Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Forskjells-Oslo

Publisert nesten 5 år siden

Forskjellen mellom fattig og rik øker mest i Oslo - tiggerne minner oss på dette

FORSKJELLS-OSLO

Har hun mat i dag ?

Har hun rom i natt ?

Hva tenker hun nå ?

Fremtid uten håp ?

I Karl-Johans bakken venter

Hva venter hun på ?

Tom koppen frem rekker

Mot håpet seg strekker

Likegyldighetsdvalen – ingen vil vekkes

Milliarder ruller i palasser og svitter

Mot skatteparadiser haster

Tom koppen av vinden den kastes

I dansende galopp mot Stortinget flakser

En tier fra deg og en tier fra meg

Kan koppene tomme fylle så tunge

Og gleden i hjerter så mange får runge

Gunn Pound

Gå til innlegget

Rødt utestenges fra partilederdebatten

Publisert nesten 5 år siden

Igår lyttet jeg til partilederdebatten i Arendal og savnet partiet Rødt med medlemmer som betaler NRK-lisens på linje med andre

RØDT UTESTENGT FRA PARTILEDERDEBATTEN

Nå hører jeg på partilederdebatten fra Arendeal på NRK og savner Rødt i panelet. Vi i Rødt betaler lisensen på linje med andre.

NRK er en statseid institusjon og plikter å følge demokratiske spilleregler. NRK skal være et talerør for mangfoldet i samfunnet og er finansiert gjennom lisensen som du og jeg betaler. Er ikke vi som sympatiserer med og stemmer Rødt en del av mangfoldet ?  Vi betaler jo lisensen på lik linje med andre.

Som kunder av varer og tjenester kan vi i de aller fleste sammenhenger nekte å betale for varene og tjenestene hvis ikke disse dekker våre krav. Og som medlemmer i organisasjoner kan vi droppe å betale medlemskontingenten hvis organisasjonen ikke fyller våre behov. Men dette gjelder ikke i vårt kundeforhold til NRK.

Som kjent blir Rødt utestengt da partiet ikke har representanter på Stortinget og ligger for lavt på meningsmålingene. Jeg minner om at Rødt har 3 representanter i bystyret i Oslo og er godt representert mange steder i landet.

En ekstra utfordring for Rødt er at partiet har ingen rike tanter og onkler som kunne støtte  oss i valgkampen. FRP og Høyre får millioner i valgkampstøtte fra sine rike milliardærvenner. Fagforbundets valgkampbudsjett var på 16 millioner og ga valgkampstøtte til AP, SV og Senterpartiet. Rødt fikk ingen støtte. Dette vet NRK som støtter de store og svikter de små. Og da er det ekstra vanskelig å forstå at en statseid institusjon som skal opptre nøytralt knebler ytringsfriheten for noen grupperinger.

Når dette er sagt vil jeg rose Akers avis som er så flinke til å ivareta mangfoldet i Groruddalen.  Her slipper alle til fra ytterste høyre til ytterste venstre, fra barn til eldre, fra alle tros- og kirkesamfunn, fra alle organisasjoner og institusjoner m.m.  NRK har noe å lære fra Akers avis. Som mangeårig abonnent betaler jeg mitt årlige abonnement med stor glede.

Min oppfordring  : støtt Rødt facebooksiden « Vi som krever at NRK tar med Rødt i partilederdebatten og Valgomaten  !

Gunn Pound

Medlem i Rødt

 

Gå til innlegget

Det finnes en dypere forklaring mellom himmel og jord.

SAMMENHENG MELLOM REINKARNASJON OG PSYKISK HELSE ?

Kan traumer fra tidligere liv være en forklaring på dårlig psykisk helse ? Kan vonde opplevelser i tidligere liv ha sammenheng med at mange får psykiske helseplager ? Er det slik at de som druknet i tidligere liv utvikler vannskrekk i nåværende liv, folk som har brent inne er ekstra redd for flammer osv. ?

Jeg er født med dårlig psykisk helse – infantil autisme ble oppdaget og diagnostisert da jeg var to år. Dette til tross for en trygg og god barndom. Senere har jeg i perioder i livet slitt med psykiske helseplager. Jeg har vært heldig som vokste opp i et kjærlig, trygt og godt hjem med tilstedeværende og flotte omsorgspersoner.

I barne- og ungdomstiden traff jeg mange jevnaldrende som vokste opp i skilsmissehjem, alkoholiserte hjem, hjem med omsorgssvikt og med foreldre som var alene med omsorgen. Noen hadde mistet mor eller far som barn. 40 år senere møter jeg flere som på tross av vanskelige oppvekstvilkår har greid seg uten hjelp fra psykisk helsevern og som har valgt yrker som krever sterk psykisk helse. Dette bekrefter det som jeg har tenkt og trodd hele livet. Miljøet betyr nok ikke så mye som fagfolk og andre vil ha det til.

Det finnes en dypere forklaring som vi må tørre å ta innover oss.

I møte med nye mennesker sier vi ofte «Kjemien er god eller kjemien er dårlig». Ofte kan vi ikke sette ord på hvorfor vi føler sterk sympati eller sterk antipati mot mennesker vi aldri har møtt og som aldr har gjort noe godt eller vondt mot oss. Mange med meg har sagt at når de kom til et nytt sted føler de at her har jeg vært før. Jeg var 11 år da jeg var på speidertur i København, og jeg visste at her hadde jeg bodd før. Jeg kjente igjen husene spesielt. Dette fortalte jeg speiderlederne, og de skjønte ikke helt hva jeg snakket om.

Jeg gjentar at det finnes en dypere forklaring som vi må tørre å utforske mer. I psykisk helsevern har jeg møtt mange pårørende til barn med psykiske helseutfordringer. De var så fortvilet for de følte at hjelpeapparatet beskyldte dem for omsorgssvikt. I tillegg til belastningen over å ha syke barn fikk de en tilleggsbelastning – følelsen av å ha sviktet som mor og/eller far.

Faggruppene og andre må snart erkjenne at det er mye vi ikke vet, og de må slutte å lansere teorier som ikke stemmer med virkeligheten. Også må de begynne å lytte til pårørende og brukere. Vi må tørre å erkjenne at det finnes dypere fenomener mellom himmel og jord og jeg skjønner ikke hvorfor ikke regresjonsterapi benyttes i offentlig psykisk helsevern. Hvorfor forskes det ikke mer på regresjon og sammenheng mellom reinkarnasjon og psykisk helse/uhelse ?

Når dette er sagt er det greit å vite at kapittelet om reinkarnasjon ble fjernet fra det gamle testamentet på kirkemøtet i Konstantinopel i år 553. Hver fjerde nordmann og rundt halvparten av jordens befolkning tror på reinkarnasjon.

Tør vi å tenke i nye baner ?

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Hyllest til Aker sykehus venner

Publisert rundt 5 år siden

Vi trenger Aker nå, for Aker alltid vil bestå

HYLLEST TIL AKER SYKEHUS VENNER

Første mai er dagen lys og grå

På Karl Johan vi står

Aker Venner hyller vi

En kamp så genial

En nesten seier er i havn

Og mange hjerter gleder seg

I Groruds lange dal

 

Kan vi stole på helsebyråkraten Sør-øst ?

Vil de lytte til Groruddølers røst

Blir det spadetak og vedtak før/etter høst ?

Det gikk så treigt med Erikstein

For blir vi klein og brekker bein

Vi trenger Aker nå

For Aker alltid skal bestå

 

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Hurra for hotellstreiken

Publisert rundt 5 år siden

Streikevester lyser opp i kamp for bedre kår

HURRA FOR HOTELLSTREIKEN

Maidag lys og grå – på Karl Johan vi står

Streikevester lyser opp i kamp for bedre kår

Lokal forhandlingsrett – ei lønn å leve av 

Bak faner – flagg de går i vårens vakre tog

Med pengebingen tung som bly

Med grådighet – profittbegjær – fra by til by

Hotellbaroner seiler støtt på Høyrebølgen blå

Vi roper høyt – stå på

En dag de pengebingen åpne må

Og dere er i mål

Solidaritetsklem fra Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere