Bjørn Otter Skaaret

Alder:
  RSS

Om Bjørn Otter

Følgere

KrF og FrP om Israel

Publisert rundt 3 år siden

Den pågående debatten i KrF om veivalg foregår med beundringsverdig lavt stemmeleie og uten rabiate utfall. Men det finnes unntak. Når det gjelder Israel, er det tydelig at det for noen er GT som er fundament og kilde for de folkerettslige betraktninger. Disse finner støtte for sitt syn i FrPs program når de avviser Hareides påpekning av avstanden til KrF.

I KrFs program heter det at respekt for menneskerettighetene må være grunnlaget for løsningen av konflikten mellom israelere og palestinere. I programmet til FrP er palestinerne ikke nevnt, men inngår trolig i begrepet "ekstreme, eksistensielle trusler". KrF vil arbeide for at Israel skal ha rett til å forsvare seg og til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser, og at palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium og en framtid med fred og håp gjennom en tostatsløsning.  FrP vil flytte den norske ambassaden til Jerusalem - "landets hovedstad" - uten å la seg tynge av folkerettslige betraktninger. Osv.

Jeg har ingen betenkeligheter med å kalle en del av de kommentarene fra blå KrF-ere i Bibel-beltet for "fundamentalistiske", og da er det heller ikke vanskelig å forstå deres tennerskjærende ytringer om Jonas Gahr Støre, som mener det er viktig å snakke med alle.
Gå til innlegget

Levedyktige bestander

Publisert over 3 år siden

For ordens skyld: Det er ikke Ola Elvestuens fortjeneste at det er endelig fastslått at undertegnelsen av Bernkonvensjonen ikke forplikter oss til å opprette nasjonale levedyktige bestander. Det skjedde i forbindelse med en namsrettskjennelse i 2001. Meget motvillig. Og det skjedde fordi det var nødvendig dersom ikke departementets vedtak om å felle Atna-flokken skulle bli underkjent av retten.

Men for å skjule snuoperasjonen fikk myndighetene via Regjeringsadvokaten (må ikke forveksles med Riksadvokaten) protokollert at dette ikke var noe nytt, for dette hadde Stortinget alltid ment!
Det var en løgn. Og den løgnen er grunnlaget for alle senere «forlik» og dagens rovviltforvaltning, uavhengig av statsråd Elvestuens skiftende standpunkter. Dette er kjernen i saken, selv om mange har interesse av å avlede oppmerksomheten fra nettopp det. Faktum er at stortingsflertallet i 1997 opprettet en ulvesone med den begrunnelse at det var nødvendig for å bygge opp en levedyktig nasjonal bestand.
Glem Elvestuen! Han blir snart borte og finner seg andre jaktmarker. Still heller de ansvarlige parlamentarikerne til ansvar for at de i 2004 gikk inn for å videreføre «hovedlinjene» (les ulvesonen) som om ingen ting hadde skjedd. Og framfor alt: Konfronter samtlige parlamentariske ledere med det svarteperspillet de deltok i da rovviltforliket av 2011 ble inngått – en finslipt omforent skinnenighet som mer hadde til formål å tjene som forhandlingskort om framtidige regjeringsallianser enn å legge til rette for en rettferdig rovviltforvaltning. Det sliter vi med nå!

Gå til innlegget

Slik begynte det

Publisert over 7 år siden

Den 28. juli 1948 foreslo Syria i FNs sikkerhetsråd at spørsmålet om Palestina status skulle henvises til Den internasjonale domstol i Haag. Et flertall på seks stemte for, Ukraina stemte imot mens USA, Sovjet, Frankrike og Canada avholdt seg.

Det betydde at forslaget var falt. Det trengte 7 stemmer for å bli vedtatt. Hadde det skjedd, kunne mye ha sett annerledes ut. For det saken egentlig gjaldt, var den to-statsløsningen som Hovedforsamlingen hadde vedtatt den 29. november 1947, hvor det tidligere mandatområdet under Storbritannia, Palestina, var blitt delt i en arabisk og en jødisk stat.

Den 14. mai 1948 erklærte sionistene i Palestina Israel som selvstendig stat, og krigen med de omliggende araberstatene brøt ut. Mot alle odds viste Israel seg som den sterkeste parten, noe som ikke minst skyldtes støtte fra USA og Sovjet og deres følgesvenner. Blant annet forsynte det nyetablerte kommunistregimet i Tsjekkoslovakia den nye staten med våpen.

 

Syrias forslag om domstolsbehandling av delingsvedtaket var vel egentlig et forsøk på omkamp. Slik karakteriserte da også russeren Jakov Malik det i debatten i Sikkerhetsrådet. Den eneste stormakten som støttet forslaget, var Storbritannia. De kjente jo forholdene til bunns og innså nok allerede da hvilken gjøkunge FN hadde funnet plass til i sitt forsøk på å gi en slags oppreisning til de overlevende etter Hitlers massedrap på de europeiske jødene.

 

Etter at forslaget fra Syria var avvist, oppfordret den britiske deputerte, Sir Alexander Cardogan, Sikkerhetsrådet om å kreve at jødene straks skulle frigi fem briter som hadde blitt kidnappet av terrororganisasjonen Irgun noen uker tidligere. Også det avviste Sikkerhetsrådet etter at både USA og Sovjet hadde erklært at dette var å blande seg inn i Israels indre anliggender. Ikke lenge etter ble FNs meglingsmann, Folke Bernadotte, myrdet av en annen terrororganisasjon, Stern, ledet av en senere israelsk statsminister. Det ble også i praksis behandlet som et internt israelsk anliggende.

 

Etter over seksti år har flertallet av palestinerne gitt etter og gått med på prinsippet om en tostatsløsning. Sterke krefter i Israel (og Israels Venner i Norge) går nå i praksis inn for en enstatsløsning: Israel skal ha alt.

Én stemme mer til Syrias forslag i 1948 kunne kanskje ha gitt utviklingen en annen retning.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere