Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Svikter byrådet vanskeligstilte ?

Publisert over 3 år siden

Vil byrådet i Oslo gjeninnføre de kommunale subsidiene i kommunale boliger ? Byrådspartiene AP, MDG og SV er partier som skal være de svakes talerør

SVIKTER BYRÅDET  VANSKELIGSTILTE ?

 

 Åpent brev til

Byråd for næring og eierskap

SV`s gruppeleder

Da dere i Arbeiderpartiet (AP), SV og Miljøpartiet de grønne (MDG) fikk byrådsmakten i 2015 var det mange som hadde store forhåpninger til at det skulle skje en endring i boligpolitikken. Vi håpet at kommunen ville gjeninnføre subsidiene slik at vanskeligstilte i kommunale boliger kunne bo rimelig og i boliger med god standard.

I nettavisen Vårt Oslo leser jeg «Enslig mor med funksjonshemmet barn måtte rømme fra kommunal leilighet pga mugg og sopp i Iladalen». De kommunale leilighetene i Iladalen med mugg og sopp i vegger og gulv er helsefarlige. Den kommunale boligmassen forfaller. Samtidig tar dere i kommunen ut flere hundre millioner i utbytte fra deres eget boligselskap Boligbygg Oslo KF. Utbyttet finansieres av byens fattigste og mest vanskeligstilte (rusmisbrukere, kronisk syke og handicappede) gjennom husleier og bostøtte. Dere har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet da dere overtok makten i 2015. Hvorfor har dere ikke endret kurs? Det lovet dere i valgkampen i 2015.Vi er mange som er skuffet.

Jeg er kjent med at Boligbygg eier 11 000 boliger som leies ut til mer enn 25 000 mennesker og at bydelene tildeler kommunale boliger til folk som er i en vanskelig livssituasjon.

I 2004 fjernet FRP/Høyre-byrådet all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Gjengsleie (noe under markedspris) ble innført.  Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale. I perioden 2004 til 2011 tok Oslo kommune ut over 1,1 milliarder i utbytte fra det kommunale foretaket finansiert av byens fattige.  Det mest skremmende er at partier som MDG, AP og SV har videreført denne politikken.

I gamle dager stod AP på de svakes side. I dag er AP et lyseblått parti som på mange samfunnsområder fører høyrepolitikk. AP i opposisjon og i godt selskap med SVvar svært flinke til å kritisere det forrige høyrebyrådet for usosial boligpolitikk. Hvorfor har ikke SV slått i bordet og truet med å trekke seg fra byrådssamarbeidet ? SV er jo et sosialistisk parti som skal være de svakes talerør. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn partiets ideologi ? Og er SV blitt et haleheng til AP?

Vil dere gjeninnføre de kommunale subsidiene i de kommunale boligene ? Vil dere innføre utbytteforbud ? Vil dere innføre boforbud i helsefarlige leiligheter ? Og er dere villig til å endre kurs ? I 2019 er det kommunevalg.

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Å utelatte grupper i befolkningen i folkevalgte organer er en alvorlig trussel mot demokratiet

Åpent brev til

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland

Og Likestillings- og diskrimineringsombudet

MENNESKER MED FUNKSJONSHINDRINGER UTELATT I ERNA SOLBERGS NYE KVINNE/MANNSKAP ?

Funksjonshemmede er også en del av befolkningen.

Hvor blir det av politikere med nedsatt funksjonsevne i den nye utvidede regjeringen ? Den nye regjeringen er et alvorlig demokratisk problem. Dette mener leder i Antirasistisk senter og dette mener Gunn Pound leder i Mental Helse Stovner. For i den nye regjeringen har ingen av regjeringsmedlemmene flerkulturell bakgrunn (Norge har 800 000 med flerkulturell bakgrunn). Og ingen av (etter det jeg vet) regjeringsmedlemmene lever med daglige funksjonshindringer. Dette har jeg undersøkt. Norge har iflg. Statistisk sentralbyrå 605 000 mennesker i aldersgruppen 16-66 år nedsatt funksjonsevne. I tillegg til dette må vi legge til funksjonshemmede  i aldersgruppene 67+ og 0-16 år.

Funksjonshemmede er i årevis blitt utestengt fra nominasjoner og det politiske liv. Mange av disse vil gjerne delta , men møter for mange barrierer som manglende tilrettelegging, negative holdninger, fordommer m.m.

Våre folkevalgte organer skal gjenspeile befolkningen, inkludert befolkningen med funksjonsnedsettelser. Stortinget har vedtatt lover som forbyr ekskludering og diskriminering av folk med funksjonshindringer. Et paradoks er det at politikere som har vedtatt antidiskrimineringslovene har vist minimal interesse for å trekke funksjonshemmede med i det politiske liv. Like påfallende er det etter hva jeg forstår ikke forsket på funksjonshemmedes deltakelse i politikken.

Funksjonshemmede møter like mange barrierer og utfordringer i samfunnslivet som andre diskrimineringsutsatte grupper. Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede i yrkesaktiv alder er 44%. Blant innvandrere og den generelle befolkningen er andelen sysselsatte på henholdsvis 60% og 73%.

Ellers viser undersøkelser at folk med funksjonshindringer er sterkt underrepresentert i de folkevalgte organer. Derfor er det så viktig at funksjonshemmede får sine talspersoner i regjering, kommunestyrer, fagforeninger og andre maktarenaer. Talspersoner som kan tale deres sak og som har kjent barrierene på kroppen.

Min oppfordring til Likestillingsministeren og Likestillings- og diskrimineringsombudet  Funksjonshemmede må inn i folkevalgte organer og løftes opp i nominasjonsprosessene.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Norges største bolighai

Publisert over 3 år siden

Norges største bolighai er Oslo kommune som styres av bryådet med partiene MDG (de grønne)AP og SV som viderefører høyrpolitikken

NORGES STØRSTE BOLIGHAI

Norges største bolighai er Oslo kommune som i dag styres av byrådet (byregjeringen) som består av MDG (Miljøpartiet de grønne), AP (Arbeiderpartiet) og SV (Sosialistisk Venstreparti)

I nettavisen Vårt Oslo leser jeg «Enslig mor med funksjonshemmet barn måtte rømme fra kommunal leilighet pga mugg og sopp i Iladalen». De kommunale leilighetene i Iladalen med mugg og sopp i vegger og gulv er helsefarlige. Den kommunale boligmassen forfaller. Samtidig tar kommunen ut flere hundre millioner i utbytte fra sitt eget boligselskap Boligbygg Oslo KF. Utbyttet finansieres av byens fattigste og mest vanskeligstilte (rusmisbrukere, kronisk syke og handicappede) gjennom husleier og bostøtte. Byrådet som består av MDG, AP og SV har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet da de overtok makten i 2015.

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslo `s kommunale boliger. Foretaket eier 11 000 boliger som leies ut til mer enn 25 000 mennesker. Bydelene tildeler kommunale boliger til folk som er i en vanskelig livssituasjon. Beboerne betaler gjengs leie pr. måned kr. 7900 for et rom (35 m2) og 11 000 for to roms (55 m2).

I 2004 fjernet FRP/Høyre-byrådet all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Gjengsleie (noe under markedspris) ble innført.  Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale, og dette er grov utnytting av folk som har falt utenfor samfunnet. I perioden 2004 til 2011 tok Oslo kommune ut over 1,1 milliarder i utbytte fra det kommunale foretaket finansiert av byens fattige. Dette er høyrepolitikk på det groveste og det mest skremmende er at partier som MDG, AP og SV har videreført denne politikken.

I gamle dager stod AP på de svakes side. I dag er AP et lyseblått parti som på mange samfunnsområder fører høyrepolitikk. AP i opposisjon var svært flinke til å kritisere det forrige høyrebyrådet for usosial boligpolitikk. Enda mer skremmende er det at SV sover i timen. Hvorfor har ikke SV slått i bordet og truet med å trekke seg fra byrådssamarbeidet ? SV er jo et sosialistisk parti som burde vært på de vanskeligstiltes side. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn partiets ideologi ? Og er SV blitt et haleheng til AP?

Oslo trenger mange flere kommunale boliger, men til hvilken pris ? Og hva er hensikten med å tilby folk med ekstra utfordringer og lave inntekter kommunale boliger når disse må punge ut til litt under markedspris og må bo i helsefarlige leiligheter ? Hvorfor kan man ikke de rødgrønne gjeninnføre de kommunale subsidiene fra tiden før 2004 ? Og hvorfor kan ikke de rødgrønne innføre utbytteforbud ? Og hvorfor kan ikke de rødgrønne innføre bo-forbud i helsefarlige leiligheter ?

Unge førstegangskjøpere uten egenkapital og/eller rike foreldre risikerer å forbli på det evige leiemarkedet. Med dagens innskrenkninger i lånemuligheter og høye boligpriser i forhold til folks økonomi må mange gi opp sin drøm om egen bolig. Hvorfor har ikke de rødgrønne gjort noe med dette ?

Det er et parti som har skjønt problemet og det er partiet Rødt. Partiet står veldig på for å endre denne kursen, og derfor håper jeg at partiet får mange stemmer til kommunevalget høsten 2019.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Farvel 2017

Publisert over 3 år siden

2017 oss forlater - til historien går

FARVEL 2017

Takker deg kjære eldgamle år

For alt du ga av vondt og godt

Oss forlater – til historien du går

I årets pakke var

Reiser – gleder – sykdom og død

Et endeløst hav av vakre ord

Fra facebookvenner - venner og slekt

fra vest til øst fra syd til nord

Ord lever videre – den vakreste blomst

Nå traver jeg videre med min stav

I årets pakke var

FM-nettet i Norge slukket

Likekjønnet par i kirken kan vigsles

Stortingsvalget – Blåveispikene atter får sitte

Northug ble vraket – hjertene bristet

Dette så mange foraktet

Misunnelse i Skiforbundets rekker ?

Trump på verdens arena skred

Solformørkelsen i Statene – total den ble

Lengsler og savn oss følger i det nye år

Et nytt år med nye håp

Takker alle for det gamle

Hilsen

Gunn Pound

 

 

 

 

Gå til innlegget

Rettferdighet skaper snillere mennesker

Publisert over 3 år siden

Trenger vi en rettferdighetsdebatt ? Er det slik at urettferdighet skaper slemme mennesker ?

RETTFERDIGHET SKAPER SNILLERE MENNESKER

Trenger vi en rettferdighetsdebatt ? Er noen født med rettferdighetssans eller er det noe vi må lære ? Kan alle utvikle rettferdighetssans ?

Nå går vi inn i julemåneden. Måneden da vi alle vil være snille og rause mot hverandre, fattige og ensomme. Hva med de andre elleve månedene i året ?

Livet er ikke rettferdig sier vi ofte og godtar dette uten nærmere refleksjoner. Hvorfor ser vi så lett på dette da mye av årsaken til kriger, vold, mobbing og ondskap ligger i dette

Alle har vi fra tid til annen opplevd å føle oss urettferdig behandlet. Og da blir vi såret, skuffet og sint. Men hva med dem som lever med kronisk urettferdighetsfølelse ? Mennesker som aldri blir sett, mennesker som ikke får vist hvem de er, mennesker som aldri får brukt sine talenter, mennesker som daglig blir utsatt for vold, trakassering, overgrep, mangel på kjærlighet m.m. Det gjør noe med dem.

Har du det godt med deg selv, har du det også godt med andre.

Urettferdighet skaper aggresjon, misunnelse og ondskap - noe utallige eksempler har vist. Svært ofte rammer denne ondskapen uskyldige mennesker. Aggresjonen rettes mot uskyldige lavstatusgrupper mens høystatusgruppene som sitter på makten og rikdommen og som er ansvarlig for de store forskjellene gjerne går fri.

 Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli hørt og sett. Organisasjonslivet i Norge er basert på frivillighet der majoriteten jobber frivillig og noen få er lønnet. Mange organisasjoner i dag sliter med rekruttering av frivillige. Når de høytlønnede toppene slutter i organisasjonen eller runder år, er det store gaveoverrekkelser, middager med festtaler og store intervjuoppslag i mediene. De frivillige på grasrota som utgjør organisasjonens grunnmur får i beste fall en blomsterkvast. Dette gjelder på de fleste samfunnsarenaene, som bl.a. i arbeidslivet.

 Har du et navn kommer du langt og det er sant. Og har du de rette forbindelsene slipper du frem. Kjendisene og familiene til kjendisene slipper mye lettere til de beste jobbene og langt oftere til i riksmediene enn ”Olsen på hjørnet”. «Olsen på hjørnet» kan være tjue ganger dyktigere enn flere høystatusfolk, men slipper ikke frem.

Urettferdigheten har mange ansikter. Eksempel fra siste verdenskrig. Da Adolf Hitler som liten og fattig gutt gikk på suppestasjonene i Østerrike og oppdaget jødenes velstand. Da de første spirene til jødehatet hos den vesle gutten begynte å gro og fikk gode vekstvilkår. Et hat som spredte seg til store deler av det tyske folk i et Tyskland tynget av fattigdom og nød. Et hat som kostet millioner av uskyldige jøder, funksjonshemmede og andre etniske grupper livet.

Breivikhatet til muslimske grupper bunner i hatet som ble grunnlagt i barnet Anders Behring Breivik da han opplevde krenkende og fiendtlige handlinger fra etniske minoriteter.Og ikke minst viktig hans opplevelse av å ikke slippe til i demokratiske fora.  Konsekvensene ble 77 uskyldige menneskeliv som gikk tapt.

De som blir med i radikaliseringsgrupper, og de som begår krenkende handlinger mot Romfolket, andre minoritetsgrupper, funksjonshemmede og andre grupper som faller utenfor A-4modellen har selv opplevd å ikke bli sett, urettferdighet og fiendtlige handlinger.

Som talskvinne for mennesker med funksjonshindringer og andre utfordringer ser jeg ofte at disse blir oversett i det store mediebildet og i mange sammenhenger tiet i hjel i en så stor grad at man kan kalle dette skjult trakassering.

Hadde verden vært mer rettferdig ville folk vært snillere med hverandre. Jeg tror at vi gjennom en real rettferdighetsdebatt, gjennom en endring i samfunnspolitikken som fører til mindre forskjeller og gjennom økt bevisstgjøring sammen kan bidra til en snillere verden ? Blir du med ?

 Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere