Greta Aune Jotun

Alder: 6
  RSS

Om Greta

Forfatter og billedkunstner. Nyeste bokutgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015/2020: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; 2019: Sju spor til skeivhet, sakprosa, E-bok; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Noe for klimaentusiastene?

Publisert 5 måneder siden

Mens apostelen Johannes var fange på den greske øya Patmos, sendte Jesus Kristus bud til ham ved Sin engel for å vise hva Gud Skaperen hadde åpenbart skulle skje i tiden som kom. "Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes". Blant andre åpenbaringer fikk Johannes også del i følgende; jeg siterer fra 16. kapittel i Åpenbaringsboken: "Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Og en veldig røst kom fra tronen i Templet i Himmelen, og sa: Det er skjedd! Det kom lyn og røster og tordendrønn. Og det kom et stort jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra den tid menneskene ble til på Jorden - et slikt jordskjelv, så stort. Den store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt i grus. Og Gud kom i hu Babylon, den store, så Han gav dem begeret med hans strenge vredes vin. Hver en øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. Og fra himmelen falt hagl så svært som hundre pund ned på menneskene. Men de spottet Gud for haglets plage, for plagen var meget stor."

Ett romersk pund var regnet for å være 327 gram. Enhver klimaentusiast kan selv regne ut hvor mange kilo ett hundre pund da er. Og spørre seg selv: Kan uværet som er skildret her oppstå av menneskeskapt aktivitet?

Og hva med flomkatastrofer, hetebølger og kuldeperioder osv. i fortiden - før den industrielle revolusjonen inntok verden  - og mens motoriserte fremkomstmidler ennå var fantasifostre - var menneskeheten årsak til katastrofene den gangen?

Klimaentusiastene i alle partier gjør klokt i å studere Bibelen - og verdenshistorien - før de bruker millionbeløp på unyttige formål.

Gå til innlegget

De første sykehjemspasientene som ble fullvaksinert mot Covid-19 i slutten av 2020/begynnelsen av 2021, fikk en vaksine som det er sagt kan beskytte mot viruset fra seks til tolv måneder. Betyr det at en stor del sykehjemspasienter må vaksineres på nytt i løpet av tidlig sommer 2021 for å være "sikre" på at de ikke blir smittet på nytt?

I uken som gikk meldte nyhetskanaler at tolv fullvaksinerte sykehjemspasienter var blitt smittet av viruset. Om disse ble ferdig vaksinert i januar, betyr det at vaksinen er virksom i bare to-tre måneder. De som har mottatt vaksine, og de som for ettertiden tenker å vaksinere seg, bør derfor ha i mente at de likevel kan bli smittet.

Om man ikke blir immun mot Covid-19 m/mutasjoner i særlig lang tid, og disse fortsetter å herje i (deler av) vårt og andre land, hva så? Må gruppe etter gruppe vaksineres på nytt og gjentatte ganger om de skal være "sikret" mot smitte? La oss si at pandemien fortsetter et par-tre år til, kanskje enda flere år, får man i så fall tilgang på nok vaksiner? Og eventuelt hvor mange doser kan et menneske tåle? Eller blir sykdommen langt mildere hos de som har vært vaksinert en gang, slik at de ikke behøver å vaksinere seg på nytt? Dette vet man selvsagt lite om - ennå. Det man vet er at flere sykehjemspasienter døde like etter at de ble vaksinert.

Massevaksinering med vaksiner som er hastegodkjent, er sjonglering med folks liv og helse. Hastverk er lastverk, sier et dansk/norsk ordtak, og jeg tror mange har erfart at slik er det. Så er det å håpe at de som sliter med bivirkninger etter å ha fått sin/e dose/r, melder fra om dette, uansett om bivirkningene ikke er hva helsemyndighetene kaller alvorlige. Noen "ufarlige" bivirkninger kan være alvorlige nok for enkelte mennesker, flere har fått søvnproblemer etter injeksjonen, og dette er jo ingen bagatell for de som rammes. Søvnmangel kan resultere i psykiske problemer, noe som igjen kan føre til somatiske plager, problemer med å opprettholde arbeidsforhold osv.

Når det gjelder AstraZeneca-vaksinen: Det er sagt at alle over sekstifem år trygt kan bli vaksinert med nevnte. Slike aldersgrenser er komiske. For hva er forskjellen på en person på sekstifem år og en person på sekstifire år når det gjelder en vaksine? Jeg går ut fra at man har tenkt slik: Eldre har vanligvis dårligere immunforsvar, og kan derfor tåle en vaksine bedre, fordi immunforsvaret ikke er sterkt nok til å ta opp kampen mot vaksinen - og derfor ikke kan lage nevneverdig "trøbbel" i kroppen. Dette kan man heller ikke vite så meget om når det gjelder en ny og forholdsvis uprøvd vaksine.

Når det gjelder informasjonen som nå spres i store mengder gjennom nyhetskanalene: Det er klokt ikke å ta inn alt for store doser av denne, og ikke tro alt man hører og leser. Naturlig nok blir det mange gjetninger som serveres. Min skepsis mot hastevaksinene og påfølgende massevaksinasjoner, er ganske stor. Slik situasjonen er, usikker også for de som er blitt såkalt fullvaksinert, bør man ta samme forholdsregler som om man ikke hadde noen vaksine - og i lang tid fremover (munnbind, meter'n - evt. x2, håndvask osv.). Folk bør ikke "slippe opp" fordi myndighetene tror det går greit så snart de fleste er blitt vaksinert. Enhver bør ta ansvar for seg selv og for de man omgås.

Når man vet så lite om bivirkninger, langtidsbivirkninger ikke minst, bør ingen bli tvunget til å ta imot vaksine, og man bør heller ikke miste sine rettigheter om man nekter. Annerledes kan det bli om vi får en pandemi verre enn denne (for en slik kan komme), og vaksinene var utprøvd over år slik at befolkningen har bedre opplysninger om alt, da kan pliktig vaksinasjon muligens forsvares - om vaksinen er godkjent som trygg.

For mange er det langt alvorligere å bli smittet av Covid-19 enn å få de bivirkningene man eventuelt vil få av vaksinen. Og motsatt. Derfor er det så viktig at enhver får velge selv.

 

Gå til innlegget

Når Djevelen kommer på silketøfler

Publisert 6 måneder siden

Apostelen Peter hadde erfart at Djevelen går omkring som en brølende løve for å søke hvem han kan sluke (1. Peters brev 5:8-9). Når Djevelen kommer slik, er han ikke vanskelig å avsløre, og jeg vil tro de aller fleste misliker sterkt de handlingene han utfører som den "brølende løven"; handlinger som skaper angst, sorg og fortvilelse hos de som på en eller annen måte rammes. Det kan være tyverier, vold, drap og ødeleggelser av ymse art (Joh. ev. 10:10).

Men i blant tar Djevelen på seg "silketøfler" og sniker seg inn i menneskers tankeliv med besnærende budskap. Da taler han gjerne med myk og medfølende røst, opptrer som det potensielle offerets medspiller, og får etter hvert dominansen over tanker, sjel og sinn - i troen på at det er en "lysets engel" som taler (2. Kor. 11:14-15). Og folk flest får bare godt å si om den forførte og den han bruker til forførelse, for: Se hvor vennlig og snill han/hun er, innforstått, da må de jo ha rett i det de forkynner: Gud kan umulig ha sagt! Gud kan umulig ha skapt! (på seks dager) Gud kan umulig ha ment! Det er kvinners rett å kvitte seg med et ufødt barn. Barn i barnehager og skoler må få lære at det finnes flere kjønn enn mann og kvinne; at det er en menneskerett at to av samme kjønn kan gifte seg/leve sammen. Paulus var et barn av sin tid, Jesus Kristus likeså, nå skriver vi jo 2021! Og selvsagt kan man ha flere "ektefeller". Selvsagt kan man skille seg og gifte seg på nytt. Selvsagt kan man drive med gruppesex. Selvsagt kan man "ha sex" med barn på sosiale medier. Selvsagt kan man banne, misbruke Guds navn, drikke seg full og drive hor. Selvsagt kan man leve som verden gjør (Rom. 12:2). Budene ble jo til i uopplyst tid. Osv. osv. Alt som strider mot Guds ord er viktig for Djevelen å få prentet inn i menneskesinnet, og mange faller for hans mange forførende stemmer og blir selv en forførende stemme - og ser ikke fremtidens følger av et Gud- løst liv og et Gud-løst samfunn. Eller for å si det på en annen måte: Et Djevelen-styrt liv og samfunn.

Djevelen er særlig aktiv innenfor kristne forsamlinger. De andre, de som ikke bekjenner Kristus som Herre, har han jo allerede vunnet, selv om de er motstandere av noe av det han forkynner. I menighetene opptrer han gjerne i "silketøfler" for å overbevise lederskapet om at hans meninger er menneskevennlige, og at de som står fast på Guds Ord mangler nestekjærlighet. Djevelen har - dessverre - vunnet mange tilhengere i kristne menigheter og grupper, små og store fellesskap.

Etter hvert tar Djevelen av seg "silketøflene" - og teller ofrene med et fornøyd "glis". Hans mål er å få flest mulig med seg til Ildsjøen han selv er dømt til; dømt til fordi han fornektet og forkastet Skaperen, Sønnen og Guds Ord - som er Kristus (Åp. 19:13).

Enhver bør spørre seg selv: Er jeg en stemme fra Gud og Kristus eller fra Djevelen? Det kan bare Ordet gi oss svar på.

Gå til innlegget

Hebron, Kalebs arv

Publisert 8 måneder siden

Kort fortalt fra historien om Hebron og Kaleb:

Den første kjente mann som er omtalt i forbindelse med Hebron, er Bibelens Abram (Abraham), som i sin tid utvandret fra byen Ur i Kaldea. Abram kom til Hebron, satte opp sine telt der, og bygde også et alter for Herren på dette stedet. Kilde: 1. Mosebok 13:18. Dette skjedde på 1900-tallet før Kristi fødsel. I sin fjerde bok, 13:22, skrev folkeføreren Moses at Hebron ble grunnlagt syv år før den egyptiske byen Soan. Moses var som kjent leder for Israels folk da de endelig slapp ut fra slaveriet i Egypt.

Moses sendte speidere for å utforske Kana'an, landet Herren hadde sagt skulle tilhøre Jakob Israel sine etterkommere. En av speiderne het Kaleb. Han utmerket seg i mot og troskap og Moses lovte ham Hebron som arv. Kaleb var født ca. 1350 f. Kr. og tilhørte Juda stamme (derav navnet Judea og jøde; Juda var en av Jakobs tolv sønner).

Moses døde før de kom inn i det lovede landet, så det ble Josva som fullførte vandringen. I Josvas bok, også gjengitt i Bibelen, forteller Josva at Kaleb en dag minnet ham om løftet Moses hadde gitt ham etter ordre fra Herren: at han skulle få eiendomsretten over Hebron (14:6-14). Josva sørget for at dette ble effektuert, og Kaleb, som da var 85 år, fikk arven sin. Men som han selv sa: "Ennå er jeg like sterk som jeg var den dagen Moses sendte meg ut". Da var han 40 år, så han måtte vente i 45 år på arven. Men han fikk den ikke gratis, han måtte kjempe for den.

Hebron ble senere hovedstad og kongeby. David ble salvet til sin kongegjerning i Hebron, av Israels eldste. Kong David, som også var instrumentmaker og salmedikter, ble født i Betlehem cirka år 1040 f. Kr. Som konge samlet han Israel til ett rike og bodde i Hebron i syv år, før han gjorde Jerusalem til hovedstad, som den er også i dag og har vært for jødene siden, også når landet gjentatte ganger var okkupert og store deler av folket bortført.

Hebron var altså en israelsk by allerede fra 1300-tallet f. Kr. Jakob Israel, som var stamfar til hebreerne/det jødiske folk, er mannen både folket og staten Israel har sitt navn etter. Språket deres, hebraisk, er utledet av bynavnet Hebron. Jakob ble gravlagt i Makpelahulen i Hebron. Hans farfar (Abraham) og far (Isak) var også gravlagt der. Likeså hans farmor Sara og moren Rebekka. Gravstedet ble kjøpt av Abraham da han skulle gravlegge Sara; han betalte 400 sekel sølv og fikk skjøte på jordstykket.

Israel har for tiden byggeprosjekter på gang i Hebron og omegn, for jøder behøver også hus å bo i. Nye innflyttere blir - av Norges utenriksminister og andre regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere - og NRK, kalt bosettere. Denne merkelappen bruker de stort sett bare om jøder. Det minner meg om et fysisk merke som i 1930-40-årene ble tvunget på personer av det jødiske folk; hva det førte til bør alle vite.

I dag forteller mange historieskrivere, journalister og politikere at Hebron tilhører palestinerne (arabere). Og det gjentas stadig at Israel har okkupert palestinsk land. Navneforandringer er nyttige når man vil kamuflere historiske sannheter for å fremme politiske ønsker. Derfor blir distriktet Judea (og Samaria) kalt noe så intetsigende som vestbredden, og deler av Israel kalt Palestina, navnet den romerske keiseren Hadrian, også en glødende jødehater, ønsket at landet skulle hete.

Det finnes knapt statsskrivere og andre historieskrivere som var mer nøyaktige enn de som hadde i oppdrag å skrive ned Israels historie, og de var objektive, de fortalte om både gode og onde egenskaper og gjerninger hos ledere og andre mennesker de skrev om, noe som kjennetegner seriøse historikere. Her har dagens historieskrivere/referenter meget å lære.

Ismael, som araberne regner som sin stamfar, var halvbror av Isak, Jakob Israel sin far. Ismael bosatte seg i Arabia - Den arabiske halvøy, hvor de fleste av hans etterkommere bor - og - etter hvert i de mange landene araberne har okkupert. I begynnelsen av 1900-tallet kom mange arabiske og andre arbeidsinnvandrere til Israel. De arabiske lederne som nå kaller seg palestinere, regner med at de skal vinne over Israel og gjøre det til et arabisk land, det 23. Derfor er også terrororganisasjonen Hamas tatt inn i "det gode selskap". Regnestykker kan som kjent få forskjellige svar av de som regner dem, men fasiten skal gi sannheten - og sannheten er alltid det riktige svaret.

Ved søk på nettet kan man finne de hebraiske navnene på nevnte personer og steder. Å bruke norske oversettelser på disse, er egentlig et språklig mistak. Også nordmenn er blitt vant med fremmede navn etter hvert, så det skulle heller ikke by på problemer å bruke hebraiske, også i kommende bibeloversettelser. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere