Gunnar Søyland

Alder: 7
  RSS

Om Gunnar

Født og oppvokst i Time kommune på Jæren. Student i Oslo andre halvdel av 1970-tallet. Har de siste tredve årene for det meste bodd og arbeidet som privatpraktiserende veterinær i Strand i Ryfylke, med et avbrekk på 2 år midt på 90-tallet da jeg arbeidet på 2 veterinærklinikker i Shropshire, England. Interessert i historie og internasjonal politikk med spesiell vekt på Midtøsten. Kristent livssyn.

Følgere

Krigen mot terror

Publisert over 7 år siden

I morgen er det 12 år siden 11.september-angrepene. Da sa Bush junior: "Enten er du med oss, eller så er du med terroristene." Det var innledningen til krigen mot terror.

12 år senere har denne krigen ført USA inn i en håpløs bakevje, for hør bare hva man sier  nå  i USA:

"Enten er du med Putin og Assad, eller så er du med Obama og Al Qaeda"

http://washingtonexaminer.com/article/2535327 

Dette må være verdens beste anskuelsesundervisning i forhold til det faktum at krigens logikk er og blir paradoksal. Om man ikke forstår såpass en gang, bør man være litt mer tilbakeholden med å sette i gang kriger. Oftest blir det et valg mellom pest eller kolera.


"VI GÅR IKKE TIL KRIG MOT SYRIA, VI IVERKSETTER BARE EN BEGRENSET OPERASJON FOR Å FORHINDRE ASSAD FRA Å BRUKE KJEMISKE VÅPEN", sier Obama.

Tror han virkelig på dette sprøytet selv? Da var vel ikke angrepet på Twin Towers i 2001 heller en krigshandling, bare en begrenset aksjon fra frustrerte islamister for å protestere mot amerikansk politikk i Midt-østen?

Det er ganske tydelig at Obama nå har malt seg skikkelig opp i et hjørne. Og denne mannen fikk Nobels fredspris av Torbjørn Jagland og Nobelkomiteen hans. Er det rart Vladimir Putin gliser i "skjegget"? 


 

Gå til innlegget

Kan ikke Jens Stoltenberg regne i hodet?

Publisert nesten 9 år siden

Jeg reagerte på en åpenlys blunder på NrK radio i dag i forbindelse med krigshelten Sønstebys dødsfall. Sønsteby fylte 94 år i januar

På NrK radio sa intervjueren i samtale med statsminister Stoltenberg at Sønsteby forlot Rjukan allerede som 17 åring for å være med i motstandskampen! Stoltenberg burde da ha korrigert journalisten, for Sønsteby var 17 år i 1935, fem år FØR motstandskampen av rent logiske årsaker kunne ha begynt.

http://www.nrk.no/lyd/stoltenberg_om_sonteby_fra_dagsnytt_15/974DA53FF324CCCF/ 

Spørsmålet kommer 30 sekunder ut i dette innslaget. Det kan ikke misforstås.

Hvorfor prøver de å gjøre ham bedre enn han var? Da risikerer man jo bare at han blir for god til å være sann...

Gå til innlegget

Ble Jesusbarnet omskåret i Templet?

Publisert over 9 år siden

I ulike sammenhenger ved juletider hører man nesten hvert år ulike varianter av følgende påstand: "Da Jesus var åtte dager gammel, tok de ham til Templet for at han skulle bli omskåret." Men er dette korrekt? Hva sier Bibelen?

 ”Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, som han var kalt av engelen før han ble unnfanget i mors liv .Og da deres renselsesdager etter Moseloven var til ende, tok de ham med opp til Jerusalem for å framstille ham for Herren”(Luk 2:21-22).

 

Etter det jeg kan forstå, må det her være tale om to begivenheter, adskilt av et tidsrom på 33 dager:
Tal til Israels barn og si: Når en kvinne får barn og føder en gutt, da skal hun være uren i sju dager. Hun skal være uren likeså lenge som hun er uren i sin månedlige svakhet. Den åttende dagen skal hans forhud omskjæres. Deretter skal hun holde seg inne i trettitre dager under sitt blods renselse. Hun skal ikke røre ved noe hellig og ikke komme til helligdommen før hennes renselsesdager er til ende”(3M 12:2-4).

Påbudet om omskjæring var forøvrig eldre enn Moseloven, og gikk helt tilbake til Abrahams tid:
”Åtte dager gammel skal alle som er av mannkjønn hos dere, omskjæres, slekt etter slekt, både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for penger av fremmede som ikke er av din ætt” (1M 17:12).

 

I følge Moseloven skulle alt førstefødt dessuten helliges til Herren:
Du skal hellige alle førstefødte til meg. Alt det som åpner mors liv blant Israels barn, enten det er folk eller fe, meg hører det til”(2M 13:2).

Dessuten skulle den som hadde født fremstille seg for presten for å bli renset og bære fram offer: ”Når hennes renselsesdager er til ende, enten det er en sønn eller en datter hun har født, så skal hun komme med et årsgammelt lam til brennoffer og en dueunge eller en turteldue til syndoffer og bære det fram til inngangen til sammenkomstens telt, til presten. Han skal ofre det for Herrens åsyn og gjøre soning for henne. Da blir hun ren etter blødningen. Dette er loven for den kvinne som har født, enten barnet er en gutt eller en pike. Men har hun ikke råd til et lam, så skal hun ta to turtelduer eller to dueunger, en til brennoffer og en til syndoffer. Og presten skal gjøre soning for henne, da blir hun ren”(3M 12:6-8).

 

Som vi ser hadde således besøket i Tempelet to hensikter: Å bære fram den førstefødte for at han skulle helliges til Herren (Jesusbarnet hadde på dette tidspunkt vært omskåret i 33 dager):
slik det står skrevet i Herrens lov: Alt av mannkjønn som åpner mors liv, skal kalles hellig for Herren”(Luk 2:23).

Dessuten skulle det bæres frem brennoffer og syndoffer:
Og de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller to dueunger” (Luk 2:24).

Av dette sammenholdt med 3M 12:8 kan vi slutte at Maria og Josef må ha vært fattige, da deres brennoffer bestod av en turteldue eller dueunge istedet for et årsgammelt lam.

 

Interessant å nevne i denne sammenheng er også at en variant av denne skikken har eksistert innenfor den norske kirke opp gjennom historien. En kvinne som første gang etter en barnefødsel gikk i kirke ble kalt “inngangskone”. Hun ble da mottatt av presten ved kirkedøren og “innledet” med  kirkens velsignelse . Denne skikken går tilbake til middelalderen. Den har nå gått av moten, men alterboka av 1920 har bevart ritualet for  “mødres kirkegang”

http://snl.no/inngangskone 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere