Carl Wilhelm Leo

Alder:
  RSS

Om Carl Wilhelm

Følgere

Takk for Deres svar og synspunkter på mitt innlegg om ID, og vel så det. Jeg ser også at De har svart et par andre i samme stil. Jeg skulle gjerne hatt bedre tid til å oversette noe av det som er kommet frem omkring fenomenet ID , og gi en bedre begrunnelse for nøkkelpunktene når trådene samles.

De skriver til meg:

 quote

Det er også slik at de du siterer skal man være forsiktige med å gi rett. Det er personer i et svært pengesterkt miljø. Det er et miljø som har eksistert lenge, de var lenge forkjempere av kreasjonistpropaganda og ville ha dette inn i det amerikanske skolesystemet. Dette ble stoppet i rettsalen med klar beskjed om dette var religion, ikke vitenskap. Men gruppen tok ikke dette som et nederlag, de døpte likegodt om hele kreasjonisme til intelligent design, rett og slett ved søk og erstatt funksjonen i en tekstbehandler.  Dette ble også oppdaget og ente i en heller ny flau rettsak der konklusjonen var ID er kreasjonisme - same shit, new wrapping.

Dette er gammel nytt, men det er heller ikke kommet noes mer nytt etter det. Joda, selvfølgelig krøp de tilbake til hulen med halen mellom bena og begynte å legge frem nye mulighet for å gå trakket religionen deres inn skolen. 

Du skjønner, det er det som er det viktigste. få religionen inn i skolen, slik at barna kan bli hjernevasket før fornuften og egne meninger tar dem.

Close quote.

 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11753085-carl-wilhelm-leo-hvorfor-skulle-det-begynne-a-royne-pa    

Vet ikke om De hadde en dårlig dag her , og selv om de mest hysteriske og elleville forsøk er blitt gjort for å eliminere kristendommen fra skolene så er det ikke det saken handler om.

Denne  saken handler om noe mer omfattende - vår opprinnelse og universet, og  jeg ser ikke noen motsetninger mellom hverken deler av Darwins konklusjoner , ID eller kristen religion. 

Det er Darwins teori om selve opprinnelsen som skaper tvil - om vi er her på Jorden grunnet en serie tilfeldigheter eller om vi er skapt innenfor en ramme - teologisk "i Guds bilde". 

DNA koden er å betrakte som et språk , en melding , en utregning , som "vi" etterhvert har begynt å forstå - noe som kan være både til velsignelse og kan være farlig.

Verdens første genredigerte tvillinger nærmer seg ett-årsdagen og Natalie Kofner har skrevet litt om perspektivene; oversatt til norsk - ligger bl.a. på ABC-nyheter.

"Bare de nå ikke spiser av livets tre - og blir udødelige - som oss"  

Uansett ,  språket i DNA formelen kan tydes og leses , men med så ufattelig mange muligheter at hver gang man finner ut noe så ser det ut til at avstanden til å forstå blir større. Men det man har forstått brukes som redskap for mennesker - følgelig må det ha en forfatter.

Ut fra dette i religiøs sammenheng  kan man gå igjennom verdens religioner og selv finne hvilken som passer best inn med ID - vi kan velge mellom det som i dag er menyen i pensum på norsk skole fra heksedoktorer til sjamaner og vår egen kristne religion. 

Her har vi en av de samtalene med Stephen Meyer som jeg synes er verd å notere seg - og konkludere i kraft av egen forstand .   Her går man virkelig i dybden ; "The return of the God hypothesis"

   https://www.youtube.com/watch?v=8FKmIDApbe0&t=2065s

PS: Innledningen kan virke litt off topic - ikke gi opp. Videre vil jeg berømme Sigurd Eikaas for godt svar om ID datert 5.nov.2019. Godt kommentert.

 

Gå til innlegget

Har Darwins teori havarert?

Publisert over 1 år siden

Ref Vårt Lands artikkel 23. okt. 2019: «Stiftelse med milliardær på laget skal spre informasjon om intelligent design». Peter Robinson , Hoover Institution, har samlet herrene professor David Berlinsky, David Gelernter og Stephen Meyer til en samtale om det nyeste man har funnet frem til omkring vår alles opprinnelse. Jeg er redd det ser svart ut for Darwin og hans brave tilhengere.

Deltakerne i diskusjonen har satt spørsmålstegn ved Darwins lære: David Berlinsky «The Deniable Darwin», Stephen Meyer «Darwin's Doubt» og David Gelernter «Giving up Darwin».

Har Darwin klart å kjøre vitenskapen inn i en blindgate? Så ettertrykkelig at store deler innen akademia går til ytterligheter for forsvare Darwins teori?

Ikke så rart da mange har holdt foredrag og undervist om Darwin , hele undervisningssektoren har formidlet Darwin som om det siste ord er sagt om artenes opprinnelse.

Det er ingen umulighet at man snart kan gå inn i genmaterialet til en fugl og f.eks. bare endre fargene på tre fjær via et komplisert matematisk inngrep. Resten av fjærkreet forblir som før. Selv om det ikke ble til «fem høns», så ville noe slikt forkaste alle teorier om tilfeldighetenes spill.

Darwins teori passet godt inn i det man regnet som vitenskap og Darwin tilfredsstilte kravet til å ha en god forklaring. Darwin hadde selvfølgelig ikke tilgang til den informasjon vi har i dag , og følgelig passet mye inn i det de visste dengang. Allikevel er det forbløffende at teorien har holdt stand til dags dato. 

Det er nok å bla bakover fra den gang Verdidebatt hadde kommentarfelt - det ble ikke spart på kruttet til Darwins forsvar. Begynner det å røyne på? Her er intervjuet/samtalen som nok blir vanskelig å argumentere mot: 

Vi får oppsummert hva vi vet - og aner hvor uendelig mye vi IKKE vet.

https://www.youtube.com/watch?v=noj4phMT9OE

David Gelernters artikkel "Giving up Darwin " ligger på nett for den interesserte:

 https://www.claremont.org/crb/article/giving-up-darwin/

Gå til innlegget

I frasenes tid.

Publisert nesten 2 år siden

Bærekraftsdirektør Hanne Løvstad, PwC , presenterer et par interessante synspunkter i innlegget "Bærekraft er verdifullt for bedrifter".

Ref : http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751785-baerekraft-er-verdifullt-for-bedrifter

Her refereres til rapporten "Bærekraft 100" hvor vi leser følgende:

Sitat.

"Selskap som integrerer bærekraftmålene i sin forretningsstrategi forsterker  sin driftslisens.(!)

Disse selskapene vil i tillegg ha en større og mer langsiktig verdiskaping for sine eiere og andre interessenter. Internasjonal forskning og våre egne funn fra Norge støtter opp om dette"

Videre - sitat :

"Grønt lederskap gjør bærekraft til et konkurransefortrinn".

Videre i utredningen om bærekraftens velsignelser:

"58 av de 100 største selskapene nevner bærekraftsmålene. Sammenlignet med fjoråret er det nesten dobbelt så mange selskaper  - 87 % flere enn i 2017 - som nevner FN`s bærekraftsmål."

Sitat slutt.

Uten "internasjonal forskning" og "funn fra Norge"  er det faktisk enkelte som fremdeles mener at faglig kompetent lederskap er det sikreste konkurransefortrinn for en seriøs verdiskapende bedrift. Hvilket er solid dokumentert.

Men dette forklarer kanskje hvorfor man i forbindelse med navnebyttet fra NSB til VY - i et selskap som skal frakte mennesker og gods fra A til B - plutselig får det travelt med å utrede hvor sterkt man tror på FN`s "bærekraftsmål" og sogar FN`s menneskerettighetsutredning for å være på den sikre siden:

Her er ordet "bærekraft" brukt 12 ganger i en kort orientering om selskapet:

    https://www.vy.no/vygruppen/baerekraft-og-samfunnsansvar 

Snakk om å være seg selv bærekraftig  nok !


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere