Gunn Hole

Alder: 7
  RSS

Om Gunn

Underviser minoritetsspråklege, hobbyfotograf og redaksjonsmedlem i Kyrkjebladet for Gloppen.

Følgere

I feministkretsar?

Publisert rundt 3 år siden

Takk for eit reflektert og godt innlegg! Du har ei viktig stemme.

Kan du utdjupe utsagnet "En gryende motstand kan allerede fornemmes, ikke minst i feministkretser"? Vi ser sjølvsagt at det er motreaksjonar, men at dette særleg skjer i feministkretsar, skulle vere interessant å høyre meir om.

Gå til kommentaren

Verken naivt eller enkelt

Publisert nesten 4 år siden

Takk for eit konkret,- og komplekst tema! Dette har i høgste grad med verdiar å gjere! Det fortvilande er at vi set altfor fast i eigne vanar, trass i kunnskap, og dermed forsøplar naturen og skapar liding for dyr. Plastbruk har breidd om seg som ei mare, og er i mange tilfelle heilt unødvendig. Du spør kva vi gjer for å redusere bruken. Det dreiar seg sjølvsagt om haldningar, og når vår tankeløyse får slike konsekvensar som du nemner, vaknar vi opp nokon kvar. Her er ein del av det eg prøver å vere bevisst på: Plukke plastsøppel som ligg i naturen./ Velge produkt som er laga av anna materiale enn plast, for eksempel eingongsbestikk og sugerør./ Vere konsekvent på eiga kjeldesortering./ Kjøpe vaskemiddel som har Svanemerket./ Kjøpe frukt og grønsaker som ikkje er pakka i plast./ Unngå bruk av plastposar, heller ta med eige bærenett til handlerunden./ Redusere søppelmengda generelt ved å levere inn ting til brukthandel og å kjøpe brukt.
Vi treng nok å minne kvarandre på at slike "enkle" ting har stor verdi!

Gå til kommentaren

Ærleg

Publisert over 7 år siden

Takk for eit ærleg, sterkt og viktig innlegg. Slike erfaringar bør absolutt komme meir fram i debatten!  

Gå til kommentaren

Våker ved flammen

Publisert over 8 år siden

Takk for eit viktig innlegg med veldig klar tale. Du er mellom dei som "våker ved flammen." Menneskeverdet må vernast!

Gå til kommentaren

Svart kvitt

Publisert nesten 10 år siden
Rune Tveit – gå til den siterte teksten.

Men det var heller ikke mitt poeng.

At folk som er medlemmar av same kyrkjelyd, går i strupen på kvarandre, er gammalt nytt, desverre. Når frontane vert steile, og alt vert svart-kvitt, skjer ting som aldri kan forsvarast ut frå kristen etikk.


 

 

 

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere