Gunnar Søyland

Alder: 8
  RSS

Om Gunnar

Født og oppvokst i Time kommune på Jæren. Student i Oslo andre halvdel av 1970-tallet. Har de siste tredve årene for det meste bodd og arbeidet som privatpraktiserende veterinær i Strand i Ryfylke, med et avbrekk på 2 år midt på 90-tallet da jeg arbeidet på 2 veterinærklinikker i Shropshire, England. Interessert i historie og internasjonal politikk med spesiell vekt på Midtøsten. Kristent livssyn.

Følgere

Joshua French er hjemme i Norge som en fri mann

Det er mange som har bedt om dette, ikke minst hans egen mor. Takk til Ham som hører bønner og berører hjerter.

Og til en "bortkommen sønn" er det bare en ting å si:
Velkommen hjem!

https://www.youtube.com/watch?v=GcXvzDTD5P0

Gå til innlegget

Det moderne mennesket tror man kan leve et liv i løgn - uten konsekvenser!Man tror på frihet uten ansvar, og at man kan slippe unna konsekvensene av de valgene man tar. Og så tror man på at det flertallet bestemmer seg for å velge alltid er det rette, og dette kaller man demokrati.

Nå har man tatt med seg denne troen på at det går an å gjøre opp regning uten vert inn i den norske statskirken. Man kaller det åpen folkekirke, for her er det er folkeviljen som rår.

Og i den åpne folkekirken er det bare ett bud som gjelder:
Du skal ikke dømme noen!
For dersom du drister deg til å kritisere de valgene folk tar, er du dømmesyk og forårsaker splittelse. 

Og Guds vilje er erstattet med ønsketenkning:
Gud er bare god. Han forstår alt, tilgir alt og tillater derfor det aller meste av det som flertallet i folkekirken bestemmer seg for, og kan på magisk vis fjerne alle konsekvensene av alle dårlige valg. For størst av alt er kjærligheten!

Det er sant at Gud elsker alle, men det er ikke sant at han elsker alle løgnene våre. Gud lar seg ikke spotte. For når Guds vilje byttes ut med folkeviljen, blir det som når en blind skal lede en blind. Man havner før eller senere i grøften. 

Gå til innlegget

Å utslette egen identitet

Publisert over 6 år siden

Det er en meget sterk symbolhandling når misjonen går med på fjerne kors og andre Jesus-symboler i bytte mot UDI-penger, politisk velvilje og et fromt ønske om å vise nestekjærlighet.

Dersom det er nødvendig å gå på akkord med egen identitet og sentrale kristne symboler for å få noen UDI-kroner i en slunken kasse, da synes jeg at disse UDI-kronene begynner å gi assosiasjoner i retning av 30 sølvpenger.

For hva skal man med penger i kassen dersom prisen er å selge sin egen sjel?


http://www.dagbladet.no/2015/11/27/nyheter/udi/asylmottak/inneriks/42144518/ 

Gå til innlegget

Russland og Tyrkia

Publisert over 6 år siden

har vært arvefiender siden muslimske tyrkere fordrev de ortodokse kristne fra Konstantinopel

På 1800-tallet barket de i hop under Krimkrigen 1853-1856 og den russisk-tyrkiske krig 1877 - 1878. Den russiske krigsmedaljen fra sistnevnte krig viser et ortodokst kors som troner over en halvmåne.

Under 1. verdenskrig erklærte Tyrkia seg i utgangspunktet nøytrale, samtidig som de inngikk en hemmelig avtale med Tyskland. Men de gikk ikke lenge før de røk i tottene på sin gamle arvefiende Russland, og dermed var de også i krig med Frankrike og Storbritannia. Armenere deltok på både russisk og tyrkisk side, og tyrkerne led smertelige tap. Det oppstod da et rykte i Tyrkia om at alle armenere stod på russernes side, et rykte som ble medvirkende til det tyrkiske folkemordet på sin egen armenske minoritet.
 

Dette kan bli stygt, men jeg har ingen tro på at Nato kommer til å gå til krig med Russland på vegne av Tyrkia, selv om Jens Stoltenberg for få uker siden forsikret at "Tyrkia har NATO i ryggen".
http://www.abcnyheter.no/artikkel/194876993
Dette kan fort vise seg å ha vært en aldri så liten pokerbløff.

Tyrkia har aldri vært noe vestlig land, og den viktigste grunnen til at de fikk være med i Nato var at de på den tiden hadde en felles fiende i Russland .

Gå til innlegget

Er dette statsministerens oppgave?

Publisert over 6 år siden

"Det er viktig å si at de radikale, ekstreme, voldsbrukende terroristene ikke er eksempler på alle som er medlemmer av en religion. Det er på samme måte som ekstreme kristne ikke er eksempler på allmenne, kristne, sier Solberg."

http://www.vl.no/nyhet/erna-solberg-advarer-mot-%C3%A5-gi-islam-skylden-1.435526

 Hvorfor kan ikke muslimenes egne ledere komme på banen og klargjøre dette, akkurat som det er biskoper og andre kristenledere som har som oppgave å være talerør for de kristne ? 

Dette er da ingen oppgave for statsministeren?


Det kan til og med oppfattes som  patroniserende og formynderisk.

Har ikke muslimene her i landet talsmenn som kan klargjøre dette selv?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere