Grete Søgård

Alder:
  RSS

Om Grete

Følgere

AMS, smarte målere bør forbys da dette har ingen store fordeler for oss forbrukere, og mange forskere mener at strålingen fra disse målerne gir helseskader. Så bør man ikke ta disse advarsler på alvor? For det er vel bedre å forebygge enn å reparere?

Smarte strømmålere, AMS, er kanskje ikke verken smarte eller nyttige for kunde, samfunnet og miljøet slik myndighetene nå hevder? Skagerak Energi har tidligere gitt ut en brosjyre til alle husstander, hvor de informerte om endringer i forbruksaviften og nettleia. Kanskje ikke uventet å få lagt på forbruksavgiften med kr. 314,- (2015). Alt blir jo dyrere! Men videre kunne vi lese at nå gjøres det klart for utrulling av nye strømmålere. Og hvem kan mye om hva det innebærer? Teksten lyder: «Fremtidens strømmålere blir smarte!»  Igjen og igjen brukes ordet SMART, og dette gjøres bevisst i mange sammenhenger for at du og jeg skal tro at dette er de lureste avgjørelsene, men kan det være at vi blir lurt? For i utlandet der de nå har sett de smarte målerne i praksis, har de begynt å gjøre sine erfaringer, og de er slett ikke positive. Økonomisk er det ingenting å spare. Miljømessig tror de ikke lenger på gevinster. Og helsemessig ser de skadene fra strålingen komme. Sykehistoriene ligger rundt om på nettet. Vi ønsker vel ikke enda høyere sykefravær i våre mange bedrifter? Og enda flere innlagt på våre fra før overfylte sykehus? Mange går i dag rundt med vondter de tror kommer av stress eller for lite søvn. Vel kan man bli syk av andre grunner også, men at noe av stresset og dårlig søvn skyldes alt det trådløse finnes det allerede dokumentert forskning på. Hvordan skal små barn og de som allerede lider av el-overfølsomhet kunne skjerme seg for denne mer-strålingen som disse målerne vil medføre? Vil det ikke da handle om diskriminering, hvor ikke alle kan ferdes i det offentlige rom lenger? Hvorfor får vi ikke høre om alle de protestene som pågår i mange land, nettopp mot dette avanserte måle- og styringssystemet? Hvorfor vil ikke Tyskland ha denne teknologien? Hvor blir det av MEDIA - hvorfor "snapper" ikke de opp hva som skjer?  Mange husker fortsatt historien om hva som skjedde med 17 barn av fedre som tjenestegjorde på KNM ”Kvikk”. Mange av disse barna fikk skader og misdannelser på grunn av kraftig stråling fra båtens kommunikasjonsmaster. Stråling i våre omgivelser er ikke så kraftig, men det er påvist biologiske forandringer selv i forbindelse med stråling godt under dagens grenseverdier, som forøvrig er unaturlig høye. Barn er selvsagt de mest sårbare da de er under utvikling, så hvorfor skal vi da utsette vår oppvoksende slekt for et slikt eksperiment? Det er meg en gåte. Jeg utfordrer politikere: Gjør grundige undersøkelser om disse strømmålerne egentlig er så smarte før de blir tvunget på oss forbrukere! For hvem kan garantere for at strålingen fra dette utstyret ikke er skadelig? Og hvem er egentlig ansvarlig dersom sykdom og skader rammer oss etter en eventuell installasjon? Forsikringsselskaper, bl.a. Lloyd’s of London, som er et av verdens største forsikringsselskap, har allerede bestemt seg for ikke å dekke skader påført ved bruk at teknologi som utgjør langvarig eksponering for ikke-ioniserende stråling. Skulle ikke det tilsi at de har forstått at denne trådløse teknologien er risikabel for oss alle? Burde ikke dette være grunner gode nok til å protestere mot disse ”smarte” strømmålerne, som det skrytes av i denne brosjyren?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere