Carl Wilhelm Leo

Alder:
  RSS

Om Carl Wilhelm

Følgere

Michael Shellenberger var en ener i miljøkampen, utpekt i TIME Magazine til "Heroes of the Environment" (2008), Vinner av 2008 "Green book Award". Sammen med 18 andre medforfatter i "An Ecomodernist Manifesto". Resten er lett sporbart på nett.Men den 28. juni 2020 går den brave Michael Shellenberger ut med en unnskyldning for å ha drevet klimaskremsel - pro verbum: "Apologizing for the Climate Scare".

Hva skjer da? 

Artikkelen ble trykket i Forbes, som regnes for noe mer objektiv enn de fleste , men den er i dag fjernet. Sier litt om tiden og dens media.

Men den er trykket mange andre steder , og ganske raskt en oppsummering om hva han har å fortelle. 

Sitater:

.."For det meste var jeg skremt. Jeg forble taus om klimadesinformasjons-kampanjen fordi jeg var redd for å miste venner og miste finansiering.

Det fikk konsekvenser for meg de gangene jeg sto opp og forsvarte klimavitenskapen mot de som misbrukte den.

Derfor gjorde jeg nesten ingenting mens mine miljøkolleger skremte publikum."

sitat slutt

Arbeidsmetodene er verdt å merke seg:

Sitat

"Jeg forholdt meg taus da folk i Det Hvite hus og mange i media forsøkte å ødelegge min venn og fremragende vitenskapsmann Roger Pielke jr. karriere og gode navn og rykte"

Sitat slutt

 Sannsynligvis blir denne unnskyldningen fortiet så langt det lar seg gjøre - og får neppe noen konsekvenser på kort sikt. På lengre sikt er man nok redd for at det blir en kø av folk som følger Shellenberger. Men det gjenstår å se på utviklingen videre, det er mange involvert.  

Brevet - eller artikkelen - i sin helhet kan fortsatt leses her:

https://tallbloke.files.wordpress.com/2020/06/schellenberger-apology.pdf

Shellenberger har også skrevet en bok om dette som nok ikke vil bli nevnt i visse kretser:"Apocalypse Never - Why Environmental Alarmism Hurts Us All". 

Derfor er det litt sent å bearbeide Shellenberger til å snu.

64-dollar spørsmålet her er om det svarer seg å være ærlig? Det kostet tungvekteren professor Lennart Bengtsson mye å stå opp i protest.

Om kampanjen mot de 7 klimaforskerne og professorene som vitnet i Senathøringene og hvor det refereres til Roger pielke Jr. beskrives her:

  https://www.politico.com/magazine/story/2015/02/opinion-rich-lowry-climate-change-115518

Det verste i denne saken var stillferdige professor Judith Curry ble mobbet og svertet til de grader at hun måtte gi opp sitt professorat. Hun har faglig tyngde fordi hun var medforfatter i de første av IPCC`s klimarapporter.

 Men i FN`s IPCC ser det ikke ut til at faglig tyngde teller like mye som politisk tyngde. Og det er det svakeste punktet.

 

Gå til innlegget

Utdanning og politisk ansvar.

Publisert nesten 2 år siden

Carl Christian G. Andersen skrev 29.mai 2020 et innlegg "Humanoria-fagene og samfunnsmessig relevans", med referanse til en artikkel i Aftenposten nylig om en ny form for finansiering av universiteter og høyere utdanning..Dette er en viktig og omfattende diskusjon som kan få store konsekvenser for Norge, og burde vært mer fokus på. Vi kan se på begrepet i et videre perspektiv.

For ordens skyld , dette er trolig artikkelen Andersen referer til:

   https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/mRkvwv/universitetsrektor-rystet-over-ap-frp-og-senterpartiets-plan-for-universitetene

Temaet har vært oppe i flere år, man har vært bekymret for bl.a. grunnforskningen som ikke er så lett å tallfeste økonomisk i en tid der økonomer etterhvert har overtatt hovedrollen i politikk og byråkrati. 

Vi forutsetter at utdanningen i Norge er en av politikkens primæroppgaver og så viktig for samfunnet at man ikke har råd til å drive fullskala politiske eksperimenter som vi har sett i andre sammenhenger - med betydelige kostnader, kan vi vel trygt si.

Bakgrunnsinformasjon internasjonalt om denne trenden:

   https://universitas.no/sak/1132/nei-til-markedsstyrte-universiteter/

Tar med dette mer generelle sammendraget:

   https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/mrn-pdf_annad/radstfjarmsigrunaasland.pdf

Denne uttalelsen er jeg ikke helt enig i: (side 4)

 quote 

" I debatten om dimensjonering kom en norsk forsker, Knut Arild Larsen, med følgende utsagn i forbindelse med sin rapport ”For mye kunnskap”: ”Gitt et statisk arbeidsmarked, trenger vi ikke mer utdanning”. Men hvem har hørt om ”et statisk arbeidsmarked”? Et arbeidsmarked er summen av arbeidsgivere og arbeidstakere. Fremtidens arbeidsgivere og arbeidstakere er dagens 18-åringer. Fremtiden er vanskelig å spå, men all erfaring viser at unge mennesker spår fremtiden bedre enn politiske myndigheter."

unquote 

At arbeidsmarkedet ikke er statisk har alle forstått, men at tidens 18-åringer skulle være best skikket til å forutse fremtidens behov i arbeidslivet? 

Men i en tid hvor man utruster smårollinger i barnehagen med politiske plakater så vet man ikke lenger hvor det bærer hen.

Et viktig moment til ."For mye kunnskap"?

Aldri i Norgeshistorien har landet hatt større økonomisk handlingsfrihet enn i dag til å ta et kraftig løft innen utdanning , forskning og bidrag til bedriftenes FoU med tanke på den dag  Fastlands-Norge står uten oljepenger. 

Hva har skjedd? Igjen - fritt etter Peer Gynt:

"Landet var edslet til en blinkende knapp på verdensvesten , men hempen glapp!"

 Det går ikke inflasjon i kunnskap. 

Andre land med dårligere økonomi har innsett betydningen av kunnskap og utdanning - i en verden med knallhard konkurranse. 

Store deler av den norske nasjonalformuen forvaltes i dag av børsspekulanter hvor det er bemerkelsesverdige opptredener i  fordelingen av toppstillinger - pluss milliardbonuser. 

Spørsmålet er om det har gått "inflasjon" i kunnskap når det gjelder humaniora? Det spørs hvilke verdier bevilgende politikere legger til grunn.

Etter det jeg leste om modellen fra Australia er det klart at fag som f.eks. historie ville få problemer med finansiering, men dette må vel politikerne ta fatt i - i kraft av sitt politiske ansvar? 

Det ville jo være synd med forfall i faget historie. Var det ikke noe om å lære av historien? Men det er kanskje ikke nødvendig lenger når vi har jurister , økonomer og tenketanker?

 På den annen side bør man ha en viss oversikt slik at folk ikke blir lurt til å utdanne seg i fag hvor man ikke har mulighet til å finne arbeide. Det er vel også et politisk ansvar?

Var det klokt å gå vekk fra forskningsrådene NAVF , NTNF osv? Var det systemet en sikrere måte å prioritere finansingen for fagretninger?

Runder av med spørsmålet "Hva skjer når fri forskning møter patentenes verden"? Forskning.no, oktober 2018.

https://forskning.no/om-forskning/offentlig-finansiert-forskning-til-salgs/1251218

                 

Gå til innlegget

I jakten på hva som kan utnyttes negativt i media om Donald Trump til dagens forkynnelse har Vårt Land i dag valgt en lederartikkel som ser på hva som kan utdypes som negativt i Donald Trumps bruk av Twitter. I dag sogar med store tall fra Toronto Star.Under den megetsigende tittel: "Sivilisasjon og barbari" slik at ingen skal tro at Vårt Land vakler i den ensidige kampanjen mot USA`s president.

Dagens tekst går som en hyllest til Twitter som har gitt seg til å mekke på twittermeldingene fra Donald Trump og ser seg kompetent til å avgjøre hvordan innholdet i en twittermelding egentlig burde være, avgjøre hva som er fakta. Ingen lett oppgave..

Her passer det fint å få med hva tegnutleggerne i Toronto Star har funnet ut og ivrig deltar i hetsen mot Donald Trump.

Disse regnemestere har i all sin visdom kommet frem til at Donald Trump pr. 5. mai har kommet med 5276 direkte villedende uttalelser i sin presidentperiode. Dette er jo glimrende stoff for enkelte aviser - og NRK som overgår de aller fleste med å fortelle at NRK i rollen som statskringkasting og "limet i samfunnet" er nødt til å gå bort fra objektiv nyhetsformidling og dekning av Donald Trump slik at dekningen blir slik den burde være.

NRK`s styreformann slår også om seg med store tall og  kan fortelle seerne at mange av de ca. 60.000.000 menneskene som stemte på Donald Trump er farlige folk. 

Så vet vi det fra faglig hold. Adm.direktør sitter ved siden av som garantist.

Her kan man selv nyte hvordan en nasjonal kringkasting  og media i Norge bør drives av fagfolk; Forøvrig en av de bedre fra NRK.

https://www.youtube.com/watch?v=qykIi2tcoRY&feature=emb_logo

Vedrørende Twitter og Facebook; temaet om Facebooks rolle har vært oppe til høring i Senatet. Mye ligger på YouTube - jeg vedlegger en video med høydepunktene fra denne høringen.

   https://www.youtube.com/watch?v=vEYfOK9upHs

Zuckerberg vil ikke at Facebook skal ha rollen som en avis - med de forpliktelser det medfører. 

Spørsmålet er da om twitter og Facebook er en avis eller et kommunikasjonssystem hvor folk i ytringsfrihetens navn kan formidle sine tanker fritt?

I fall Twitter er kommunikasjon så ville det bli som om telefonselskapet griper inn i samtalen for å drive sjekk på hva som sies. Er det ønskelig?

Heldigvis er vi ikke kommet så langt foreløpig. Men det er liten tvil om at ytringsfriheten i dag er under angrep. 


Gå til innlegget

Hildegunn Marie Tønnesen Seip skriver følgende 24.feb. 2020:"Og så lenge de som har tjent mest og levd best på høye klimautslipp klarer å holde konsekvensene i utkanten av synsfeltet, skjer det lite. Men om man hører etter, er utfordringene ikke til å komme forbi. Matproduksjonen rammes av gresshoppesvermer i India, flom i Øst-Afrika, tørke i sørlige Afrika. En rekke konflikter kan ha blitt forsterket av villere og mer ustabilt klima, noe Syria er et av de mest kjente eksemplene på. "

Ja , da er vi igang igjen 10 år etter siste skandale med spådommen om 50 millioner klimaflyktninger i 2010 ,og  kartet som gjorde GRID Arendal verdensberømt ;

Selv BBC syntes dette ble litt drøyt og skrev en faktaboks:

"Another claim made by Norman Myers, that 50 million people would become climate refugees by 2010, was shown in 2011 to have been wrong - leading the UN Environment Programme to drop a map illustrating the idea from its website."

Det ble ikke gitt noen forklaring på hvorfor kartet forsvant med pinlig  nøyaktig oversikt over de stedene og byene disse 50 millionene skulle flykte fra

Men en elskverdig UNEP talsmann fortalte at kartet var fjernet fordi det var misvisende og feil. Den som er opptatt av FN`s klimaspådommer kunne fremdeles laste ned kartet fra  the website of the GRID-Arendal centre , etablert av den norske regjering.

En gjennomgang av folketellinger viser at folketallet har gått OPP i alle unntatt et sted som er inntegnet på kartet.

https://www.spiegel.de/international/world/feared-migration-hasn-t-happened-un-embarrassed-by-forecast-on-climate-refugees-a-757713.html

Snart er det nærmest ufint å diskutere disse skandalene , så det er sannelig ikke rart at noen organiserer seg i Facebook-grupper for å diskutere et tema som i verste fall vil få enorme negative konsekvenser for Norges arbeidsplasser og økonomi med beslutninger tatt på spinkelt grunnlag av Sveinung Rotevatn og hans orkester.

Vi kan ta med en til av villedende informasjon og alle de forferdelige tingene som skulle skje innen året 2020 . Rart å se hva menneskene trodde på i året 2004 , dramatisk formidlet av faktaorienterte media.

Ekspertene er blitt enige om at “klimaendringene”(underforstått menneskeskapte) de neste 20 årene vil forårsake katastrofal vannmangel, energikrise , som vil kaste verden inn i krig. Klimaet i Storbritannia vil bli som i Sibir. Hungersnød og smittsomme sykdommer vil spre seg.
Dette kommer til å hende i år 2020 og President Bush svikter ved ikke å handle.

Dokumentasjon:
https://www.theguardian.com/environment/2004/feb/22/usnews.theobserver

Skrekkmeldingen er basert på en hemmelig rapport fra Pentagon (Ref også forskere advarte EXXON om verdens klimaundergang – finnes i detalj hos SkepticalScience og Desmogblog)

Her er Pentagonrapporten fra 2004 omtalt i all sin fryktinngytende velde – innen 2007 vil stormer knuse demningene i Nederland og gjøre landet ubeboelig.Byer som den Haag vil bli rømt.


Vi har en del detaljer fra Sacramento, CAL og i Europa går det riktig ille mellom 2010 og 2020 – temperaturen synker 6 grader F. Storbritannia blir kaldere og tørrere og vil bli som Sibir.
Opprør og konflikter ødelegger land som India , Sør Afrika og Indonesia.

I 2010 vill Europa oppleve en tredjedel flere dager med temperaturer over 90 grader Fahrenheit.
Ellers litt om megatørke osv – lite positivt å finne.


Vi skriver i dag februar 2020 og her er omtale av den faglig tunge klimarapporten direkte fra profetklubbens hånd:

 https://www.theguardian.com/environment/2004/feb/22/usnews.theobserver1?CMP=share_btn_link

Det er kanskje ikke så rart det sprer seg en viss skepsis til klimavitenskap av denne typen?

Sist jeg skrev om klimadiskusjonen med fyldig dokumentasjon fikk jeg beskjed om at Vårt Land bestemte selv hva de vil ha inn av folks meninger. Verdi-debatt blir kanskje litt ensidig - men egentlig ikke mitt problem.


Gå til innlegget

De Intellektuelle og Samfunnet.

Publisert over 2 år siden

Hilde Løvdal Stephens skriver 22.januar om den "evangelikale populismen" i USA og de kristne som står opp for president Donald Trump.

Hun skriver:

quote

"Evangelicals for Trump er typisk for det Michael Lindsay beskriver som den «populistiske formen» for evangelikal kultur. Den er en massebevegelse som opererer med dikotomier (oss mot dem) og appellerer til «folk flest». Christianity Today og akademikere som John Fea representerer den kosmopolitiske formen som finnes blant den intellektuelle eliten, og som er mer komfortabel med et pluralistisk samfunn."

close quote

President Trump snakker av og til i hard klartekst for å få en reaksjon, og han får den ønskede ensidig negative reaksjonen hver gang fra media og politiske  eksperter fra venstresiden.

Men i dag får også Gud negative reaksjoner fordi han skapte to kjønn , han og hun , og foreskriver i Skriften heteroseksualitet .

Det er i dag stemplet som "hate speech" .

Da blir begrepet den "evangelikale populismen" noe uklart.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere