Gunnar Søyland

Alder: 7
  RSS

Om Gunnar

Født og oppvokst i Time kommune på Jæren. Student i Oslo andre halvdel av 1970-tallet. Har de siste tredve årene for det meste bodd og arbeidet som privatpraktiserende veterinær i Strand i Ryfylke, med et avbrekk på 2 år midt på 90-tallet da jeg arbeidet på 2 veterinærklinikker i Shropshire, England. Interessert i historie og internasjonal politikk med spesiell vekt på Midtøsten. Kristent livssyn.

Følgere

Hva er sannhet?

Publisert over 5 år siden

Dette spørsmålet ble hengende i luften da Pontius Pilatus møtte Jesus rett før Hans død. Det er både et teologisk og et filosofisk spørsmål.

Bibelsk teologi lærer oss at Guds Ord er sannhet (Joh. 17,17). Den lærer også at Jesus Kristus er den personifiserte Sannheten (Joh. 14,6) og at Sannhetens Ånd skal vitne om Jesus og være en talsmann blant de troende (Joh. 15,26)

Kirken har tatt dette inn i sin liturgi, og under Gudstjensten avslutter man skriftlesning med følgende bønn: " Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet.

Fliosofien sier mye om hva sannhet er. Noe av det mest grunnleggende er Aristoteles kontradiksjonprinsipp eller motsigelsesprinsipp, som sier noe om hva sannhet IKKE kan være: 


"En påstand og dens negasjon kan ikke begge være sanne samtidig."

Helt siden Aristoteles har man ment at dette er "nødvendig sant", dvs noe som er selvinnlysende og derfor ikke trenges å bevises.

Hvis kirkemøtet vedtar biskopenes forslag om å godkjenne en ordning der man holder både:
A) "Gud tillater vielse av to personer av samme kjønn" og
Ikke A) "Gud forbyr vielse av to personer av samme kjønn"
for likeverdige sannheter, da har man brutt med rasjonalitetens og logikkens grunnlov.
Man har også brutt Guds lov, for det finnes ikke noe utsagn i Bibelen som kan forståes slik at Gud tillater noe han samtidig forbyr.


Det eneste man da kan være sikker på, er at man er utsatt for bedrag. Man har da forlatt teologien, og gitt seg over i bedragernes, magikernes og etterretningstjenestenes grumsete farvann.

Man oppnår da det stikk motsatte av det løftet som gis i Joh. 8, 32:
"Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri."

 

Gå til innlegget

Blandingsøkonomi med Bismak

Publisert nesten 6 år siden

Mentor media har de siste årene mottatt årlig statsstøtte i størrelsesorden 100 millioner kroner. Selskapet er nå verdivurdert, en verdivurdering som ga redaktøren en gevinst på 11 millioner kroner.

I følge et oppslag i Dagens Næringsliv mandag ble aksjeverdien av Mentor Media vurdert til 273 millioner kroner. Det kan neppe herske særlig tvil om at aksjeverdien uten nevnte statsstøtte hadde vært langt mer beskjeden, og dermed ville også verdien på redaktørens private aksjepost ha ligget langt under 11 millioner kroner.

Mange vil nok føle en bismak ved at det skal gå an å høste så store verdier av et selskap der verdien er kunstig pumpet opp av statsstøtte i 100 millioner kronersklassen.

http://www.dn.no/etterBors/2015/06/07/2059/Medier/kjper-aksjer-av-egen-toppsjef 

Gå til innlegget

Hva skjer i den palestinske flyktningeleiren Yarmouk i Damaskus? 16000 palestinske flyktninger inne på et område på 2 kvadratkilometer er i dobbelt skvis mellom ISIS og Assad.

Hvor er nå alle som i en mannsalder har skreket opp om massakrene i de palestinske flyktningeleirene Shabra og Shatilla i Beirut i 1982?
Hvor er nå alle som gråt sine modige tårer over palestinernes lidelser i Gaza i fjor?
Hvor er nå den norske folkehelten Mads Gilbert, kåret av VG's lesere?
Hvor er Nrk og andre norske media?

Eller var det i realiteten ikke omsorg for palestinerne det handlet om i det hele tatt, men Israel- og jødehat? For i Damaskus er Israel fraværende, like fraværende som omsorgen for palestinerne i en flyktningeleir med 16 000 palestinere fanget i en dødsfelle.

http://www.debka.com/…/Assad-looses-ISIS-against-Palestinia…-

"Obama’s rapprochement with Iran and its Middle East allies has produced an incredibly sinister new twist in the Syrian war as it enters its fifth year. The atrocity-ridden conflict finds 16,000 Palestinians trapped in horrible conditions in the Yarmouk refugee camp of Damascus and beset by two enemies: the Islamic State and the President Bashar Assad’s army.
The world has been shown three players in the vicious Yarmouk contest: The Islamic State of Iraq and the Levant, whose jihadis are slashing through the refugee camp and massacring its Palestinian inmates, the second player, and the Syrian army, the third, which appears to be fighting to keep the Islamists from reaching central Damascus. The camp lies 8.5 km from Assad’s presidential palace.
The Islamists are usually presented as fighting to settle a score with the camp’s inmates, because the Hamas majority is aligned with Iran and Hizballah, ISIS’s deadliest foes."

Gå til innlegget

I et oppslag i avisen Tromsø publisert 25. juli 2014 opplyser Gilbert også om at de har røntgenbilder som indikerer bruk av spikerbomber, som er ulovlig.

Dette bruker Gilbert til å underbygge sin påstand om at Israel begår krigsforbrytelser.

Men nå er det bare den haken ved historien at Israel ikke bruker hjemmelagde spikerbomber. Derfor kan Gilbert uforvarende ha avslørt en hemmelighet: At Hamas har brukt slike terrorvåpen mot Gazas egne innbyggere.

Det gjenstår å se om Gilbert vil stå ved sine uttalelser om disse røntgenfunnene, eller om han vil gå tilbake på dem. Om han går tilbake på dette, vil han fremstå som en som har løyet på Israel. Om han vedstår seg dette, kan han komme til å falle i unåde hos sine oppdragsgivere for sin avsløring. 

http://www.itromso.no/nyhet/article9955626.ece 

Gå til innlegget

STØRRE TERRORANGREP PLANLAGT TIL DEN JØDISKE NYTTÅRSFEIRINGEN ROSH HA'SHANAH Rosh Ha'Shanah 2014 faller i år på 24. september. De detaljerte planene ble avslørt sammen med nettverket av tunneler under grensen fra Gaza og inn i Israel.

Et større planlagt terrorangrep i forbindelse med den jødiske nyttårsfeiringen Rosh Ha'shanah kommende høst er avverget som følge av den israelske bakkeinvasjonen inn i Gaza. Rosh Ha'Shanah 2014 faller i år på 24. september. De detaljerte planene ble avslørt sammen med nettverket av tunneler under grensen fra Gaza og inn i Israel.

Det er den kristne ukeavisen Norge Idag som melder dette.
 

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=23701

" - meningen å sende 3200 arabiske terrorister, i grupper på 200, alle kledd i IDF-lignende uniformer, ut gjennom tunnellsystemet og 16 forskjellige utganger. Disse skulle infiltrere alle byer og samfunn i det sydlige Israel, og massakrere og kidnappe i en størrelsesorden som Israel og verden ikke tidligere har sett maken til."

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere