkedet. Mange har så mye verdifull kompetanse og kan fungere utmerket i jobb om de får riktig tilrettelegging.

Mental helse Stovner har utallige ganger tatt opp i nett/avisinnlegg : « Hvorfor vil ikke aktørene i arbeidslivet lytte til vår brukerkunnskap ? Hvorfor blir vi ikke invitert på seminarer og kurs om inkludering og tilrettelegging i arbeidslivet ? Alle snakker så varmt om brukermedvirkning og i mange festtaler trekkes brukerkompetansen frem som likeverdig med fagkompetansen. Da Mange brukere innehar viktige kunnskaper som kan bidra til å finne de riktige nøklene til arbeidslivets stengte dører.

Takk til Anne Grete Orlien for to flotte kronikker og for et oppriktig engasjement for brukerne i psykisk helsevern !

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere