Gunnar Søyland

Alder: 7
  RSS

Om Gunnar

Født og oppvokst i Time kommune på Jæren. Student i Oslo andre halvdel av 1970-tallet. Har de siste tredve årene for det meste bodd og arbeidet som privatpraktiserende veterinær i Strand i Ryfylke, med et avbrekk på 2 år midt på 90-tallet da jeg arbeidet på 2 veterinærklinikker i Shropshire, England. Interessert i historie og internasjonal politikk med spesiell vekt på Midtøsten. Kristent livssyn.

Følgere

Ukraina-krisen og spillet i det negative rom

Publisert rundt 7 år siden

I forbindelse med Massakren på Maidanplassen er det kommet foruroligende rapporter om snikskyttere som skjøt og drepte både demonstranter og politi. Spørsmålet er hvem som kan stå bak?

I forbindelse med Massakren på Maidanplassen er det kommet foruroligende rapporter om snikskyttere som skjøt og drepte både demonstranter og politi. En avlyttet telefonsamtale mellom Estlands utenriksminister Urmas Paet og EU's utenrikspolitiske leder Catherine Ashton har gitt næring til spekulasjoner om råttent spill av provokatører i kulissene.

http://www.theguardian.com/world/2014/mar/05/ukraine-bugged-call-catherine-ashton-urmas-paet


"In the call, Paet said he had been told snipers responsible for killing police and civilians in Kiev last month were protest movement provocateurs rather than supporters of then-president Viktor Yanukovych. Ashton responds: "I didn't know … Gosh.""

I så fall har vi med Spill i det negative rom eller negativ sektor å gjøre, et fenomen som slett ikke er nytt i europeisk historie. Et kjent eksempel er Riksdagsbrannen i Berlin natten mellom 27. og 28. februar 1933, kun 4 uker etter at Hitler kom til makten. Brannen var regissert og påsatt etter initiativ fra nazistene selv, men alle trodde det var kommunistene som stod bak, og de fikk da også skylden.

Men disse metodene ble ikke oppfunnet av Hitler og nazistene. Stalin hadde allerede utviklet dette spillet til en kunstart. I 1921 satte det hemmelige politiet i Russland i gang et spill som senere er blitt kjent under navnet "the trust":

http://en.wikipedia.org/wiki/Trust_Operation

"Operation Trust (операция "Трест") was a counterintelligence operation of the State Political Directorate (GPU) of the Soviet Union. The operation, which ran from 1921 to 1926, set up a fake anti-Bolshevik resistance organization, "Monarchist Union of Central Russia", MUCR (Монархическое объединение Центральной России, МОЦР), in order to help the OGPU identify real monarchists and anti-Bolsheviks. The cover story used for discussion was to call the organization the Moscow Municipal Credit Association." 

Folk som meldte seg inn, ble etter hvert arrestert av det hemmelige politiet og skutt, uten lov eller rettergang.

Et annet eksempel er massakrene i Katyn-skogen, der NKVD massakrerte ca. 4500 polske krigsfanger, blant dem mange offiserer, i et skogsområde i nærheten av den russiske byen Smolensk i mars 1940.

http://no.wikipedia.org/wiki/Katyn-massakren

Russerne hevdet i alle år at det var tyske nazister som stod bak massakrene, og innrømmelsen av de faktiske forhold begynte å komme på 1990-tallet. Først i 2010 kom en offisiell russisk innrømmelse av at Stalin gav ordren.

Her fra Norge er dette spillet kjent fra Rinnan-banden og Sonderabteilung Lolas virksomhet i Trøndelag under den tyske okkupasjonen. De utga seg for å være en motstandsbevegelse for å lokke til seg motstandsfolk for så å arrestere dem.

Fra nyere tid har vi avsløringen av National Defence League, en høyreekstremistisk organisasjon som var bygd opp av antirasister fra SOS Rasisme.

http://www.dagbladet.no/2012/03/11/nyheter/innenriks/ndl/sos_rasisme/overvakning/20499501/

"Dagbladet kan nå avsløre at demonstrasjonen var arrangert av flere antirasister. Ifølge flere uavhengige kilder var NDLs ledelse infiltrert av personer med tette bånd til SOS Rasisme og tillitsverv i organisasjonen.

- Da vi vedtok å arrangere demonstrasjonen hadde folk som samarbeidet med SOS Rasisme et klart flertall i ledelsen i NDL, sier et tidligere medlem i NDL-ledelsen til Dagbladet.

Personen forteller at han jobbet med å infiltrere ledelsen i NDL i flere år, under falsk navn. I praksis bygget og driftet de NDL, mens de rapporterte til SOS Rasisme, ifølge flere kilder.

- SOS Rasisme hadde full kontroll over NDL. I 2010 og fram til våren 2011 utgjorde vi som jobbet i samarbeid med SOS Rasisme et klart flertall i styret og ledelsen av NDL, sier personen."

Vi ser altså at slikt dobbeltspill ikke er noe nytt i historien, og har vekselvis blitt brukt av både ytre høyre og ytre venstre opp gjennom de siste 100 årene. Hvem var så disse snikskytterne som øyenvitner så skyte både på demonstranter og politi i Kiev i februar? Var det ukrainske nazister eller Putins folk som stod bak?

Dette må granskes av uavhengige eksperter, gjerne med et mandat fra FN. Inntil så skjer blir det mest spekulasjoner og gjetninger, og det er heller ikke sikkert at vi får vite sannheten før lang tid er gått. 

Gå til innlegget

Reklame og Propaganda - 2 sider av samme sak

Publisert rundt 7 år siden

Jeg fikk en aha-opplevelse i forhold til reklamebegrepet for 20 år siden. Det var midt under tøværet i Baltikum, og vi fikk besøk av en sprek, nesten 90 år gammel dame fra Latvia (altså født rett etter forrige århundreskifte).

Det var hennes første utenlandstur siden mellomkrigstiden! Hun hadde fått med seg både barndom under den første verdenskrig som en del av Tsar-Russland, den russiske revolusjon med etterfølgende løsrivelse og selvstendighet og blomstringstid for Baltikum, da hun hadde flere studieopphold i Vest-Europa, blant annet i Paris, så ny russisk okkupasjon i 1939, tysk okkupasjon fra 1941-1944, og så en ny og langvarig russisk okkupasjon fra 1945 - 1991.

Noe av det første hun kommenterte på vegen fra flyplassen var alle reklameplakatene langs vegen: "You have so much PROPAGANDA here", sa hun. Og det er jo akkurat det reklame er: Propaganda for den ene eller andre varen.

Man kan irritere seg over reklame-finansierte tv-kanalene med all sin reklame, eller som vår gamle venninne fra Latvia som hadde levd halve livet sitt under Sovjetimperiets åk: Propaganda.

Men betyr det at de såkalte reklamefrie kanalene også er fri for propaganda? Selvfølgelig ikke, men det er mye vanskeligere å skille ut propagandaen (eller reklameringen) for ett bestemt syn eller system når den er så godt integrert (og mer eller mindre skjult) inne i selve programmene. 

Sannsynligvis er denne reklamen dessuten også minst like effektiv som den vi utsettes for i reklamepausene i de reklamefinansierte kanalene...

Gå til innlegget

Hvem forgiftet Jasser Arafat?

Publisert over 7 år siden

De siste analysene av Arafats levninger viste i henhold til sveitsiske patologer en unormalt høy restverdi av den radioaktive Polonium 210-isotopen i bekken og ribbein. Arabiske og muslimske anklagere har allerede begynt å peke finger mot Israel.

Men det finnes andre mer sannsylige bakmenn enn Israel.

Den mest nærliggende teorien for hvem som står bak et eventuell Poloniumforgiftning av Arafat ligger åpent i dagen: KGB’s arvtagere FSB/SVR er de eneste man med sikkerhet vet har brukt denne metoden før. KGB- avhopperen Litvinenko ble utsatt for dette, og døde etter få uker av en akutt sykdom der hele immunsystemet brøt sammen.

Russerne  hadde også et åpenbart motiv: Arafats dødsfall fremskyndet arvtageren Mahmoud Abbas´ maktovertakelse innenfor PA/PLO_systemet. Abbas har vært russisk dobbelagent siden 1960-tallet. Han har sin utdannelse fra Moskva, der han blant annet huskes for sin famøse, delvis holocaustfornektende doktoravhandling.

Det finnes også andre indisier som peker mot Russland: De står for hele 97% av verdensproduksjonen av stoffet!
«Russland er verdens største produsent av polonium med omtrent 85 gram årlig, noe som utgjør 97% av verdensproduksjonen. Produksjonen foregår ved Avangard atomreaktor ved elven Volga, 700 km sør for Moskva.»

http://no.wikipedia.org/wiki/Polonium 

Gå til innlegget

Et forsøk på å forstå det uforståelige

Publisert over 7 år siden

Nrk Brennpunkts program tirsdag 1. oktober viste en gammel frontkjemper som slik det framkom i programmet ble oppfattet ikke å angre på noe av det han hadde vært med på. En slik holdning er ikke lett å forstå.

Noe av det mest rystende var beskrivelsen av å ha vært med på å stenge 200 -300 mennesker inn i en kirke og så sette fyr på kirken. Han hadde også sett en kamerat ta et lite barn og knuse skallen mot en vegg. Hvordan kan man leve med noe slikt?

Noe av forklaringen kan kanskje ligge i at vi har indre forsvarsmekanismer som gjør at vi "forherder" oss mot å se ondskapen i øynene. Vi konstruerer sofistikerte tankebygninger, ideologier, som bortforklarer ondskapen eller gjør den til å leve med.

I mellomkrigstiden var rasehygienen en del av vårt fellesideologiske tankegods, det gikk langt utover nazistenes rekker. Til og med en fremtredende sosialist som Karl Evang, som etter krigen ble helsedirektør, var ikke ubesmittet av dette tankegodset. 

1934 skrev han i sin bok Rasepolitikk og reaksjon: «Den tanke for eksempel å begrense antall dårlige arvebærere, er en helt rasjonell tanke, som sosialismen alltid har gått inn for. I det sosialistiske plansamfunn vil dette naturlig inngå som ledd i det forebyggende sunnhetsarbeid.» I denne boken gikk han ellers ut mot rasehygienens reaksjonære karakter, men altså uten å underkjenne dens intensjoner. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Evang

Om man så på fienden som undermennesker og dårlige arvebærere, ville det ikke være en glidende overgang fra det å sterilisere og lobotomere mindreverdige arvebærere til å avlive dem?

Å slå i hjel et lite barn mot en vegg blir da et ekstremt særtilfelle som man ikke kunne utføre selv, men likevel på en måte godta fordi barnet tilhørte en gruppe av "dårlige arvebærere" som egentlig ikke fortjente å leve likevel?

I våre dager lever noe av helsedirektør Evangs tankegods videre i beste velgående, om enn i en noe mer kamuflert form. Under dekke av "Lov om svangerskapsavbrudd" og ideologisk ladede begreper som "rett til selvbestemt abort" og "kvinners reproduktive rettigheter" avlives hvert år bare i vårt land ca. 15 000 barn.

En forsterkning av den ideologiske tankebygningen som muliggjør at vi kan leve med dette er at man har laget seg et menneskesyn som går ut på at et menneske blir et menneske på et tidspunkt som ligger x antall uker etter unnfangelsen.Hva da et slikt lite menneske er i ukene før det blir et menneske, finnes det varierende forklaringer (og bortforklaringer) på.

Svaret på det spørsmålet ligger visst et sted i en tilsynelatende ugjennomtrengelig tåkeheim. Det er nok kanskje derfor disse menneskesynsdiskusjonene gjerne får et slikt umiskjennelig preg av tåkeprat?

Gå til innlegget

Neste år er det 200 års jubileum for den norske Grunnloven, en lov som opprinnelig hadde en formulering i paragraf 2 som utelukket jødene fra adgang til riket.

Denne formuleringen ble fjernet i 1851, ikke minst takket være Henrik Wergelands innsats. Den ble gjeninnført for en koretere periode av Quislings 2. NS-regering  12.mars 1942, og ble stående til etter frigjøringen 8. mai 1945.

Nå når det nærmer seg 2014 og 200 års jubileum for grunnloven trues igjen jødenes adgang til riket via en omveg: Barneombudet vil forby rituell omskjæring av guttebarn som er under 15 år.

Rundt 30 % av alle menn som lever på jorden i dag er av forskjellige årsaker omskåret. Inngrepet går ut på at deler eller det meste av forhuden fjernes kirurgisk, og kan ikke sammenlignes med kjønnslemlestelse eller såkalt omskjæring av kvinner.

Jødenes tradisjon med omskjæring av guttebarn 8.dag etter fødselen går helt tilbake til patriarken Abraham, dvs. nesten 4000 år. I Bibelen er det nevnt første gang i 1. Mosebok kapittel 17:

 10 Dette er min pakt som dere skal holde, pakten mellom meg og dere og dine etterkommere: Alt mannkjønn hos dere skal omskjæres.

 11 Dere skal omskjæres på deres kjøds forhud, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere.

 12 Åtte dager gammel skal alle som er av mannkjønn hos dere, omskjæres, slekt etter slekt, både den som er født i ditt hus, og den som er kjøpt for penger av fremmede som ikke er av din ætt. (1M 17:10-12)Dersom vi innfører et forbud mot slik omskjæring, vil vi i praksis lage en lov som igjen utelukker jødenes adgang til riket.

Dette vil også være på kollisjonskurs med internasjonale overenskomster om religionsfrihet som Norge har ratifisert.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere