Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Gjelder ytringsfriheten alle sjikt i partiet ?

ER DET SLIK AT PARTIET RØDT FORSKJELLSBEHANDLER ?

Er det slik at partiet Rødt forskjellsbehandler medlemmer i topp- og bunnsjikt ? Er det slik at toppsjiktet i partiet kan tillate seg mer enn bunnsjiktet i partiet ? 17. mai ser jeg på NRK partileder Bjørnar Moxnes som i år er leder for 17. mai-komiteen i Oslo. Republikaneren Moxnes roper «Kongen lenge leve må».

Jeg leser i Rødts program at partiet vil avskaffe kongedømmet og innføre republikk, da de mener at kongedømmet er en forhistorisk overlevning. Samtidig er partiet Rødt et parti som ivrig motarbeider klasseskiller i Norge og globalt. Monarkiet er en institusjon som opprettholder klasseforskjellene og som sitter på betydelige ressurser som kunne vært fordelt til fattige og mennesker på utsiden av samfunnet.

For kort tid siden skriver et medlem på bunnsjiktet i partiet en aviskronikk «Livet utenfor arbeidslivet er topp», (ligger på nettet). Innlegget skrives i privatregi og ikke i partiregi. Vedkommende får kritikk fra partiet som mener innlegget bryter med Rødt`s politikk da partiet mener at alle skal ha et arbeid å leve av. Samtidig blir vedkommende anmodet om å være omtenksom før noe sendes av gårde til avisa eller legges ut på facebook. Vedkommende meldte seg ut av partiet da vedkommende tror på demokrati og ytringsfrihet.

Hensikten med kronikken livet utenfor arbeidslivet er å vise at mange som står utenfor arbeidslivet pga. arbeidsledighet eller funksjonsnedsettelser ofte er en samfunnsressurs hvis de slipper å bære på skyld og skam for det er arbeidsmarkedet det er noe feil med og ikke de arbeidsledige. Det å få brukt sine evner og talenter i og utenfor frivillige organisasjoner er helsebringende.  DETTE BRYTER ETTER MIN MENING IKKE MED RØDT`S POLITIKK. 

Jeg har følgende spørsmål : Bryter det med Rødt`s politikk som har programfestet avskaffelse av kongedømmet å rope Kongen lenge leve må i det offentlige rom ? Ledervervet i 17. mai-komiteen går på rundgang mellom partiene i bystyret. Er det lov å si nei til å ledervervet av prinsipielle grunner ? Bryter dette med Rødt`s politikk ?

Gjelder ytringsfriheten for alle sjikt i partiet ? Håper å få svar på mine spørsmål i rimelig tid før valget.

 

Gunn Pound

Gå til innlegget

Arbeid og psykisk helse

Publisert over 4 år siden

Mange tusen med psykiske helseproblemer står idag utenfor arbeidslivet. Gjennom sangen ønsker jeg å bryte barriene - fordommer og uvitenhet

ARBEID OG PSYKISK HELSE

Sang om arbeidslivet og psykisk helse

Melodi : Napoleon med sin hær

Så mange – mange
Utenfor arbeidslivet står
Drøyt hundre tusen trygda
Det øker år for år
Med kunnskap – toleranse
Mer åpenhet og varme
Kan mange flere tusen
I arbeidslivet stå

Så mange sliter psykisk
Hva skal vi gjøre nå
Jo, alle inkluderes
I fellesskapet må
Vi synger høyt i media
Så alle hører – ser oss
I samfunnslivets mangfold
Vi krever rett vår plass

Vårt budskap er så viktig
Vi åpne dører må
På fagforeningsmøter 
Vi talerett må få
På kurs for arbeidsgiver
Vi mye har å give
På døren deres banker
En dag vi slipper inn

Så mange prater stadig
Om psykefravær stort
Og fagfolka de snakker
Om brukerns ve og vel
Med brukerkompetanse
Pluss faglig kompetanse
Vi danner allianser
Til alles ve og vel

I arbeidsmiljøloven 
Vi alle kurses må 
Avtalen vår om IA
I fest-taler består
Ubrukte gode evner
Vi holdninger må endre
Tilrettelegging kreve
Så vi kan vinne frem

For arbeidsgiver Stormberg
Vi synger høyt hurra
Som inkluderer mangfold
Sånn – flere vil vi ha
Ressurser folk får vise
Fordommer – myter viker
Vi aldri kampen gir opp
En dag vi er i mål

Og vi er mange grupper
Som kjemper samme sak
På hver vår tue sitter
Blir sterkere i lag
Må snakke med hverandre
Og ikke om hverandre
Vi baner nye veier
En dag vi er i mål

Hilsen
Gunn Pound
Fra Stovner i Oslo

 

Gå til innlegget

Se Norges Groruddal

Publisert over 4 år siden

Groruddalen nordøst i Oslo har fått så mye negativ omtale. Gjennom sangen ønsker jeg å vise frem vår flotte dal som fortjener bedre.

SE NORGES GRORUDDAL

Sang til Groruddalen

Melodi : Se Norges blomsterdal

 

Se Norges flotte dal

Den strekker seg fra

Bryn i syd til Lilloskog i nord

Her er det godt å bo

Refr:

Vi viser stolt vår dal

Med kor og kirker – mange vann

Og folk fra mange land

Her er det godt å bo

 

Mangfoldig – flerkultur

Beriker oss – det gjør oss stolt

Med idrettslag og korps

Her er det godt å bo

Refr:

Vi viser stolt vår dal

Med hager – høye-lave hus

Og laks med fossebrus

Her er det godt å bo

 

Vi verner om vår dal

Mer bileksos og tungtransport

Vi synger stopp i kor

Her er det godt å bo

Refr :

Vi heiser flagg til topps

Ei gaupe bor i Stovnerskog

Og viser klør til folk

Som snakker stygt om oss

 

Med folk det kan bli tett

Nå må det bygges mer i vest

For alle er det best

Her er det godt å bo

Refr:

Vi heiser flagg til topps

Med elvebrus og fossekall

Her blir det aldri grått

Hurra for dalen vår

 

Hilsen

Gunn Pound

Groruddøl i 40 år

Innvandret til Groruddalen juni 1977

 

 

 

 

Gå til innlegget

Gjelder ikke retten til å bo godt oss med nedsatt funksjonsevne ?

SKAL IKKE ALLE HA ET GODT STED Å BO  Jan Tore Sanner?  

 

Gjelder ikke retten til å bo godt oss med nedsatt funksjonsevne ?  
 
Å ha et godt sted å bo er grunnleggende for trygghet, livskvalitet, helse og tilhørighet. Funksjonshemmede og kronisk syke vil bo som andre, men har ikke samme valgfrihet i boligmarkedet.  

Tilgjengelige boliger er samfunnsøkonomisk klokt, fremmer bokvalitet, og gjør at flere mennesker kan bo på egen hånd.  Det er en stor mangel på tilgjengelige boliger generelt i Norge.  

Forslagene i TEK17 vil forverre situasjonen. 

 

TEK17 truer bokvaliteten og ekskluderer mennesker 
Deler av forslagene i ny byggteknisk forskrift TEK17 truer bokvaliteten, reduserer tilgjengelighetskravene og ekskluderer mennesker fra å bo. Blir TEK17 vedtatt slik den foreligger frykter FFO Oslo konsekvensene. 

·         Tilgangen på tilgjengelige boliger reduseres 

·         TEK17-boliger vil ha svekket bokvalitet (lys, luft, lagring, o.l) 

·         Presset vil på sikt øke på helse- og omsorgstjenester og behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

Endringene innebærer en dramatisk svekking av tilgjengelighetskravene i TEK10. Reduksjon i snuareal for rullestol vil medføre at mange rullestolbrukere blir ekskludert fra å fungere i boligene. Det vil også skape problemer for eldre med rullator og foreldre med barnevogn. Økt betjeningshøyde for vindu, bryter og annet vil være en ulempe for rullestolbrukere, barn, kortvokste og personer med nedsatt arm- og håndfunksjon. Blant annet. 
Flere faginstanser b.la Norsk Arkitekters Landsforbund mener at TEK17 vil forringe bokvaliteten, og påvirke helsen i ulik grad fordi man foreslår fjerning av krav om tilfredsstillende utsyn fra soverom. 

 

TEK17 reverserer en god utvikling 
Det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om at målet er et samfunn hvor alle kan delta. Statsbygg har en handlingsplan som sikter mot at alle de bygningene som statsbygg forvalter skal være universelt utformet innen 2025. Det er bra. Men om forslagene i TEK17 blir en realitet fra 1. juni 2017 vil det på sikt bidra til en lavere boligstandard for alle, og reversere den positive virkningen TEK 10 har hatt på dagens boligmasse.

 

Endre TEK17 er løsningen  
Jeg og FFO Oslo er svært bekymret for mange av de foreslåtte endringene. Vi håper politikere fra regjerings- og støttepartiene i Oslo stiller et stort spørsmåltegn ved forslagene som reduserer bokvaliteten i TEK17, og råder Sanner til å: 
1: Godkjenne forenklingsdelen av TEK17 som gjelder forståelse av forskriften 
2: Ta høringssvarene til følge fra kommuner, arkitekter, offentlige etater og alle brukerorganisasjoner som sterkt advarer mot svekkingen av tilgjengelighetskravene og reduksjon i bokvaliteten. 
 

Slik kan TEK17 vedtas og gi et godt svar på regjeringens bestilling – som var å forenkle regelverket. Samtidig vil det menneskelige aspektet av TEK17 bli ivaretatt – for de som faktisk skal bo og leve i boligene. Så får en neste TEK-forskrift søke å bli bedre på universell utforming og tilgjengelighet, ikke dårligere. 

På forhånd takk til alle politikere som ønsker en boligutvikling som fremmer bokvalitet og sikrer god tilgjengelige, og som ønsker en god TEK17-forskrift. Ring Sanner i dag. 

EndreTEK17  

 

Gunn Pound 

Styremedlem

FFO-Oslo

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 

 

Gå til innlegget

Tulipanene som aldri kom frem

Publisert over 4 år siden

Blir man friskere av det ene forbudet etter det andre ? Blir man friskere av redusert livskvalitet ?

TULIPANENE SOM ALDRI KOM FREM 

I dag var jeg på sykebesøk på Radiumhospitalet sammen med to venninner. Vi besøkte en felles venninne og hadde kjøpt med oss en stor bukett tulipaner som vi visste ville gjøre vår syke venninne glad. For hun elsker nemlig tulipaner.

 Da vi kom inn i resepsjonen og fikk vite hvor hun lå måtte vi levere fra oss tulipanene. for det er nemlig IKKE LOV å ha med blomster til pasientene. Jeg ble sint og opprørt og svarte at vi har brukt en del penger på vakre tulipaner for å glede et sykt menneske. Og jeg spurte også om hensikten er å ta ifra syke mennesker livskvalitet og glede. Vekteren svarte at det var av hensyn til allergikerne, og til en viss grad forstår man kanskje noe av dette.

 I forrige uke besøkte vi henne på hennes lokalsykehus (dvs. før hun ble overført til Radiumen), og der berømmet betjeningen og andre de vakre tulipanene. Vi var veldig lei oss og fortalte henne dette. Mens jeg er igang med klagingen. Må jeg fortelle at røykerommene er borte og alle må ut å røyke. For mange betyr røyken mye for livskvaliteten. 

I tidligere tider på frem til ca år 2000 bugnet det av blomster på sykehusene og røykerommene var det sosiale samlingsstedet for røykere og ikke-røykere. Og det var på røykerommene vi fikk info fra hverandre og delte sorger og gleder. Det var vel allergikere den gangen også ? Blir man friskere av det ene forbudet etter det andre ? Det tror ikke jeg. Hva tror du ?
Hilsen 
Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere