Carl Wilhelm Leo

Alder:
  RSS

Om Carl Wilhelm

Følgere

Oss "kvalitetsbevisste" lesere imellom.

Publisert over 2 år siden
Alf Gjøsund – gå til den siterte teksten.
Det kan medføre mindre trafikk på verdidebatt.no, men dette er ikke et nødvendig resultat. For samtidig vil innleggene som ligger der ha høyere kvalitet. Og Vårt Land har svært kvalitetsbevisste lesere.

Den 11. april 2010 skriver Vårt Land at utviklingsredaktør Ingrid Ferøy Fagervik fikk Redaktørforeningens pris som Årets nyskaperfor utviklingen av debattforumet Verdidebatt. Verdidebatt hadde da fungert i ca. 1 år.

   https://www.vl.no/samfunn/priser-vart-land-for-verdidebatt-1.37288?paywall=true

Å få pris for et debattforum i 2010 er ikke verst tatt i betraktning at da var det flere velfungerende debattforum ; Aftenposten , ABC Nyheter hadde dengang et bra nettsted, Dagsavisen hadde et åpent forum "Nye Meninger" som mange kuttet ut da man måtte være innskrevet på Facebook for delta, osv.

Aftenpostens "Debattcentralen" var brukt av tusenvis innen ca. 20 tema - og ble Aftenpostens "merkevare" og identitet for mange bruker.

En positiv produkt-image som andre oppegående bedrifter ville betalt millioner for skilte med. Men Aftenposten skrotet hele image-pakken ,og med den identiteten som gjorde Aftenposten spesiell for mange.

Gakk ikke hen og gjør samme feilen. Bruk den merkevaren bedriften selv har opparbeidet. 

Debattforumet har hittil fungert greit og alle har stort sett fritt kunnet kommentere alle saker - med sitt eget nebb - så å si. 

Om noen brukere er så kvalitetsbevisst at de synes andres fravikende meninger virker generende på avisens kvalitet - så kan man like gjerne sette spørsmålstegn ved de kvalitetbevisste brukeres anstrøk av oppblåsthet. Og hvor mye den skal vektlegges. 


Gå til kommentaren

Statistikk og prosentregning.

Publisert over 2 år siden
Asgeir Remø – gå til den siterte teksten.

De siste tallene som er tilgjengelig gjelder 2017. 

I følge SSB var 70,6 prosent av befolkningen medlemmer eller tilhørige i Den norske kirke ved årsskiftet 2017/2018. Tilhørige er udøpte barn (inntil 18 år) av kirkemedlemmer. Dersom en kun regner døpte, - og dåp er medlemskriteriet, var medlemsprosenten 68. 

Tar statistikken hensyn til at det var mindre mennesker i Norge i 1970 med 94% medlemskap -  mot 70.6% med dagens befolkning - medlemmer/tilhørige ? 

94 prosent medlemskap i 1970 er omtrent så høy andel som det er teoretisk mulig å få til. 

Gå til kommentaren

Har vi bruk for en politisk "Folkekirke"?

Publisert over 2 år siden
Nå advarer de mot «aktivistkirka». Hvem avgjør hva som er «aktivisme»? Kommer ikke det an på eget ståsted?

Det er et godt spørsmål i dag -  og i tiden som kommer.

At politiske aktivister trekker med seg politikken inn i Kirken nå vil i beste fall dele menigheten - i verste fall blir det veldig få igjen i "Folkekirken" - om man tolker Kirkens politiske ståsted riktig.

Om vi ser på det som hender i Frankrike nå , hvor de som endelig står opp - og protesterer har 80 prosent av befolkningen ( populister?) i ryggen og politi og brannvesen viser tegn til å støtte de som demonstrerer fremfor å beskytte regimet som står for vanstyre av landet.

Årsakene og omfanget dreier seg om langt mer enn bensinpriser og økte avgifter på alt. 

En franskmann sier at de som fremdeles er i produktivt arbeide er vitne til at landet oversvømmes med immigranter , når man kommer hjem fra arbeidet som finansierer alt - så åpner man avisen og leser at man må betale ennå mer i skatter og avgifter.

Det finnes i dag eldre franskmenn som lever under fattigdomsgrensen i EU. Og de som bygget opp landet med produktivt arbeide lurer på hvor alle skattepengene tar veien.

   https://www.youtube.com/watch?v=IfXliw3lhRY

Spørsmålet er om dette vil spre seg innen EU? Hvor står "Folkekirken" og dens politiske eksperter i denne saken?

I den amerikanske grunnloven er det nedfelt at GUD har gitt folket retten til å leve i frihet med Bibelen som bruksanvisning - og ikke "menneskerettigheter" produsert av politiske anstalter som er tilpasset regimer og politiske behov for fri maktutøvelse. 

Vi vet også at Kirkens ledelse er veldig positive til ukontrollert masseinnvandring , de som oppholder seg ulovlig i landet tilbys "kirkeasyl" osv.

De kunne være interessant å vite hvordan Kirken stiller seg til nyordningas nye juss : forslaget kommer om å gjøre kritikk av innvandring og innvandringspolitikk til en kriminell handling- det skal sortere under "hate speech" - og fremstille ukontrollert masseinnvandring som en "menneskerett"-ingen tvil om hvem som definerer hva. Det gjør EU`s kommissærer og deres hjelpere.

Det skulle stoppe kritikken ganske effektivt? "Folkekirken" - uten folket - er med her , regner man med ?

Forslag kan fort bli virkelighet , da blir det som i det gamle Sovjet. Det er et mysterium hvorfor Erna Solbergs regjering går inn for dette.

 https://yournz.org/2018/12/01/the-criticism-of-migration-will-be-a-criminal-offense/

Midt oppe i dette bør kanskje "Folkekirken" vurdere om man bør la politikken ligge og bruke Kirken til det den er tiltenkt - så langt DET lar seg gjøre? 

Gå til kommentaren

Om noen strandet på øya?

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.
Om noen strandet på en av disse øyene, burde vedkommende  svømme til havs igjen og drukne seg, istedet for  å søke innfødt hjelp?  

Den situasjonen har vi svaret på:

I 1896 rømte tre indiske fanger fra fengsel i Port Blair på en primitiv flåte og drev 30 miles til North Sentinel Island.

2 av rømlingene druknet ved revene som omgir øya. Sistemann kom seg frem til stranden og ble raskt drept av de innfødte.

En britisk ekspedisjon fant og undersøkte kroppen til rømlingen. Det var flere hull i den etter piler/spyd og strupen var kuttet.   

Så ja , fremfor å satse barmhjertige samaritaner på North Sentinel  ville   det av helsemessige årsaker vært klokt fortsette på flåten til et annet sted.

Etter denne hendelsen var det lite nytt om North Sentinel inntil 1947, India ble selvstendig og fikk kontrollen over Andaman-øyene, men valgte å ignorere North Sentinel i ca. 20 år.

Og utviklingen , tiden og mentaliteten hadde stått stille på North Sentinel i mellomtiden , altså er vi like langt som i 1896 - som dokumentert nå sist.

Gå til kommentaren

Risikabelt misjonsprosjekt.

Publisert over 2 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.
Da Kong Harald kunne besøke Yanomami folket i Amzonas, uten at folket led død på grunn av medbrakt smitte,  så skyldes det motstansdyktighet grunnet kontakt med omverdenen.  

Om imunforsvaret til befolkningen på North Sentinel har vi følgende observasjon fra 1800-tallet som er kjent for de fleste.

Det er beskrevet her i en ganske god historisk oversikt om øya og befolkningen: 

"Mens Portman undersøkte øyas skog møtte han ikke på noen av de innfødte. De hadde ganske enkelt forsvunnet inn i skogen.

Etter flere dagers leting oppdaget ekspedisjonen seks Sentinelis , et eldre par og fire barn. De fanget de innfødte og transporterte dem til Port Blair.

Det sørgelige var at alle seks Sentinelis ble i løpet av kort tid syke, og den eldre mannen og hans kone døde , og de fire barna ble sent tilbake til øya med en samling gaver, forteller Portman.

Det betyr at har folk vært isolert på en øy over så lang periode så fungerer ikke immunforsvaret godt nok ovenfor de utfordringer som lurer  andre steder.

På det tidspunkt viste Portman ikke særlige tegn på beklagelse og noterte at øyfolket hadde " En merkelig idiotisk form for  innstilling/holdning og måte å oppføre seg på."

Men Portman besøkte øya flere ganger senere , 27. aug. 1883, etter utbruddet på Krakatoa i Sunda stredet som ble oppfattet som kanonskudd og/eller et nødsignal. Portman svingte innom North Sentinel og la igjen gaver før han returnerte til Port Blair.

Portman besøkte North Sentinel flere ganger mellom 1885 og 1887 og man oppfattet det som om han likte de innfødte og noterte" På mange måter hadde de felles trekk med en landsens engelsk skolegutt."

Oversikten er å lese her - interessant historie, utenom det vanlige i våre dager.

https://www.atlasandboots.com/north-sentinel-island/

Ut fra det vi vet i dag kan det diskuteres i det uendelige om de bør være i fred inntil videre eller gå innpå dem uten å kunne språket og uten å ta hensyn til manglende immunforsvar.

Kunne være interessant å vite årsaken til den ekstremt fiendtlige holdningen til fremmede,  skyldes det at folk har dødd etter kontakt med fremmede , skyldes det religion , skyldes det gamle sagn , er det noe de mener å beskytte eller er det basert på overtro?

Nøkkelen må ligge i å vite årsaken til dette - som alltid ; for å løse et problem må man først  forstå problemet. 

Så langt jeg kan se mente nevnte misjonær det godt , men begynte arbeidet i feil ende og det endte i en tragedie.

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere