Carl Wilhelm Leo

Alder:
  RSS

Om Carl Wilhelm

Følgere

En hellig politisk kirke ?

Publisert rundt 2 år siden

Ingen jeg kjenner har gitt hverken biskopene eller menighetsrådene noe mandat til å formidle politikk eller være politisk veileder på våre vegne. Det kan vi klare selv.

Hvordan klimasaken er utarbeidet og markedsført fremgår med all ønskelig tydelighet i tilsammen ca. 10.000 e-mails i den såkalte "Climategate"-saken pluss en  granskningsrapport som ikke er særlig omtalt i norske media. Forståelig nok.  

Donald Trumps administrasjon vil , sannsynligvis etter råd fra fysikeren William Happer, begynne å kvalitetssikre klimavitenskapen for USA`s vedkommende, slik at man ikke kommer i skade for at USA bruker enorme ressurser på noe som er blåst ut av alle proposjoner. Kanskje ikke så dumt?

Kirkens rolle her , som en stor organisasjon med mange medlemmer , nasjonalt og i lokalsamfunnet , later til å være manøvrert langt inn i Agenda 21/2030 - hvor man følger FN`s oppfordring om å bruke lokale organisasjoner for å få til en illusjon om at det er en folkebevegelse som applauderer FN`s modell av total globalisering. (kapitel27  , Agenda 21.)

        

At dette er  politisk virksomhet dokumenteres ved at DNK deltok som organisasjon i "Klimavalg 2013" hvor man drev veiledning i hvilke partier folk skulle stemme på, de skulle ikke stemme på Arbeiderpartiet , Høyre og Frp - nærmere beskrevet her .

Hvorvidt dette var klokt omhandles i denne  evalueringsrapporten fra Burson Marsteller. 

Se side 3 hvordan bistandsmidler som skulle gå til å hjelpe fattige folk i stedet utbetales så ikke fullt så fattige folk skal drive valgkamp i Norge - under foregivende at de driver  folkeopplysning

Anbefalt lesning , det er gjort et hederlig forsøk på å vise hvor lite representativt dette utspillet er i forhold til medlemmene i DNK - hvor også de politiske aktivistene innen kirken er nevnt.

Vi ser på "Grønn Kirke" som plutselig ser ut til å bli veldig virksom. En bekjent i et menighetsråd sa at dette i grunnen bare dreide seg om å plukke søppel langs bekken, unngå engangsservise , kjøre flere i en bil og kjøpe autoriserte Fairtrade produkter ( Kaffe til kirkemøtet?).

Det høres beroligende ut? Går vi innholdet med "Grønn Kirke" nærmere i sømmene finner vi en del mer omfattende ting på sakslisten:

" Vi vil utfordre fellesrådet til grønn drift på alle områder, og våre representanter i fellesrådet/menighetens administrasjon skal arbeide for dette. Miljøfyrtårnsertifisering av fellesrådet/menighetens administrasjon skal vurderes." 

"Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg."

" Vi vil utfordre til engasjement i klima og rettferdsspørsmål gjennom prekener og annen forkynnelse."

" Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid."

"Vi vil involvere menigheten i Kirkens Nødhjelps, Changemakers eller andre organisasjoners underskriftskampanjer, og annet påvirkningsarbeid."

" Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanal."         

"Vi vil utfordre butikkene i vårt nærmiljø på utvalg og profilering av Fairtrade-merkede, økologiske og svanemerkede varer."

" Vi vil søke samarbeid om miljø og rettferd med kommunen og andre lag og organisasjoner i vårt nærmiljø."

 "Vi vil utfordre lokale bedrifter, kommunale etater, eller andre til å bli Miljøfyrtårn."

Og så kommer påvirkning fra "grasrota" om politikk ,  hvor man kan lete etter den oljen som finansierer både "Grønn Kirke" og ikke så rent lite annet.:

 Vi vil utfordre våre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere til handling i konkrete miljø- og rettferdsspørsmål.

Høres fint ut med politikk innpakket i ord - man fanger flere fluer med honning enn med eddik.  Dokumentasjon grønn kirke.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier det klart og i pakt med agenda 2030: "  Vi skal se fremover, vi skal bygge den kirken vi vil ha i 2030."

Hun sier videre: "Kirken er forpliktet til å la sin stemme høres i "klimakampen"". Og det ser sannelig ut til at den politiske "klimakampen" er mer sentral i DNK enn forkynnelsen.

Men er ikke dette å misbruke medlemmenes og menighetenes medlemskap til saker som ikke sorterer under den kirken vi ble medlem av før de politiske aktivistene startet sin opptreden? 

Er dette et forsøk på å gi en tvilsom klimapolitikk et anstrøk av kirkelig autoritet - uten å spørre medlemmene?  

Ingen jeg kjenner har gitt hverken biskopene eller menighetsrådene noe mandat til å formidle politikk eller være politisk veileder på våre vegne.  Det kan vi klare selv.     

    

Gå til innlegget

Etter 30 år med ensidig mediakjør om klimaskremsler , klimakatastrofer og "studier" fra miljøorganisasjoner hvor vi har hatt gleden av å samle opp de mest utrolige påstander om hva menneskenes virke på jorden kan føre til i klimaomveltninger - via CO2.Hva er resultatet ? Kjøper forbrukeren , mannen i gata , velgeren dette bombardement av klimaskremsler?

Det ser faktisk ikke slik ut. 

I engelsktalende land med grunnfestet fri flyt av diskusjon og informasjon har klimasaken to sider i vitenskap og politikk. Men så skjer det uventede i Nederland.

Et relativt nytt parti har klart å mobilisere velgere etter at velgerne er blitt offer for stadig nye kreative klimapåfunn og avgifter - til de grader at de vant provinsvalget ved første gangs deltakelse  og blir Nederlands største parti - som i sin tur vil påvirke sammensetningen i senatet. Noe slikt har aldri skjedd i Nederlandsk politikk. 

Partiet - "Forum voor Democratie" - vil ha Nederland ut av Paris-avtalen og anser politiske visjoner om at landet skal undervise resten av verden i klimapåfunn og klimaavgifter som det reneste fjolleri.

De har programfestet å få landet ut av Paris-avtalen - det holdt til å bli landets største parti ! 

De utløser dermed en storm av mistenkeliggjøring og skjellsord i media - som vanlig når noen trekker klimahypotesen i tvil - som de sier de møter ikke bare et politisk kartell - de møter også et mediakartell.

Så gjenstår det å se om den vanlige runden med utskjelling og fordømmelse virker en gang til - eller om den styrker det nye partiet ?

Her er en oppsummering på engelsk med forklaring på valgordningen i Nederland og dagens situasjon -  Dutch News:

 https://www.dutchnews.nl/features/2019/03/wynias-week-thierry-baudets-meteoric-electoral-rise-explained/

Kanskje den planlagte vrimmel av bompengestasjoner og alskens nye utspill mot bilholdet her i landet er det som skal til for at det mobiliseres?

   

Gå til innlegget

Avgiftspolitikk uten etiske begrensninger.

Publisert rundt 2 år siden

I avisen leser vi at nå vil også begravelsefølger måtte betale bompenger etter samme regler som de levende. Det måtte jo komme . Alle skal med og ingen er fritatt for bomavgift , levende eller død.

Ordlyden i Samferdselsdepartementets fordypning i saken :

" «Etter en nærmere vurdering vil Samferdselsdepartementet anbefale at fritak for begravelsesfølge og fritak for kjøretøy i arbeid på veien avvikles», heter det i et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet om innkreving av bompenger."

Tidligere har normen for et velfungerende samfunn vært at staten har tre primæroppgaver  ; en av disse er begrepet kommunikasjon som vegnettet kommer inn under - det skal være billig og effektivt fordi resten av nasjonen er avhengig dette. Bare tanken på nasjonal konkurranseevne i en beinhard verden bør mane frem logikken.

Samtidig ser vi at i Drammensdistriktet skal det stables opp ca. 40 bomstasjoner. Dette rammer selvfølgelig mest de med svakest økonomi som bor utenfor sentrum. Foreløpige beregninger  viser at bompenger for mange vil utgjøre en normal norsk månedslønn!

En har beregnet at bompenger til og fra jobb etter "nyordningen" vil komme på ca. NOK 40.000.

Men det stanser ikke der , et forslag går på en gimmick med satellittovervåking av alle biler og lage et nettverk av "veiprising"! Som erfaringsmessig ikke vil tjene den norske forbruker og skattebetalers interesser.

Dette kommer i tillegg til boutgifter , tidenes dyreste strømregninger , utgifter til bilhold , eiendomsskatt osv. Alt mens alskens verdensreddende aktivister roper opp om flere "bærekraftige" skatter og avgifter.

De etablerte rikspolitikernes kamp mot de fattigste i befolkningen går for fullt - og de som uttrykker skepsis om utviklingen er  "populister" som ikke forstår all denne politiske visdommen.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere